Muuda keelt:
Image
Notebook, coffee cup and glasses on the table

III pensionisamba fondid

Paragraphs

Õige lahendusega võib teie pension piisavalt kasvada

III pensionisamba fondi on võimalik koguda tehes regulaarseid sissemakseid või kandes raha teile sobilikul ajal fondi. Kogumist haldavad fondijuhid, kes investeerivad neid finantsturgudele, eesmärgiga suurendada kogunenud pensionisumma väärtust.

SEB toetab vastutustundlikku investeerimist. Kogudes III pensionisambasse investeerite keskkonnasõbralikesse ja jätkusuutlikesse ettevõtetesse.
Pensioniprognoos ja parim ülevaade internetipangas
Teie pensioni ülevaade video teel
Võimalus liikuda pensionisamba fondide vahel tulumaksuvabalt

‏‏‎ ‎

Vanus 18-64
SEB III samba pensionifond 18+

 • Kogumisperiood üle 10 aasta
 • Kõrge riskiga fond, mille aktsiate osakaal on kuni 110%
 • Fondijuht jälgib fondi aktiivselt ja otsib parimaid võimalusi turul
 • Lai valik investeeringuid, sealhulgas kohalikud ja alternatiivsed investeeringud
 • Fond järgib SEB jätkusuutlikkuse strateegiat
 • Eesmärk on edestada sarnaste omadustega passiivselt juhitud indeksfonde. Erinevate investeerimisstrateegiate tõttu võivad nii lühiajaline kui ka keskmise perioodi tootlus erineda.

‏‏‎ ‎

Vanus 18-64
SEB kliimatuleviku pensionifond indeks

 • Kogumisperiood üle 10 aasta
 • Kõrge riskiga fond, mille aktsiate osakaal on kuni 100%
 • Fondijuht ei halda tururiske
 • Järgib ja peegeldab ülemaailmsete noteeritud aktsiate turgu
 • Fond järgib kliimale keskenduvat jätkusuutlikkuse strateegiat
 • Eesmärk on järgida ülemaailmsete finantsturgude tootlusi, võimaluseta tootlust suurendada

 

Vanus 65+
SEB III samba pensionifond 65+

 • Soovite III samba väljamakseid fondipensioni kaudu või plaanite järgmise 3 aasta jooksul III samba ühekordse väljamaksena välja võtta
 • Madal risk
 • Kuna fond investeerib suures osas võlakirjadesse ja hoiustesse, võivad fondi vara väärtused mõõdukalt kõikuda
 • Aktsiainstrumentidesse investeerimine on lubatud, kuid portfelli riskitase peab vastama fondi riskiprofiilile.

‏‏‎ ‎‏‏‎

Miks koguda pensioniks?

Tänane pensionisüsteem tähendab, et tavaline pensionär saab ainult 40% oma pensionieelsest palgast. Kogudes II ja III sambasse, võite oodata 60-70% oma pensionieelsest sissetulekust.
Nüüd saame riigilt eelmistest põlvkondadest väiksema osa pensionist. Lisaks pikeneb oodatav eluiga, mis tähendab, et pensionile jäämine pikeneb ja enda kogutud säästud muutuvad üha olulisemaks.
Olles aktiivne saate mõjutada seda, kuidas teie sääsud aja jooksul kasvavad ning oma pensioni paremini planeerida.
Mida varem alustate pensioniks kogumist, seda vähem peate igakuiselt raha kõrvale panema.

Iga-aastastelt sissemaksetelt saate 20% tulumaksutagastust

Title
Pensioni väljamaksed

Description
III pensionisambasse kogunenud summat saab igal ajal välja võtta, lunastades kas kõik või ainult soovitud summa pensionifondi osakuid.
Tulumaksu rakendatakse kogu väljamakse summale, maksumäär sõltub vanusest ja investeerimisperioodi pikkusest.

 1. tähtajalise lepingu lõppemisel või lõpetamisel

 2. tähtajatu lepingu lõpetamisel või selle kehtivuse ajal

Call to action button

Hinnakirjad

1. Valikuavaldus
- avalduse esitamine pangakontoris või SEB internetipangas 1,60 eurot
2. Fondiosakute vahetamise avaldus
- avalduse esitamine pangakontoris või SEB internetipangas 3,20 eurot
3. Väljamakseavaldused
- vabatahtlikust pensionifondist väljamakse avalduse esitamine pangakontoris või SEB internetipangas 3,20 eurot
- täiendava fondipensioni avamise avalduse esitamine SEB internetipangas 3,20 eurot
4.  Pärimisavaldus
- päritud osakute tagasimüük 6,40 eurot
- päritud osakute kanne pärija pensionikontole 6,40 eurot
- päritud osakute tagasimüük koos kindlustuslepinguga 6,40 eurot