Muuda keelt:
Pilt
Man sitting in the living room with a laptop in his lap

III pensionisamba fondid

Paragraphs

Õige lahendusega võib teie pension piisavalt kasvada

III pensionisamba fondi on võimalik koguda tehes regulaarseid sissemakseid või kandes raha teile sobilikul ajal fondi. Kogumist haldavad fondijuhid, kes investeerivad neid finantsturgudele, eesmärgiga säilitada või suurendada kogunenud pensionisumma väärtust.

SEB toetab vastutustundlikku investeerimist. Kogudes III pensionisambasse investeerite keskkonnasõbralikesse ja jätkusuutlikesse ettevõtetesse.
Pensioniprognoos ja parim ülevaade internetipangas
Teie pensioni ülevaade video teel
Võimalus liikuda pensionisamba fondide vahel tulumaksuvabalt

‏‏‎ ‎

Vanus 18-60
SEB Aktiivne pensionifond

  • Pensionile minekuni jäänud rohkem kui 5 aastat
  • Kuna fond investeerib põhiliselt aktsiariskiga instrumentidesse, võivad fondi vara väärtused kõikuda suures ulatuses.
  • Investeerimine aktsiatesse kuni 110%
  • Kõrge riskitase

‏‏‎ ‎

Vanus 61+
SEB Tasakaalukas Pensionifond

  • Pensionile minekuni jäänud vähemalt 3 aastat
  • Kuna fond investeerib suures osas võlakirjadesse ja hoiustesse, võivad fondi vara väärtused mõõdukalt kõikuda
  • Investeerimine aktsiatesse kuni 25%
  • Madal risk

‏‏‎ ‎‏‏‎

Miks koguda pensioniks?

Tänane pensionisüsteem tähendab, et tavaline pensionär saab ainult 40% oma pensionieelsest palgast. Kogudes II ja III sambasse, võite oodata 60-70% oma pensionieelsest sissetulekust.
Nüüd saame riigilt eelmistest põlvkondadest väiksema osa pensionist. Lisaks pikeneb oodatav eluiga, mis tähendab, et pensionile jäämine pikeneb ja enda kogutud säästud muutuvad üha olulisemaks.
Olles aktiivne saate mõjutada seda, kuidas teie sääsud aja jooksul kasvavad ning oma pensioni paremini planeerida.
Mida varem alustate pensioniks kogumist, seda vähem peate igakuiselt raha kõrvale panema.

Iga-aastastelt sissemaksetelt saate 20% tulumaksutagastust

‏‏‎ ‎

‏‏‎ ‎

Riik tagastab III pensionisamba sissemaksetelt tulumaksu. Tulumaks tagastatakse sissemaksetelt, mis ei ületa 15% teie aastasest brutotulust ega 6000 eurot aastas. See piir kehtib nii teie kui ka teie tööandja tehtud sissemaksetele.
Tulumaks tagastatakse ainult siis, kui olete tulumaksu tasunud. Kui kogu teie sissetulek on maksuvaba ja te ei maksa tulumaksu, pole tulumaksu tagastamine võimalik. Tulumaksu tagastamiseks peate esitama tuludeklaratsiooni. Tuludeklaratsioone ei saa esitada mitteresidendid.

Title
Pensioni väljamaksed

Description
III pensionisambasse kogunenud summat saab igal ajal välja võtta, lunastades kas kõik või ainult soovitud summa pensionifondi osakuid. Kindlustuslepingu alusel fondis kogutud raha saate välja võtta ka eluaegse pensionina.
Tulumaksu rakendatakse kogu väljamakse summale, maksumäär sõltub vanusest ja investeerimisperioodi pikkusest.

  1. tähtajalise lepingu lõppemisel või lõpetamisel

  2. tähtajatu lepingu lõpetamisel või selle kehtivuse ajal

Call to action button

Hinnakirjad

  Eraisik
1. Valikuavaldus  
- avalduse esitamine pangakontoris või SEB internetipangas 1,60 eurot
2. Fondiosakute vahetamise avaldus  
- avalduse esitamine pangakontoris või SEB internetipangas 3,20 eurot
3. Väljamakseavaldus  
- avalduse esitamine pangakontoris või SEB internetipangas 3,20 eurot
4.  Pärimisavaldus  
     - päritud osakute tagasimüük 6,40 eurot
     - päritud osakute kanne pärija pensionikontole 6,40 eurot
     - päritud osakute tagasimüük koos kindlustuslepinguga 6,40 eurot