Muuda keelt:
Image
naine metsa taustal

Anna endale vajalikuks
ostuks vabadus

Eripakkumine: 01.09.2023-31.10.2023 kodu remondi ja sisustuse, auto ostmise, päikesepaneelide ostmise, kodu energiasäästlikkuse tõstmise sihtotstarvetel väikelaenu taotluse esitanud klientidele 0-eurone lepingutasu.
Eeltoodud pakkumine ei ole pangale siduv ja laenu saamine oleneb Teie maksevõimest.

Paragraphs
Maksimaalne summa

20 000 eurot

 

Laenutähtaeg kuni

7 aastat

 

Ennetähtaegne tagastamine

tasuta

 

Päikesepaneelide laen

Pakume laenu fikseeritud intressimääraga 4,9% aastas, kui:

 • kasutad laenu päikesepaneelide ostuks ja paigaldamiseks
 • vormistad koos laenuga SEB laenukaitse kindlustuse, mis kaitseb Sind ootamatuste korral

Arvuta kuumakse

Läbimõeldud ost võib olla samm keskkonnasõbralikuma elustiili suunas.

Pole kahtlust, et liigne tarbimine on süvendanud kliimaprobleeme ja toonud kaasa ridamisi negatiivseid tagajärgi keskkonnale. Kõik, mida ostame, avaldab keskkonnamõju, mistõttu me soovitame tarbida teadlikult: kaalu ainult vajaliku toote või teenuse ostmist ja hinda, kas selle toote või teenuse kasutamine aitab kaasa kliimamuutuste parandamisele.

Jätkusuutlikud kodud

Jätkusuutlik ostlemine

Jätkusuutlik transport

Vali laenu eesmärk

ja meie leiame Sulle õige lahenduse

Kodu remont ja sisustamine

 

Sõiduki ostmine

 

Igapäevased vajadused ja suuremad ostud

 

Reisimine

 

Kodu ostmine

 

Õpingud

 

SEB väikelaenul on mitu eelist

 • Tagatist ei ole vaja
 • Raha jõuab kontole kohe pärast lepingu allkirjastamist
 • Laenukaitse kindlustus kaitseb ootamatuste korral
 • Ennetähtaegne laenu tagastamine on tasuta

Lisainfo

Eraisik

1. Kodulaen, hüpoteeklaen
- lepingu sõlmimine 1% laenusummast, min 190 eurot
- lepingu muutmine (1) kuni 1% laenujäägist, min 190 eurot
- maksepäeva muutmine tasuta
- laenuga seotud arvelduskonto(de) muutmine tasuta
- laenu põhiosa maksepuhkus tasuta
2. Väikelaen
- lepingu sõlmimine auto ostuks 1,5% laenusummast, min 75 eurot
- lepingu sõlmimine kinnisvara ostuks 1% laenusummast, min 75 eurot
- lepingu sõlmimine päikesepaneelide ostuks 1% laenusummast, min 75 eurot
- lepingu sõlmimine kodu energiasäästlikkuse tõstmise otstarbel 1% laenusummast, min 50 eurot
- lepingu sõlmimine muudel eesmärkidel 1,5% laenusummast, min 35 eurot
- lepingu muutmine (1) 35 eurot
- maksepäeva muutmine tasuta
- laenuga seotud arvelduskonto(de) muutmine tasuta
- laenu põhiosa maksepuhkus tasuta
3. Arvelduslaen
- lepingu muutmine (1) 15 eurot
- maksepäeva muutmine üks kord aasta jooksul tasuta
- maksepäeva muutmine alates teisest maksepäeva muutmisest ühe aasta jooksul 20 eurot
4. Õppelaen
- lepingu muutmine (1) tasuta
- tagasimakse graafiku muutmine tasuta
5. Preemialaen
- lepingu muutmine (1) kuni 1% laenujäägist, min 250 eurot
- maksepäeva muutmine üks kord aasta jooksul tasuta
- maksepäeva muutmine alates teisest maksepäeva muutmisest ühe aasta jooksul 20 eurot
- laenuga seotud arvelduskonto(de) muutmine 20 eurot
6. Limiidilaen
- lepingu muutmine (1) kuni 1% laenulimiidist, min 35 eurot
- maksepäeva muutmine üks kord aasta jooksul tasuta
- maksepäeva muutmine alates teisest maksepäeva muutmisest ühe aasta jooksul 20 eurot
7. Muud laenudega seotud teenused
- leppetrahv lepingus toodud teabe esitamise kohustuse rikkumise eest, sh tagatisvara kindlustuspoliisi esitamata jätmise eest 32 eurot
- leppetrahv laenulepingus toodud muu mitterahalise kohustuse rikkumise eest kuni 5% kohustuse rikkumise hetkel tagastamata laenu summast
- ehitisele seatud pandi ümbervormistamine hüpoteegiks tasuta
- meeldetuletus võla kohta tasuta
- võlanõudekiri 5 eurot
- tõend tasutud intresside kohta (2) 4 eurot

(1) Kõik laenu muudatused, mida ei ole eraldi muudatuste punktidena hinnakirjas välja toodud (k.a tagatiste muutmine notariaalses või muus vormis).
(2) Teenustasu kehtib pangakontorist väljastatavale tõendile. Internetipangas automaatselt väljastatav tõend on kliendile tasuta (elektrooniliselt tuludeklaratsioonile lisamiseks).

Laenusumma
 • 1000–20 000 eurot
 • auto ostuks 2000 - 20 000 eurot
 • kinnisvara ostuks 5000 - 20 000 eurot

Maksimaalne väikelaenu summa oleneb teie sissetulekust ja kohustustest.

Kui teie soovitav laenusumma on alla 1000 euro, saate finantseerimisvahendina kasutada püsimaksega krediitkaarti.

Intressimäär

Intress alates 4.5%*

*Väikelaenu intressimäära saate ka ise mõjutada. See on madalam, kui võtate koos väikelaenuga laenukaitse kindlustuse.

Lepingutasu
 • 1,5% laenusummast, min 35 eurot
 • auto ostuks 1.5% laenusummast, min 75 eurot
 • kinnisvara ostuks 1% laenusummast, min 75 eurot
 • päikesepaneelide ostuks 1% laenusummast, min 75 eurot
 • kodu energiasäästlikkuse tõstmise otstarbel 1% laenusummast, min 50 eurot
Laenutähtaeg 6 kuud kuni 7 aastat
Maksepuhkus Kuni 6 kuud
Laenu tagasimaksmine Internetipangas on Teil võimalik iseseisvalt muuta laenulepingu tagasimaksepäeva, tagasimaksekontot ja laen ennetähtaegselt tagasi maksta, kui tagastatav summa on Teie arvelduskontol olemas. Muude laenulepingu tingimuste muutmiseks tuleb laenuvõtjal esitada internetipangas laenulepingu muutmistaotlus menüüpunktis "Muud muudatused". 

 

SEB Internetipangas on võimalik iseseisvalt muuta laenulepingu maksepäeva ning laenu enne tähtaega tagasi maksta. Laenu tagasimaksmine eeldab vajaliku summa olemasolu laenusaaja arvelduskontol. Muude laenulepingu tingimuste muutmiseks tuleb laenusaajal esitada internetipangas laenulepingu muutmistaotlus.

Laenulepingu tootetingimused

 

Laenusaaja meelespea ning selgitused väikelaenu taotlejale

Laenu võtmine on oluline otsus, millega kaasnevad riskid. Soovime Teid selle otsuse teadlikul ettevalmistamisel aidata.

Laenu taotledes tehke korralik eeltöö:

 • mõelge, milleks ja kui palju laenu vajate ning kust saate raha selle tagasimaksmiseks;
 • esitage meile tõene ja piisav info;
 • tehke endale selgeks, millised kulud laenu võtmisega kaasnevad;
 • arvestage võimalusega, et Teie majanduslik olukord võib halveneda ja Te peate ka selles olukorras suutma laenu tasuda;
 • lugege kõik laenudokumendid (leping, teabeleht jms) enne allkirjastamist hoolikalt läbi;
 • pole olemas lahendamatuid probleeme ja olukordi, vaid on erinevad võimalused - oleme Teie koostööpartner, kelle poole tuleb aegsasti pöörduda ka siis, kui Teil tekivad raskused laenu tasumisega.

Teil on õigus küsida infot meie laenutingimuste kohta ja saada selgitusi nii enne laenulepingu sõlmimist kui ka selle kehtivuse ajal. Küsimuste korral võtke meiega ühendust SEB Panga üldkontaktidel.
 

Laenutingimuste ja -lepinguga tutvudes pöörake tähelepanu alljärgnevale.


1. Euroopa tarbijakrediidi standardinfo teabeleht

Enne laenulepingu sõlmimist anname Teile tutvumiseks personaalse Euroopa tarbijakrediidi standardinfo teabelehe, millele märgime kokkuvõtliku info lepingu olulisemate tingimuste kohta. Tutvuge teabelehel esitatud infoga hoolikalt.

2. Mitme laenusaaja solidaarne vastutus

Kui laenusaajaid on mitu, siis vastutavad nad lepingu täitmisel solidaarselt: iga laenusaaja vastutab laenu tagasimaksmise ja muude lepinguga võetud kohustuste täitmise eest täies ulatuses.

3. Laenu vääring

Väljastame laenu Teie Eestis asuva elukoha vääringus ehk eurodes ja seda muuta ei saa.

4. Laenu väljamaksmise tähtaeg ja tingimused

Laenu saate kasutama hakata pärast seda, kui leping on allkirjastatud ja kui olete lepingulised eeltingimused täitnud.

Laenu maksame Teie SEB Panga arvelduskontole.

5. Intress

Intress on tasu, mida maksate laenu kasutamise eest. Intressimäär on märgitud laenulepingus.

Väikelaenu puhul on intressimäär kogu laenuperioodiks fikseeritud. Intressi tuleb tasuda tagastamata laenujäägilt.

6. Laenu tagasimaksmine

Laenulepingu alusel tasutavaid makseid võtame Teie arvelduskontolt. Kui olete võtnud laenu koos kaaslaenajaga, siis on meil õigus võtta laenumakseid ka tema arvelduskontolt.

Väikelaenu tasute maksegraafiku alusel iga kuu ühesuuruste ehk annuiteetmaksetena, mis koosnevad laenu põhiosa maksest ja intressist.

7. Ennetähtaegne tagasimaksmine

Väikelaenu võite täielikult või osaliselt ennetähtaegselt tagasi maksta, kui teatate oma soovist kümme päeva ette. Väikelaenu ennetähtaegsel tagasimaksmisel leppetasu puudub.

8. Laenulepingu tingimuste muutmine

Lepingu tingimuste, sh intressimäära muutmine toimub mõlema poole kokkuleppel ja see muutus fikseeritakse üldjuhul lepingu lisaga. Teie algatatud muutmine on üldiselt tasuline.

9. Laenulepingu eritingimused

Kui leping sisaldab kohustavaid eritingimusi, siis tuleb Teil neid eriti täpselt järgida. Ainult sel juhul saate olla kindel, et leping jääb jõusse

10. Laenulepingu rikkumise tagajärjed ja kulud

Kui Te ei tasu lepinguga ettenähtud makseid õigel ajal, siis võime Teilt nõuda viivist lepingus esitatud määras. Kui rikute mitterahalist kohustust, siis on meil õigus määrata leppetrahv lepingus märgitud määras.

Kui Teil tekib võlg, saadame Teile esmalt meeldetuletuse. Juhul kui võlg jääb ikkagi tasumata, edastame Teile tasulise võlanõudekirja. Kui Teie lepingu tagatiseks on vormistatud käendus, siis teavitame võlgnevuse tekkimisest ka käendajat. Üle 45 päeva kestnud võlgnevuste kohta edastame info maksehäireregistri pidajale (Creditinfo Eesti AS).

11. Lepingu ülesütlemine ja selle tagajärjed

Lepingu ülesütlemise alused on toodud lepingutingimustes. Meil on õigus leping erakorraliselt lõpetada näiteks juhul, kui olete maksega viivituses kolmel järjestikusel korral. Kui Te laenujääki, intressi ja muid võlgnetavaid makseid ei tasu, siis alustame võla sissenõudmist, mis võib tähendada ka täite- või kohtumenetlust. Kõik võla sissenõudmisega kaasnevad kulud jäävad Teie kanda.

12. Laenulepinguga seotud kulud

Lepingu allkirjastamisel maksate lepingutasu lepingus märgitud summas ja tingimustel. Tutvuge ka laenude hinnakirjaga, mille leiate meie veebilehelt ja panga üldtingimustega

Lisaks laenu- ja intressimaksetele peate tasuma arvelduskonto kuutasu.

13. Konto avamise ja sissetulekute laekumise kohustus

Hiljemalt laenulepingu allkirjastamise päevaks peab Teil (ja kaaslaenajal) olema avatud kogu laenuperioodiks SEB Pangas arvelduskonto. Meil on õigus nõuda Teilt (ja kaaslaenusaajalt) kogu Teie sissetuleku laekumist Teie SEB Panga arvelduskontole ja arvelduste tegemist SEB vahendusel.

14. Laenusaaja maksevõime vähenemise risk

Mõelge läbi, kuidas tulete toime laenu tagasimaksmisega juhul, kui üldine majanduskeskkond halveneb, Teie töötasu või muu tulu väheneb või Teie muud kulud kasvavad.

Analüüsige, milline on Teie pere tegelik finantsseis, ja kaaluge sobiva kindlustuslepingu (näiteks SEB laenukaitse kindlustus) sõlmimist.

Kui makseraskused hakkavad tekkima, siis võtke meiega viivitamatult ühendust . Kindlasti pöörduge kohe meie poole näiteks juhul, kui Teie töösuhe ootamatult katkeb või kui Teie suhtes on algatatud täitemenetlus või pangakonto on arestitud. Koos leiame olukorrale sobivaima lahenduse. Selleks võib olla näiteks maksepäeva muutmine või maksepuhkus. Seejuures võite laenu lõpptähtpäeva maksepuhkuse võrra edasi lükata.

15. Kaebused ja vaidlused

Kui Teil on meie tegevuse kohta pretensioone, siis esmalt proovige erimeelsust lahendada meiega läbi rääkides. Kaebuste lahendamise üldise korraga saate tutvuda veebilehel www.seb.ee/kaebuste-lahendamine.

Kui meie vastus ei vasta Teie ootustele ja Te leiate endiselt, et oleme rikkunud laenu andmisel Teie õigusi, siis võite nõu ning selgitusi küsida Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametist (Endla 10a, 10122 Tallinn; www.ttja.ee) või Finantsinspektsioonist (Sakala 4, 15030 Tallinn; www.fi.ee).

Vaidluse lahendamiseks võite pöörduda veel Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti juures tegutsevasse tarbijavaidluste komisjoni või kohtusse. Tarbijavaidluste komisjonile saate kaebuse esitada ka vaidluste lahendamise veebikeskkonnas aadressil https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home2.show.

Lihtne taotleda

 • Saatke meile täidetud taotlus
 • Ettepaneku või lisaküsimuste korral võtame Teiega ühendust
 • Kui olete saanud positiivse otsuse, allkirjastage leping internetipangas

Saame otsustada kiiremini, kui annate meile taotluse esitamisel annate meile nõusoleku küsida maksuametist oma sissetuleku andmeidte küsimiseks maksuametist. Nõusoleku kinnitamine toimub eesti.ee portaalis.

Laenukaitse kindlustus tugevdab turvatunnet

 • Oled ootamatute sündmuste korral kaitstud
 • Suudad laenu igal juhul tagasi maksta

Krediidi kulukuse määr tüüpnäitena

Väikelaenu krediidi kulukuse määr on 12,75% aastas järgmistel näidistingimustel

•    laenusumma 5400 eurot
•    lepingutasu 81 eurot
•    fikseeritud intress 10,9% aastas
•    tagasimakseks 43 annuiteetmakset 43 kuul
•    konto kuutasu 0,30 eurot

Tagasimaksete summa on 6564,74 eurot ja krediidi kogusumma 6658,64 eurot.


Väikelaenu krediidi kulukuse määr koos SEB pakutava laenukaitsekindlustusega on 14,98% aastas järgmistel näidistingimustel

•    laenusumma 5400 eurot
•    lepingutasu 81 eurot
•    fikseeritud intress 8,9% aastas
•    tagasimakseks 43 annuiteetmakset 43 kuul
•    konto kuutasu 0,30 eurot 
•    kindlustusmaksete summa kokku 438,05 eurot 

Tagasimaksete summa on 6338,09 eurot ja krediidi kogusumma 6870,04 eurot.

Kindlustusandja on SEB Life and Pension Baltic SE Eesti filiaal. Töökaotuse kindlustuskaitset pakub AB “Lietuvos draudimas” Eesti filiaal.