Muuda keelt:
Pilt
Two people talking and reading

Kodukindlustus

Paragraphs

Turvatunne Teie kodule ja kodusele varale

Riskide maandamine ootamatute või ettenägematute sündmuste korral

24/7 PZU Koduabi teenus

Koduse vara kindlustuskaitse kogu maailmas

Koostöös PZU Kindlustusega aitame leida Teile parima kindlustuslahenduse

 • Riskide maandamine ootamatute ja ettenägematute sündmuste korral
 • Ööpäevaringne PZU Koduabi teenus
 • Elektriliste või mehaaniliste rikete kindlustuskaitse kuni 4 aasta vanusele kodusele varale ja integreeritud köögitehnikale
 • Koduse vara kindlustuskaitse kindlustusvõtjale ja pereliikmetele kogu maailmas
Tutvuge enne pakkumuse küsimist ning kindlustuslepingu sõlmimist kodukindlustuse kindlustusteenuse teabedokumendiga, mis annab ülevaate kindlustusteenusest, kodukindlustuse tingimustega, PZU kindlustuslepingute üldtingimustega ning kahjuhüvitiste väljamaksmise piirangute ja välistustega.

Vajaduse korral pidage nõu asjatundjaga numbril 665 5100.

Kodukindlustus annab Teile ja Teie perele kindlustunde

 

Küsin pakkumist

 • PZU kodukindlustusega on hoone või korter kindlustatud koguriskikindlustuse põhimõttel ootamatult, äkiliselt ja ettenägematult tekkinud kahju vastu (nt tulekahju, veeavarii, murdvargus, vandalism, torm, koguriskikindlustus). Arvestama peab kodukindlustuse tingimustes toodud välistustega
 • Lepingu saab sõlmida kuni kolmeks aastaks. Kolmeaastase lepinguga on kuumakse soodsam 
 • Kodune vara kindlustatakse põhimõttel „uus vana vastu", arvestades piiranguid kodukindlustuse tingimustes 
 • Kindlustusvõtja või tema pereliikmega kaasaolev vara on kindlustatud kogu maailmas
 • Vastutuskindlustuse kaitse kehtib kõikjal Eestis
 • Kindlustatud on ka sisseehitatud mööbel ja integreeritud köögitehnika, hoone juurde kuuluvad rajatised, kommunikatsioonitrassid, kuni 20 m² väikehooned ning korteri juurde kuuluv keldriboks või panipaik
 • Kahjud hüvitatakse taastamisväärtuses ja ilma kulumit arvestamata
 • Lepingus sisaldub ajutise elukoha üürikulu 6000 euro väärtuses 

Omavastutust ei rakendata:

 • tulekahju ja tormi kindlustusjuhtumi korral juhul, kui kindlustatud esemeks olev ehitis on hävinud rohkem kui 50% ulatuses
 • klaaspindade purunemisel või sissemurdmise käigus lõhutud lukkude asendamisel
 • vastutuskindlustuses õigusabikulude katteks
 • ajutise elukoha üürikulude kindlustuskaitse korral

Suurendage kindlustunnet oluliste lisakaitsetega

 • Üleujutuse kaitsega hüvitatakse looduslikust üleujutusest, erakorralisest veetaseme tõusust ja lume sulamisest tingitud kahjud
 • Koduse vara kindlustamisel on Teie vara kindlustatud ootamatult, äkiliselt ja ettenägematult tekkinud kahjude, sh murdvarguse vastu – kindlustatud on kindlustusvõtja ja tema pereliikmetega nii Eestis kui välismaal kaasas olev vara
 • Vastutuskindlustuse kaitse aitab juhul, kui kindlustusvõtjal ja/või tema pereliikmel on tekkinud seadusjärgne kahju hüvitamise kohustus naabrite või muude kolmandate isikute ees
 • Ajutise elukoha üürikulude kaitse katab alalise koduga samaväärse ajutise elukoha leidmise, edasi-tagasi kolimise ja üürikulu, kui kodu on kindlustusjuhtumi tõttu muutunud elamiskõlbmatuks. Kodukindlustuse põhipaketis sisaldub ajutise elukoha üürikulu kaitse 6000 euro väärtuses

Lihtsad sammud lepingu sõlmimiseks

1.
Küsige kodukindlustuse pakkumist

2.
Tutvuge pakkumise, kodukindlustuse teabedokumendiga ning kindlustustingimustega

3.
Kinnitage sobiv pakkumine internetipangas

Kontaktid

Kui on küsimusi uue kindlustuslepingu sõlmimise kohta
Helista SEB klienditoele +372 665 5100

Kui on küsimusi olemasoleva kindlustuslepingu kohta
Helista PZU klienditoele +372 622 4545

 • Esimese asjana tagage alati inimeste ohutus. Kui juhtumi käigus sai inimene viga, siis teavitage kohe häirekeskust ja tegutsege saadud juhiste järgi.
 • Koduabi teenuse vajaduse korral võtke ühendust PZU ööpäevaringse klienditoega +372 622 4545

PZU on AB "Lietuvos draudimas" Eesti filiaali kaubamärk Eestis. AB "Lietuvos draudimas" on Leedu kahjukindlustusselts, mis kuulub rahvusvahelisse PZU kontserni. AS SEB Pank ja AS SEB Liising tegutsevad AB "Lietuvos draudimas" Eesti filiaali kindlustusagendina ja on kantud Finantsinspektsiooni veebilehel avalikustatud kindlustusvahendajate nimekirja. Nimekirja leiate aadressilt www.fi.ee.

Kindlustusagent saab kindlustuse vahendamise eest agenditasu, mis sisaldub kindlustusmakses. PZU Kindlustuse poolt agendile makstav vahendustasu on kodukindlustuse puhul 26,7% kindlustusmaksest.