Muuda keelt:
Paragraphs

Turvatunne Sinu kodule ja kodusele varale

Riskide maandamine ootamatute või ettenägematute sündmuste korral

24/7 PZU Koduabi teenus

Koduse vara kindlustuskaitse kogu maailmas

Koostöös PZU Kindlustusega aitame leida Sulle parima kindlustuslahenduse

 • Riskide maandamine ootamatute ja ettenägematute sündmuste korral.
 • Ööpäevaringne PZU Koduabi teenus.
 • Elektriliste või mehaaniliste rikete kindlustuskaitse kuni 4 aasta vanusele kodusele varale ja integreeritud köögitehnikale.
 • Koduse vara kindlustuskaitse kindlustusvõtjale ja pereliikmetele kogu maailmas.
Tutvu enne pakkumuse küsimist ning kindlustuslepingu sõlmimist kodukindlustuse kindlustusteenuse teabedokumendiga, mis annab ülevaate kindlustusteenusest, kodukindlustuse tingimustega, PZU kindlustuslepingute üldtingimustega ning kahjuhüvitiste väljamaksmise piirangute ja välistustega.

Vajaduse korral pea nõu asjatundjaga numbril 665 5100.

Kodukindlustus annab Sulle ja Sinu perele kindlustunde

 • PZU kodukindlustusega on hoone või korter kindlustatud koguriskikindlustuse põhimõttel ootamatult, äkiliselt ja ettenägematult tekkinud kahju vastu (nt tulekahju, veeavarii, murdvargus, vandalism, torm, koguriskikindlustus). Arvestama peab kodukindlustuse tingimustes toodud välistustega.
 • Lepingu saab sõlmida kuni kolmeks aastaks. Kolmeaastase lepinguga on kuumakse soodsam.
 • Kodune vara kindlustatakse põhimõttel „uus vana vastu", arvestades piiranguid kodukindlustuse tingimustes.
 • Kindlustusvõtja või tema pereliikmega kaasaolev vara on kindlustatud kogu maailmas.
 • Vastutuskindlustuse kaitse kehtib kõikjal Eestis.
 • Kindlustatud on ka sisseehitatud mööbel ja integreeritud köögitehnika, hoone juurde kuuluvad rajatised, kommunikatsioonitrassid, kuni 20 m² väikehooned ning korteri juurde kuuluv keldriboks või panipaik.
 • Kahjud hüvitatakse taastamisväärtuses ja ilma kulumit arvestamata.
 • Lepingus sisaldub ajutise elukoha üürikulu 6000 euro väärtuses.

Omavastutust ei rakendata:

 • tulekahju ja tormi kindlustusjuhtumi korral juhul, kui kindlustatud esemeks olev ehitis on hävinud rohkem kui 50% ulatuses;
 • klaaspindade purunemisel või sissemurdmise käigus lõhutud lukkude asendamisel;
 • vastutuskindlustuses õigusabikulude katteks;
 • ajutise elukoha üürikulude kindlustuskaitse korral.

Sõlmin kodukindlustuse internetipangas

Suurenda kindlustunnet oluliste lisakaitsetega

 • Vastutuskindlustuse kaitse aitab juhul, kui kindlustusvõtjal ja/või tema pereliikmel on tekkinud seadusjärgne kahju hüvitamise kohustus naabrite või muude kolmandateisikute ees.
 • Läbi konstruktsioonide tulnud sadevee kaitse puhul hüvitatakse kahju, mille on põhjustanud ehitise konstruktsioonide vahelt sissetunginud vesi.
 • Üleujutuse kaitsega hüvitatakse looduslikust üleujutusest, erakorralisest veetaseme tõusust ja lume sulamisest tingitud kahjud.
 • Üürniku tekitatud kahju korral hüvitatakse üürniku või temaga koos elava isiku tahtlikult või raske hooletuse tõttu kahjustatud siseviimistlus või kodune vara.
 • Nutiseadme lisakaitse puhul hüvitatakse kahju madalama omavastutusega (100 eurot) ja kindlustusperioodi iga aasta kohta kuni kolm kindlustusjuhtumit.

Lihtsad sammud lepingu sõlmimiseks

1.
Sisene internetipanka

2.
Tutvu pakkumise, kodukindlustuse teabedokumendi ning kindlustustingimustega

3.
Kinnita sobiv pakkumine ning sõlmi leping

Kontaktid

Kui on küsimusi uue kindlustuslepingu sõlmimise kohta,
helista SEB klienditoele +372 665 5100

Kui on küsimusi olemasoleva kindlustuslepingu kohta,
helista PZU klienditoele +372 622 4545

 • Esimese asjana taga alati inimeste ohutus. Kui juhtumi käigus sai inimene viga, siis teavita kohe häirekeskust ja tegutse saadud juhiste järgi.
 • Koduabi teenuse vajaduse korral võta ühendust PZU ööpäevaringse klienditoega +372 622 4545

PZU on AB "Lietuvos draudimas" Eesti filiaali kaubamärk Eestis. AB "Lietuvos draudimas" on Leedu kahjukindlustusselts, mis kuulub rahvusvahelisse PZU kontserni. AS SEB Pank ja AS SEB Liising tegutsevad AB "Lietuvos draudimas" Eesti filiaali kindlustusagendina ja on kantud Finantsinspektsiooni veebilehel avalikustatud kindlustusvahendajate nimekirja. Nimekirja leiate aadressilt www.fi.ee.

Kindlustusagent saab kindlustuse vahendamise eest agenditasu, mis sisaldub kindlustusmakses. PZU Kindlustuse poolt agendile makstav vahendustasu on kodukindlustuse puhul 26,7% kindlustusmaksest.