Muuda keelt:
Paragraphs

Korduvreisikindlustus – aastane kindlustuskaitse reisimiseks kogu maailmas

Hind

109 eurot

aastas

Klienditugi

24/7

Sind alati aitamas

Kindlustuskaitse kehtib

90 päeva

iga reisi algusest

Kindlustunne ka kodust kaugel

 

Koostöös PZU Kindlustusega pakume oma klientidele aastaseid korduvreisikindlustuse pakette ning ka oma soovide ja vajaduste järgi kokkupandavat ühekordset reisikindlustust, mille kindlustuskaitsete ulatuse ja kehtivuspiirkonna saab valida reisi sihtkoha ja iseloomu järgi.

Enne reisikindlustuse lepingu sõlmimist tutvu SEB kliendile mõeldud kindlustusteenuse teabedokumendiga, mis annab üldise ülevaate ning reisikindlustuse tingimustega, kus on toodud kindlustusjuhtumite ja – kaitsete täielik loetelu ning kahjuhüvitiste piirmäärad, väljamaksmise piirangud ja välistused, PZU Kindlustus kodulehel.

Vajaduse korral pea nõu asjatundjaga numbril 665 5100.

Korduvreisikindlustus

Koostöös PZU Kindlustusega vahendame oma klientidele kolme reisikindlustuse paketti.

Pane tähele! Tegemist on pakett-tootega, milles sisalduvad kindlustuskaitsed, kindlustussummad ja hüvitislimiidid ning kindlustuslepingule kehtivad piirangud ja välistused on kirjeldatud PZU reisikindlustuse tingimustes SEB kliendile.

Piiramatu arv reise kindlustusperioodi jooksul

Kehtib kogu maailmas (v.a Venemaa, Valgevene, Ukraina)

Turvatunne ka kodust kaugel

Korduvreisikindlustus

Kuni 15. aprillini 2024 (k.a) on võimalik sõlmida:

Silver-reisikindlustus
109 €

  • Silver-reisikindlustuse lepingu saab sõlmida iga meie klient, kellel on Eestis alaline elukoht

 

Gold-reisikindlustus
109 €

  • Gold-reisikindlustuse lepingu saab sõlmida meie klient, kellel on Eestis alaline elukoht ning Mastercard Gold deebet- või krediitkaart
  • Kindlustus kehtib SEB kliendiga (kindlustusvõtjaga) koos reisivale kuni kolmele pereliikmele, kes on lisatud poliisile. Pereliikmeks loetakse abikaasat või elukaaslast ning kuni kahte alla 18-aastast last (või alla 22-aastast, kui nad õpivad päevaõppes)

 

Child-reisikindlustus
39 €

  • Child-reisikindlustuse lepingu saab sõlmida kehtiva Gold- või Silver-reisikindlustusega klient oma alla 18-aastasele (või alla 22-aastasele päevases õppes õppivale) lapsele, kellel on Eestis alaline elukoht
  • Child-reisikindlustus kehtib lapsele vaid juhul, kui laps reisib koos kindlustusvõtjaga

Child-reisikindlustus on vajalik: Silver - reisikindlustusega alates esimesest lapsest ja Gold-reisikindlustusega alates kolmandast lapsest.

Alates 16. aprillist 2024 on võimalik valida:

Family reisikindlustus
199 eurot


Reisikindlustus Sulle ja Sinu perele. Lisaks Sinule on kindlustatud ka Sinuga koos reisiv abikaasa/elukaaslane ja teie kuni 21-aastased (k.a.) lapsed, kui nad on nimeliselt kantud poliisile.

Travel reisikindlustus
149 eurot


Reisikindlustus, mille saad sõlmida iseendale.

Travel junior reisikindlustus
149 eurot


Reisikindlustus, mille saad sõlmida oma või oma abikaasa/elukaaslase kuni 17-aastase (k.a.) lapse kindlustamiseks.

  • Kindlustus katab ootamatud ja ettenägematud õnnetusjuhtumid ja haigestumised välismaal vastavalt kindlustustingimustes toodule
  • Saad valida endale sobiva kindlustusperioodi, mis võib ulatuda ühest päevast kuni ühe aastani
  • Juurde on võimalik osta reisitõrke-, pagasi- ja vastutuskindlustuse kaitsed
  • Kindlustatud isikuid on võimalik ise määrata

Kontaktid

Kui on küsimusi uue kindlustuslepingu sõlmimise kohta,
helista SEB klienditoele +372 665 5100

Kui on küsimusi olemasoleva kindlustuslepingu kohta,
helista PZU klienditoele +372 622 4545

  • Reisil olles kiire meditsiiniabi vajadusel korral helista PZU ööpäevaringsele klienditoe numbrile +372 622 4545

PZU on AB "Lietuvos draudimas" Eesti filiaali kaubamärk Eestis. AB "Lietuvos draudimas" on Leedu kahjukindlustusselts, mis kuulub rahvusvahelisse PZU kontserni. AS SEB Pank tegutseb AB "Lietuvos draudimas" Eesti filiaali kindlustusagendina ja on kantud Finantsinspektsiooni veebilehel avalikustatud kindlustusvahendajate nimekirja. Nimekirja leiate aadressilt www.fi.ee.

Kindlustusagent saab kindlustuse vahendamise eest agenditasu, mis sisaldub kindlustusmakses. PZU poolt agendile makstav reisikindlustuse vahendustasu on 21% kindlustusmaksest.