Muuda keelt:
Image

Uued paketid teie
igapäevasteks vajadusteks

Paragraphs

Uued paketid annavad teile rohkem kasulikke lahendusi

  • Tasuta arvelduskontod oma rahaasjade haldamiseks
  • Tasuta maksed teistesse Eesti ja Euroopa pankadesse
  • Kuutasuta deebet- ja krediitkaardid
  • Traumakindlustus
  • Ostu- ja reisikindlustus krediitkaardi omanikele
  • Suuremas summas sularaha tasuta väljavõtmise võimalus SEB Eesti, Läti ja Leedu pangaautomaatidest
  • Tasuta arveldused lastele ja noortele SEB uutes pakettides

Uued paketid

Keri tabelit horisontaalselt, et näha rohkem teavet erinevate pakettide kohta.

Teenuse nimetus Tavahinnakiri Noorte1 Igapäevane2, 14 Mitmekesine14 Esmaklassiline14 Eliit3

Võimalus taotleda internetipanga kaudu

Rakendub automaatselt1 Valin paketi Valin paketi Valin paketi Valin paketi

Sõlmimine, kuutasu

Kuutasuta 1,95 eurot
18-25 a. (k.a) tasuta 
Alates 65 a. 0,32 eurot  
2,95 eurot 10 eurot 33 eurot
Arvelduskontod kuutasuta4 0,30/ 7 eurot ühe konto kohta 12
Piiramatu arv tasuta pangasiseseid ja Euroopa makseid elektroonilistes kanalites5 0,08 - 0,25 eurot ühe makse kohta 13
1 deebetkaart hooldustasuta6 1 euro/ 1,50 eurot Mastercardi deebetkaart
Pildikaart deebetkaart
ISIC/ ITIC kaart
Mastercardi deebetkaart
Pildikaart deebetkaart
ISIC/ ITIC kaart
Mastercardi deebetkaart
Pildikaart deebetkaart
ISIC/ ITIC kaart 
Mastercard Goldi deebetkaart
Mastercardi deebetkaart
Pildikaart deebetkaart
ISIC/ ITIC kaart 
Mastercard Goldi deebetkaart
Mastercardi deebetkaart
Pildikaart deebetkaart
ISIC/ ITIC kaart 
Mastercard Goldi deebetkaart
Sularaha tasuta väljavõtmine SEB Eesti, Läti ja Leedu pangaautomaatidest (kuine limiit on ühine kõikidele deebetkaartidele) kuni 600 eurot kalendrikuus kliendi (konto(de) omaniku) kohta tasuta 1000 eurot 1000 eurot 1200 eurot 2000 eurot 3000 eurot
Kiire traumakindlustuse hüvitis11 50 eurot/aastas 100 eurot/aastas 200 eurot/aastas
Krediitkaart hooldustasuta7, 8 1,60/ 7.50/ 30 eurot 1 Mastercardi krediitkaart või Pildikaart krediitkaart ostukindlustusega

1 Mastercard Goldi krediitkaart või Mastercard Premiumi krediitkaart lisateenustega:

1 Mastercard World Elite krediitkaart lisateenustega:

Lisaks 1 krediitkaart (v.a. Mastercard Platinumi krediitkaart, Mastercard World Elite krediitkaart). 9

Püsimaksega krediitkaardi intress 
-2% soodsam8
18% aastas kasutatud krediidilimiidilt
Võimalus lisada liikmeid10 Kuni 2 liiget. 
Paketi omanik tasub iga liikme eest kuutasu 1 euro.15
Kuni 2 liiget. 
Liikmete eest kuutasu ei võeta.
Kuni 4 liiget. 
Liikmete eest kuutasu ei võeta.
Kaardi saatmine postiga pakiautomaati Eestis 3,20 eurot
Mastercard Pildikaardi aktiveerimine pangakontoris 5 eurot
Deebetkaardi (ISIC Scholar, ISIC Student, Mastercardi deebetkaart, Mastercardi pildikaart) kasutuslimiidi muutmine pangakontoris 2,50 eurot

Keri tabelit horisontaalselt, et näha rohkem teavet erinevate pakettide kohta.

Teenuse nimetus Mitmekesine Esmaklassiline Eliit
Arvelduskontod kuutasuta4
Piiramatu arv pangasiseseid ja Euroopa makseid elektroonilistes kanalites5
1 deebetkaart hooldustasuta6 Mastercardi deebetkaart
Pildikaart deebetkaart
ISIC/ ITIC kaart 
Mastercard Goldi deebetkaart
Mastercardi deebetkaart
Pildikaart deebetkaart
ISIC/ ITIC kaart 
Mastercard Goldi deebetkaart
Mastercardi deebetkaart
Pildikaart deebetkaart
ISIC/ ITIC kaart 
Mastercard Goldi deebetkaart
Sularaha tasuta väljavõtmine SEB Eesti, Läti ja Leedu pangaautomaatidest (kuine limiit on ühine kõikidele deebetkaartidele) 1200 eurot 2000 eurot 2000 eurot
Kiire traumakindlustus11 100 eurot/aastas 200 eurot/aastas 200 eurot/aastas
Krediitkaart hooldustasuta7,8 1 Mastercardi krediitkaart või Pildikaart krediitkaart ostukindlustusega 1 Mastercardi krediitkaart või Pildikaart krediitkaart ostukindlustusega 1 Mastercardi krediitkaart või Pildikaart krediitkaart ostukindlustusega
Püsimaksega krediitkaardi intress 
-2% soodsam8

1 Noorte pakett rakendub lepingut sõlmimata eraklientidele vanuses kuni 25. eluaastat (k.a), v.a juhul kui noor on sõlminud omale mõne muu paketi lepingu.

2 Erakliendile vanuses kuni 25. eluaastat (k.a) on Igapäevane pakett tasuta ja erakliendile vanuses üle 65. eluaastat maksab Igapäevane pakett 0.32 eurot kuus. Noorte pakett rakendub lepingut sõlmimata eraklientidele vanuses kuni 25. eluaastat (k.a), v.a juhul kui noor vanuses 18-25 a. on sõlminud mõne muu paketi lepingu.

3 Eliit paketi valimise eelduseks on kehtiv SEB Privaatpanganduse kliendileping.

4 Me ei paku arvelduskontot kuutasuta paketti omavale mitte Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigi residendile.

5 Sisaldab piiramatu arvu pangasiseseid ja Euroopa makseid (sh välkmaksed), e-arve püsimaksed ja püsikorralduse maksed Euroopa pankadesse.

6 Noorte ja Igapäevases paketis on tasuta kõige varem sõlmitud deebetkaardi lepinguga seotud kaart, v.a Mastercard Goldi deebetkaart. Mitmekesises, Esmaklassilises ja Eliit paketis on kuuhooldustasuta Mastercard Goldi deebetkaart või selle puudumisel kõige varem sõlmitud deebetkaardi lepinguga seotud kaart.

7 Kuuhooldustasuta on paketis sisalduv kõige varem vormistatud krediitkaart.

8 Krediitkaardi saamine sõltub maksevõimest. Paketi olemasolu ei garanteeri kaardi väljastamist.

9 Eliit paketis on lisaks kuuhooldustasuta Mastercard Premiumi krediitkaart või selle puudumisel Mastercardi krediitkaart või Pildikaart krediitkaart.

10 Paketi liikmeks saab olla täisealine isik, kes omab arvelduskontot SEB-s.

Pange tähele, et paketi liikmete poolt kasutatavad teenused erinevad Esmaklassilises ja Eliit paketis paketi omaniku omast.

11 Kiire traumakindlustusega saab hüvitist, kui olete õnnetuse tagajärjel saanud terviserikke (trauma), mille tõttu olete pidanud pöörduma erakorralise meditsiini osakonda. Kindlustushüvitist makstakse ühe juhtumi eest kalendriaastas ja see peab olema tõendatud haiguslooga. Kindlustushüvitis makstakse välja kahe tööpäeva jooksul pärast vajalike meditsiiniliste dokumentide esitamist. Klient ei pea kindlustuse saamiseks sõlmima kindlustuslepingut. Kindlustus kehtib alates paketilepingu sõlmimisele järgnevast päevast kuni lepingu lõppemiseni või kuni paketi liikme väljaarvamiseni paketist. Traumakindlustuse pakkujaks on SEB Life and Pension Baltic SE Eesti filiaal. Tutvu kiire traumakindlustuse teenuse teabedokumendiga ning kindlustustingimustega (sh selles toodud piirangute ja välistustega) SEB kodulehel.
12 Pakette omavatele Eesti ja Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigi residentidest klientidele kuutasu ei rakendu. Pakette omavatele muu riigi residentidest klientidele rakendub kuutasu täies ulatuses. 
13 Pangasisese ja Euroopa makse hind elektroonilistes kanalites (k.a püsikorraldus, pangalingi makse) on 0,25 eurot. E-arve püsimakse kaudu tehtud pangasisese makse hind 0,08 eurot ja Euroopa tavalise makse hind 0,19 eurot.
14 SEB kuldkliendile on Igapäevane ja Mitmekesine pakett kuutasuta, Esmaklassilise paketi kuutasu on 25% tavahinnakirjast soodsam ehk maksab 7.50 eurot/kuus.
15 Kuldklient saab Mitmekesise paketi omanikuna lisada sinna tasuta kuni 2 liiget.

Paketikalkulaator

Service Plans calc example

Korduma kippuvad küsimused

Uue paketi valimine

Uued erakliendi paketid sisaldavad laiemat valikut kaasaegseid teenuseid, näiteks kindlustuskaitset traumade korral, krediitkaardiga saab kaasa ostu- ja reisikindlustuse. Lisaks alustame uute pakettide tulekuga järk-järgult üleminekut keskkonnasõbralikumatele pangakaartidele. 
Lastele ja noortele (kuni 25. aastat k.a) on Noorte pakett automaatselt tasuta. 

Uutest pakettidest soodsaim on Igapäevane pakett hinnaga 1,95 eurot kuus, sellele järgneb Mitmekesine pakett hinnaga 2,95 eurot kuus ning Esmaklassiline pakett 10 eurot kuus. 

Uute pakettide kasutusele võtmisega kaovad selle aasta teise kvartali lõpus kasutuselt senised SEB paketid, mistõttu tuleks klientidel valida uute pakettide hulgast endale sobivaim enne 30. juunit 2024 a.   

Teavitasime pakettide kasutajaid uute pakettide valimise võimalusest personaalselt. See tähendab, et saatsime kõikidele praegustele paketiomanikele omapoolse paketi soovituse, mis lähtub kliendi senisest teenuste kasutamisest. Kui meie pakutud valik kliendile ei sobi, on tal alati võimalik valida mõni muu sobivam pakett või oma senine paketileping lõpetada. 

Seniseid pakette on võimalik kasutada kuni 30. juunini 2024 a.

Uue paketi valimisel on abiks SEB paketikalkulaator, mis soovitab just Teile kõige paremini sobiva paketi. Kõigi pakettide sisu ja tingimustega saate tutvuda meie kodulehel ja internetipangas, ning soovi korral ka pangakontoris.

Senised paketid kehtivad kuni 30. juunini 2024.

Teavitasime pakettide kasutajaid uute pakettide valimise võimalusest personaalselt. Saatsime kõikidele praegustele paketiomanikele omapoolse paketi soovituse, mis lähtub kliendi senisest teenuste kasutamisest. Kui meie pakutud valik kliendile ei sobi, on tal alati võimalik valida mõni muu sobivam pakett. 

Kui klient hiljemalt 30. juuniks valikut ei tee või oma senist paketilepingut ei lõpeta, siis hakkab talle juuli algusest kehtima meie soovitatud pakett. 

Kui klient on seni teinud arveldusi ilma paketita, siis talle konkreetse paketi soovitust me ei saatnud. Selline klient saab soovi korral endale paketilepingu sõlmida, valides ise sobivaima paketi või jätkata arveldamist ilma paketita. Aktiivsele kliendile on soodsaim viis valida igapäevaste pangatoimingute tegemiseks sobiv pakett, mistõttu soovitame siiski esimesel võimalusel sõlmida uue paketi lepingu. 

Uue paketi valimisel senine SEB Perepaketi leping lõpeb ja paketis olnud liikmete staatus lõpeb. Seega SEB Perepaketi liikmed automaatselt uude valitud paketti üle ei viida. 

Senise SEB Perepaketi omanik saab edaspidi lisada oma paketti 2 täisealist liiget, valides Mitmekesise või Esmaklassilise paketi. Liige saab oma internetipanka kutse liitumiseks ja peab selle aktsepteerima, kui soovib saada uue paketi liikmeks. 

Seniseid SEB Perepaketi liikmeid uude paketti automaatselt üle ei viida. SEB Perepaketi liikme staatus lõpeb siis, kui Perepaketi omanik on valinud uue paketi või hiljemalt 30. juunil 2024 a. 

Kui Perepaketi liige ei ole selleks ajaks uude paketti kutset saanud ja seda aktsepteerinud või ise uut paketti valinud, maksab ta pärast 30. juunit 2024 a. teenuste eest üldhinnakirja alusel.

Lastele ja noortele (18 kuni 25-aastased k.a) hakkab alates 16. aprillist 2024 a. vaikimisi kehtima kuutasuta Noorte pakett.

Eliit paketi valimise eelduseks on kehtiv SEB Privaatpanganduse kliendileping. Privaatpangandusest lähemalt saab lugeda siit: www.seb.ee/privaatpangandus.

Paketi valimine on soovituslik ning aitab teenustasudelt säästa. Kui klient pole seni leidnud SEB pakettide hulgast endale sobivat, siis nüüd on võimalus teha uus valik.  

Ilma paketti valimata saab klient kasutada igapäevaseid pangateenuseid erakliendi üldhinnakirja alusel. Lastele ja noortele (18 kuni 25-aastased k.a) kehtib vaikimisi kuutasuta Noorte pakett. 

Lepingu saab igal ajal lõpetada erakliendi internetipangas või pangakontoris. 

Paketi kuutasu arvestame lepinguga seotud arvelduskontolt kuu esimese kümne päeva jooksul, üldjuhul 4. kuupäeval.

Paketilepingu vormistamise kuu eest kuutasu ei võeta. 

Paketi kuutasu tuleb maksta ka siis, kui klient paketti kuuluvaid teenuseid ei kasuta (näiteks ei tee ülekandeid, ei kasuta pangakaarti, ei võta pangaautomaadist sularaha). Kasutamata teenused ei kandu üle järgmisesse kalendrikuusse.

Kui klient lõpetab lepingu kuu keskel, on meil õigus saada nimetatud kuu eest kuutasu proportsionaalselt nende päevade eest, mil leping kehtis.

Teenustasu paketi vormistamise eest võtab pank lepingus määratud kontolt maha päev pärast lepingu sõlmimist. 

Perioodil 16. aprillist 30. juunini 2024 a paketi vormistamistasu ei kohaldata. 

Sularaha

Paketi omanikule on sõltuvalt paketist võimalik sularaha tasuta välja võtta SEB pangaautomaatidest Eestis, Lätis, Leedus kuni 2000 eurot kuus. Kui paketis määratud sularaha väljavõtmise limiit on ületatud, siis kehtib limiiti ületanud summale üldhinnakirja tasu.

Liikmed

Uut paketti valides ning liikmeid lisades tasub silmas pidada, et:

  • lastele ja noortele (kuni 25. eluaastani (k.a) hakkab vaikimisi kehtima kuutasuta Noorte pakett alates 16. aprillist 2024 a.; 
  • alates 65. eluaastast on Igapäevane pakett soodushinnaga 32 senti kuus.

SEB Perepaketi liikme staatus lõpeb siis, kui Perepaketi omanik on valinud uue paketi või hiljemalt 30. juunil 2024 a. Kui Perepaketi liige ei ole selleks ajaks uude paketti kutset saanud ja seda aktsepteerinud või ise uut paketti valinud, siis tasub ta teenuste eest pärast 30. juunit 2024 üldhinnakirja alusel.

Pakettidesse Mitmekesine ja Esmaklassiline saab kutsuda kuni kaks ning paketti Eliit kuni neli täisealist SEB eraklienti, näiteks pereliikmeid või sõpru. Esmaklassilisse ja Eliit paketti kutsutud liikmete eest lisatasu ei ole.  Mitmekesisesse paketti kutsutud liikme kuutasu on 1 euro ja selle eest tasub paketi omanik. SEB kuldkliendist Mitmekesise paketi omanik saab ilma lisatasuta kutsuda paketti kuni kaks liiget.  

Paketi omanik saab liikmeid lisada või eemaldada nii internetipangas kui ka pangakontoris, sõlmides uue lepingu või muutes olemasolevat. Paketi liikmeks saamiseks peab kutse saaja selle kinnitama.  

Paketi liikmele kehtivate teenuste loetelu on kirjeldatud paketi tüübis ja see võib erineda paketilepingu omanikule pakutavatest teenustest.

Mitmekesise paketi liige saab kasutada samu teenuseid, mis  paketi omanik. Esmaklassilise ja Eliit paketi liikmete poolt kasutatavate teenuste hulk erineb paketi omaniku omast. Täpsemalt paketi omanikele ja liikmetele pakutavate teenustega on võimalik tutvuda SEB kodulehel. 

Mitmekesise, Esmaklassilise ja Eliit paketi liikmele on krediitkaart kuuhooldustasuta (v.a Gold, Premium, Platinum ja World Elite krediitkaardid) ning püsimaksega krediitkaardi intress on 2% soodsam.  

Kui klient, kelle paketti on lisatud liikmeid, soovib paketi vahetada selle teise paketi vastu, siis liikmete staatus lõpeb, see tähendab, et neid ei viida teise paketti üle. Teise paketi vormistamisel tuleb liikmed uuesti lisada. Uue paketi liikmeteks saavad kutsutud liikmed pärast kutse vastu võtmist.

Soodustused

Lastele ja noortele kuni 25. eluaastani (k.a) hakkas alates 16. aprillist 2024 a automaatselt kehtima tasuta Noorte pakett, klient ei pea selle vormistamiseks ise midagi tegema. 

Alates 18. eluaastast on võimalik valida Igapäevane paketti, mis on kõigile noortele kuni 25. eluaastani (k.a) tasuta. Igapäevane pakett on Noorte paketiga sarnane, kuid sisaldab lisaks ka kindlustuskaitset trauma korral. Kui 18–25-aastane noor soovib kiiret traumakindlustust, siis on tal võimalik sõlmida Igapäevase paketi leping ka enne 30. juunit 2024 a oma internetipangas, videokohtumisel või pangakontoris.

Klientidele alates 65. eluaastast soovitame Igapäevast paketti, mis sisaldab piiramatul arvul makseid ja deebetkaarti, sularaha tasuta väljavõtmist pangaautomaatidest kuni 1000 eurot kuus ning 50 euro väärtuses kindlustuskaitset trauma korral. Alates 65. eluaastast on Igapäevase paketi kuutasu 32 senti. 

Krediitkaardi olemasolul soovitame valida Mitmekesise paketi, mis annab intressisoodustuse –2% ning krediitkaardi kuutasuta. Kui on soov valida mõni teine pakett, siis on seda võimalik teha internetipangas või pangakontoris.

SEB kuldklientidele on Igapäevane ja Mitmekesine pakett kuutasuta ning Esmaklassilise paketi kuutasu on 25% soodsam ehk 7,50 eurot kuus.  

Lisaks saab SEB kuldklient ka Mitmekesises paketis ilma lisatasuta kutsuda paketti kuni kaks liiget. Tavahinna järgi on Mitmekesisesse paketti kutsutud liikme kuutasu 1 euro ja selle eest tasub paketi omanik. 

Traumakindlustus

Traumakindlustuse kasutamiseks ei pea kliendil olema krediitkaarti, samuti pole vajalik eraldi kindlustuslepingu sõlmimine, piisab kehtivast paketilepingust. 

Kindlustuskaitse trauma korral katab õnnetusjuhtumi tagajärjel tekkinud tervisekahju, millega on pöördutud erakorralise meditsiini osakonda ja mis kajastub haigusloos, ning see kehtib erakliendile ka välismaal. 

Igapäevases paketis on kindlustuskaitse suurus 50 eurot, Mitmekesises paketis 100 eurot ja Esmaklassilises paketis 200 eurot ning hüvitis makstakse välja kahe tööpäeva jooksul pärast vajalike meditsiiniliste dokumentide esitamist. Kindlustushüvitist makstakse ühe õnnetusjuhtumi eest kalendriaastas.

Traumakindlustuse tingimustega on võimalik tutvuda SEB kodulehel.

Kahjujuhtumi korral saab taotleda traumakindlustuse hüvitist mugavalt ja kiirelt oma internetipangas paketilepingus (Minu pakett→ Teata kahjust) või SEB pangakontoris.

Kindlustushüvitis makstakse välja kahe tööpäeva jooksul kindlustatu paketilepingus märgitud SEB arvelduskontole pärast vajalike meditsiiniliste dokumentide esitamist. 

Pangakaardid

Alates 16. aprillist 2024 a väljastatavad SEB pangakaardid saavad uue kujunduse. Plastkaartide keskkonnamõju vähendamiseks lähemejärk-järgult üle keskkonnasõbralikumatele kaartidele, mis on 84% ulatuses valmistatud bioplastikust ehk söödamaisi ülejääkidest. Uuenes kõigi pangakaartide kujundus ja kõigile deebetkaartidele on tehtud spetsiaalne käegakatsutav sisselõige ehk sälk. See aitab vaegnägijatel deebet- ja krediitkaardi vahel lihtsamini vahet teha, nii on puutel eristatavat kaarti mugavam kasutada, näiteks poes makseid tehes või sularahaautomaadist raha välja võttes.

Kuuhooldustasuta on kõige varem sõlmitud deebet- ja/või krediitkaardi lepinguga seotud kaart.  

Kõikidele SEB krediitkaartidele lisandub ostukindlustus. Premium ja Gold krediitkaardi omanikud saavad lisaks ostukindlustusele krediitkaardiga kaasa ka Premium reisikindlustuse perele ning Mastercardi lisateenustena lennu väljumise hilinemisel sissepääsu äriklassi ootealale ning võimaluse läbida eelisjärjekorras lennujaama turvakontroll. Ostukindlustuse, Premium reisikindlustuse, WE reisikindlustuse sisu ja tingimuste täpsema info leiate oma krediitkaardi lepingu juurest internetipangas ja meie kodulehelt.

Krediitkaardi saamiseks tuleks esitada taotlus internetipangas või pangakontoris. Krediitkaart on krediiditoode ning selle väljastamine sõltub kliendi maksevõimest. Paketi vormistamine ei garanteeri krediitkaardi saamist. 

Mitmekesise paketi omanikule on krediitkaart kuuhooldustasuta (v.a Gold, Premium, Platinum ja World Elite krediitkaardid) ning püsimaksega krediitkaardi intress on 2% soodsam.  

Esmaklassilise paketi omanikule on Gold ja Premium krediitkaardid kuuhooldustasuta. Püsimaksega krediitkaardi intressi soodustus Esmaklassilise paketi omanikule ei laiene. 

Eliit paketi omanikule on World Elite krediitkaart kuuhooldustasuta ning lisaks on kuuhooldustasuta üks täiendav krediitkaart kliendi enda valikul (v.a World Elite). Samuti on Eliit paketi omanikul püsimaksega krediitkaardi intress 2% soodsam.

Gold ja Premium krediitkaartidega on võimalik kasutada sissepääsu äriklassi ootealale, kui lennu väljumine hilineb vähemalt kaks tundi. Äriklassi ootealale on võimalik lisaks kaardi omanikule võtta kaasa kuni viis inimest. Aastane äriklassi ooteala külastuste arv ei ole lendude hilinemisel piiratud.

Gold ja Premium krediitkaardi omanikul on võimalik läbida eelisjärjekorras turvakontroll tasuta ühe kalendriaasta jooksul kuni viiel korral.  

Premium reisikindlustus kehtib reisimisel kogu maailmas ning kindlustatud on ka kaardi omanikuga koos reisiv pere, sh pere kõik lapsed, kes reisivad koos krediitkaardi valdajaga. Reisikindlustus laieneb ka täisealistele lastele kuni 22. eluaastani.

Reisikindlustus kaasneb Gold, Premium, Platinum ja World Elite krediitkaartidega.

Krediitkaardi juurde lisatud kindlustuskaitsete eest ei pea täiendavalt juurde maksma.

World Elite krediitkaartidega kaasas olev reisikindlustus uueneb – edaspidi on kindlustatud pere kõik lapsed (kuni 22. eluaastani), kes reisivad koos krediitkaardi valdajaga.  

Ostukindlustus kehtib krediitkaardi omaniku ostudele nii kauplustes kui ka e-poodides üle maailma eeldusel, et ostu eest on tasutud krediitkaardiga. See kaitseb soetatud eset ootamatute kahjustuste, hävimise või kaotsimineku eest kuni kuus kuud alates ostukuupäevast. 

Premium reisikindlustuse, WE reisikindlustuse ja ostukindlustuse kahjujuhtumist on võimalik teatada SEB kodulehel kahjuteate vormi kaudu või PZU Kindlustuse iseteeninduses.