Muuda keelt:

Oluline info SEB kliendile seoses sõjaga Ukrainas

Paragraphs

Kuidas mõjutab Venemaa agressioon Ukrainas SEB äri- ning erakliente?


Ukrainas toimuv on suur tragöödia kogu maailmale, mis toob suuri inimlikke kannatusi ja inimkaotusi. Lisaks kannatustele on juba näha ka mõjutusi nii maailma- kui eramajanduses. Seetõttu oleme koostanud vastused hetkel kõige levinumatele küsimustele.

Alates 1. juunist 2022 on SEB lõpetanud kõikides valuutades makseteenuste pakkumise Venemaa ja Valgevene suunal.

Alates 3. juunist 2022 on Euroopa Liit kehtestanud sanktsioonid Venemaalt naftasaaduste ja toornafta ostmisele, importidel ja üleandmisele. Täpsem info piirangute kohta siin.

Kui Teil tekib lisaküsimusi, palun võtke meiega ühendust internetipanga menüüpunktist "Kontakt" → "Kiri pangale", e-posti teel info@seb.ee või helistage meie klienditoele numbril 665 5100 või oma haldurile.

Järjekordade vältimiseks pangakontorites soovitame broneerida aeg kontori külastamiseks või registreeruda videokohtumisele.

Pangad, kellega arveldamine on keelatud

Alates 1. juunist 2022 on SEB lõpetanud kõikides valuutades makseteenuste pakkumise Venemaa ja Valgevenega.

Ukraina pangad, kellega on tehingud keelatud: ​​​​ 

 • Alfa-Bank (Ukraine) BIC: ALFAUAUK

 • Bank Rublev, BIK: 044525253 

 • BM-Bank, BIC: BMLTUAUK 

 • Prominvestbank, BIC: UPIBUAU

 • Sberbank (Ukraine), BIC: SABRUAUK 

 • Sevastopolsky Morskoy Bank , BIC: MORKUAUK 

 • Taatta, BIC: TAAARU8Y 

 • Verkhnevolzhskiy Commercial Bank, BIC: VVBKRU2Y 

Korrespondentpankade kehtestatud lisapiirangute tõttu võib esineda probleeme maksete liikumisel ka teiste pankadega.

Alates 14.06 on SWIFT-süsteemist välja lülitatud järgnevad Venemaa pangad:

 • Sberbank
 • Credit Bank of Moscow
 • Joint Stock Company Russian Agricultural Bank, JSC Rosselkhozbank
   

Alates 12.03 on SWIFT-süsteemist välja lülitatud järgnevad Venemaa pangad:

 • Bank Otkritie
 • Novikombank
 • Promsvyazbank
 • Bank Rossiya
 • Sovcombank
 • VNESHECONOMBANK (VEB)
 • VTB BANK

 

Alates 20.03 on SWIFT-süsteemist välja lülitatud järgnevad pangad:

 • Belagroprombank
 • Bank Dabrabyt
 • Development Bank of the Republic of Belarus

 • SWIFT-süsteemist väljalülitamisega kaasnevad asjaolud täpsustatakse piirangute kehtestamisel.
 • Teatud pankade SWIFT-süsteemist väljalülitamine tähendab, et ligipääs rahvusvahelistele turgudele ei ole neil pankadel enam võimalik.

Jah, ülevaate piirangutest Valgevenele leiab artiklist: Valgevene sanktsioonidega seotud piirangud maksetele | SEB

NB! Alates 1. juunist 2022 ei ole võimalik üheski valuutas teostada ega vastu võtta makseid Valgevenega. 

Kaarditehingud ja ülekanded

 • Vene rublades on võimalik makseid teha/vastu võtta hiljemalt 2. mail kell 16.45.
 • Teistes valuutades on makseteenused Venemaale ja Valgevenesse lubatud kuni 31. maini 2022 (k.a).

Viimane päev Venemaale ja Valgevenesse maksete algatamiseks oli 31. mai 2022 (k.a). 
Pärast seda kuupäeva maksete tegemisel soovitame pöörduda panka, mis osutab makseteenuseid Venemaa ja Valgevene pankadega.  Samuti peatame püsikorralduse lepingute täitmise.   
 
Venemaalt ja Valgevenest saabuvaid makseid võtame vastu 31. maini 2022 (k.a) ning sellest hiljem SEB-sse saabunud maksed kanname automaatselt makse algatajale tagasi. 
 

Kaardimaksed

Valgevene: SEB kaarti ei ole võimalik kasutada. 

Venemaa: SEB kaarti ei ole võimalik kasutada.

Jah, penisoni laekumisi võtame jätkuvalt vastu, kuid ainult nendest pankadest, millele ei ole seatud sanktsioone ja muid piiranguid. Pöörame tähelepanu, et ka korrespondentpangad võivad Venemaa ja Valgevene pankadele seada piiranguid, mida meie ei saa mõjutada. 

Kõikidest eelpool mainitud pankade pangaautomaatidest ning  ka nende pankade pangakaardiga ei ole võimalik sularaha välja võtta. 

Kui klient teeb kaarditehingut kaupmehe juures, kes on sanktsioneeritud panga klient, siis tehingud ebaõnnestuvad. See kehtib nii tehingu tegemisel kohapeal kaardimakseterminalis, sularahaautomaadis ja ka internetiostude puhul. Kui kaarditehing õnnestub, siis kaupmees ei olnud sanktsioneeritud panga klient.

Ukraina pangad ei kuulu sanktsioneeritute listi ehk tõrkeid ei tohiks SEB poolt esineda, kuid Ukrainas asuvate sanktsioneeritud Vene või Valgevene pankade filiaalidega on arveldamine keelatud.

Arvestades olukorda maailmas ning suurenenud soovist ning vajadusest aidata Ukrainat, on SEB-s kõik pangakontoris tehtud maksed Ukraina suunal tasuta. Internetipangas tehtud maksete eest lisandub teenustasu vastavalt välismakse tüübile.

Kuna maksed eurodes liiguvad kõige kiiremini, siis võimaluse korral soovitame teha makse eurodes. 

Ukraina suunal tehtud maksete teenustasu tagastame kahe tööpäeva jooksul.

Kui SEB on tuvastanud, et laekuva makse suhtes tuleb vastavalt sanktsioonirežiimile kohaldada külmutamist, rakendab pank Rahvusvahelise Sanktsiooni Seaduse (RSanS) §14 lõike 1 kohaselt finantssanktsiooni, mis kohustab panka külmutatama rahvusvahelise sanktsiooni subjektilt laekuvad rahalised vahendid ja majandusressursid. Pank on kohustatud külmutama vara ka juhul kui pangal on kõrvaldamata kahtlus, et isiku suhtes tuleb kohaldada sanktsiooni. Selline olukord võib esineda näiteks juhul kui isik, kellelt või kelle kaudu makse laekub, ei ole ise sanktsioneeritud, aga võib olla sanktsioneeritud isiku kontrolli all. 

Pärast vara külmutamist teavitab pank sellest Rahapesu Andmebürood (RAB-i) ning klienti. RAB kontrollib finantssanktsiooni õiguspärast rakendamist kümne tööpäeva jooksul ning annab pangale seejärel kahe tööpäeva jooksul tagasisidet. 
Kui RAB leiab, et pangal tekkinud kahtlus sanktsiooni rakendamise vajadusest ei leia kinnitust, siis puudub alus finantssanktsiooni jätkuvaks kohaldamiseks, pank vabastab laekumise ning teavitab sellest klienti. 
Kui RAB leiab, et finantssanktsiooni tuleb kohaldada, siis jääb tehing külmutatuks. Kliendil on sel juhul õigus pöörduda ise RABi poole ning esitada ka taotlus RSanS § 17 kohaselt, et paluda kontrollida sanktsiooni kohaldamise õiguspärasust. Taotluse läbi vaatamiseks on Rahapesu Andmebürool aega kümme tööpäeva, mille järel teavitab RAB kahe tööpäeva jooksul finantssanktsiooni subjekti või puudutatud isikut tema suhtes võetud meetmete täpsest ulatusest ja sisust; nende õiguslikust alusest; alguskuupäevast; vaidlustamise korrast; ning erandite tegemise alustest ja korrast. 

Isikutel, kelle tehing on külmutatud, on võimalik teatud juhtudel pöörduda RAB-i kui pädeva asutuse poole taotlusega varad vabastada kui finantssanktsiooni kehtestav määrus ning tehingu asjaolud seda lubavad. Selline erand kehtib näiteks Euroopa Nõukogu määruse 269/2014 Artikli 6 kohaselt kui määruse lisas I loetletud isikul tuleb teha makse vastavalt lepingule, mis on sõlmitud enne tema sanktsioneerimise kuupäeva.
RAB-ile saab taotluse esitada järgneva emaili kaudu: info@fiu.ee. 
Vaata lisa ka RABi kodulehelt.
 

Valuutavahetus

Alates 3.maist 2022 ei vaheta SEB enam Vene rublasid.

 

Investeerimine ja väärtpaberid

Tulenevalt Venemaa suhtes kehtestatud sanktsioonidega seotud riskidest, ei ole SEB kaudu alates 08.03.2022 võimalik: Osutada klientidele Venemaal emiteeritud väärtpaberite ning väljaspool Venemaad emiteeritud Venemaaga või Venemaa juriidiliste isikutega seotud väärtpaberite osas tehinguid ja teenuseid, sh ostmine, nende emiteerimisega seoses investeerimisteenuste osutamine või abi andmine ning mis tahes muu nendega kauplemine, välja arvatud positsiooni vähendamiseks ja likvideerimiseks juhtudel, mil see on rahvusvahelisi sanktsioone arvestades lubatav.

Seoses sellega, et 2. mail 2022 kell 16:45 lõpetame Vene rubla noteerimise ja finantsteenuste pakkumise Vene rublades (RUB): 

Toetame rublades kaubeldavate väärtpaberite müüki parimal võimalikul viisil niipea, kui nende väärtpaberite müük muutub võimalikuks. Anname endast parima, et müügist laekunud rublad konverteerida eurodesse ning kanda Teie pangakontole.

Kui Teil tekib oma väärtpaberite osas lisaküsimusi, palun võtke ühendust meie Markets-i meeskonnaga aadressil equity@seb.ee.
 

Ehkki Venemaa aktsiaturg kaotas enne kauplemise peatamist umbes poole oma väärtusest, moodustavad Venemaa ettevõtted väga väikese osa maailma aktsiaindeksitest. Maailma aktsiad on 28. veebruari seisuga aasta algusest arvates miinuses umbes 7% ulatuses, mis ei ole midagi erakordset, eriti arvestades eelmise aasta üle 25% tõusu.

SEB pensionifondides otseinvesteeringuid Venemaal, Valgevenes ega Ukrainas ei ole. Marginaalselt on nende riikide risk läbi teiste fondide, kuid sellise riski osakaal jääb sõltuvalt fondist, suurusjärku 0,12%-1,06%. Venemaa, Valgevene ja Ukraina varade ja valuutade käekäik mõjutab meie pensionifondide kliente minimaalselt. Jälgime hoolikalt sanktsioneeritavate ettevõtete nimekirju, et mitte rahastada keelunimekirjades olevaid ettevõtteid ning sama nõuame ka teistelt fondivalitsejatelt, kelle toodetesse oleme investeerinud.

Pensionifondi riskitase peaks vastama nii pensionikoguja vanusele kui riskitaluvusele. Seda selleks, et vältida olukorda, kui valitud on enda ea ja taluvuse jaoks liiga riskantne fond, mida tormatakse närvilisuse haripunktis vähemriskantseks vahetama. Tasub meeles pidada, et pensionikogumine on nagu maraton ja vaadata tuleks kaugemale hetkeolukorrast. Kahtluste korral soovitame ühendust võtta pangatöötajaga ja nõu küsida.

Venemaale ja Ukrainasse investeerivad 31.01.2022 seisuga järgmised fondid:

Tasub meeles pidada, et uued sanktsioonid võivad tuua muudatusi ka fondides.

Sõjalised konfliktid panevad ka kogenud investori närvid proovile. Sellistel hetkedel on väga oluline meeles pidada, et investeerimine on pikaajaline protsess ning selle aja jooksul tuleb arvestada turgude suuremate kõikumistega.

Soovitame jääda rahulikuks ning mitte teha esmastel emotsioonidel põhinevaid otsuseid. Turu kõikumised on tavapärased ning pikaajalises kogumises ei tasu iga kõikumise peale reageerida. Enne otsuse tegemist soovitame ühendust võtta SEB pangatöötajaga.

Piirangud Venemaa ja Valgevene isikutele

Tulevalt Venemaa Föderatsiooni ja Valgevene isikute suhtes kehtestatud sanktsioonidega seotud piirangutest ja riskidest, ei ole SEB kaudu alates 12.04.2022 võimalik eraklientidel, kes on Venemaa või Valgevene kodanikud või elavad Venemaal või Valgevenes ning kellel ei ole pangale teadaolevalt Euroopa Liidu liikmesriigi kodakondsust või elamisluba ja äriklientidel, mis on asutatud Vene Föderatsioonis või Valgevenes, saada väärtpaberitega  seonduvalt nende emiteerimise teenuseid või teha tehinguid, sh sellised isikud ei saa omandada väärtpabereid (sõltumata nende emiteerimise ajast) mingil moel, sh nad ei saa väärtpabereid osta, märkida, vahetada, üle kanda SEBs olevale kontole, neid mistahes muul moel omandada (sh ei saa omandada makse eest või makseta tehinguga, sh vabatahtliku korporatiivsündmuse raames). Loetletud isikud saavad teha tehinguid SEBs avatud kontol oleva positsiooni vähendamiseks ja likvideerimiseks juhtudel, mil see on rahvusvahelisi finantssanktsioone arvestades lubatav ja teenuse tingimusi arvestades võimalik.

Piirangud Venemaa ja Valgevene väärtpaberitele

Tulevalt Venemaa ja Valgevene suhtes kehtestatud sanktsioonidega seotud riskidest, ei ole SEB kaudu alates 08.03.2022 võimalik klientidel saada Venemaal või Valgevenes või väljaspool neid riike emiteeritud Venemaaga või Valgevenega või nende üksuste, asutuste või juriidiliste isikutega seotud väärtpaberitega seonduvalt teenuseid või teha tehinguid, sh piiratud on selliste väärtpaberite omandamine, mh ostmine, märkimine, vahetamine, ülekandmine SEBs olevale kontole, ning mis tahes muu nendega kauplemine. Saab teha tehinguid SEBs avatud kontol oleva positsiooni vähendamiseks ja likvideerimiseks juhtudel, mil see on rahvusvahelisi finantssanktsioone arvestades lubatav ja teenuse tingimusi arvestades võimalik.

Väärtpaberite all on mõeldud mistahes aktsiaid, võlakirju, fondiosakuid, rahaturuinstrumente, märkimisõigusi jm õigusi.

Tulenevalt Euroopa Liidu poolt 03.06.2022 Venemaa Keskdepositooriumile kehtestatud sanktsioonidest ei ole SEB-l võimalik vahendada Vene väärtpaberite korporatiivsündmustes osalemist ja dividendide väljamaksmist või teisi tegevusi, milles otseselt või kaudselt osaleb Venemaa Keskdepositoorium.

Teave rahvusvaheliste finantssanktsioonide kohta on koondatuna kättesaadav Rahapesu Andmebüroo kodulehelt https://fiu.ee/rahvusvahelised-sanktsioonid/rahvusvahelised-finantssanktsioonid.

Makseterminalid

Raha tagastamise tehingud ei ole kaardiomanikele lubatud, kui nende kaardid on väljastanud sanktsioonide all olev pank.

Kui tehing tehti kaardiga, mille väljastanud pangale on kehtestatud sanktsioonid, ei ole tehingu tühistamine (raha tagastamine) võimalik. Teavet täiendatakse hiljem.

Kui tehingud tehti enne sanktsioonide kehtestamist sellise panga kaardiga, millele on nüüd kehtestatud sanktsioonid, võtke lisainfo saamiseks ühendust oma kliendihalduriga.

Pärast sanktsioonide jõustumist keeldutakse kõigist sellistest maksetest. Teile kuvatakse üldine makse ebaõnnestumise teade.

Alatest 3. maist 2022 alustame kontole jäänud rublade konverteerimist konto põhivaluutasse või kui konto põhivaluuta on rubla, siis konverteerime jäägi eurodeks. Konverteerimine toimub vastavalt sel hetkel kehtivatele pankadevahelise turu tingimustele ning välistatud ei ole võimalus, et tulenevalt turuolukorrast ei ole meil võimalik konverteerimist teostada.
 

Ülemaailmne praktika nii elu- kui ka varakindlustuses sätestab, et sõja põhjustatud kahju ei kuulu kindlustuslepingutes kaitse alla. SEB Life and Pension Baltic SE kindlustustoodete tingimuste kohaselt rakendub välistus:

 • Kindlustusandja võib kindlustussumma maksmisest keelduda või seda vähendada, kui kindlustusjuhtumi põhjustas: sõjategevus, välisvaenlase akt, kodusõda, mäss, osalemine revolutsioonis või rahvarahutuses.

Näiteks, kui kindlustatud isik saab pommiplahvatuses viga, siis see ei ole kindlustusjuhtum. Kui aga kindlustatud isikut tabab Ukrainas viibides terviserike või teel Ukrainast Eestisse toimub liiklusõnnetus, siis need kuuluvad kindlustusjuhtumi alla.

Kindlustustingimustega saab lähemalt tutvuda siin: www.seb.ee/toodete-ja-teenuste-tingimused

Euroopa Komisjoni 26.08.2022 tõlgenduse järgi ei ole lubatud Venemaalt imporditud sanktsioneeritud kauba eest tasuda pärast sanktsioonist tuleneva keelu jõustumist ka juhul, kui varasema lepingu täitmine toimus üleminekuperioodil. Arveldamine on osa varasema lepingu täitmisest ning seega peab see toimuma samuti üleminekuperioodi jooksul ehk enne kaubandussanktsiooni jõustumist. Seda isegi juhul, kui kaup jõudis Eestisse ajal, kui sellele kaubandussanktsioon ei kohaldunud. Samuti ei võimalda SEB Venemaale eksporditud sanktsioneeritud kauba eest pärast üleminekuperioodi lõppu tasu saada, isegi juhul, kui kauba eksport toimus üleminekuperioodil ja oli varasema lepingu erandist tulenevalt lubatud.

Finantssektor

 • Laenude andmine, investeerimisteenused ja väärtpaberitehingud Vene riigi ja selle valitsusega; Vene Keskpangaga ning isikute ja ettevõtetega, kes tegutsevad nende huvides tegutsevad; 
 • Avalik rahastamine või rahalise abi andmine kauplemiseks või investeerimiseks Venemaale;
 • Vene kodanikelt, residentidelt ja juriidilistelt isikutelt üle 100 000 euro suuruste hoiuste/deposiitide vastuvõtmine;
 • Piiratud on arveldamine väärtpaberite ja instrumentidega vene suuremate pankade ja vene riiki toetavate ettevõtetega;
 • Keskdepositooriumitel on keelatud väärtpaberitehinguteenuste pakkumine vene kodanike, residentide, ettevõtetega väärtpaberitele;
 • Euroopa Liidu liikmesriigi ametlikus valuutas nomineeritud väärtpaberite müük vene kodanikele, residentidele, juriidilistele isikutele;
 • Krediidireitingu teenuste osutamine Venemaa kodanikele ja Venemaal elavatele füüsilistele isikutele ning Venemaal asutatud ettevõtetele; 
 • Vene riigi kontrolli all olevate ettevõtetega tehingute tegemine. Vene riigi kontrolli all olevate ettevõtete juhtorganitesse kuulumine.
 • Venemaal asutatud juriidilisele isikule, üksusele või asutusele, kellest üle 50% kuulub riigi omandisse või on riigi kontrolli all, otsese või kaudse toetuse andmine, sealhulgas rahastamine ja muu rahaline abi. 
 • Venemaale või Venemaal asuvatele isikutele müüa, tarnida, üle kanda ja eksportida Euroopa Liidu liikmesriigi ametlikus vääringus nomineeritud pangatähti.
 • Vene kodanikele krüptovara rahakoti, konto- või deponeerimisteenuste osutamine.

Energiasektor

 • Nafta kaevandamiseks, uurimiseks ja rafineerimiseks kasutatavate kaupade või tehnoloogiate müük, varustamine, transport või eksport Venemaale või kasutamiseks Venemaal;
 • Osaluse omandamine või laiendamine, uute laenude andmine või uute ühisettevõtete asutamine Vene energiasektoris tegutsevates ettevõtetes.
 • Kivisöe ja muude tahkete fossiilkütuste ostmine, import või üle andmine, kui see on pärit Venemaalt või eksporditud Venemaalt (täpne nimekiri keelatud kaupadest on leitav EL-i 08.04.2022 rakendusmääruse 2022/576 lisas XXII). Keelatud on ka tehniline ja rahaline abi ning rahastamine. 

Transpordi-, militaar-ja tehnoloogiasektor

 • Lennundus või kosmosetööstus: Müüa, varustada, transportida või eksportida lennundus või kosmosetööstuse jaoks vajalikku tehnoloogiat, sealhulgas on keelatud kapitaalremondi, parandamise, inspekteerimise, asenduse, modifitseerimise ja muu seonduvaga abistamine.
 • Merenavigatsioonikaupade ja -tehnoloogia müük, tarne, eksport. Keelatud on ka tehniline abi, vahendusteenused ning rahastamine;
 • Tehnoloogia-ja militaarsektoris kahesuguste kaupade tarnimine, müük, varustamine, eksport. 
 • Vene sõjaväe või tehnoloogia arengut toetavate kaupade või tehnoloogiate müük, eksport, varustamine või transport;
 • Tehnilise abi osutamine seoses sõjaliste kaupade ja tehnoloogiaga ning nende kaupade tarnimise, tootmise, hoolduse ja kasutamisega üksustele Venemaal või kasutuseks Venemaal;
 • Arveldamine Vene militaarettevõtetega.
 • Venemaa ettevõtete poolt Euroopa Liidus maanteetranspordi korraldamine;
 • Kaupade, mis võivad aidata suurendada Venemaa tööstuslikku suutlikkust, müük, tarnimine, üle andmine või eksport Venemaale või kasutamiseks Venemaal (täpne nimekiri keelatud kaupadest on leitav EL-i 08.04.2022 rakendusmääruse 2022/576 lisas XXIII) 
 • Venemaa ettevõtete poolt Euroopa Liidus maanteetranspordi korraldamine;
 • Kaupade, mis võivad aidata suurendada Venemaa tööstuslikku suutlikkust, müük, tarnimine, üle andmine või eksport Venemaale või kasutamiseks Venemaal (täpne nimekiri keelatud kaupadest on leitav EL-i 08.04.2022 rakendusmääruse 2022/576 lisas XXIII).
 • Tulirelvade, nende osade ja oluliste komponentide ning laskemoona müük, tarnimine, üle andmine või eksport Venemaale või kasutamiseks Venemaal. 
 • Venemaa lipu all registreeritud alustel siseneda Euroopa Liidu territooriumil asuvatesse sadamatesse ja lüüsidesse. Alates 8. aprill 2023 laieneb keeld kõikidele Venemaa merelaevanduse registri poolt sertifitseeritud alusetele. 
   

Toornafta ja naftatooted

Euroopa Liit võttis 03.06.2022 vastu Nõukogu määruse (EL) nr 2022/879, millega muudeti määrust (EL) nr 833/2014, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses Venemaa tegevusega, mis destabiliseerib olukorda Ukrainas.

Alates 03.06.2022 on keelatud otse või kaudselt osta, importida ja üle anda määruse lisas XXV loetletud toornaftat ja naftatooteid, kui need on pärit Venemaalt või kui neid eksporditakse Venemaalt. Lisaks on keelatud osutada teenuseid, mida on vaja Venemaa toornafta või naftasaaduste transportimiseks merd mööda, samuti keelati kindlustusteenuse osutamine kolmanda riigi laevadele, mis veavad Venemaa päritoluga toornaftat või naftasaadusi.

Keeldudele sätestati erinevaid erandeid ja üleminekutähtaegu. Erandina võib Venemaa päritolu toornaftat või naftatooteid importida pikaajaliste lepingute korral, mis on sõlmitud enne 04.06.2022, ning millest on Euroopa Komisjoni teavitatud hiljemalt 24.06.2022. Piirangut ei kehtestata ka selliste ühekordsete tehingute suhtes toornafta või naftatoodete lühiajaliseks tarnimiseks, mis on sõlmitud ja täidetavad enne üleminekutähtaja lõppu. Venemaa päritolu toornaftale kehtib üleminekutähtaeg kuni 05.12.2022 ning naftatoodetele kuni 05.02.2023.

Luksuskaubad

 • Luksuskaupade müük, tarnimine, üleandmine või eksportimine Venemaale või kasutamiseks Venemaal, kui kauba tükihind ületab 300 eurot.
 • Kulla ja kullast toodete ostmine, import ja üleandmine, mis on pärit Venemaalt ja mis on eksporditud Venemaalt liitu või kolmandasse riiki pärast 22.07.2022 (täpne nimekiri kullast ja kullast toodetest, millele keeld laieneb, on leitav EL-i määruse 833/2014 lisades XXVI ja XXVII). 

Muu

 • Raua-ja terasetoodete import ja ost, mis on pärit Venemaalt või eksporditud Venemaalt. Keelatud on ka tehniline abi ja vahendusteenused.
 • Venemaalt kaupade import ja ost, mis toovad Venemaale märkimisväärset tulu ja võimaldab tal jätkata Ukraina olukorda destabiliseerivat tegevust (täpne nimekiri leitav EL-i 08.04.2022 rakendusmääruse 2022/576 lisas XXI). Keelatud on ka tehniline ja rahaline abi ning rahastamine. Nimekiri pole lõplik, kuid mõned valdkonnad, mida see keeld puudutab, on näiteks: Kaaliumkloriid ja kaaliumkloriidi sisaldavad väetised, puit ja puidutooted, tsemenditooted, mõned masinad ja masinaosad, laevad. 
 • Usaldushalduse või mistahes samalaadse õigusliku üksuse registreerimine ja talle registrijärgse asukohta, äritegevuse või haldusaadressi ja juhtimisteenuste pakkumine, kui selle asutaja või soodustatud isik on Venemaa kodanik või Venemaal elav füüsiline isik; Venemaal asutatud juriidiline isik, üksus või asutus; juriidiline isik, üksus või asutus, kelle omandiõigusest üle 50% kuulub mõnele eeltoodud isikule, üksusele või asutusele või kes on nende kontrolli all või tegutseb nende nimel või juhtimisel. 
 • Hanke- või kontsessioonilepingute sõlmimine või täitmise jätkamine, kui nendega on seotud Venemaa kodanikud või Venemaal asutatud juriidiline isik, üksus või asutus või sellise isiku, üksuse või asutuse omandis või kontrolli all olev või sellise isiku, üksuse või asutuse nimel või juhtimisel tegutsev isik.
 • Usaldusfondi (trust), ettevõtte moodustamise, arvepidamis-, audiitor-, raamatupidamis-, maksunõustamis-, ärinõustamis-, juhtimiskonsultatsiooni- või suhtekorraldusteenuste, arhitekti- ja inseneriteenuste, õigusabiteenuste ja IT-alase nõustamisteenuse osutamine Venemaa valitsusele või Venemaal asutatud juriidilistele isikutele, üksustele või asutustele.

*Loetelu ei ole lõplik

Seoses Donetski, Luhanski, Hersoni ja Zaporižžja oblastite annekteerimisega, on kehtestatud uued piirangud nendele piirkondadele.

Keelatud on:

 • Kaupade import ja eksport EL-i ja seda abistavad tegevused;
 • Kinnisvara omandamine; osaluse või kontrolli omandamine nendel territooriumitel asuvatele üksustele, neile laenu andmine ja nende finantseerimine; ühisettevõtete loomine nendes piirkondades; ülaltoodud tegevustega seoses investeerimise pakkumine;
 • Turismiga seotud teenuste pakkumine.

*Loetelu ei ole lõplik

Hetkel peatame ajutiselt volikirjade väljastamise klientidele, kes soovivad AS-le SEB Liising kuuluva sõidukiga minna Venemaale ja Valgevenesse. Otsus on tähtajatu ja sõltub olukorrast antud riikides.

Kui tegemist on sanktsioneeritud pangaga, rakenduvad sanktsioonid ka selle välisfiliaalidele.

 • Pöörake tähelepanu makse saaja nimele.
 • Googeldage raha saajat - eraisikut või ettevõtet - hinnake adekvaatselt tulemusi.

 • Pöörake tähelepanu, kas postitus/lehekülg, kus rahalist abi palutakse, on usutav.

 • Vaadake kontonumbrit, mis riiki raha palutakse saata, kontrollige selle vettpidavust.

 • Kui soovite annetada/toetada, siis pigem tehke seda läbi ametlike abiorganisatsioonide. Tähelepanelik peaks olema sotsiaalmeedias levivate postituste suhtes, mille kaudu palutakse rahalist abi.

 • Abipalvetesse SMS-i, kõnede ja e-mailide teel, kus palutakse rahalist abi Ukraina toeks, tuleks suhtuda skeptiliselt. Kui e-mailid ja SMS-id sisaldavad linki, mis suunavad makset teostama, ei soovitata neid kasutada. Need võivad olla petturid, kes soovivad olukorrast kasu lõigata. Kindlasti mitte sisestada oma autentimisinfot (kasutajatunnus/parool) ega kaardiandmeid võõrale leheküljele ja soovi korral teha makse/annetus internetipanga kaudu (logides sisse tavapärasel viisil).

Kui soovite annetusi kanda Ukraina toeks, siis annetusi saate teha:

Ukraina sõjaväele
Saaja: National Bank of Ukraine
IBAN: DE05504000005040040066
Selgitus: for ac 47330992708

Ukraina humanitaartarvete jaoks:
Saaja:  Ministry of Social Policy of Ukraine
IBAN: DE85500000000050002137
Selgitus: for ac 32302338301027
NBU Opens Special Account to Raise Funds for Ukraine’s Armed Forces (bank.gov.ua)

Saaja pank: Deutsche Bundesbank, Frankfurt
Saaja panga BIC: MARKDEFF
Saaja panga aadress: Wilhelm-Epstein-Strasse 14, 60431 Frankfurt Am Main, Germany
NBU Opens Fundraising Account for Humanitarian Assistance to Ukrainians Affected by Russia’s Aggression


Annetada on võimalik nt läbi Ukraina heaks! keskkonna või Eesti Punase Risti kodulehel.

Annetust saab teha pangaülekandega:

 • MTÜ Eesti Pagulasabi, EE791010220258852223
 • MTÜ Mondo, EE491010220099409013
 • MTÜ Ukraina Kultuurikeskus, EE401010220229090221
 • Eesti Punane Rist MTÜ, EE742200001180001436

Või  pangalinkide kaudu :

Kõik sõltub sellest, kuidas geopoliitiline kriis lähipäevil areneb. Samas võivad meie kliendid tunda ennast rahulikult, sest Eesti ja Euroopa Liidu majandus on tugev. Madal riigivõlg ning ühtne valmisolek kriisiga hakkamasaamiseks tähendab, et tunneme teatud kindlustunnet juhuks, kui majanduslik mõju peaks halvenema

Mitmed Ukraina pangad jätkavad sõjaolukorrale vaatamata digitaalsete makseteenuste (kaardid ja maksed) osutamist. Seega tasub Eestisse jõudnud Ukraina põgenikel läbi proovida, kas Ukraina pankade välja antud pangakaardid töötavad Eestis. Kui töötavad, siis saab nende kaartidega tasuda poes ostude eest ja ka sularaha eurodes välja võtta. Nende tehingute puhul määrab grivna kursi euro suhtes see Ukraina pank, kes pangakaardi välja andis.

SEB ei konverteeri grivnasid.