Muuda keelt:

Piirangud väärtpaberitega tehingute tegemisel või teenuste osutamisel

Paragraphs

Piirangud Venemaa ja Valgevene isikutele

Tulevalt Venemaa Föderatsiooni ja Valgevene isikute suhtes kehtestatud sanktsioonidega seotud piirangutest ja riskidest, ei ole SEB kaudu alates 12.04.2022 võimalik eraklientidel, kes on Venemaa või Valgevene kodanikud või elavad Venemaal või Valgevenes ning kellel ei ole pangale teadaolevalt Euroopa Liidu liikmesriigi kodakondsust või elamisluba ja äriklientidel, mis on asutatud Vene Föderatsioonis või Valgevenes, saada väärtpaberitega  seonduvalt nende emiteerimise teenuseid või teha tehinguid, sh sellised isikud ei saa omandada väärtpabereid (sõltumata nende emiteerimise ajast) mingil moel, sh nad ei saa väärtpabereid osta, märkida, vahetada, üle kanda SEBs olevale kontole, neid mistahes muul moel omandada (sh ei saa omandada makse eest või makseta tehinguga, sh vabatahtliku korporatiivsündmuse raames). Loetletud isikud saavad teha tehinguid SEBs avatud kontol oleva positsiooni vähendamiseks ja likvideerimiseks juhtudel, mil see on rahvusvahelisi finantssanktsioone arvestades lubatav ja teenuse tingimusi arvestades võimalik.


Piirangud Venemaa ja Valgevene väärtpaberitele

Tulevalt Venemaa ja Valgevene suhtes kehtestatud sanktsioonidega seotud riskidest, ei ole SEB kaudu alates 08.03.2022 võimalik klientidel saada Venemaal või Valgevenes või väljaspool neid riike emiteeritud Venemaaga või Valgevenega või nende üksuste, asutuste või juriidiliste isikutega seotud väärtpaberitega seonduvalt teenuseid või teha tehinguid, sh piiratud on selliste väärtpaberite omandamine, mh ostmine, märkimine, vahetamine, ülekandmine SEBs olevale kontole, ning mis tahes muu nendega kauplemine. Saab teha tehinguid SEBs avatud kontol oleva positsiooni vähendamiseks ja likvideerimiseks juhtudel, mil see on rahvusvahelisi finantssanktsioone arvestades lubatav ja teenuse tingimusi arvestades võimalik.

Väärtpaberite all on mõeldud mistahes aktsiaid, võlakirju, fondiosakuid, rahaturuinstrumente, märkimisõigusi jm õigusi.

Teave rahvusvaheliste finantssanktsioonide kohta on koondatuna kättesaadav Rahapesu Andmebüroo kodulehelt.

Piirangud maksete tegemisel