Muuda keelt:
Image
Paragraphs

Paindlike tingimustega laen kinnisvara tagatisel

Asjatundlik nõustamine

Terviklik kindlustuste pakkumine

Paindlikud laenu tingimused

Hüpoteeklaenu kalkulaator

Notaritasu ja riigilõivu kalkulaator

Baasintressimäärad

Avaldatud seisuga 18.07.2024

1 kuu EURIBOR® 3,6330
3 kuu EURIBOR® 3,6880
6 kuu EURIBOR® 3,6240
12 kuu EURIBOR® 3,5030
EONIA® 0,0000
€STR 3,6620
Panga baasintress (PBI) 3,9270
Baasintressimäärade ajalugu

Euribori (benchmark) ja Eonia (benchmark) haldur on Euroopa Rahaturu Instituut (European Money Markets Institute (EMMI)).
Panga baasintressi haldab ja määrab AS SEB Pank.
Halduri määratav baasintressi määr võib ajas väheneda või suureneda. See muutus mõjutab lepingulist intressi. Kui lepingujärgsel baasintressi fikseerimise päeval on baasintressi uus määr võrreldes varasemaga näiteks suurenenud, siis suurenevad ka intressimaksed.

Mida SEB pakub

 • Iga taotlust hinnatakse individuaalselt
 • Laenutähtaeg kuni 30 aastat
 • Võimalus vajadusel põhiosa tagasimakseid edasi lükata
 • Võimalus teha laenu osaline või täielik tagasimakse, muuta maksepäeva ja tagasimaksekontot hõlpsalt internetipangas

Rohkem infot hüpoteeklaenu kohta

Eraisik

1. Kodulaen, hüpoteeklaen
- lepingu sõlmimine 0,4% laenusummast, min 190 eurot
- lepingu muutmine (1) kuni 0,4% laenujäägist, min 190 eurot
- maksepäeva muutmine tasuta
- laenuga seotud arvelduskonto(de) muutmine tasuta
- laenu põhiosa maksepuhkus tasuta
2. Väikelaen
- lepingu sõlmimine auto ostuks 1,5% laenusummast, min 75 eurot
- lepingu sõlmimine kinnisvara ostuks 1% laenusummast, min 75 eurot
- lepingu sõlmimine päikesepaneelide ostuks 1% laenusummast, min 75 eurot
- lepingu sõlmimine kodu energiasäästlikkuse tõstmise otstarbel 1% laenusummast, min 50 eurot
- lepingu sõlmimine muudel eesmärkidel 1,5% laenusummast, min 35 eurot
- lepingu muutmine (1) tasuta
- maksepäeva muutmine tasuta
- laenuga seotud arvelduskonto(de) muutmine tasuta
- laenu põhiosa maksepuhkus tasuta
3. Arvelduslaen
- lepingu muutmine (1) 15 eurot
- maksepäeva muutmine tasuta
4. Õppelaen
- lepingu muutmine (1) tasuta
- tagasimakse graafiku muutmine tasuta
5. Preemialaen
- lepingu muutmine (1) kuni 0,4% laenujäägist, min 190 eurot
- maksepäeva muutmine tasuta
- laenuga seotud arvelduskonto(de) muutmine tasuta
6. Limiidilaen
- lepingu muutmine (1) kuni 1% laenulimiidist, min 35 eurot
- maksepäeva muutmine tasuta
7. Muud laenudega seotud teenused
- ehitisele seatud pandi ümbervormistamine hüpoteegiks tasuta
- meeldetuletus võla kohta tasuta
- võlanõudekiri 5 eurot
- tõend tasutud intresside kohta (2) 4 eurot

(1) Kõik laenu muudatused, mida ei ole eraldi muudatuste punktidena hinnakirjas välja toodud (k.a tagatiste muutmine notariaalses või muus vormis).
(2) Teenustasu kehtib pangakontorist väljastatavale tõendile. Internetipangas automaatselt väljastatav tõend on kliendile tasuta (elektrooniliselt tuludeklaratsioonile lisamiseks).

Laenusumma

Alates 15 000 eurot.

Laenusumma võib olla kuni 80% tagatiseks oleva eluaseme turuväärtusest.

Maksimaalne laenumakse suurus sõltub sissetuleku suurusest, pereliikmete arvust ja võetud finantskohustustest.

Valuuta

Hüpoteeklaenu valuuta on euro.

Intressimäär

Hüpoteeklaenu intressimäär on seotud Euriboriga (European Interbank Offered Rate). Võimalik on valida 3, 6 või 12 kuu tagant muutuv Euribor. Euribori väärtusele lisandub kliendipõhine intressimarginaal.

Soovi korral on teil võimalik hüpoteeklaenu intress fikseerida ka pikemaks perioodiks. Fikseeritud intressimääraga hüpoteeklaen annab kindluse, et laenumaksete suurus perioodi jooksul ei muutu. Intressi fikseerimise kohta küsige täpsemat teavet oma erakliendihaldurilt.

Laenutähtaeg

Hüpoteeklaenu saate võtta kuni 30 aastaks.

Tagatis Hüpoteeklaenu tagatiseks sobib Eestis asuv eluase (korter või eramu). Tagatise hindamiseks kasutage meie aktsepteeritud kinnisvarabüroo teenust. Tagatise hindamine on üldjuhul tasuline sõltuvalt hindaja hinnakirjast.

Tagatis peab olema kindlustatud kogu laenuperioodi jooksul. Küsige soodsat ja mugavat kindlustuspakkumist erakliendihaldurilt.

Laenu tagasimaksmine

Hüpoteeklaenu saate tagasi maksta graafiku alusel kas annuiteedina või võrdse suurusega põhiosades.

Annuiteetgraafiku puhul on laenumakse igas kuus ühesuurune. Laenu tagasimaksmist alustades on suurem osakaal intressidel. Iga järgmise maksega suureneb põhiosa tagasimakse osakaal. Annuiteetgraafikuga on laenukoormus ühtlasemalt jaotunud ning mõõdukad kuumaksed võimaldavad kokkuvõttes suuremat laenusummat.

Võrdsetes põhiosades maksete puhul jagame laenu põhiosa kõigi maksete vahel võrdselt, millele lisandub laenujäägilt arvestatud intress (mida suurem on laenujääk, seda suurem on intress). See tähendab, et igakuise laenumakse summa on alguses suurem ning väheneb laenu lõpptähtaja lähenedes.

Kui teil on võimalik lubada laenu tagasimakseperioodi algul endale suuremaid makseid, siis on kasulikum valida võrdsetes põhiosades maksetega graafik, sest sel viisil tasute kokkuvõttes vähem intressi.  

Internetipangas on Teil võimalik iseseisvalt muuta laenulepingu tagasimaksepäeva, tagasimaksekontot ja laen ennetähtaegselt tagasi maksta, kui tagastatav summa on Teie arvelduskontol olemas. Muude laenulepingu tingimuste muutmiseks tuleb laenuvõtjal esitada internetipangas laenulepingu muutmistaotlus menüüpunktis "Muud muudatused". 

Maksepuhkus

Laenu põhiosa tagasimaksmisel on teil võimalik taotleda kuni 6-kuulist maksepuhkust. Maksepuhkuse ajal tasute vaid intressimakseid. Sel perioodil väheneb laenujääk aeglasemalt (võrreldes perioodiga, kui maksepuhkust ei ole) ja seetõttu suureneb laenult tasutava intressi kogukulu.  

Laenusaaja meelespea kinnisvaratagatisel eraisikulaenu taotlejale

Laenu võtmine on oluline otsus, millega kaasnevad riskid. Soovime Teid selle otsuse teadlikul ettevalmistamisel aidata.

Enne laenu taotlemist soovitame teha korraliku eeltöö:

 • mõelge, milleks ja kui palju laenu vajate ning kuidas plaanite laenumakseid tasuda;
 • esitage meile tõene ja piisav teave;
 • tehke endale selgeks, millised kulud laenu võtmisega kaasnevad;
 • arvestage võimalusega, et Teie majanduslik olukord võib halveneda ja Te peate ka selles olukorras suutma laenu tasuda;
 • lugege hoolikalt läbi kõik laenudokumendid (leping, teabeleht jms) enne allkirjastamist.

Kui Teil on enne lepingu sõlmimist või selle kehtivuse ajal laenutingimuste kohta küsimusi, võtke meiega ühendust SEB panga üldkontaktidel .


Laenutingimuste ja -lepinguga tutvudes pöörake tähelepanu ka järgmisele.


1. Euroopa tarbijakrediidi standardinfo teabeleht

Enne laenulepingu sõlmimist esitame Teile tutvumiseks personaalse Euroopa standardinfo teabelehe, mis on kokkuvõte lepingu olulisematest tingimustest. Tutvuge palun teabelehega hoolikalt.

2. Iga laenusaaja vastutus

Laenu tagasimaksmise ja muude lepinguga võetud kohustuste täitmise eest vastutab täies ulatuses iga laenusaaja.

3. Laenu vääring

Väljastame laenu  eurodes ja vääringut muuta ei saa.

4. Laenu väljamaksmise tähtaeg ja tingimused

Laen makstakse välja Teie SEB kontole pärast seda, kui kõik laenulepinguga määratud väljamakse eeltingimused on täidetud (näiteks on esitatud täiendav leping, tõend, arve vms, tagatised on vormistatud ja Te ei ole kasutanud tarbija 7-päevast taganemisõigust). Olenevalt finantseerimisprojektist maksame laenu välja kas ühes või mitmes osas.

5. Omafinantseeringu määr

Kui võtate laenu kinnisvara ostmiseks, peab Teil olema rahaline omafinantseering. Me ei maksa üldjuhul laenu välja enne, kui olete omafinantseeringu müüjale tasunud või notarikontole hoiustanud.
Rahalise omafinantseeringu võib asendada pangale sobiliku lisatagatisega.

6. Tagatisvaraga seotud nõuded ja lisakohustused 

Kinnisvara ostes veenduge, et Teil on ostetava objekti kohta olemas kõik nõutavad dokumendid, nt kasutusluba, või et nende saamine on ostulepingus kirjeldatud kokkulepetega tagatud. Kasutusluba näitab ehitamise vastavust ehitusloale ning võimalust kasutada valminud ehitist nõuete ja kasutusotstarbe kohaselt. Kui ehitusluba on nõutav, siis on ehitise kasutamine ilma kasutusloata ehitusseadustiku järgi karistatav rahatrahviga. Kasutusloa olemasolu eest vastutab ehitise omanik.

Tagatised ja nende seadmise ulatus (pandisumma, käendaja vastutuse piirmäär jms) on kirjas laenulepingus. Tagatiskinnisvarale seatav hüpoteegisumma on 1,3 korda suurem kui laenusumma.

Kui soovime tagatiseks antava kinnisvara väärtust tõendavat eksperthinnangut, siis valige selle koostaja palun meile sobivate kinnisvarabüroode hulgast. Nende nimekirja leiate lehelt www.seb.ee/laen-ja-liising/kodulaen/kodulaen/seb-poolt-aktsepteeritavad-kinnisvaraburood.

Tagatiseks olev kinnisvara peab olema kindlustatud laenulepingus esitatud tingimustel. Selleks, et saaksime veenduda, et tagatis on kindlustatud,  edastage meile palun kindlustusdokument (poliis, sertifikaat või lepingu ärakiri).

 • Juhul, kui Te kindlustusdokumenti õigeks ajaks ei edasta või tagatiseks antud kinnisvara laenulepingu tingimustel ei kindlusta, esitame Teile leppetrahvinõude.

Kui soovite tagatiseks olevat kinnisasja võõrandada (näiteks müüa, kinkida, vahetada) või täiendavalt koormata (näiteks anda üürile), tuleb Teil kui laenusaajal või kinnisasja omanikul meile oma soovist teatada. KredExi käendusega tagatud laenulepingu korral tuleb tagatisobjekti müümiseks, kinkimiseks või kasutusse andmiseks (v.a ühisomanikuks oleva abikaasa) saada KredExi nõusolek. Üürile andmise korral võime küsida sõlmitava üürilepingu tingimusi. Kui võõrandamine või koormamine toimub ilma KredExi nõusolekuta, võib KredEx öelda käenduslepingu erakorraliselt üles ning Teil tuleb leida uus lisatagatis.

7. Laenu kasutamise eesmärgid

Laenu anname kindla otstarbega. Juhul, kui Te ei kasuta laenu määratud otstarbel, võime

 • nõuda Teilt leppetrahvi või
 • öelda laenulepingu erakorraliselt üles, nõudes kogu laenu tagastamist.

8. Intress ja selle muutumine

Intress on tasu, mida maksate laenu kasutamise eest. Intressimäär on märgitud laenulepingus. Intressimäär võib olla fikseerimata (muutuv) või teatud perioodiks fikseeritud. 
Fikseerimata intressimäär koosneb

 • muutuvast bassintressimäärast ehk euriborist ja
 • individuaalsest fikseeritud intressimarginaalist.

Ajavahemik, mille tagant euribor võib muutuda, oleneb sellest, millise perioodi euribori olete laenulepingut sõlmides valinud. Näiteks kuue kuu euribori väärtus fikseeritakse iga kuue kuu tagant. Selliselt määratud intressimäär võib iga poole aasta möödudes suureneda või väheneda ning see kahandab või kasvatab ka laenu tagasimakse suurust. Seega tähendab euribori tõus laenu tagasimaksmisel suuremat kulu.

Laenulepingus ei ole tingimust, mis euribori tõusu korral intressimäära tõusu mingil tasemel peataks. Kui euribor on negatiivne, siis võrdub intress intressimarginaaliga.

Mõelge läbi, kas suudate laenumakseid tasuda ka suurenenud euribori perioodil, näiteks kui euribor on 5% või kõrgem. Siin on Teile abiks eluasemelaenu kalkulaator, mis võimaldab läbi mängida erinevad intressimäära muutumise stsenaariumid.

Selleks, et saaksite euribori tõusu riski maandada, pakume intressimäära fikseerimist kokkulepitud perioodiks. Sel juhul on intressimäär fikseeritud ja koosneb

 • individuaalsest fikseeritud intressimarginaalist ja
 • fikseeritud baasintressimäärast, mille arvutame rahvusvahelistel finantsturgudel eurolaenudele noteeritud intressimäära alusel.
 • Kui soovite ajal, kui Teie intressimäär on fikseeritud,
 • tagastada maksegraafikuväliselt osa laenust või kogu laenu,
 • muuta fikseeritud intressimäära muutuvaks või
 • lühendada laenutähtaega

ning turuintressimäär on nende muudatuste tegemise hetkel madalam kui laenulepingus kokkulepitud fikseeritud baasintressimäär, siis on meil õigus nõuda Teilt intressivahetasu. Tasu arvutamisel tugineme intressivahetasu määrale ehk fikseeritud baasintressimäära ja turuintressimäära vahele protsendina aasta kohta.

Turuintressimäär on fikseeritud baasintressimäära kehtivuse lõpuni jäänud perioodi kohta rahvusvahelisel rahaturul eurolaenudele noteeritud fikseeritud intressimäär. Te võite meilt igal ajal küsida turuintressimäära suurust.

Kui euribor ei ole kättesaadav, selle avaldamine on peatatud või kavatsetakse lõpetada, seda ei või kasutada, selle arvestamise metoodika on oluliselt muutunud või seda ei ole võimalik kohaldada muu panga kontrolli all mitte oleva asjaolu tõttu, asendame euribori enda mõistlikult valitud uue baasintressimääraga ja muudame vajaduse korral ka intressi arvestamise tingimusi. Teatame Teile uue baasintressimäära kehtivuse alguspäeva (asendamispäeva). Võite teate kättesaamisest või fikseeritud baasintressimäära korral selle kehtivuse lõpust 60 päeva jooksul ennetähtaegse tagastamise tasu maksmata lepingu üles öelda, teavitades sellest eelnevalt panka ja täites kõik lepingulised kohustused. Kui Te ei täida kõiki lepingulisi kohustusi nimetatud 60 päeva jooksul, siis kohaldub uus baasintressimäär asendamise päevast. Kui baasintressimäära ei saa kasutada, siis kohaldub intressile viimane kättesaadav baasintressimäära fikseering kuni asendamispäevani või baasintressimäära uuesti kättesaadavaks muutumisele järgneva intressimäära muutmise päevani. Kui viimane kättesaadav baasintressimäära fikseering või uus baasintressimäär on negatiivne, siis võrdub intress intressimarginaaliga.

9. Laenu tagasimaksmine

Laenulepingu alusel tasutavaid makseid võtame Teie SEB arvelduskontolt. Kui olete võtnud laenu koos kaaslaenusaajaga, siis on meil õigus võtta laenumakseid ka tema arvelduskontolt.

Laenu tagastamiseks ja intressi tasumiseks lepime kokku maksegraafiku, mis on internetipangas kogu laenuperioodi jooksul kättesaadav.

Annuiteetgraafiku puhul tasute igal maksepäeval ühesuuruse makse (annuiteetmakse), mis koosneb 

 • laenu põhiosa tagasimaksest ja intressist.

Annuiteetgraafiku puhul on laenuperioodi algusaastatel intressimakse osakaal suurem ja laenumakse moodustab annuiteetmaksest väiksema osa. Laenuperioodi lõpus on jaotus vastupidine. Kui muutub intressimäär või muudetakse maksepäeva või laenutähtpäeva või kui tagastate laenu suuremate erakorraliste tagasimaksetena, siis muutub ka annuiteetmakse suurus.

Võrdsete põhiosamaksetega graafiku puhul tasute igal maksepäeval ühesuuruse laenu põhiosa makse, millele lisandub intress. Seetõttu on pangale makstav summa igal maksepäeval erinev.

Meiega kokku lepitud maksepuhkuse ajal tasute ainult intressimakseid. Sel perioodil väheneb laenujääk aeglasemalt (võrreldes perioodiga, kui maksepuhkust ei ole) ja seetõttu suureneb laenult tasutava intressi kogukulu.

Teie soovi korral edastame lepingu sõlmimisel Teile tagasimaksete näidisgraafiku, kus on kirjas põhiosa- ja intressimaksed.

10. Ennetähtaegne tagasimaksmine

Teil on õigus kogu laen või osa sellest ennetähtaegselt tagasi maksta, kui teatate meile oma soovist 10 päeva ette. Laenu ennetähtaegsel tagastamisel võime võtta leppetasu, mille suurus oleneb intressimäära tüübist.

 • Kui tagastate  laenu fikseerimata intressimäära kehtivusperioodil, on maksimaalne leppetasu võrdne tagastatavalt laenu osalt ennetähtaegse tagastamise päeval kehtiva intressimäära alusel arvestatud kolme kuu intressiga. Te ei pea leppetasu maksma, kui teatate tagastamisest kolm kuud ette ja teete tagasimakse 10 päeva jooksul pärast kolme kuu möödumist päevast, mil teate kätte saime. Kolmekuuline tähtaeg hakkab kulgema päevast, mil Teie teate kätte saime.
 • Kui tagastate laenu fikseeritud baasintressimäära kehtivusperioodil ja kui laenu või selle osa tagastamise päeval kehtiv turuintressimäär on madalam fikseeritud baasintressimäärast, on tagastamise tasu võrdne intressivahetasuga. Intressivahetasu arvutamisel lähtume tagastamise päeval kehtivast turuintressimäärast.

11. Laenulepingu tingimuste muutmine

Lepingu tingimuste muutmine toimub mõlema poole kokkuleppel ja see muutus fikseeritakse üldjuhul lepingu lisaga. Teie algatatud muutmine on üldjuhul tasuline.

12. Laenulepingu rikkumise tagajärjed ja kulud

Kui Te ei tasu lepinguga ettenähtud makseid õigel ajal, siis võime Teilt nõuda viivist. Vastava summa arvutame hilinenud maksetelt, lähtudes lepingus märgitud viivisemäärast.

Kui Teil tekib võlg, saadame Teile meeldetuletuse. Juhul kui võlg jääb tasumata, edastame Teile tasulise võlanõudekirja ja teavitame võlast ka lepingut tagavat isikut.

Üle 45 päeva kestnud võlgnevuste kohta edastame info maksehäireregistri pidajale (Creditinfo Eesti AS).

Kui rikute mitterahalist kohustust, siis on meil õigus määrata leppetrahv lepingus märgitud määras.

13. Lepingu ülesütlemine ja selle tagajärjed

Lepingu ülesütlemise alused on toodud lepingutingimustes. Meil on õigus leping erakorraliselt lõpetada näiteks juhul, kui olete maksega viivituses kolmel järjestikusel korral.

Kui Te laenujääki, intressi ja muid võlgnetavaid makseid ei tasu, siis alustame võla sissenõudmist, mis võib tähendada täite- või kohtumenetlust ja tagatisvara sundmüüki. Kõik võla sissenõudmisega kaasnevad kulud jäävad Teie kanda.

14. Laenulepingu sõlmimisega seotud ühekordsed kulud

Lepingu allkirjastamisel maksate lepingutasu lepingus märgitud summas ja tingimustel. Tutvuge ka laenude hinnakirjaga ja panga üldtingimuste ning selle lisaks olevate isikuandmete töötlemise tingimustega.

Kui tagate lepingu täitmist pandiga, võivad ühekordse tasuna lisanduda:

 • riigilõiv;
 • notaritasu;
 • tagatise hindamise tasu;
 • kindlustusmakse;
 • KredExi käenduse korral tagatislepingu tasu.

15. Laenuperioodi püsikulud

Laenu- ja intressimaksetele lisanduvad järgmised laenulepingu täitmisega seonduvad püsikulud:

 • arvelduskonto kuutasu;
 • tagatisvara kindlustamise kulu;
 • tagatisvara eksperthinnangu tellimisega seotud kulu, kui ilmneb vajadus eksperthinnangu järele;
 • laenukaitse kindlustuse kulu, kui Te selle kaitse olete valinud;
 • valuuta konverteerimise kulu: kui makse tähtpäeval ei ole laenu teenindamiseks määratud kontol laenu valuutas piisavalt raha, siis võime võtta makse maha muus kontol olevas rahas, konverteerides selle laenu valuutasse ülekande hetkel SEB Pangas kehtiva vahetuskursi alusel.

16. Konto avamise ja sissetulekute laekumise kohustus

Hiljemalt laenulepingu allkirjastamise päevaks peab Teil (ja kaaslaenusaajal) olema avatud kogu laenuperioodiks SEB Pangas arvelduskonto. Meil on õigus nõuda Teilt (ja kaaslaenusaajalt) kogu Teie sissetuleku laekumist Teie SEB Panga arvelduskontole ja arvelduste tegemist SEB vahendusel, kui laenulepingus ei lepita kokku teisiti.

17. Maksevõime vähenemise risk

Mõelge läbi, kuidas tulete toime laenu tagasimaksmisega juhul, kui

 • üldine majanduskeskkond halveneb;
 • Teie töötasu või muu tulu väheneb;
 • Teie muud kulud kasvavad.

Kaalutletud otsuse tegemiseks analüüsige, milline on Teie pere tegelik finantsseis, ja kaaluge sobiva kindlustuslepingu (näiteks SEB laenukaitsekindlustuse) sõlmimist. Kui makseraskused hakkavad tekkima, siis võtke meiega viivitamatult ühendust. Kindlasti pöörduge kohe meie poole näiteks juhul, kui

 • töösuhe ootamatult katkeb;
 • Teie vastu algatatakse täite-, võlgade ümberkujundamise või pankrotimenetlus;
 • pangakonto arestitakse.

Koos leiame olukorrale sobivaima lahenduse. Selleks võib olla näiteks maksepäeva muutmine või maksepuhkus. Seejuures võite taotleda laenu lõpptähtpäeva maksepuhkuse võrra edasi lükkamist.

18. Kaebused ja vaidlused

Tekkinud erimeelsustele on mõistlik kõigepealt lahendust otsida meiega läbi rääkides.

Kaebuste lahendamise üldise korraga saate tutvuda veebilehel www.seb.ee/tingimused/kaebuste-lahendamine.

Kui meie vastus ei vasta Teie ootustele ja leiate endiselt, et oleme rikkunud laenu andmisel Teie õigusi, siis võite nõu ning selgitusi küsida Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametist (www.ttja.ee) või Finantsinspektsioonist (www.fi.ee).

Vaidluse lahendamiseks võite pöörduda veel Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti juures tegutsevasse tarbijavaidluste komisjoni või kohtusse
 

Tagatisvara kindlustus

 • Palume Sul laenu võttes hoolitseda selle eest, et laenulepingu tagatiseks olev hoone või korter oleks kindlustatud.
 • Tagatiseks olev hoone või korter tuleb kindlustada vähemalt taastamisväärtuse ulatuses.
 • Kindlustusleping peab kehtima vähemalt kuni laenulepingu lõppemiseni.

Laenukaitse kindlustus

 • Katab teie eluasemelaenu igakuised maksed, kui püsiv töövõimetus või ajutine töövõimetus õnnetuse või haiguse tõttu
 • Turvatunne laenu tagasimaksmisel
 • Hoides oma vara ja turvatunnet oma lähedase ja kalli jaoks

Krediidi kulukuse määr tüüpnäitena

Hüpoteeklaenu krediidi kulukuse esialgne määr on 7,46% aastas järgmistel näidistingimustel:

 • laenusumma 60 000 eurot, mis makstakse välja lepingu sõlmimisel;
 • intressimäär 6,952% aastas laenujäägilt (intressimäär koosneb kuue kuu euriborist ja marginaalist 3%; 8. septembril 2023 oli kuue kuu euribor 3,952% (euribori negatiivne väärtus arvestatakse intressi arvutamisel võrdseks nulliga); lepingus fikseeritud euribor võib muutuda iga kuue kuu järel, marginaal on fikseeritud lepingu lõpuni);
 • tagastamine 15 aasta jooksul 180 igakuise annuiteetmaksena;
 • lepingu sõlmimise tasu 600 eurot, mis makstakse lepingu sõlmimisel;
 • arvelduskonto kuutasu 0,30 eurot.

Kliendi makstav tagasimaksete summa 97 414,22 eurot ja kogusumma 98 068,22 eurot.
Laenu tagatiseks tuleb seada hüpoteek kinnisvarale ja kinnisvara tuleb kindlustada. Tagatise seadmise ja kindlustamise kulusid ei ole kulukuse määras arvesse võetud.