Muuda keelt:
Image

Hüpoteeklaen

Paragraphs

Paindlike tingimustega laen kinnisvara tagatisel

Asjatundlik nõustamine

Terviklik kindlustuste pakkumine

Paindlikud laenu tingimused

Kodulaenu ja hüpoteeklaenu kalkulaator

Lihtne laenu annuiteedikalkulaator

Notaritasu ja riigilõivu kalkulaator

Baasintressimäärad

Avaldatud seisuga 01.06.2023

1 kuu EURIBOR® 3,2100
3 kuu EURIBOR® 3,4620
6 kuu EURIBOR® 3,7210
12 kuu EURIBOR® 3,8750
EONIA® 0,0000
€STR 3,1440
Panga baasintress (PBI) 3,3750
Baasintressimäärade ajalugu

Euribori (benchmark) ja Eonia (benchmark) haldur on Euroopa Rahaturu Instituut (European Money Markets Institute (EMMI)).
Panga baasintressi haldab ja määrab AS SEB Pank.
Halduri määratav baasintressi määr võib ajas väheneda või suureneda. See muutus mõjutab lepingulist intressi. Kui lepingujärgsel baasintressi fikseerimise päeval on baasintressi uus määr võrreldes varasemaga näiteks suurenenud, siis suurenevad ka intressimaksed.

Mida SEB pakub

 • Iga taotlust hinnatakse individuaalselt
 • Laenutähtaeg kuni 30 aastat
 • Võimalus vajadusel põhiosa tagasimakseid edasi lükata
 • Võimalus teha laenu osaline või täielik tagasimakse, muuta maksepäeva ja tagasimaksekontot hõlpsalt internetipangas

Rohkem infot hüpoteeklaenu kohta

Eraisik

1. Kodulaen, hüpoteeklaen
- lepingu sõlmimine 1% laenusummast, min 190 eurot
- lepingu muutmine (1) kuni 1% laenujäägist, min 190 eurot
- maksepäeva muutmine tasuta
- laenuga seotud arvelduskonto(de) muutmine tasuta
- laenu põhiosa maksepuhkus tasuta
2. Väikelaen
- lepingu sõlmimine auto ostuks 1,5% laenusummast, min 75 eurot
- lepingu sõlmimine kinnisvara ostuks 1% laenusummast, min 75 eurot
- lepingu sõlmimine päikesepaneelide ostuks 1% laenusummast, min 75 eurot
- lepingu sõlmimine kodu energiasäästlikkuse tõstmise otstarbel 1% laenusummast, min 50 eurot
- lepingu sõlmimine muudel eesmärkidel 1,5% laenusummast, min 35 eurot
- lepingu muutmine (1) 35 eurot
- maksepäeva muutmine tasuta
- laenuga seotud arvelduskonto(de) muutmine tasuta
- laenu põhiosa maksepuhkus tasuta
3. Arvelduslaen
- lepingu muutmine (1) 15 eurot
- maksepäeva muutmine üks kord aasta jooksul tasuta
- maksepäeva muutmine alates teisest maksepäeva muutmisest ühe aasta jooksul 20 eurot
4. Õppelaen
- lepingu muutmine (1) tasuta
- tagasimakse graafiku muutmine tasuta
5. Preemialaen
- lepingu muutmine (1) kuni 1% laenujäägist, min 250 eurot
- maksepäeva muutmine üks kord aasta jooksul tasuta
- maksepäeva muutmine alates teisest maksepäeva muutmisest ühe aasta jooksul 20 eurot
- laenuga seotud arvelduskonto(de) muutmine 20 eurot
6. Limiidilaen
- lepingu muutmine (1) kuni 1% laenulimiidist, min 35 eurot
- maksepäeva muutmine üks kord aasta jooksul tasuta
- maksepäeva muutmine alates teisest maksepäeva muutmisest ühe aasta jooksul 20 eurot
7. Muud laenudega seotud teenused
- leppetrahv lepingus toodud teabe esitamise kohustuse rikkumise eest, sh tagatisvara kindlustuspoliisi esitamata jätmise eest 32 eurot
- leppetrahv laenulepingus toodud muu mitterahalise kohustuse rikkumise eest kuni 5% kohustuse rikkumise hetkel tagastamata laenu summast
- ehitisele seatud pandi ümbervormistamine hüpoteegiks tasuta
- meeldetuletus võla kohta tasuta
- võlanõudekiri 5 eurot
- tõend tasutud intresside kohta (2) 4 eurot

(1) Kõik laenu muudatused, mida ei ole eraldi muudatuste punktidena hinnakirjas välja toodud (k.a tagatiste muutmine notariaalses või muus vormis).
(2) Teenustasu kehtib pangakontorist väljastatavale tõendile. Internetipangas automaatselt väljastatav tõend on kliendile tasuta (elektrooniliselt tuludeklaratsioonile lisamiseks).

Laenusumma

Alates 10 000 eurot.

Laenusumma võib olla kuni 80% tagatiseks oleva eluaseme turuväärtusest.

Maksimaalne laenumakse suurus sõltub sissetuleku suurusest, pereliikmete arvust ja võetud finantskohustustest.

Valuuta

Hüpoteeklaenu valuuta on euro.

Intressimäär

Hüpoteeklaenu intressimäär on seotud Euriboriga (European Interbank Offered Rate). Võimalik on valida 3, 6 või 12 kuu tagant muutuv Euribor. Euribori väärtusele lisandub kliendipõhine intressimarginaal.

Soovi korral on teil võimalik hüpoteeklaenu intress fikseerida ka pikemaks perioodiks. Fikseeritud intressimääraga hüpoteeklaen annab kindluse, et laenumaksete suurus perioodi jooksul ei muutu. Intressi fikseerimise kohta küsige täpsemat teavet oma erakliendihaldurilt.

Laenutähtaeg

Hüpoteeklaenu saate võtta kuni 30 aastaks.

Tagatis Hüpoteeklaenu tagatiseks sobib Eestis asuv eluase (korter või eramu). Tagatise hindamiseks kasutage meie aktsepteeritud kinnisvarabüroo teenust. Tagatise hindamine on üldjuhul tasuline sõltuvalt hindaja hinnakirjast.

Tagatis peab olema kindlustatud kogu laenuperioodi jooksul. Küsige soodsat ja mugavat kindlustuspakkumist erakliendihaldurilt.

Laenu tagasimaksmine

Hüpoteeklaenu saate tagasi maksta graafiku alusel kas annuiteedina või võrdse suurusega põhiosades.

Annuiteetgraafiku puhul on laenumakse igas kuus ühesuurune. Laenu tagasimaksmist alustades on suurem osakaal intressidel. Iga järgmise maksega suureneb põhiosa tagasimakse osakaal. Annuiteetgraafikuga on laenukoormus ühtlasemalt jaotunud ning mõõdukad kuumaksed võimaldavad kokkuvõttes suuremat laenusummat.

Võrdsetes põhiosades maksete puhul jagame laenu põhiosa kõigi maksete vahel võrdselt, millele lisandub laenujäägilt arvestatud intress (mida suurem on laenujääk, seda suurem on intress). See tähendab, et igakuise laenumakse summa on alguses suurem ning väheneb laenu lõpptähtaja lähenedes.

Kui teil on võimalik lubada laenu tagasimakseperioodi algul endale suuremaid makseid, siis on kasulikum valida võrdsetes põhiosades maksetega graafik, sest sel viisil tasute kokkuvõttes vähem intressi.  

Internetipangas on Teil võimalik iseseisvalt muuta laenulepingu tagasimaksepäeva, tagasimaksekontot ja laen ennetähtaegselt tagasi maksta, kui tagastatav summa on Teie arvelduskontol olemas. Muude laenulepingu tingimuste muutmiseks tuleb laenuvõtjal esitada internetipangas laenulepingu muutmistaotlus menüüpunktis "Muud muudatused". 

Maksepuhkus

Laenu põhiosa tagasimaksmisel on teil võimalik taotleda kuni 6-kuulist maksepuhkust. Maksepuhkuse ajal tasute vaid intressimakseid. Sel perioodil väheneb laenujääk aeglasemalt (võrreldes perioodiga, kui maksepuhkust ei ole) ja seetõttu suureneb laenult tasutava intressi kogukulu.  

Laenusaaja meelespea ja täiendav info kinnisvaraga tagatud eraisikulaenu taotlejale

Laenu võtmine on oluline otsus, millega kaasnevad riskid. Soovime Teid selle otsuse teadlikul ettevalmistamisel aidata.

Laenu taotledes tehke korralik eeltöö:

 • mõelge, milleks ja kui palju laenu vajate ning kust saate raha selle tagasimaksmiseks;
 • esitage meile tõene ja piisav info;
 • tehke endale selgeks, millised kulud laenu võtmisega kaasnevad;
 • arvestage võimalusega, et Teie majanduslik olukord võib halveneda ja Te peate ka selles olukorras suutma laenu tasuda;
 • lugege kõik laenudokumendid (leping, teabeleht jms) enne allkirjastamist hoolikalt läbi;
 • pole olemas lahendamatuid probleeme ja olukordi, vaid on erinevad võimalused – oleme Teie koostööpartner, kelle poole tuleb aegsasti pöörduda ka siis, kui Teil tekivad raskused laenu tasumisega.

Teil on õigus küsida infot meie laenutingimuste kohta ja saada selgitusi nii enne laenulepingu sõlmimist kui ka selle kehtivuse ajal.
Küsimuste korral võtke meiega ühendust SEB Panga üldkontaktidel.
 

Laenutingimuste ja -lepinguga tutvudes pöörake erilist tähelepanu alljärgnevale.


1. Euroopa tarbijakrediidi standardinfo teabeleht

Enne laenulepingu sõlmimist anname Teile tutvumiseks personaalse Euroopa standardinfo teabelehe, millele märgime kokkuvõtliku info lepingu olulisemate tingimuste kohta. Tutvuge teabelehel esitatud infoga hoolikalt.

2. Mitme laenusaaja solidaarne vastutus

Kui laenusaajaid on mitu, siis vastutavad nad lepingu täitmisel solidaarselt: iga laenusaaja vastutab laenu tagasimaksmise ja muude lepinguga võetud kohustuste täitmise eest täies ulatuses.

3. Laenu vääring

Väljastame laenu Teie Eestis asuva elukoha vääringus ehk eurodes ja seda muuta ei saa.

4. Laenu väljamaksmise tähtaeg ja tingimused

Enamasti maksame laenu välja Teie SEB Panga arvelduskontole pärast seda, kui kõik laenulepinguga määratud väljamakse eeltingimused on täidetud (näiteks on esitatud täiendav leping, tõend, arve vms, tagatised on vormistatud ja Te ei ole teinud laenulepingust taganemise avaldust). Olenevalt finantseerimisprojektist maksame laenu välja kas ühes või mitmes osas.

Tagatised ja nende seadmise ulatus (pandisumma, käendaja vastutuse piirmäär jms) on kirjas laenulepingus. Üldjuhul on tagatiskinnisvarale seatav hüpoteegisumma 1,3 korda suurem kui laenusumma.

Kui soovime tagatiseks antava kinnisvara väärtust tõendavat eksperthinnangut, siis peate selle koostaja valima meile
sobivate kinnisvarabüroode hulgast. Nende nimekirja leiate lehelt www.seb.ee/laen-ja-liising/kodulaen/kodulaen/seb-poolt-aktsepteeritavad-kinnisvaraburood.

5. Omafinantseeringu määr

Kui võtate laenu kinnisvara ostmiseks, peab Teil olema rahaline omafinantseering, mille minimaalse summa paneme kirja ka laenulepingusse. Pank ei maksa üldjuhul laenu välja enne, kui olete omafinantseeringu tasunud.

Rahalise omafinantseeringu võib asendada pangale sobiliku lisatagatisega.

6. Tagatisvaraga seotud lisakohustused

Tagatiseks antud kinnisvara peab olema laenulepingus esitatud tingimustel kindlustatud. Selleks et saaksime veenduda kindlustuskohustuse täitmises, peate meile edastama kindlustuspoliisi.

Juhul, kui Te

 • kindlustuspoliisi meile õigeks ajaks ei edasta või
 • tagatiseks antud kinnisvara laenulepingu tingimustel ei kindlusta, esitame Teile leppetrahvi nõude.

Kui soovite tagatiseks olevat kinnisasja võõrandada või täiendavalt koormata, sh anda üürile või rendile, siis tuleb

 • Teil kui laenusaajal või
 • tagatiseks antud kinnisasja omanikul

taotleda meilt enne nõusolekut, kusjuures KredExi käendusega tagatud laenulepingu korral tuleb tagatisobjekti võõrandamiseks või teiste isikute (v.a ühisomanikuks oleva abikaasa) kasutusse andmiseks pangal eelnevalt saada KredExi nõusolek. Seejuures võime küsida näha sõlmitava üüri- või rendilepingu tingimusi (lepinguprojekti). Kui võõrandamine või koormamine tehakse ilma KredExi nõusolekuta, võib KredEx öelda käenduslepingu erakorraliselt üles ning Teil tuleb leida uus lisatagatis.

7. Laenu kasutamise eesmärgid

Laenu anname kindla otstarbega, mille märgime laenulepingusse. Juhul, kui Te ei kasuta laenu määratud otstarbel, võime

 • Teilt nõuda leppetrahvi või
 • öelda laenulepingu erakorraliselt üles, nõudes kogu laenu kohest tasumist.

8. Intress ja selle muutumine

Intress on tasu, mida maksate laenu kasutamise eest. Intressimäär on märgitud laenulepingus. Intressimäär võib olla fikseerimata (muutuv) või teatud perioodiks fikseeritud.

Fikseerimata intressimäär koosneb:

 • muutuvast baasintressimäärast ehk euriborist ja
 • individuaalsest intressimarginaalist, mis üldjuhul laenulepingu kestuse jooksul ei muutu.

Ajavahemik, mille tagant euribor võib muutuda, oleneb sellest, millise perioodi euribori olete valinud. Näiteks kuue kuu euribori uus väärtus fikseeritakse iga kuue kuu tagant. Selliselt määratud intressimäär võib iga poole aasta möödudes suureneda või väheneda ning see kahandab või kasvatab ka laenu tagasimakse suurust. Seega, euribori tõus tähendab laenu tagasimaksmisel suuremat kulu.

Meie kogemus näitab, et laenud, mis on võetud baasintressimäära (euribori) madalseisus, tulevikus suure tõenäosusega kallinevad, sest madalseisud ei jää kestma.

Meie laenuleping ei sisalda tingimust, mis baasintressimäära tõusu korral intressimäära tõusu mingil tasemel peataks. Negatiivse väärtusega baasintressimäära loeme võrdseks nulliga.

Mõelge läbi, kas suudate intressimäära 5% kasvu korral laenumakseid endiselt tasuda. Siin on Teile abiks eluasemelaenu kalkulaator, mis võimaldab läbi mängida erinevad intressimäära muutumise stsenaariumid.

Selleks et saaksite euribori tõusu riski maandada, pakume intressimäära fikseerimist kokkulepitud perioodiks. Sel juhul on intressimäär fikseeritud ja koosneb

 • individuaalsest fikseeritud intressimarginaalist ja
 • fikseeritud baasintressimäärast, mille arvutame rahvusvahelistel finantsturgudel eurolaenudele noteeritud intressimäära alusel.

Kui soovite ajal, kus Teie intressimäär on fikseeritud,

 • osa laenust või kogu laenu maksegraafikuväliselt tagastada,
 • muuta fikseeritud intressimäära muutuvaks või
 • lühendada laenutähtaega,

ning turuintressimäär on eelnimetatud muudatuste tegemise hetkel madalam kui laenulepingus kokkulepitud fikseeritud baasintressimäär, siis on pangal õigus nõuda Teilt intressivahetasu, mille leidmisel tugineme intressivahetasu määrale ehk fikseeritud baasintressimäära ja turuintressimäära vahele protsendina aasta kohta.

Turuintressimäär on fikseeritud baasintressimäära kehtivuse lõpuni jäänud perioodi kohta rahvusvahelisel rahaturul eurolaenudele noteeritud fikseeritud intressimäär. Te võite meilt igal ajal küsida turuintressimäära suurust.

Kui baasintressimäär ei ole kättesaadav, selle avaldamine on peatatud või kavatsetakse lõpetada, seda ei või kasutada, selle arvestamise metoodika on oluliselt muutunud või seda ei ole võimalik kohaldada muu panga kontrolli all mitte oleva asjaolu tõttu, asendame baasintressimäära enda mõistlikult valitud uue baasintressimääraga ja muudame vajadusel ka intressi arvestamise tingimusi. Teatame Teile uue baasintressimäära kehtivuse alguspäeva (asendamispäeva). Võite teate kättesaamisest või fikseeritud baasintressimäära korral selle kehtivuse lõpust 60 päeva jooksul ennetähtaegse tagastamise tasu maksmata lepingu üles öelda, teavitades sellest eelnevalt panka ja täites kõik lepingulised kohustused. Kui Te ei täida kõiki lepingulisi kohustusi nimetatud 60 päeva jooksul, siis kohaldub uus baasintressimäär asendamise päevast. Kui baasintressimäära ei saa kasutada, siis kohaldub intressile viimane kättesaadav baasintressimäära fikseering kuni asendamispäevani või baasintressimäära uuesti kättesaadavaks muutumisele järgneva intressimäära muutmise päevani. Kui viimane kättesaadav baasintressimäära fikseering või uus baasintressimäär on negatiivne, siis võrdub see intressimarginaaliga.

9. Laenu tagasimaksmine

Laenulepingualusel tasutavaid makseid võtame Teie arvelduskontolt. Kui olete võtnud laenu koos kaaslaenusaajaga, siis on meil õigus võtta laenumakseid ka tema arvelduskontolt.

Laenu tagastamiseks ja intressi tasumiseks lepime kokku maksegraafiku.

Annuiteetgraafiku puhul tasute iga kuu ühesuuruse makse (annuiteetmakse), mis koosneb

 • laenu põhiosa tagasimaksest ja
 • intressist.

Annuiteetgraafiku puhul on laenuperioodi algusaastatel intressimakse osakaal suurem ja laenumakse moodustab annuiteetmaksest väiksema osa. Laenuperioodi lõpus on jaotus vastupidine. Kui muutub intressimäär või muudetakse laenutähtpäeva või kui tagastate laenu suuremate erakorraliste tagasimaksetena, siis muutub ka annuiteetmakse suurus.


Võrdsete põhiosamaksetega graafiku puhul tasute kogu laenuperioodi jooksul iga kuu ühesuurust laenu põhiosa makset, millele lisandub intress. Seetõttu on pangale makstav summa iga kuu erinev.


Meiega kokku lepitud maksepuhkuse ajal tasute ainult intressimakseid. Sel perioodil väheneb laenujääk aeglasemalt (võrreldes perioodiga, kui maksepuhkust ei ole) ja seetõttu suureneb laenult tasutava intressi kogukulu.

Teie soovi korral edastame lepingu sõlmimisel Teile tagasimaksete näidistabeli, kus on kirjas põhiosa- ja intressimaksed.

10. Ennetähtaegne tagasimaksmine

Teil on õigus kogu laen või osa sellest ennetähtaegselt tagasi maksta, kui teatate meile oma soovist 10 päeva ette. Laenu ennetähtaegsel tagastamisel on meil õigus leppetasule, mille suurus oleneb intressimäära tüübist.

 • Tagastades laenu fikseerimata intressimäära kehtivusperioodil, on maksimaalne leppetasu võrdne tagastatavalt laenu osalt ennetähtaegse tagastamise päeval kehtiva intressimäära alusel arvestatud kolme kuu intressiga. Te ei pea leppetasu maksma, kui teatate tagastamisest kolm kuud ette ja teete tagasimakse 10 päeva jooksul pärast kolme kuu möödumist päevast, mil teate kätte saime. Kolme kuuline tähtaeg hakkab kulgema päevast, mil Teie teate kätte saime.
 • Tagastades laenu fikseeritud baasintressimäära kehtivusperioodil, ja kui laenu või selle osa tagastamise päeval kehtiv turuintressimäär on madalam fikseeritud baasintressimäärast, on tagastamise tasu võrdne intressivahetasuga. Intressivahetasu arvutamisel lähtume tagastamise päeval kehtivast turuintressimäärast.

11. Laenulepingu tingimuste muutmine

Lepingu tingimuste muutmine toimub mõlema poole kokkuleppel ja see muutus fikseeritakse üldjuhul lepingu lisaga. Teie algatatud muutmine on üldjuhul tasuline.

12. Laenulepingu eritingimused

Kui laenuleping sisaldab eritingimusi, siis tuleb Teil neid eriti täpselt järgida. Ainult sel juhul saate olla kindel, et leping jääb jõusse.

13. Laenulepingu rikkumise tagajärjed ja kulud

Kui Te ei tasu lepinguga ettenähtud makseid õigel ajal, siis võime Teilt nõuda viivist. Vastava summa arvutame hilinenud maksetelt, lähtudes lepingus märgitud viivisemäärast.

Kui Teil tekib võlg, saadame Teile esmalt meeldetuletuse. Juhul kui võlg jääb ikkagi tasumata, edastame Teile tasulise võlanõudekirja ja teavitame võlast ka lepingut tagavat isikut.

Üle 45 päeva kestnud võlgnevuste kohta edastame info maksehäireregistri pidajale (Creditinfo Eesti AS).

Kui rikute mitterahalist kohustust, siis on meil õigus määrata leppetrahv lepingus märgitud määras.

14. Lepingu ülesütlemine ja selle tagajärjed

Lepingu ülesütlemise alused on toodud lepingutingimustes. Meil on õigus leping erakorraliselt lõpetada näiteks juhul, kui olete maksega viivituses kolmel järjestikusel korral.

Kui Te laenujääki, intressi ja muid võlgnetavaid makseid ei tasu, siis alustame võla sissenõudmist, mis võib tähendada täite- või kohtumenetlust ja tagatisvara sundmüüki. Kõik võla sissenõudmisega kaasnevad kulud jäävad Teie kanda.

15. Laenulepingu sõlmimisega seotud ühekordsed kulud

Lepingu allkirjastamisel maksate lepingutasu lepingus märgitud summas ja tingimustel. Tutvuge ka laenude hinnakirjaga, mille leiate meie veebilehelt www.seb.ee/hinnakiri ja panga üldtingimuste ning selle lisaks oleva dokumendiga kliendiandmete töötlemise kord.

Kui tagate lepingu täitmist pandiga, võivad ühekordse tasuna lisanduda:

 • riigilõiv;
 • notaritasu;
 • tagatise hindamise tasu;
 • kindlustusmakse;
 • KredExi käenduse korral tagatislepingu tasu.

16. Laenuperioodi püsikulud

Laenu- ja intressimaksetele lisanduvad järgmised laenulepingu täitmisega seonduvad püsikulud:

 • arvelduskonto kuutasu;
 • tagatisvara kindlustamise kulu;
 • tagatisvara eksperthinnangu tellimisega seotud kulu, kui ilmneb vajadus eksperthinnangu järele;
 • laenukaitse kindlustuse kulu, kui Te selle kaitse olete valinud;
 • valuuta konverteerimise kulu: kui makse tähtpäeval ei ole laenu teenindamiseks määratud kontol piisavalt raha laenu valuutas, siis võime võtta makse maha muus kontol olevas rahas, konverteerides selle laenu valuutasse ülekande hetkel SEB Pangas kehtiva vahetuskursi alusel.

17. Konto avamise ja sissetulekute laekumise kohustus

Hiljemalt laenulepingu allkirjastamise päevaks peab Teil (ja kaaslaenusaajal) olema avatud kogu laenuperioodiks SEB Pangas arvelduskonto. Meil on õigus nõuda Teilt (ja kaaslaenusaajalt) kogu Teie sissetuleku laekumist Teie SEB Panga arvelduskontole ja arvelduste tegemist SEB vahendusel, kui laenulepingus ei lepita kokku teisiti.

18. Maksevõime vähenemise risk

Mõelge läbi, kuidas tulete toime laenu tagasimaksmisega juhul, kui üldine majanduskeskkond halveneb, Teie töötasu või muu tulu väheneb ja/või Teie muud kulud kasvavad.

Analüüsige, milline on Teie pere tegelik finantsseis, ja kaaluge sobiva kindlustuslepingu (näiteks SEB laenukaitse kindlustus) sõlmimist. Kui makseraskused hakkavad tekkima, siis võtke meiega viivitamatult ühendust. Kindlasti pöörduge kohe meie poole näiteks juhul, kui Teie töösuhe ootamatult katkeb või kui Teie suhtes on algatatud täitemenetlus või pangakonto on arestitud. Koos leiame olukorrale sobivaima lahenduse. Selleks võib olla näiteks maksepäeva muutmine või maksepuhkus. Seejuures võite taotleda laenu lõpptähtpäeva maksepuhkuse võrra edasi lükkamist.

19. Kaebused ja vaidlused

Kui Teil on meie tegevuse kohta pretensioone, siis esmalt proovige erimeelsust lahendada meiega läbi rääkides. Kaebuste lahendamise üldise korraga saate tutvuda veebilehel www.seb.ee/tingimused/kaebuste-lahendamine.

Kui meie vastus ei vasta Teie ootustele ja Te leiate endiselt, et oleme rikkunud laenu andmisel Teie õigusi, siis võite nõu ning selgitusi küsida Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametist (Sõle 23a, 10614 Tallinn; www.ttja.ee) või Finantsinspektsioonist (Sakala 4, 15030 Tallinn; www.fi.ee).

Vaidluse lahendamiseks võite pöörduda veel Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti juures tegutsevasse tarbijavaidluste komisjoni või kohtusse. Tarbijavaidluste komisjonile saate kaebuse esitada ka vaidluste lahendamise veebikeskkonnas aadressil https://webgate.ec.europa. eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=ET.

 

Tagatisvara kindlustus

 • Palume Sul laenu võttes hoolitseda selle eest, et laenulepingu tagatiseks olev hoone või korter oleks kindlustatud.
 • Tagatiseks olev hoone või korter tuleb kindlustada vähemalt taastamisväärtuse ulatuses.
 • Kindlustusleping peab kehtima vähemalt kuni laenulepingu lõppemiseni.

Laenukaitse kindlustus

 • Katab teie eluasemelaenu igakuised maksed, kui püsiv töövõimetus või ajutine töövõimetus õnnetuse või haiguse tõttu
 • Turvatunne laenu tagasimaksmisel
 • Hoides oma vara ja turvatunnet oma lähedase ja kalli jaoks

Valige laenu eesmärk

Vali eesmärk ja aitame Teil jõuda õige lahenduseni

Kodu ostmine

 

Kodu remont ja sisustamine

 

Igapäevased vajadused ja suuremad ostud

 

Sõiduki ostmine

 

Õpingud

 

Reisimine

 

Krediidi kulukuse määr tüüpnäitena

Hüpoteeklaenu krediidi kulukuse esialgne määr on 6,19% aastas järgmistel näidistingimustel:

 • laenusumma 75 000 eurot, mis makstakse välja lepingu sõlmimisel;
 • intressimäär 5,772% aastas laenujäägilt (intressimäär koosneb kuue kuu euriborist ja marginaalist 3%; 5. jaanuaril 2023 oli kuue kuu euribor 2,772% (euribori negatiivne väärtus arvestatakse intressi arvutamisel võrdseks nulliga); lepingus fikseeritud euribor võib muutuda iga kuue kuu järel, marginaal on fikseeritud lepingu lõpuni);
 • tagastamine 15 aasta jooksul 180 igakuise annuiteetmaksena;
 • lepingu sõlmimise tasu 750 eurot, mis makstakse lepingu sõlmimisel;
 • arvelduskonto kuutasu 0,30 eurot.

Kliendi makstav tagasimaksete summa 112 863,13 eurot ja kogusumma 113 667,13 eurot.
Laenu tagatiseks tuleb seada hüpoteek kinnisvarale ja kinnisvara tuleb kindlustada. Tagatise seadmise ja kindlustamise kulusid ei ole kulukuse määras arvesse võetud.