Muuda keelt:

Tagatisvara kindlustus

Paragraphs

Oluline teave tagatisvara kindlustuse kohta

Palume hoolitseda, et laenulepingu tagatiseks olev hoone või korter oleks kindlustatud ning kehtiv poliisi või sertifikaat pangale esitatud 7 päeva jooksul alates tagatislepingu sõlmimisest ning seejärel 5 päeva enne iga uut kindlustusperioodi. Kindlustusdokumendi saate saata e-postile varakindlustus@seb.ee.

Kindlustusleping peab vastama järgmistele tingimustele:

 • kindlustus peab tagatisvara taastamisväärtuse ületuses katma vähemalt loodusõnnetusete, tule-, vee- ja vandalismiriski
 • omavastutus võib olla eluasemete puhul kuni 700 eurot ja äriobjektide puhul kuni 3200 eurot
 • soodustatud isikuks ja hüpoteegipidajaks on märgitud AS SEB Pank

Kindlustuslepingu sõlmimisel veenduge, et sõlmitav või uuendatav kindlustusleping vastab nii SEB nõudmistele kui ka Teie kindlustushuvile ning katab ära kõik riskid, mille kindlustamist oluliseks peate. Näiteks veeriski kindlustamisel peab SEB oluliseks vähemalt veeavarii vastu kindlustamist, aga Teile võib oluline olla ka kaitse üleujutuse vastu. 

Enne kindlustuslepingu sõlmimist tutvuge kindlasti kõigi kindlustustingimustega ja nendes toodud välistustega.


SEB eelistatud kindlustusseltsid on järgmised:

 • AAS „BTA Baltic Insurance Company“ Eesti filiaal
 • AB „Lietuvos draudimas“ Eesti filiaal (PZU Kindlustus)
 • ADB Gjensidige Eesti filiaal
 • Compensa Vienna Insurance Group, ADB Eesti filiaal
 • ERGO Insurance SE
 • If P&C Insurance AS
 • Inges Kindlustus AS
 • LHV Kindlustus AS
 • Salva Kindlustuse AS
 • Seesam Insurance AS
 • Swedbank P&C Insurance AS


Tagatisvara kindlustamiseks võite valida ka muu Eestis tegutsemise õigust omava kindlustusseltsi, kui sõlmitav kindlustusleping tagab samaväärse kindlustuskaitse nagu SEB eelistatud kindlustusandja pakutav kindlustusleping. 

Pakume kodukindlustust koostöös PZU*-ga

 

 • Riskide maandamine ootamatute ja ettenägematute sündmuste korral
 • Ööpäevaringne PZU Koduabi teenus
 • Elektriliste või mehaaniliste rikete kindlustuskaitse kuni 4 aasta vanusele kodusele varale ja integreeritud köögitehnikale
 • Koduse vara kindlustuskaitse kindlustusvõtjale ja pereliikmetele kogu maailmas

Tagatisvara kindlustuspakkumist saate küsida siit.

*PZU on AB “Lietuvos draudimas” Eesti filiaali kaubamärk Eestis. AB “Lietuvos draudimas” on Leedu kahjukindlustusselts, mis kuulub rahvusvahelisse PZU kontserni. AS SEB Pank tegutseb AB “Lietuvos draudimas” Eesti filiaali kindlustusagendina ja on kantud Finantsinspektsiooni veebilehel avalikustatud kindlustusvahendajate nimekirja. Nimekirja leiate aadressilt www.fi.ee.

Tutvuge enne pakkumuse küsimist ning kindlustuslepingu sõlmimist kodukindlustuse kindlustusteenuse teabedokumendiga, mis annab ülevaate kindlustusteenusest, 
kodukindlustuse tingimustega, PZU kindlustuslepingute üldtingimustega ning kahjuhüvitiste väljamaksmise piirangute ja välistustega.

Vajaduse korral pidage nõu asjatundjaga numbril 665 5100.