Muuda keelt:

Tagatisvara kindlustus

Paragraphs

Oluline info tagatisvara kindlustuse kohta
Laenuvõtjana palume Teil hoolitseda selle eest, et laenulepingu tagatiseks olev hoone või korter oleks kindlustatud. Pangale esitage koopia kehtivast poliisist 7 päeva jooksul alates tagatislepingu sõlmimise päevast. Iga järgnev poliis edastage meile kindlasti 5 päeva enne kehtiva poliisi lõppu kas e-posti aadressil varakindlustus@seb.ee või tooge lähimasse SEB kontorisse.

Kodukindlustuslepingu sõlmimisel arvestage kindlasti järgmiste punktidega:

 • Kindlustusleping on soovitav sõlmida AS SEB Pank poolt eelistatud kindlustusseltsis (vaata eelistatud kindlustusseltside nimekirja);
 • kindlustuskaitse kehtib vähemalt tule, vee, vandalismi ja loodusõnnetuse riski puhul, seega on võimalik sõlmida kas pakett- või koguriskikindlustus;
 • kindlustatud varaga tagatud panga nõuete ulatuses tuleb kindlustuspoliisile soodustatud isikuks märkida AS SEB Pank;
 • poliisil tuleb hüpoteegipidajaks märkida AS SEB Pank;
 • poliisil peab korrektselt kirjas olema kindlustatava tagatisvara asukoht;
 • omavastutuse lubatud maksimaalne määr on eluasemete puhul 200 eurot ja äriobjektide puhul 3200 eurot;
 • tagatiseks olev hoone või korter tuleb kindlustada vähemalt taastamisväärtuse ulatuses; kindlustuslepingu kehtivus ja -kaitse peavad kehtima kuni laenulepingu lõppemiseni.

Pidage meeles, et pank aktsepteerib kindlustuspoliisi ainult siis, kui kõik eeltoodud nõuded on täidetud.

Laenu tagatiseks oleva vara saate kindlustada järgmistes meie poolt eelistatud kindlustusseltsides:

 • AAS „BTA Baltic Insurance Company“ Eesti filiaal
 • AB „Lietuvos draudimas“ Eesti filiaal (PZU Kindlustus)
 • ADB Gjensidige Eesti filiaal
 • Compensa Vienna Insurance Group, ADB Eesti filiaal
 • ERGO Insurance SE
 • If P&C Insurance AS
 • Inges Kindlustus AS
 • LHV Kindlustus AS
 • Salva Kindlustuse AS
 • Seesam Insurance AS
 • Swedbank P&C Insurance AS


Tagatisvara kindlustamiseks võite valida ka muu Eestis tegutsemise õigust omava kindlustusseltsi, kui sõlmitav kindlustusleping tagab samaväärse kindlustuskaitse nagu panga poolt eelistatud kindlustusandja pakutav kindlustusleping.

Tagatisvara kindlustuspakkumist saate küsida siit

Lisaks tagatisele saate soovi korral kindlustada ka oma koduse vara. Kui Te ei ole tagatise omanik (näiteks lisatagatiste puhul), võib kindlustuslepingu sõlmimiseks olla vajalik kindlustatava vara omaniku nõusolek.

Mida teha kindlustusjuhtumite korral?
Kui Teie kodus on toimunud õnnetus, teatage sellest kohe:

 • politseile, kui on toimunud vargus
 • päästeametile, kui on toimunud tulekahju
 • majahaldajale, kui on tegemist veekahjuga
 • kindlustusseltsile kahjujuhtumi fikseerimiseks
 • pangale kahjujuhtumi fikseerimiseks klienditoe telefoni või internetipanga postkasti kaudu