Muuda keelt:
Image
69300_5_0

Ettevõtte kindlustus

Paragraphs

Kindlustus annab turvatunde

Ettevõtte kindlustus on paindlik ja laia kindlustuskaitsega, et rahuldada ka kõige nõudlikuma kliendi vajadusi. See on terviklahendus, mis sisaldab erinevaid kindlustusliike.

Võite sõlmida lepingu ka üksikute kindlustusliikide kohta, kuid oluline on silmas pidada, et äritegevuse katkemise, elektrooniliste seadmete ja vastutuskindlustuse lepingut saab sõlmida vaid koos varakindlustusega.  

Varakindlustus
Elektrooniliste seadmete kindlustus
Äritegevuse katkemise kindlustus
Vastutuskindlustus

Eelised

 • Hoonete kindlustamisel loetakse automaatselt kindlustatuks ka selle juurde kuuluvad statsionaarselt paigaldatud hoonevälised kommunikatsioonitrassid kuni kinnistu piirini

 • Hoonete kindlustamisel loetakse automaatselt kindlustatuks ka hoone väliskülgedele või katusele paigaldatud ja statsionaarselt kinnitatud antennid, jälgimiskaamerad, valgustid, reklaamsildid, jmt ning hoone juurde kuuluvad rajatised kokku kuni 15 000 euro väärtuses.

 • Vara nimekirjaga kindlustamisel on kindlustatuks ka nimekirjas loetlemata esemed, mis on soetatud kindlustusperioodil. Need objektid on kindlustatud kuni 10% ulatuses nimekirja kantud esemete kindlustussummast, maksimaalselt 15 000 euro väärtuses.

 • Varakindlustusele on võimalik lisada äritegevuse katkemise kindlustust, elektrooniliste seadmete kindlustust ja vastutuskindlustust.

Küsin kindlustuspakkumist

Koostöös PZU Kindlustusega aitame leida Teie ettevõttele parima kindlustuslahenduse 

 • Kindlustuslepingu sõlmimisel või selle pikendamisel ei ole vaja SEB-le selle kohta esitada tõendavaid dokumente, PZU edastab need meile Teie eest.
 • Kindlustusperioodi lõpul võetakse Teiega aegsasti ühendust, et kokku leppida uued kindlustustingimused.

 

Lihtsad sammud lepingu sõlmimiseks

Tutvuge enne pakkumise küsimist ning kindlustuslepingu sõlmimist ettevõtte varakindlustuse teabedokumendiga, mis annab ülevaate kindlustusteenusest ja selle tingimustes sätestatud piirangutest ja välistustest, ettevõtte kindlustuse tingimustega ning kindlustuslepingute üldtingimustega.

1.
Küsige kindlustuspakkumist SEB kodulehel

2.
Võtame ühendust kindlustuspakkumuse tegemiseks

3.
Saadame Teile poliisi ja arve kindlustusmakse tasumiseks

Vajate nõu sobiva kindlustuse valimisel?

 • Kui Teil on küsimusi uue kindlustuslepingu sõlmimise kohta, helistage SEB klienditoele +372 665 5100
 • Kui Teil on küsimusi olemasoleva kindlustuslepingu kohta, helistage PZU klienditoele +372 622 4545

Mida teha kahjujuhtumi korral?

Esitage kahjuteade PZU kodulehel   

Kindlustusteenust osutab PZU Kindlustus

PZU on AB “Lietuvos draudimas” Eesti filiaali kaubamärk Eestis. AB “Lietuvos draudimas” on Leedu kahjukindlustusselts, mis kuulub rahvusvahelisse PZU kontserni. AS SEB Pank ja AS SEB Liising tegutsevad AB “Lietuvos draudimas” Eesti filiaali kindlustusagendina ja on kantud Finantsinspektsiooni veebilehel avalikustatud kindlustusvahendajate nimekirja. Nimekirja leiate aadressilt www.fi.ee

Kindlustusagent saab kindlustuse vahendamise eest agenditasu, mis sisaldub kindlustusmakses. PZU Kindlustuse poolt agendile makstav vahendustasu on ettevõtte varakindlustuse puhul 16% kindlustusmaksest.

Muud kindlustuslahendused

Sõidukite ja ehitusmasinate kindlustus

 • Kindlusta ettevõtte sõiduautod, sõidukid ja ehitusmasinad
 • Liikluskindlustus ja Kasko koguriskikindlustus
 • Ettevõtte vajadusi arvestav kindlustuslahendus
   

Töötajate elukindlustus

Millist väärtust annab töötaja elu kindlustamine?  

 • Majanduslik turvatunne ettevõtte töötajatele
 • Lisamotivatsioon töötajatele
 • Vastutustundlik tööandja