Muuda keelt:
Image
panoramic city view at sunset

Korterelamu renoveerimislaen

 • Ehitus- ja remonditööd kortermaja kasutusea pikendamiseks
 • Energiasäästlikud eluruumid madalamate kommunaalkuludega
 • Kinnisvara väärtuse suurendamine
Paragraphs
Tähtaeg sõltub

finantseeritavast projektist

Laenusumma alates

10 000 eurost

Omafinantseering alates

0%

SEB valimine pakub Teile mitmeid eeliseid

Lihtne ja paindlik laenu taotlemise protsess

Personaalne nõustamine video ja telefoni teel

EIS-i riiklik tugi

 

Korterelamulaenu kalkulaator

Energiasäästu kalkulaator

Kalkulaatorit ei ole hetkel võimalik kasutada mobiiliseadmes. Võimalusel avage kalkulaator brauseris.

1.
Registreeruge nõustamisele või täitke taotlus.

2. 
Võtame teiega ühendust ja teeme laenupakkumise.

3.
Kui pakkumine sobib, allkirjastame teiega lepingu.

Taotlemise protsess


Peamised etapid (PDF)

Näidispakkumise küsimiseks kirjutage info@seb.ee või saatke kiri internetipanga menüüpunktist „Kontakt” → „Kiri pangale”.

Pakkumise küsimuseks soovime vastuseid järgmistele küsimustele:
 

 1. Kas, milliseid töid ja mis summas on ühistu viimasel kahel aastal teostanud? 
 2. Milliseid töid soovib ühistu taotletava laenuga finantseerida? Kas on teada tööde maksumus, omafinantseeringu suurus ja taotletav laenuperiood?
 3. Üldinformatsioon korteriühistu kohta (korterite arv, elamispinna suurus, kogutav remondifond jms).
 4. Kas tööde teostamiseks võetava laenuga seoses on planeeritud ka muuta maksete suurust remondifondi ja kui suur saab olema planeeritav remondifondi makse?
 5. Kas ühistul on muid kehtivaid laene?
 6. Kas ühistul on üle 30 päeva võlglasi ning kuidas on ühistu võlglastega tegelenud?


NB! Näidispakkumine ei ole siduv, ning täpsema pakkumise tegemiseks palume esitada laenutaotlus SEB kodulehel või internetipangas koos renoveerimisprojekti dokumentatsiooniga.
 

 1. Tellige vajadusel energiaaudit või elamu tehnilise seisukorra hindamise akt;
 2. Küsige hinnapakkumisi ehitaja ja omanikujärelevalve teostaja leidmiseks; 
 3. Arutage meie halduriga laenutingimusi ja küsige näidispakkumist;
 4. Korraldage üldkoosolek renoveerimistööde teostamise ja pangalaenu taotlemise kohta;
 5. Tellige vajadusel ehitusprojekt ja taotlege ehitusteatis;
 6. Esitage pangale laenutaotlus koos lisadokumentatsiooniga;
 7. Teeme Teile personaalse laenupakkumise (vajadusel küsime lisainfot-ja dokumente); 
 8. Sõlmige laenu- ja töövõtulepingud (ehitusfirma ja omanikujärelevalvega). NB! Lisaks hinnale on ehitaja puhul oluline: kogemused, taust, finantsvõimekus, garantiiaja tingimused);
 9. Sõlmige elamu kindlustusleping;
 10. Sõlmime Teiega laenulepingu.*


*Laenu väljamaksed toimuvad pärast omafinantseeringu teostamist ehitusarvete ja töö vastuvõtuaktide alusel, ettemaksuarveid pank reeglina ei finantseeri. Lepingu sõlmimiseks on vajalik arvelduskonto olemasolu SEB pangas.

Laenu tagatiseks on võimalik käendust taotleda EIS-lt. Käenduse taotlemise korraldab pank. EIS-i laenukäenduse vajalikkuse osas saab nõu anda meie kliendihaldur pärast Teie poolt esitatud dokumentidega tutvumist.

 1. Täidetud laenutaotlus internetipangas või SEB kodulehel;
 2. Arvelduskonto väljavõte (kui ühistu arveldab teises pangas);
 3. Ühistu üldkoosoleku protokoll laenu võtmise kohta panga näidise (DOC) alusel, lisaks osalenud liikmete registreerimisleht ja volikirjad ning kaasomanike kokkulepped esindamise kohta;
 4. Kinnistusraamatu väljavõte korteriomanike kohta;
 5. Eelmise majandusaasta aruanne (EIS-i käenduse taotlemisel lisaks ka viimase 6 kuu rahavoogude aruanne);
 6. Majandamiskava (XLS), kus kajastuvad taotletava laenu maksed, remondifondimakse, omafinantseering ning ka planeeritud ehitustööde maksumus ja laenusumma;
 7. Aruanne üle 30 päeva võlgnevuses korteriomanike kohta;
 8. Tõendid/arved suurematelt teenuseosutajatelt, mis näitavad ühistu võlgnevuste puudumist;
 9. Vajadusel ehitise tehnilise seisukorra ülevaatuse akt, ekspertiis või energiaaudit;
 10. Vähemalt 2 võrreldavat renoveerimistööde hinnapakkumist;
 11. Vajaduse korral ehitusteatis -või luba;
 12. Energiasäästu võimaldavate tööde korral ka olemasolev energiamärgis ja arvutuslik uus energiamärgis;
 13. EIS-i otsus toetuse väljastamise kohta (kui laenu taotletakse koos EIS-i toetusega).
   

Roheline mikrolaen päikesepaneelide, tuuleturbiinide, akude ja elektriauto laadijate soetamiseks

 • Laenusumma kuni 40 000 eurot ilma tagatiseta;
 • Intressimäär alates 2,9%+ EURIBOR;
 • Tähtaeg kuni 7 aastat.

Kõik korteriühistule vajalikud teenused ühest kohast

Tasuta arveldused

Uuele korteriühistule tasuta arvelduspakett 1 aastaks:

 • tasuta maksed ja deebetkaardid,
 • kuutasuta arvelduskonto
 • tasuta liitumine Baltic Gateway operaatori kanaliga

Konto avamine ja nõustamine video teel

Videokohtumisel saate asukohast sõltumata avada korteriühistule konto, küsida nõu laenude ja muude pangateenuste kohta.

E-arvete lahendused maksete kogumiseks

 • e-arvete portaal e-arvete mugavaks koostamiseks, saatmiseks ja vastuvõtmiseks erinevates kanalites 
 • e-arve edastamise programm regulaarselt ja/või suures mahus e-arvete edastamiseks saaja SEB internetipanka

Kindlustuslahendused PZU Kindlustuselt*

Koostöös PZU Kindlustusega aitame leida teie korteriühistule riskide maandamiseks parima kindlustuslahenduse. 

 

 

Hinnakiri

Juriidiline isik

1. Investeerimislaen
- lepingu sõlmimine 1% laenusummast, min 200 eurot
- lepingu muutmine 1% laenu jäägist/limiidist, min 200 eurot
2. Käibekapitalilaen
- lepingu sõlmimine 1% laenusummast, min 200 eurot
- lepingu muutmine 1% laenu jäägist/limiidist, min 200 eurot
3. Arvelduslaen
- lepingu sõlmimine 1% laenulimiidist, min. 200 eurot
- lepingu muutmine 1% laenu jäägist/limiidist, min 200 eurot
- laenusumma/-limiidi suurendamine 1% juurde antud laenusummast/ -limiidist, min 200 eurot
4. Stardilaen
- lepingu sõlmimine 1,5% laenusummast
- lepingu muutmine 1% laenu jäägist/limiidist, min 200 eurot
5. Renoveerimislaen korteriühistutele
- lepingu sõlmimine 1% laenusummast, min 200 eurot
- lepingu muutmine 1% laenu jäägist/limiidist, min 200 eurot
6. Muud laenudega seotud teenused
- leppetrahv laenulepingus toodud kohustuse rikkumise eest kuni 5% kohustuse rikkumise hetkel tagastamata laenu summast
- ehitisele seatud pandi ümbervormistamine hüpoteegiks tasuta
- meeldetuletuse võla kohta tasuta
- võlanõudekiri 5 eurot

Tagatis

 • Tagatise moodustavad korteriühistu nõuded liikmete vastu majandamiskulude tasumisel.
 • Vajadusel EIS-i käendus.

Lisatingimused

 • Laenu tagasimaksed korteriomanike maksetest korteriühistule.

 

Kas leidsite sobiva lahenduse?

 • Meie kliendihaldurid nõustavad Teid video ja telefoni teel laenuprotsessi osas.
 • Teeme Teie korteriühistule personaalse pakkumise.
 • Meie pühendunud ja professionaalset meeskonda võite usaldada.