SOOJUSENERGIA KULU ANDMED RENOVEERIMISMEETMETE VALIK
Hoone kubatuur m3
Viimase täisaasta
soojusenergia kulu
MWh/a
Soojusenergia hind EUR/MWh
 
 
 
 
 
SOOJUSENERGIA MAKSUMUS AASTAS KOKKU
SOOJUSENERGIA MAKSUMUS m3 KOHTA
Enne renoveerimist EUR/a 
Peale renoveerimist EUR/a 
Enne renoveerimist EUR/m3 
Peale renoveerimist EUR/m3 
Sääst EUR/a 
Sääst EUR/m3 
NB! Kalkulaatoriga saadud tulemused on arvestuslikud. Täpsema vastuse annab hoone auditeerimine.