Muuda keelt:
Image
Sunset over islands

Valuutariskide maandamine

Pakume ettevõtete ja finantsinstitutsioonide vajadustele kohandatud lahendusi, mis võimaldavad vähendada või elimineerida vahetuskursside kõikumisest tulenevate kahjude riske.

Paragraphs

Miks on riskide maandamine oluline?

  • Kaitseb valuutakursside ebasoodsate kõikumiste eest
  • Tasakaalustab rahavoogu ja kasumimarginaali
  • Võimaldab ära kasutada soodsat turuolukorda
  • Parem finantsprognoos ja tõhusam eelarvestamine

Finantsriskide analüüs

  • Analüüsime valuutariske vastavalt teie tegevusele.
  • Teeme kindlaks valuutakursside kõikumisest põhjustatud võimalikud kahjud.
  • Tutvustame vahetuskursside riskide maandamise meetodeid.
  • Pakume kliendi vajadustele kohandatud riskimaandamise võimalusi vastavalt riskitasemele.

Riskide maandamise võimalused

Valuuta spot- ehk hetketehing

Panga ja kliendi vaheline tehing, millega ostetakse ühte ja müüakse teist valuutat kokkulepitud kursiga hetketehingu kuupäeval.

Valuuta forward- ehk tähtpäevatehing

Panga ja kliendi vaheline tehing ühe valuuta ostmiseks ja teise müümiseks fikseeritud kursiga kokkulepitud kuupäeval.

Valuuta swap- ehk vahetustehing

Swap-tehingu puhul sõlmite pangaga kokkuleppe vahetada üht valuutat teise vastu kindla kursiga (spot- ehk hetkekursiga). Kokkuleppe kohaselt vahetame konkreetsel kuupäeval tulevikus Teile sama summa kindlaksmääratud kursiga (swap-kursiga) tagasi.

Valuutaoptsioonitehing

Optsioonitehingu alusel saate õiguse osta või müüa kindel kogus valuutat fikseeritud kursiga kindlaksmääratud päeval tulevikus, makstes selle õiguse eest tehingu tegemise hetkel pangale preemiat.

Valuutatehingu order

Pangale kindlal ajavahemikul kehtiva orderi andmine konkreetse koguse valuuta ostmiseks või müümiseks soovitud kursiga.

Trading Station

Trading Station on valuuta- ja rahaturutehingute internetiplatvorm ettevõtetele ja finantsinstitutsioonidele, kes teevad sageli suuremahulisi valuutatehinguid.

Lisainfo saamiseks võtke meiega ühendust


Helistage meile:
Klienditugi +372 665 5100
Marketsi müügiosakond, kell 9–17 telefonil +372 665 6610

Kirjutage meile: markets@seb.ee

Finantsinstrumentide turgude direktiiv

Investeeringuteenuste osutamist reguleeriv finantsinstrumentide turgude direktiiv (MiFID) on Euroopa Liidus ja Euroopa Majandusühenduses (EMÜ) kehtinud 2007. aastast. MiFIDi nõuded on suunatud suurema investorikaitse tagamisele ja finantsturgudel toimuvate väärtpaberitehingute läbipaistvuse edendamisele.

3. jaanuaril 2018 jõustusid finantsinstrumentide turgude direktiivi 2014/65/EL (MiFID) uued nõuded, mis mõjutavad igat väärtpaberitehinguid tegevat investorit.


Tuletisinstrumentide kohta toodud andmed, näited ja informatsioon on mõeldud ainult teavitamiseks. Informatsiooni koostamisel pole lähtutud teie teadmistest konkreetsete finantsinstrumentide kohta või kogemustest nendega, samuti ei teata teie investeerimiseesmärke või rahalist riskitaluvust, kui teostate oma investeerimiseesmärkidele vastavat tehingut. Seetõttu ei saa käesolevat pidada isiklikuks investeerimissoovituseks, tuletisinstrumentide alaseks nõustamiseks või investeeringuanalüüsiks, konkreetse finantsinstrumendi ostu- või müügiorderiks ning see ei ole ühegi tehingu aluseks ega osaks.