Muuda keelt:

Valuuta swap- ehk vahetustehing

Paragraphs

Swap-tehingu puhul sõlmite pangaga kokkuleppe vahetada üht valuutat teise vastu kindla kursiga (spot- ehk hetkekursiga). Kokkuleppe kohaselt vahetame konkreetsel kuupäeval tulevikus Teile sama summa kindlaksmääratud kursiga (swap-kursiga) tagasi.

Valuuta vahetustehing aitab ajutiselt kasutada ühte valuutat teise asemel ja seejärel teha vastupidise tehingu. Valuuta vahetustehingut kasutatakse sageli valuuta tähtpäevatehingu (forward-tehing) kuupäeva üleviimiseks varasemale või hilisemale kuupäevale.

Põhilised tehingutingimused:

  • Puudub minimaalne tehingu summa
  • Tehinguid võib täita kokku lepitud kuupäevast varem või hiljem
  • Tehingutel puudub teenustasu, marginaal sisaldub lõpphinnas

Näide

Ettevõtte teenis täna müüdud kauba eest 100 000 USA dollarit.

Ettevõte peab kolme kuu pärast selle summa oma tarnijatele tasuma.

Tavaliselt teostab ettevõte oma igapäevaseid finantsoperatsioone eurodes, seetõttu sõlmitakse valuuta swap-tehing ehk vahetatakse kohe olemasolevad USA dollarid eurodeks ja lepitakse kokku, et sama summa ostetakse tagasi kolme kuu pärast praegu määratud kursiga.

Sellise tehingu sõlmimisega väldib ettevõte valuuta vahetuskurssidega seotud riske.

Seotud riskid

Suurim risk on seotud valuutaturul toimuvate kursimuutustega, sest mõlemad osapooled peavad tehinguga võetud kohustusi täitma.

Näiteks valuuta swap- ehk vahetustehingu puhul, milles tehingu osapooled lepivad kokku konkreetse kuupäeva ja vahetuskursi, kannataks valuuta ostja kahju valuuta turuhinna vähenedes ja valuuta ostja turuhinna tõustes.

Lisainfo saamiseks võtke meiega ühendust

Helistage:
Klienditugi +372 665 5100
SEB Markets osakond, tööpäeviti kella 9–17, telefonil +372 665 6610

E-posti aadress:
markets@seb.ee

Finantsinstrumentide turgude direktiiv

Finantsinvesteeringute teenuste osutamist reguleeriv finantsinstrumentide turgude direktiiv (MiFID) on Euroopa Liidus ja Euroopa Majandusühenduses (EMÜ) kehtinud 2007. aastast. MiFID-i nõuded on suunatud suurema investorikaitse tagamisele ja finantsturgudel toimuvate väärtpaberitehingute suurema läbipaistvuse edendamisele.

3. jaanuaril 2018 jõustusid finantsinstrumentide turgude direktiivi 2014/65/EL (MiFID) uued nõuded, mis mõjutavad igat väärtpaberitehinguid tegevat investorit.

 

Tuletisinstrumentide kohta toodud andmed, näited ja informatsioon on mõeldud ainult teavitamiseks. Informatsiooni koostamisel pole lähtutud teie teadmistest konkreetsete finantsinstrumentide kohta või kogemustest nendega, samuti ei teata teie investeerimiseesmärke või rahalist riskitaluvust, kui teostate oma investeerimiseesmärkidele vastavat tehingut. Seetõttu ei saa käesolevat pidada isiklikuks investeerimissoovituseks, tuletisinstrumentidealaseks nõustamiseks või investeeringuanalüüsiks, konkreetse finantsinstrumendi ostu- või müügiorderiks ning see ei ole ühegi tehingu aluseks ega osaks.