Muuda keelt:
Image
holding up paper people

Sponsorlus ja panus ühiskonda

Tulevikku panustades

Kõiki meie toetatud projekte ühendav joon on tulevikku panustamine. 
Valime toetamiseks sellised projektid, mis loovad tugeva ja kindla aluse äritegevuse arengule, parandavad laste ja noorte eluolu, edendavad haridust ning täiendavad klientide teadmisi.

Paragraphs

Projektide toetamise kriteeriumid

Toetust taotlevat projekti hinnates lähtume SEB ühtsetest otsustusalustest:

  • toetame selliseid projekte, millest meil on võimalik sponsorina aktiivselt osa võtta nii projekti korraldades kui ka finantstoetust pakkudes.
  • projekt peab tugevdama SEB brändi ning olema kooskõlas meie eetiliste ja korporatiivsete väärtustega ning meie klientide huviga. Projekt peab keskenduma järgmistele ühiskonna jaoks olulistele valdkondadele:
    • püsiv mõju laste ja noorte arengule;
    • ettevõtlus ja innovatsioon;
    • haridus ja teadmised.

Ootame sponsorlusprojektide avaldusi koos projekti kirjeldusega elektrooniliselt või kirja teel SEB Panga turundusosakonda. Kõigi saadud projektide puhul hindame, kui hästi sobivad need meie kriteeriumidega, ning vaatleme neid meie olemasolevate projektide ja saadaoleva raha kontekstis.

Saadame taotlejale tema märgitud e-posti aadressile kirjaliku vastuse kahe nädala jooksul.

Ettevõtlus ja innovatsioon

Soovime, et meie klientide tulevik oleks edukas, kuid meie panus äritegevuse edendamisse taotleb palju kõrgemaid eesmärke. Programme ja projekte toetades soovime pakkuda klientidele peale rahastamise ka teadmisi, mis aitaksid neil tulevikus luua edukat ning arenevat ühiskonda.

Lapsed ja noored

Lapsed on meie tulevik. Seetõttu soovime pakkuda neile vajalikke tingimusi edukaks elluastumiseks. Sotsiaalselt vastutustundliku pangana toetab SEB mitut organisatsiooni, kes lahendavad olulisi sotsiaalprobleeme.

Haridus, teadmised ja kultuur

SEB panustab haridusse selle sõna kõige laiemas mõistes. Jagame aktiivselt oma teadmisi, suurendades näiteks noorte ning era- ja äriklientide finantspädevust.

 

Keskkond

SEB on astunud olulisi samme panga keskkonnamõju vähendamise teekonnal.