Ava kodulehe mobiiliversioon Üles

Hinnakiri

Hinnakiri kehtiv alates 01.10.2020

Soodushinnakirjad

Kontod

 Eraisik  
1. Arvelduskonto avamine (1) tasuta
2. Arvelduskonto avamiseks esitatud dokumentide käsitlustasu (2)  
- Eesti resident tasuta
- Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigi resident tasuta
- muu riigi (mitte Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigi) resident 250 eurot
3. Arvelduskonto kuutasud (3,4,5)  
- Eesti resident 0,30 eurot
- Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigi resident 0,30 eurot
- muu riigi (mitte Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigi) resident 5 eurot
4. Investeerimiskonto avamine tasuta
Juriidiline isik  
1. Arvelduskonto avamine (1) tasuta
2. Arvelduskonto avamiseks esitatud dokumentide käsitlustasu (2)  
- Eesti resident, v.a Eestis registreeritud juriidiline isik, keda esindab või kelle omandistruktuuris või tegelike kasusaajate hulgas on mitteresident tasuta
- Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigi resident, sh Eestis registreeritud juriidiline isik, keda esindab või kelle omandistruktuuris või tegelike kasusaajate hulgas on mitteresident 500 eurot
- muu riigi (mitte Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigi) resident 750 eurot
3. Arvelduskonto kuutasud (3,4,6)  
- Eesti resident 1 euro
- Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigi resident 20 eurot
- muu riigi (mitte Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigi) resident 60 eurot
4. Makse- ja e-raha asutuste kontode haldamise kuutasu (7) 500 eurot
5. Stardikonto avamine (1) tasuta
6. Arvelduskonto avamine väljaspool SEB Eestit  
- teistes SEB Grupi pankades 150 eurot + postikulu
- ING Grupi pankades 500 eurot + postikulu
7. Valuutahoidmistasu (8)  
     - EUR, alates jäägist 1 000 000 EUR Euroopa Keskpanga määr
     - SEK, alates jäägist 9 500 000 SEK Rootsi Riksbanki määr
     - DKK, alates jäägist 7 500 000 DKK Taani Keskpanga määr
     - CHF, alates jäägist 1 000 000 CHF Šveitsi Keskpanga määr

(1) Konto avamisel vormistatakse kliendile kontokaart. Juriidiliste isikute korral annab kontokaart õiguse teha kontokaardile märgitud kontole sissemakseid teenustasuga 0,4% summast, min 5 eurot.
- Esimene kontokaart konto avamisel – tasuta.
- Iga järgmine kontokaart – 0,64 eurot kaart.
(2) Pank alustab dokumentide läbivaatamist, kui dokumentide käsitlustasu on tasutud. Tasu ei tagastata, kui pank otsustab esmast arvelduskontot mitte avada. Iga järgneva arvelduskonto avamisel tasu ei kohaldu.
(3) Konto avamise kuu eest ei võeta kuutasu, kui konto on avatud pärast 15. kuupäeva. 
(4) Pakette omavatele klientidele kuutasu ei rakendu. Paketi lõppemise kuu eest võetakse konto kuutasu täissummas.
(5) Kuutasu ei kohaldata klientidele, kes on kuni 19-aastased (k.a) või vanemad kui 65-aastased (k.a).
(6) Makse- ja e-raha asutustele ei kohaldu juriidilise isiku arvelduskonto kuutasu.
(7) Kontode haldamise kuutasu rakendatakse kliendipõhiselt (see ei sõltu kontode arvust).
(8) Tasu arvestamisel võetakse aluseks kliendi kõikide arvelduskontode summaarne jääk antud valuutas.
Tasu arvestatakse iga kalendripäeva lõpus positiivselt päevalõpu jäägilt, mis ületab vastava valuuta juures märgitud piirmäära. Tasu arvestamisel on aluseks tegelik kalendripäevade arv kuus ja 360 päevane aasta.
Tasu debiteeritakse kliendi arvelduskontolt kalendrikuu esimesel dekaadil eelmise kuu eest.
Tasu rakendamisest teavitatakse klienti personaalse teatega vähemalt 10 tööpäeva ette.

 

Hoiused

   
1. Tähtajaline hoius  
avamine tasuta
pangasisene ülekanne arvelduskontolt hoiusele tasuta
sissemakse hoiusele tasuta
2. Kogumishoius  
avamine tasuta
esmane sissemakse hoiuse avamisel tasuta
automaatne balansseerimine tasuta
pangasisene ülekanne kogumishoiuselt arvelduskontole samal päeval 0,5% väljamakstavast summast, min 1,60 eurot
pangasisene ülekanne kogumishoiuselt arvelduskontole kolmandal kalendripäeval või hiljem tasuta

 

Kontsernikonto

1. Kontsernikonto avamine 200 eurot
2. Hooldustasu kuus allkonto kohta 15 eurot
3. Kontserni aastahooldustasu 320 eurot
4. Kontsernikonto lepingu muutmine 20 eurot
5. Sisemiste intresside kanded, kuutasu 6 eurot
6. Kontsernikonto haldamine SEB ärikliendi internetipanga vahendusel, kuutasu 16 eurot
7. Valuutade ristkasutus kontsernis, kuutasu 65 eurot + intress
8. Päevasisene valuutade ristkasutus, kuutasu 20 eurot
9. Rahaliste vahendite kontsentreerimine  
- konto registreerimine 70 eurot
- teenuse kuutasud  

- makse sagedus: igapäevane

70 eurot

- makse sagedus: iganädalane

40 eurot

- makse sagedus: igakuine

20 eurot

- tasu ühe makse eest

vastavalt maksete hinnakirjale

- lepingu muutmise tasu

70 eurot

 

Konto väljavõtted

   
1. Internetipangast tasuta
2. Pangasaalist paberkandjal  
- tehingud alates 2000. aastast 0,6 eurot lk, min 6 eurot
- eraisikule kalendriaasta väljavõte üks kord aastas tasuta
3. E-postiga 6 eurot
4. Postiga  
- kord kuus Eesti piires 0,4 eurot lk, min 4 eurot
- kord kuus välismaale 0,4 eurot lk, min 10 eurot

Enne kella 22.00 panka edastatud korrektsed maksed kajastatakse üldjuhul sama kuupäeva väljavõttel, pärast kella 22.00 järgmise kuupäeva väljavõttel.

Säilitustähtaja möödumise tõttu ei ole pangal võimalik esitada üle kümne aasta tagasi pangakontoris tehtud tehingute alusdokumente.

Sularahatehingud

Eurodes  
1. Sissemakse (v.a müntides)  
oma kontole  
- eraisik 0,4% summast, min 5 eurot
- juriidiline isik 0,4% summast, min 5 eurot
 -alaealise kontole kuni 100 eurot kalendrikuus tasuta (koos müntidega);
0,4%, kui summa ületab 100 eurot
võõrale kontole SEB Pangas 0,5% summast, min 5 eurot
2. Sissemakse müntides  
oma kontole  
- eraisik 5% summast, min 5 eurot
- juriidiline isik (1) 5% summast, min 5 eurot
-alaealise kontole kuni 100 eurot kalendrikuus tasuta (sh paberraha);
3%, kui summa ületab 100 eurot
võõrale kontole SEB Pangas 5% summast, min 5 eurot
3. Sissemakse inkassatsioonifirma vahendusel vastavalt kokkuleppele
4. Väljamakse (v.a mündid) (2) 0,5% summast, min 10 eurot
5. Väljamakse müntides (2) 5% summast, min 5 eurot
6. Väljamakse inkassatsioonifirma vahendusel 0,4% summast
7. Müntide vahetamine 5% summast, min 5 eurot
8. Kupüüride vahetamine kupüürideks 0,5% summast, min 5  eurot
9. Kupüüride kontroll 0,20 eurot kupüür
10. Sularaha broneerimisest äraütlemise tasu 50 eurot
11. Broneerimata sularahasummade samal päeval väljamaksmisel lisatasu (2) 50 eurot

(1) Kontori otsusel võib sissemakse kanda kontole inkassatsiooni korras sularahamaksete teostamise tähtajal.
(2) Broneerimisele kuuluvad summad alates 6400 eurost või müntides alates 500 eurost. Broneerimisavaldus tuleb esitada tellimuse täitmisele eelneval pangapäeval hiljemalt kella 15.30-ks.

 

Välisvaluutas (3)  
1. Sissemakse (ka ülekandeks; konverteerimiseta) (1)  
RUB 2%, min 3 eurot
muu valuuta 1,5%, min 3 eurot
oma hoiusele (juhul, kui tähtaeg on pikem kui üks kuu) tasuta
2. Sissemakse võõrale kontole konverteerimisega 5 eurot
3. Sissemakse inkassatsioonifirma vahendusel vastavalt kokkuleppele
4. Väljamakse (konverteerimiseta) (1)  
RUB 3%, min 3 eurot
muu valuuta 1,5%, min 3 eurot
5. Väljamakse inkassatsioonifirma vahendusel  
RUB 1,5% summast
muu valuuta 0,5% summast
6. Välissularaha ost-müük (valuutavahetus) (1) 5 eurot
7. Välisvaluuta broneerimine (2) tagatis 1% broneeritavast summast
8. Sularaha broneerimisest äraütlemise tasu 50 eurot
9. Broneerimata sularahasummade samal päeval väljamaksmisel lisatasu 50 eurot
10. Sama valuuta kupüüride vahetamine 0,5%, min 5 eurot
11. Kupüüride kontroll 0,20 eurot kupüür

(1) Pank ei arvelda, ei osta ega müü välisvaluuta münte.
(2) Broneerimisele kuuluvad summad alates 6400 euro ekvivalendist. Broneerimisavaldus tuleb esitada tellimuse täitmisele eelneval pangapäeval hiljemalt kella 15.30-ks.
(3) Välisvaluutat, mis on rikutud või maksevahendina kehtetu, pank vastu ei võta.

Sularahamaksete teostamise tähtajad

1. Sularaha sissemakse kantakse kohe kontole
2. Inkassatsiooni korras laekunud sularaha kantakse kontole järgmisel pangapäeval
3. Sularaha väljamakse kuni 6400 eurot nõudmisel
4. Sularaha väljamakse euro müntides kuni 500 eurot nõudmisel
5. Broneeritud summade (alates 6400 eurost või müntides alates 500 eurost) sularaha väljamakse kokkuleppel kliendiga

Maksed

Väljaminev makse Pangakontor Elektroonilised kanalid (k.a püsikorraldus, pangalingi makse)
1. Pangasisene makse (1)    
eurodes 2,30 eurot  0,16 eurot
välisvaluutas 3 eurot 2 eurot
kontosisene konverteerimine tasuta tasuta
2. Euroopa makse (1, 2)    
tavaline makse (sh välkmakse (3)) 3,50 eurot  0,38 eurot
ekspressmakse (4) 35 eurot 30 eurot
3. Välismakse    
tavaline makse    
- kulud kahasse (5) 25 eurot 6 eurot
- täissummas saajale (6) 45 eurot 26 eurot
kiirmakse    
- kulud kahasse (5) 35 eurot 14 eurot
- täissummas saajale (6) 55 eurot 34 eurot
ekspressmakse eurodes    
- kulud kahasse (5) 35 eurot 30 eurot
- täissummas saajale (6) 55 eurot 50 eurot
ekspressmakse välisvaluutas (7)    
- kulud kahasse (5) 60 eurot 39 eurot
- täissummas saajale (6) 80 eurot 59 eurot
4. Koondsummas debiteerimisega maksejuhis  (8)   0,16 eurot
maksejuhises olev pangasisene makse   tasuta
maksejuhises olev Euroopa tavaline makse   0,38 eurot
5. Maksetehingu täitmiseks kasutatavad valuutakursid    
summa alla 10 000 euro või selle ekvivalent muus valuutas debiteerimise hetkel pangas kehtiv vastava valuuta ülekande ostu- või müügikurss debiteerimise hetkel pangas kehtiv vastava valuuta ülekande ostu- või müügikurss
summa alates 10 000 eurost või selle ekvivalent muus valuutas panga määratud turukurss, kui makse tehakse arvelduspäeval kella 9-17. Muul ajal tehtud maksel kasutatakse debiteerimise hetkel pangas kehtivat vastava valuuta ülekande ostu-või müügikurssi. panga määratud turukurss, kui makse tehakse arvelduspäeval kella 9-17. Muul ajal tehtud maksel kasutatakse debiteerimise hetkel pangas kehtivat vastava valuuta ülekande ostu-või müügikurssi.

(1) Sundsissenõuete (kohtutäituri, maksuhalduri, muu õigustatud isiku arestimiskorraldused) täitmisel kohaldub pangasaalis tehtava makse tasu.
(2) Makse eurodes, teenustasud kulud kahasse, saaja kontonumber peab olema märgitud IBAN-ina. Kui saaja pank asub väljaspool Eestit, siis peab saaja pank olema märgitud korrektse BIC-iga. Saaja pank asub Euroopa Liidu liikmesriigis, Islandil, Liechtensteinis, Norras, Šveitsis, Andorras, San Marinos või Monacos.
(3) Välkmakse võimalus on ainult elektroonilistes kanalites – internetipank (kaasa arvatud maksete import), SEB mobiilirakendus.
(4) Eurodes algatatud makse ainult euroala riiki (Austria, Belgia, Eesti, Hispaania, Holland, Iirimaa, Itaalia, Kreeka, Küpros, Leedu, Luksemburg, Läti, Malta, Portugal, Prantsusmaa, Saksamaa, Slovakkia, Sloveenia, Soome), kui pank on makse aktsepteerinud enne kella 17.45. Saaja pank peab olema märgitud korrektse BIC-ga ja kontonumber IBAN-ina.
(5) Kui mis tahes valuutas makse tehakse Euroopa Liidu liikmesriiki, Islandile, Norrasse, Liechtensteini, Šveitsi, Andorrasse, San Marinosse või Monacosse ja maksejuhisel ei ole saaja kontonumber esitatud IBAN-i kujul, võib lisaks eeltoodud teenustasudele lisanduda teenustasu summas, mis vastab 12 eurole.
(6) Saab teha ainult väljaspool lepinguriiki asuvasse saaja panka. Kui välismakse töötlemise protsessis osalevate teiste makseteenuse pakkujate tegelikud kulud on suuremad kui 20 eurot, võib pank teenustasude vahe kliendi kontolt hiljem täiendavalt maha arvestada, kuid mitte suuremas summas kui 75 eurot. Pank tagab välismakse täissummana edasikandmise panga korrespondentkontolt, kuid ei garanteeri, et makse jõuab täissummana ka saaja kontole.
(7) Kokkuleppel Markets osakonnaga.
(8) Elektroonilistest kanalitest saab koondsummas debiteerimisega maksejuhist edastada, Pangaliidese ja SEB ärikliendi internetipanga kaudu.

Välismaksete teenustasu koosneb sõltuvalt makse tüübist kuni kolmest komponendist:
1) SEB Eesti teenustasu;
2) välispankade teenustasu;
3) teenustasu maksejuhise käsitlemise eest kiir- või ekspressmaksena.

Laekuv makse  
1. Pangasisene tasuta
2. Euroopa makse (1) tasuta
3. Välismakse (2) 5,75 eurot
- SEB Grupi Baltikumi pankadest tasuta

(1) Laekumine eurodes, teenustasud kulud kahasse. Saaja kontonumber peab olema märgitud korrektse  IBAN-iga ja maksja pangaks Euroopa pank
(2) Laekumine on tasuta, kui maksejuhis on saatja pangast edastatud märkusega "täissumma saajale".

Arvelduste täiendavad teenused

Arvelduste täiendavad teenused  
1. Maksejuhiste tagasivõtmine (1)  
-euroopa makse 10 eurot
-välismakse 30 eurot
2. Maksejuhiste muutmine (1)  
-euroopa makse 10 eurot
- välismakse 30 eurot
3. Tõend makse edastamise kohta (regulaarne, e-posti teel) 0,50 eurot
4. Tõend makse edastamise kohta (nõudmisel) (3) 6 eurot
5. Välismakse SWIFT sõnumi koopia (nõudmisel) 10 eurot
6. Järelepärimine (1)  
kuni 3 kuu vanuse makse kohta 25 eurot
üle 3 kuu vanuse makse kohta 50 eurot
SEB Eestis asuva konto kasutamine teise panga vahendusel  
1. Lepingu sõlmimine (2) 25 eurot
2. MT101 alusel konto kasutamise aastatasu 300 eurot
3. Teise panga vahendusel edastatud maksejuhise (MT101) teostamine tasuta (4)
4. Konto väljavõtte (MT940) edastamine 35 eurot kuus
5. Päevasisene saldo (MT941) kuni kolm korda päevas

1 kord päevas, kuutasu 30 eurot;
2 korda päevas, kuutasu 60 eurot;
3 korda päevas, kuutasu 90 eurot

6. Päevasisene väljavõte (MT942) kuni kolm korda päevas 2 eurot sõnum
Teises pangas  asuva konto kasutamine  SEB Eesti vahendusel  
1. Lepingu sõlmimine, teenusega liitumine (5) 25 eurot
2. Konto kuutasu - väljavõtete vastuvõtmine ja kuvamine   ühe konto ja valuuta kohta 20 eurot kuus
3. SWIFT MT101 maksejuhise edastamine internetipangas 1 euro tehing  

(1) Lisanduvad välispankade võetud teenustasud ja konverteerimisega seotud kulud.
(2) Lepingu sõlmimise tasu võetakse MT101 lepingu või MT940/941/942 lepingu sõlmimisel. Kui kliendil on sõlmitud mõni eeltoodud lepingutest, siis täiendava lepingu sõlmimise eest klient lepingu sõlmimise tasu ei maksa. Kui klient soovib sõlmida mitut eeltoodud lepingut, maksab klient pangale lepingu sõlmimise tasu ainult ühe lepingu eest.
(3) Hinnale lisandub edastustasu:
tavapost Eestisse –  2 euro;
tavapost välismaale –  5 eurot.
(4) Lisandub makse teenustasu elektroonilise kanali hinnakirjast lähtuvalt.
(5) Hind ühe liidetava ettevõtte ja ühe riigi kohta.

 

Deebetkaardid

Tavakaardid  
1. Mastercardi deebetkaart, Visa Classicu deebetkaart, Visa Electroni deebetkaart (1)  
kaardi aktiveerimine pangakontoris või klienditoe vahendusel (2) 3 eurot
kaardi aktiveerimine internetipangas, mobiilirakenduses,  sularahaautomaadis tasuta
pikenduskaardi aktiveerimine pangakontoris või klienditoe vahendusel (2) 3 eurot
pikenduskaardi aktiveerimine internetipangas, mobiilirakenduses, sularahaautomaadis tasuta
asenduskaart 3 eurot
hooldustasu kuus 1 euro
2. Mastercardi Businessi deebetkaart, Visa Businessi deebetkaart  
väljastamine  
- kontoga seotud esimene kaart tasuta
- kontoga seotud iga järgmine kaart 3 eurot (2)
pikenduskaart tasuta
asenduskaart 3 eurot
hooldustasu kuus 2 eurot
3. Visa Goldi deebetkaart  
kaardi aktiveerimine pangakontoris või klienditoe vahendusel (2) 3 eurot
kaardi aktiveerimine internetipangas, mobiilirakenduses,  sularahaautomaadis tasuta
pikenduskaardi aktiveerimine pangakontoris või klienditoe vahendusel (2) 3 eurot
pikenduskaardi aktiveerimine internetipangas, mobiilirakenduses, sularahaautomaadis tasuta
asenduskaart 3 eurot
hooldustasu kuus 1,50 eurot
4. Pildikaart deebetkaart eraisikutele  
kaardi aktiveerimine pangakontoris või klienditoe vahendusel (2) 5 eurot
kaardi aktiveerimine internetipangas, mobiilirakenduses, sularahaautomaadis 3,50 eurot
pikenduskaardi aktiveerimine pangakontoris või klienditoe vahendusel (2) 5 eurot
pikenduskaardi aktiveerimine internetipangas, mobiilirakenduses, sularahaautomaadis 3,50 eurot
asenduskaart 5 eurot
hooldustasu kuus 1 euro
5. Pildikaart deebetkaart juriidilistele isikutele  
väljastamine, asendus-, pikenduskaart 5 eurot
hooldustasu kuus 2 eurot
ISIC ja ITIC kaardid  
1. ISIC Tudeng (Student)  
väljastamine, asendus-, pikenduskaart 7,50 eurot
kaardi kasutusõiguse pikendamine 6 eurot
hooldustasu kuus 1 euro
2. ISIC Õpilane (Scholar)  
väljastamine, asendus-, pikenduskaart  
- kuni 20. eluaastani tasuta
- alates 20. eluaastast 7,50 eurot
kaardi kasutusõiguse pikendamine alates  20. eluaastast 6 eurot
hooldustasu kuus 1 euro
3. ITIC Õpetaja (Teacher)  
väljastamine, asendus-, pikenduskaart 7,50 eurot
kaardi kasutusõiguse pikendamine 6 eurot
hooldustasu kuus 1 euro
Muud kaardid  
1. Virtuaalkaart  
vormistamine 2 eurot
 2. Ajutine kaart  
väljastamine 3 eurot

(1) Alates 08.01.2019 ei saa tellida Visa Electroni deebetkaarti. 
(2) Kontorisse tellitud kaart aktiveeritakse alati pangakontori töötaja poolt kaardi väljastamisel.

Deebetkaartide üldised tehingu- ja teenustasud  
1. Tasumine äriettevõtetes (lisandub tasu välisvaluutas tehtud tehingute eest) tasuta
ajutise kaardiga tehing ei ole lubatud
2. Sularaha sissemakse SEB Eesti sularahaautomaatides (1)  
- kuni 4000 eurot kalendrikuus kliendi (konto(de) omaniku) kohta deebet- ja/või krediitkaardiga tasuta
- kui summa ületab kalendrikuu jooksul kliendi (konto(de) omaniku) kohta 4000 eurot deebet- ja/või krediitkaardiga 0,3% sissemakstavast summast
3. Sularaha väljavõtmine SEB Eesti, SEB Läti, SEB Leedu sularahaautomaatides (2)  
juriidiline isik 0,19 eurot + 0,3% tehingusummast
eraisik  
- kuni 1000 eurot kalendrikuus kliendi (konto(de) omaniku) kohta tasuta
- kui summa ületab kalendrikuu jooksul kliendi (konto(de) omaniku) kohta 1000 eurot 0,3% tehingusummast
4. Sularaha väljavõtmine Eestis ristkasutusega ühinenud pankade sularahaautomaatidest  
juriidiline isik 2 eurot + 2,5% tehingusummast
eraisik 1 euro + 2,5% tehingusummast
ajutise kaardiga tehing ei ole lubatud
5. Sularaha väljavõtmine välismaal (lisandub tasu välisvaluutas tehtud tehingute eest)  
juriidiline isik 2 eurot + 2,5% tehingusummast
eraisik 1 euro + 2,5% tehingusummast
ajutise kaardiga tehing ei ole lubatud
6. Tasu välisvaluutas tehtud tehingute eest (3)  
tehingu originaalvaluutaks on muu valuuta (v.a EUR) 1,5% tehingu summast
7. Saldopäring (saldo; viimased tehingud)  
SEB Eesti pangaautomaadist tasuta
teiste pankade pangaautomaatidest 0,40 eurot päring
8. Kaardi kasutuslimiidi muutmine  
pangakontoris 2,50 eurot
internetipangas tasuta
9. Pangakaartide tootmine kiirkorras 40 eurot
10. Deebetkaardi võlanõudekiri postiga 1,28 eurot
11. Leppetrahv blokeeritud kaardi kasutamise, limiidi ületamise või õigeaegselt tasumata summade eest 65 eurot
12. Kaardi leiutasu/konfiskeerimise hüvituse maksmine ja/või Hädaabi teenuse kasutamine vastavalt kuludele, kuni 130 eurot
13. Viivis konto tegelike rahaliste vahendite ületamise eest 0,2% päevas
14. Tehingu kviitungi päring  
tehing Eestis 4 eurot
tehing välismaal 8 eurot
15. Alusetu tagasinõue  
tehing Eestis 12 eurot
tehing välismaal 16 eurot
16. Kaardi saatmine postiga  
tavapostiga Eestisse tasuta
tähitud postiga Eestisse 2,50 eurot
tavapostiga välismaale 6 eurot
16. Sularahaautomaadist pangakaardi väljavõtmine ja tagastamine (4) 30 eurot

(1) Maksimaalne sissemakse limiit kalendrikuus erakliendi (konto(de) omaniku) kohta on 10 000 eurot, ärikliendi (konto(de) omaniku) kohta 15 000 eurot.
(2) Ajutise kaardiga ei ole tehing lubatud SEB Läti ja SEB Leedu sularahaautomaatides.
(3) Nõuded kaardiga välisvaluutas tehtud toimingute kohta laekuvad pangale rahvusvahelistelt kaardiorganisatsioonidelt (Visa, Mastercard) nende määratud kursi alusel eurodesse konverteerituna.
(4) Konfiskeeritud kaarte tagastatakse pangakontori lahtiolekuaegadel. Tagastatakse ainult teiste pankade pangakaarte.

Krediitkaardid

Eraisik  
1. Mastercardi krediitkaart, Visa Classicu krediitkaart, Mastercard Standardi krediitkaart (1)  
kaardi väljastamise tasu (koos hädaabi-teenusega, ka pikendamisel) tasuta
hooldustasu kuus 1,60 eurot
asenduskaart, lisakaart 5 eurot
2. Mastercard Goldi krediitkaart  
kaardi väljastamise tasu (koos hädaabi-teenusega, ka pikendamisel) tasuta
hooldustasu kuus 3,50 eurot
asenduskaart, lisakaart 5 eurot
3. Mastercard Platinumi krediitkaart (koos Priority Passi kaardiga ja reisikindlustusega Platinum)  
kaardi väljastamise tasu (koos Hädaabi teenusega, ka pikendamisel) 20 eurot
hooldustasu kuus 10 eurot
asenduskaart 10 eurot
lisakaart 20 eurot
4. Püsimaksega krediitkaart   
kaardi väljastamise tasu (ka pikendamisel) tasuta
hooldustasu kuus tasuta
asenduskaart, lisakaart tasuta
5. Mastercard World Elite'i krediitkaart (koos Priority Passi kaardiga ja reisikindlustusega World Elite)  
kaardi väljastamise tasu (koos Hädaabi-teenusega, ka pikendamisel) 35 eurot
hooldustasu kuus 35 eurot
asenduskaart 15 eurot
lisakaart 35 eurot
6. Pildikaart krediitkaart  
kaardi väljastamise tasu (koos hädaabi-teenusega, ka pikendamisel) 5 eurot
hooldustasu kuus 1,60 eurot
asenduskaart, lisakaart 5 eurot
7. Püsimaksega pildikaart  
kaardi väljastamise tasu (koos hädaabi-teenusega, ka pikendamisel) 3,20 eurot
hooldustasu kuus tasuta
asenduskaart, lisakaart 3,20 eurot
8. Kaardi leiutasu/konfiskeerimise hüvitise maksmine ja/või hädaabiteenuse kasutamine vastavalt kuludele, kuni 130 eurot
Juriidiline isik  
1. Mastercard Businessi krediitkaart  
kaardi väljastamise tasu (koos hädaabi-teenusega, ka pikendamisel) 2 eurot
hooldustasu kuus 3 eurot
lisakaart 2 eurot
asenduskaart 5 eurot
2. Mastercardi krediit-pildikaart  
kaardi väljastamise tasu (koos hädaabi-teenusega, ka pikendamisel) 5 eurot
hooldustasu kuus 3 eurot
asenduskaart, lisakaart 5 eurot

3. Mastercard Goldi krediitkaart

 
kaardi väljastamise tasu (koos hädaabi-teenusega, ka pikendamisel) 5 eurot
hooldustasu kuus 7 eurot
asenduskaart, lisakaart 5 eurot
4. Mastercard Platinumi krediitkaart (koos Priority Passi kaardiga ja reisikindlustusega Platinum)  
kaardi väljastamise tasu (koos hädaabi-teenusega ka pikendamisel) 20 eurot
hooldustasu kuus 12 eurot
asenduskaart 10 eurot
lisakaart 20 eurot

(1) Alates 02.10.2018 ei saa tellida Mastercard Standardi krediitkaarti.

Krediitkaartide üldised tehingu- ja teenustasud  
1. Laenulimiidi kinnitamine tasuta
2. Aastane intress kasutatud laenult 18%
3. Püsimaksega krediitkaart (MC Standard, Pildikaart)  
intress 18% aastas kasutatud limiidilt
4. Krediidilimiidi kinnitamine/pikendamine tasuta
5. Tagatishoiuse intress 1 kuu tähtajaline deposiit
6. Lepingu muutmine  
laenulimiidi muutmine tasuta
krediidilimiidi muutmine 10 eurot
kasutuslimiidi püsiv muutmine  
                pangakontoris 3,20 eurot
                internetipangas tasuta
7. Kaardi kasutuslimiidi ajutine suurendamine 1,5% lisalimiidist, min 8 eurot
8. Regulaarne väljavõte  
juriidilisele isikule e-postiga (1) tasuta
postiga Eesti piires 0,4 eurot lk, min 4 eurot
postiga välismaale 0,4 eurot lk, min 10 eurot
9. Ühekordne väljavõte kontorist  
kuni viimase 10 aasta kohta 4 eurot
10. Saldopäring (saldo; viimased tehingud)  
SEB Eesti pangaautomaatidest tasuta
teiste pankade pangaautomaatidest 0,4 eurot päring
11. Tasumine äriettevõtetes (lisandub tasu välisvaluutas tehtud tehingute eest) tasuta
12. Sularaha sissemakse SEB Eesti sularahaautomaatides (2)  
kuni 4000 eurot kalendrikuus kliendi (konto(de) omaniku) kohta krediit- ja/või deebetkaardiga tasuta
kui summa ületab kalendrikuu jooksul kliendi (konto(de) omaniku) kohta 4000 eurot krediit- ja/või deebetkaardiga 0,3% sissemakstavast summast
13. Sularaha väljavõtmine sularahaautomaadist või pangakontorist (k.a välismaal). Lisandub tasu välisvaluutas tehtud tehingute eest 2 eurot + 2,5% tehingu summast
14. Krediidilimiidi ülekanne arvelduskontole 2 eurot + 2% tehingu summast
15. Tasu välisvaluutas tehtud tehingute eest (3)  
tehingu originaalvaluutaks on muu valuuta (v.a EUR) 1,5% tehingu summast
16. Pangapoolne kaardi blokeerimine tasuta
17. Võlanõudekiri 5 eurot
18. Leppetrahv blokeeritud kaardi kasutamise, limiidi ületamise või õigeaegselt tasumata summade eest 65 eurot
19. Tehingu kviitungi päring  
tehing Eestis 4 eurot
tehing välismaal 8 eurot
20. Alusetu tagasinõue  
tehing Eestis 12 eurot
tehing välismaal 16 eurot
21. Pangakaartide tootmine kiirkorras 40 eurot
22. Kaardi saatmine postiga  
tavapostiga Eestisse tasuta
tähitud postiga Eestisse 2,50 eurot
tavapostiga välismaale 6 eurot
23. Priority Passi teenuse kasutamine 27 eurot kord
24. Sularahaautomaadist pangakaardi väljavõtmine ja tagastamine (4) 30 eurot

(1) Alates 11.10.2018 ei saa tellida regulaarseid väljavõtteid e-postiga.
(2) Maksimaalne sissemakse limiit kalendrikuus erakliendi (konto(de) omaniku) kohta on 10 000 eurot, ärikliendi (konto(de) omaniku) kohta 15 000 eurot.
(3) Nõuded kaardiga välisvaluutas tehtud toimingute kohta laekuvad pangale rahvusvahelistelt kaardiorganisatsioonidelt (Visa, Mastercard) nende määratud kursi alusel eurodesse konverteerituna.
(4) Konfiskeeritud kaarte tagastatakse pangakontori lahtiolekuaegadel. Tagastatakse ainult teiste pankade pangakaarte.

Elektroonilised tooted ja teenused

1. SEB erakliendi internetipank  
liitumine tasuta
2. SEB ärikliendi internetipank  
liitumine tasuta
lepingu muutmine  
- pangakontoris (1) 10 eurot
- internetipangas tasuta
kuuhooldustasu tasuta
automaatne päring äriregistrisse 2,24 eurot
kuuhooldustasu mitte Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigi residendile 10 eurot
3. SEB mobiilirakendus  
- liitumine tasuta
- makse vastava makse teenustasu elektroonilises kanalis
4. Muud teenused mobiiltelefonis  
infopäringuteenused (vastavalt operaatori hinnakirjale)  
- Telia 0,38 eurot
- Elisa 0,26 eurot
- TELE2 0,26 eurot
5. Kiirteavitamine  
lepingu sõlmimine/muutmine/lõpetamine tasuta
teade SMS-iga 0,20 eurot teade
teade e-postiga tasuta
6. Püsikorraldus  
lepingu sõlmimine/muutmine tasuta
lepingu lõpetamine tasuta
makse vastava makse teenustasu elektroonilises kanalis
7. Määratud maksete lisamine tasuta
8. E-arve püsimakse  
lepingu sõlmimine, muutmine, lõpetamine tasuta
pangasisene makse 0,08 eurot
Euroopa tavaline makse (2) 0,19 eurot
9. E-arve edastamine (3)  
lepingu sõlmimine 60 eurot
lepingu muutmine 20 eurot
lepingu  kuuhooldustasu 7 eurot
lepingu kuuhooldustasu koos e-arve edastamise programmi kasutamisega 12 eurot
e-arve vastuvõtmise tasu ühe edastatud arve kohta 0,15 eurot
ettevõtte kohane kujundusmall esmakordne ja/või iga järgnev 200 eurot
10. Digikassa  
lepingu sõlmimine tasuta
kuuhooldustasu tasuta
makse kogumishoiusele tasuta

 

11. Pangalink  
liitumine 65 eurot
tehingutasu 1% ostu summast, min 0,13 eurot, max 3,20 eurot tehing
- finantsvahendusettevõttele 1,28 eurot
lepingu muutmine 15 eurot
autentimine (3)  
- liitumine 65 eurot
- lepingu muutmine 15 eurot
- kuuhooldustasu 20 eurot või kokkuleppel kliendiga

 

12. Maksekaartide teenindamine ettevõttes  
liitumine tasuta
tehingute töötlemise tasu vastavalt lepingule
terminali ettevalmistus ja paigaldus kokkuleppel kliendiga tasuta
terminali ettevalmistus ja paigaldus hiljemalt järgmiseks pangapäevaks 75 eurot
terminali kuutasu vastavalt kokkuleppele
13. Pangaliides  
lepingu sõlmimine 65 eurot
kuuhooldustasu min 50 eurot
14. Trading Station  
liitumine tasuta
15. Muud teenused  
Turvaseadme väljastamine  
- PIN-kalkulaator 15 eurot
- klaviatuuriga ID-kaardi lugeja 17 eurot
PIN-kalkulaatori väljavahetamine  8 eurot
16. Väliskontode haldamine SEB Eesti ärikliendi internetipanga vahendusel
Baltic Online (SEB Baltikumi pankades asuvad väliskontod)  
- teenusega liitumine (4) 15 eurot
- kliendi internetipanka on liidetud ainult SEB Läti või SEB Leedu konto(d) 10 eurot kuus
- kliendi internetipanka on liidetud nii SEB Läti kui SEB Leedu kontod 15 eurot kuus
- lepingumuudatused 10 eurot

 

17. Baltic Gateway  
Otsekanal  

- liitumine

50 eurot

- teenuste kuutasud

 

- konto väljavõtted (v.a jooksev päev)

10 eurot

- jooksva päeva väljavõtted (reaalajas kontoinfo)

25 eurot

- maksete ja/või e-arvete edastamine

25 eurot

Operaatori kanal

 

Pakett 1 - konto väljavõtted (v.a jooksev päev) ja maksete edastamine

 

- liitumine

tasuta

- kuutasu (5)

5 eurot

Pakett 2 - konto väljavõtted, maksete ja e-arvete edastamine

 

- liitumine

25 eurot

- kuutasu

25 eurot

Operaatori tasud

 

- liitumine

50 eurot

- kuutasu

vastavalt kokkuleppele

18. E-arve portaal

 

Pakett Basic

 

- liitumine

tasuta

- kuutasu

tasuta

- e-arve saatmine e-arve portaali* kasutajale ja avaliku sektori asutusele

tasuta

- e-arve saatmine SEB** internetipanka (3)

0,24 eurot

Pakett Premium

 

- liitumine

tasuta

- kuutasu (3)

7 eurot

- e-arve saatmine e-arve portaali* kasutajale ja avaliku sektori asutusele

tasuta

- e-arve saatmine mistahes krediidiasutuse internetirakendusse e-arve portaali võimaluste piires (3)

0,24 eurot

(1) Teenustasu ei laiene internetipanga administraatorite muutmisele ning ettevõtte päevalimiidi, teenustasu konto ja lepingu lõpptähtaja muudatustele.
(2) E-arve püsimakseid tehakse ainult eurodes.
(3) Hinnale lisandub käibemaks vastavalt käibemaksuseadusele.
(4) Hind ühe liidetava ettevõtte ja ühe riigi kohta.
(5) Ärikliendi pakette omavatele klientidele kuutasu ei rakendu.

* E-arve portaal tähendab AS-i SEB Pank poolt pakutavat tarkvara e-arve portaali lepingu tähenduses ning Fitek AS-i poolt pakutavat arved.ee keskkonda.
** Basic paketi raames saab e-arveid edastada SEB erakliendi internetipanka ja SEB ärikliendi internetipanka.

Kogumispension ehk II sammas

1. Valikuavaldus  
valikuavalduse esitamine pangakontoris või SEB internetipangas tasuta
valikuavalduse esitamine volikirja alusel 4,79 eurot
2. Fondiosakute vahetamise avaldus  
avalduse esitamine pangakontoris või SEB internetipangas tasuta
avalduse esitamine volikirja alusel 6,39 eurot
3. Pensionikonto väljavõte või saldopäring (1)  
pangakontoris 1,28 eurot
SEB internetipangas tasuta
Balti keskdepositooriumi saadetav saldoteatis kord aastas postiga või e-postiga tasuta
4. Pensionikonto koondväljavõte pangakontorist (1) 1,28 eurot
5. Tulumaksu tõend pangakontorist 1,28 eurot
6. Pärimisavaldus  
päritud fondiosakute tagasimüük 22,37 eurot
päritud fondiosakute kanne pärija pensionikontole 6,39 eurot
päritud fondiosakute tagasimüük ja kanne pärija pensionikontole 22,37 eurot
7. Väljamaksete avaldused Pangakontor SEB internetipank
ühekordse väljamakse avaldus 4,79 eurot 3,52 eurot
fondipensioni avaldus 6,39 eurot 5,11 eurot
8. Kohustusliku kogumispensioni sissemaksete ajutise katkestamise avaldus 5 eurot tasuta

(1) Käibemaksuseadusest tulenevalt lisatakse teenustasule käibemaks.

Vabatahtlikud (III samba) pensionifondid

  Eraisik
1. Valikuavaldus  
- avalduse esitamine pangakontoris või SEB internetipangas 1,60 eurot
2. Fondiosakute vahetamise avaldus  
- avalduse esitamine pangakontoris või SEB internetipangas 3,20 eurot
3. Väljamakseavaldus  
- avalduse esitamine pangakontoris või SEB internetipangas 3,20 eurot
4.  Pärimisavaldus  
     - päritud osakute tagasimüük 6,40 eurot
     - päritud osakute kanne pärija pensionikontole 6,40 eurot
     - päritud osakute tagasimüük koos kindlustuslepinguga 6,40 eurot

Laenud

Eraisik  
1. Kodulaen, hüpoteeklaen  
- lepingu sõlmimine 1% laenusummast, min 250 eurot
- lepingu muutmine (1) kuni 1% laenujäägist, min 250 eurot
- maksepäeva muutmine üks kord aasta jooksul tasuta
- maksepäeva muutmine alates teisest maksepäeva muutmisest ühe aasta jooksul 20 eurot
- laenuga seotud arvelduskonto(de) muutmine 20 eurot
- laenu väljamaksmise perioodi pikendamine 50 eurot
- laenu põhiosa maksepuhkus 50 eurot
2. Väikelaen  
-  lepingu sõlmimine 1,5% laenusummast, min 35 eurot
- lepingu muutmine (1) 35 eurot
- maksepäeva muutmine üks kord aasta jooksul tasuta
- maksepäeva muutmine alates teisest maksepäeva muutmisest ühe aasta jooksul 20 eurot
- laenuga seotud arvelduskonto(de) muutmine 20 eurot
- laenu põhiosa maksepuhkus 20 eurot
3. Arvelduslaen  
- lepingu muutmine (1) 15 eurot
- maksepäeva muutmine üks kord aasta jooksul tasuta
- maksepäeva muutmine alates teisest maksepäeva muutmisest ühe aasta jooksul 20 eurot
4. Õppelaen  
- lepingu sõlmimine tasuta
- lepingu muutmine (1) tasuta
- tagasimakse graafiku muutmine tasuta
5. Preemialaen  
- lepingu muutmine (1) kuni 1% laenujäägist, min 250 eurot
- maksepäeva muutmine üks kord aasta jooksul tasuta
- maksepäeva muutmine alates teisest maksepäeva muutmisest ühe aasta jooksul 20 eurot
- laenuga seotud arvelduskonto(de) muutmine 20 eurot
6. Limiidilaen  
- lepingu muutmine (1) kuni 1% laenulimiidist, min 35 eurot
- maksepäeva muutmine üks kord aasta jooksul tasuta
- maksepäeva muutmine alates teisest maksepäeva muutmisest ühe aasta jooksul 20 eurot
7. Muud laenudega seotud teenused  
- leppetrahv lepingus toodud teabe esitamise kohustuse rikkumise eest, sh tagatisvara kindlustuspoliisi esitamata jätmise eest 32 eurot
- leppetrahv laenulepingus toodud muu mitterahalise kohustuse rikkumise eest kuni 5% kohustuse rikkumise hetkel tagastamata laenu summast
- ehitisele seatud pandi ümbervormistamine hüpoteegiks tasuta
- meeldetuletus võla kohta tasuta
- võlanõudekiri 5 eurot
- tõend tasutud intresside kohta (2) 4 eurot
Juriidiline isik  
1. Investeerimislaen  
- lepingu sõlmimine 1% laenusummast, min 200 eurot
- lepingu muutmine 1% laenu jäägist/limiidist, min 200 eurot
2. Käibekapitalilaen  
-  lepingu sõlmimine 1% laenusummast, min 200 eurot
- lepingu muutmine 1% laenu jäägist/limiidist, min 200 eurot
3. Arvelduslaen  
- lepingu sõlmimine 1% laenulimiidist, min. 200 eurot
- lepingu muutmine 1% laenu jäägist/limiidist, min 200 eurot
- laenusumma/-limiidi suurendamine 1% juurde antud laenusummast/ -limiidist, min 200 eurot
4. Stardilaen  
- lepingu sõlmimine 1,5% laenusummast
- lepingu muutmine 1% laenu jäägist/limiidist, min 200 eurot
5. Renoveerimislaen korteriühistutele  
- lepingu sõlmimine 1% laenusummast, min 200 eurot
- lepingu muutmine 1% laenu jäägist/limiidist, min 200 eurot
6. Muud laenudega seotud teenused  
- leppetrahv laenulepingus toodud kohustuse rikkumise eest kuni 5% kohustuse rikkumise hetkel tagastamata laenu summast
- ehitisele seatud pandi ümbervormistamine hüpoteegiks tasuta
- meeldetuletuse võla kohta tasuta
- võlanõudekiri 5 eurot

(1) Kõik laenu muudatused, mida ei ole eraldi muudatuste punktidena hinnakirjas välja toodud (k.a tagatiste muutmine notariaalses või muus vormis).
(2) Teenustasu kehtib pangakontorist väljastatavale tõendile. Internetipangas automaatselt väljastatav tõend on kliendile tasuta (elektrooniliselt tuludeklaratsioonile lisamiseks).

Garantiid

AS-i SEB Pank poolt väljastatav garantiikiri  
1. Lepingu sõlmimine ja/või muutmine vastavalt kokkuleppele
2. Garantiikirja väljastamise tasu limiidilepingu alusel 95 eurot
3. Garantiitasu määratakse protsendimäärana iga taotleja kohta individuaalselt lähtuvalt kliendi riskist ja garantii kehtivusest, min 95 eurot
4. Erisõnastusega garantiikirja väljastamise tasu 150 eurot
5. Garantiikirja või selle muudatuse näidise koostamine 70 eurot
6. Maksmine garantiikirja alusel esitatud nõudel 0,1% nõude summast, min 150 eurot
7. Garantiikirja muudatuse tasu (summa suurendamisel ja kehtivusaja pikendamisel lisandub vastav garantiitasu) 95 eurot
8. Garantiikirja tühistamine 70 eurot
9. Viivis (arvestatakse ükskõik milliselt võlgnevuselt maksetähtpäevast kuni tegeliku maksmise päevani) 0,5% päevas
10. Informatsiooni edastamise ja käsitlemise tasu (lisanduvad välisgarantiidele) vastavalt kuludele, min 10 eurot
11. Dokumentide või nende projektide käsitlemine ja makse tasu 0,15% dokumentide summast, min 95 eurot
12. Teistele krediidiasutustele osutatavad teenused tasu määratakse iga tehingu puhul eraldi
AS-i SEB Pank kliendile saabunud garantiikiri  
1. Teatamine 70 eurot
2. Muudatuse teatamine 70eurot
3. Kliendi taotlusel maksenõude esitamine garantii väljastanud pangale 100 eurot
4. Garantiikirja, selle muudatuse või nõude näidise koostamine vastavalt kuludele, min 70 eurot
5. Garantiikirja autentsuse kontrollimine 70 eurot
6. Garantiikirja tühistamise teatamine teise panka 70 eurot
7. Informatsiooni edastamise ja käsitlemise tasu vastavalt kuludele, min 10 eurot
8. Dokumentide või nende projektide käsitlemine ja makse tasu 0,15% dokumentide summast, min 95 eurot
9. Teistele krediidiasutustele osutatavad teenused tasu määratakse iga tehingu puhul eraldi

NB! Teise panga kasutamisel võivad lisanduda vastava panga teenustasud.
Täiendavate teenuste osutamisel ja/või töömahukate tehingute puhul jätab AS SEB Pank endale õiguse võtta teenustasusid lisaks hinnakirjale.

Dokumentaalne inkasso

1. Dokumentide loovutamine makse või aktsepti vastu 0,2% inkasso summast, min 95 eurot
2. Osalise maksmise tasu alates teisest maksest 70 eurot
3. Inkasso tingimuste muudatuse tasu 50 eurot
4. Maksetähtaja tasu 32 eurot
5. Dokumentide loovutamine ilma makseta või aktsepteerimiseta 50 eurot
6. Keeldumise või tühistamise tasu 70 eurot
7. Kauba omandiõiguse edasiloovutamine, kui kaup on saadetud AS SEB Pank nimele 50 eurot
8. Informatsiooni edastamise ja käsitlemise tasu vastavalt kuludele, min 10 eurot
9. Viivis (arvestatakse ükskõik milliselt võlgnevuselt maksetähtpäevast kuni tegeliku maksmise päevani) 0,5% päevas

NB! Teise panga kasutamisel võivad lisanduda vastava panga teenustasud.
Täiendavate teenuste osutamisel ja/või töömahukate tehingute puhul jätab AS SEB Pank endale õiguse võtta teenustasusid lisaks hinnakirjale.

Akreditiivid

Impordiakreditiiv
1. Lepingu sõlmimine ja/või muutmine vastavalt kokkuleppele
2. Akreditiivi avamise ja/või edasilükatud makse tasu rahalise ettemaksuga 1% akreditiivi summast aastas, min 95 eurot
3. Akreditiivi avamise ja/või edasilükatud makse tasu ilma rahalise ettemaksuta määratakse iga taotleja kohta individuaalselt, min 95 eurot iga kuu või selle osa eest
4. Dokumentide või nende projektide käsitlemine ja makse tasu (arvestatakse igakordsel dokumentide komplekti kontrollimisel) 0,15% dokumentide summast, min 95 eurot
5. Akreditiivi või selle muudatuse näidise koostamine 70 eurot
6. Muudatuse tasu 70 eurot
7. Akreditiivi summa suurendamine ja kehtivusaja pikendamine avamise ja edasilükatud makse tasu
8. Veatasu (akreditiivi tingimustele mittevastavate dokumentide esitamisel, maksab tavapäraselt akreditiivi saaja) 95 eurot
9. Informatsiooni edastamise ja käsitlemise tasu vastavalt kuludele, min 10 eurot
10. Makse teostamine teise panka (maksab tavapäraselt akreditiivi saaja) 32 eurot
11. Viivis (arvestatakse ükskõik milliselt võlgnevuselt maksetähtpäevast kuni tegeliku maksmise päevani) 0,5% päevas
12. Teistele krediidiasutustele osutatavad teenused tasu määratakse iga tehingu puhul eraldi
Ekspordiakreditiiv
1. Teatamise tasu 70 eurot
2. Kinnitamise tasu vastavalt avaja panga riskile, min 95 eurot
3. Akreditiivi või selle muudatuse näidise koostamine vastavalt kuludele, min 70 eurot
4. Dokumentide kontroll ja eelkontroll (arvestatakse igakordsel dokumentide komplekti kontrollimisel) 0,15% dokumentide summast, min 95 eurot
5. Maksmistasu dokumentide summa väljamaksmisel enne akreditiivi maksepäeva 0,1% väljamakstavast summast, min 70 eurot
6. Edasilükatud makse tasu 70 eurot
7. Laekumise loovutamise tasu 150 eurot
8. Intress (arvestatakse kliendile makstud dokumentide summalt alates kliendile maksmise päevast kuni AS-ile SEB Pank avaja pangalt laekumise päevani, minimaalselt 10 kalendripäeva eest) määratakse iga kliendi puhul eraldi
9. Muudatusest teatamine 70 eurot
10. Keeldumis- ja/või tühistamistasu 70 eurot
11. Edasikandmise tasu (kliendil tuleb kanda ka muud tasud vastavalt ekspordiakreditiivi hinnakirjale) 0,25% edasikantud akreditiivi summast, min 95 eurot
12. Informatsiooni edastamise ja käsitlemise tasu vastavalt kuludele, min 10 eurot
13. Viivis (arvestatakse ükskõik milliselt võlgnevuselt maksetähtpäevast kuni tegeliku maksmise päevani) 0,5% päevas
14. Teistele krediidiasutustele osutatavad teenused tasu määratakse iga tehingu puhul eraldi

Akreditiivide käsitlemisel lähtutakse Rahvusvahelise Kaubanduskoja väljaandest nr 600 "Akreditiivide käsitlemise ühtlustatud tavad ja praktika" ("Uniform Customs and Practice for Documentary Credits"), Pariis 2007.
NB! Teise panga kasutamisel võivad lisanduda vastava panga teenustasud. Täiendavate teenuste osutamisel ja/või töömahukate tehingute puhul jätab AS SEB Pank endale õiguse võtta teenustasusid lisaks hinnakirjale.

Väärtpaberitehingud

Väärtpaberikonto Eraisik Juriidiline isik
Avamine ja sulgemine
1. Pangasisese väärtpaberikonto avamine tasuta tasuta
2. Balti väärtpaberikonto avamine internetipangas tasuta pangakontoris 3 eurot 25 eurot
3. Balti väärtpaberikonto üleviimine teise kontohalduri juurde (21) 15 eurot 15 eurot
4. Balti väärtpaberikonto ületoomine teise kontohalduri juurest tasuta tasuta
5. Pandikonto avamine - 35 eurot
6. Konto sulgemine tasuta tasuta
7. Lapse eriliigiline konto (4) 50 eurot -
SEB väljastatavad väljavõtted (11)
1. Pangasaalist saadud väljavõte 4 eurot 4 eurot
2. Regulaarne pangasisese väärtpaberikonto kuuväljavõte e-postiga tasuta tasuta
3. Börsitehingu kinnitus pangasaalist tasuta tasuta
Balti keskdepositooriumi väljastatavad väljavõtted (11)
1. Väärtpaberikonto avamisteatis posti teel 1 euro 1 euro
2. Regulaarsete väljavõtete tellimine Balti keskdepositooriumist (7) 1,60 eurot 1,60 eurot
3. Päeva-, dekaadi-, kuu-  kvartali- ja aastatehingute väljavõte    
- posti teel Eesti piires 4 eurot 4 eurot
- posti teel välismaale 6 eurot 6 eurot
- e-postiga 0,30 eurot 0,30 eurot
Tühja konto kuuhooldustasu (3,11)
1. Tühja Balti väärtpaberikonto kuuhooldustasu 0,80 eurot 4,80 eurot
2. Tühja pangasisese väärtpaberikonto kuuhooldustasu tasuta tasuta

 

Baltikumi väärtpaberid
Tehingutasu  (1) Eraisik ja juriidiline isik
1. Eesti, Nasdaq Tallinn 0,2%, min 3,20 eurot
2. Läti, Nasdaq Riga 0,2%, min 3,20 eurot
3. Leedu, Nasdaq Vilnius 0,2%, min 3,20 eurot
4. Börsi oksjonikeskkonna kaudu läbiviidavad aktsiate ostu-ja müügipakkumised ning emissioonid 0,3%, min 3,20 eurot
Kuuhooldustasu (3, 11, 14) Eraisik
1. Eesti väärtpaberid kuni 6500 eurot 0,80 eurot
2. Eesti väärtpaberid 6500–65 000 eurot 2,50 eurot
3. Eesti väärtpaberid üle 65 000 euro 5 eurot
4. Läti väärtpaberid 0,008%, min 1 eurot
5. Leedu väärtpaberid 0,005%, min 1 eurot
Kuuhooldustasu (3, 11, 14) Juriidiline isik
1. Eesti väärtpaberid kuni 2 000 000 eurot 0,004%, min 8 eurot
2. Eesti väärtpaberid üle 2 000 000 euro 80 eurot + 0,001% 2 000 000 eurot ületavast mahust
3. Ainult Eesti mittekaubeldavad väärtpaberid (v.a fondiosakud) (10) 4,80 eurot
4. Läti väärtpaberid 0,008%, min 8 eurot
5. Leedu väärtpaberid 0,005%, min 8 eurot

 

Börsil kaubeldavaid fondiosakuid (ETF) käsitletakse kui aktsiaid.
Välisaktsiad (17) Maaklertasu (2, 15, 16) Arveldustasu (2, 16) Kuuhooldustasu (3, 6, 11)
        Miinimumtasu kuus
Põhja-Euroopa aktsiad       Eraisik Juriidiline isik
1. Norra, Oslo SE 0,2% 14 eurot 0,008% 1 euro riikide grupi kohta 4 eurot riikide grupi kohta
2. Rootsi, Nasdaq Stockholm 0,2% 14 eurot 0,008%
3. Rootsi, AktieTorget 0,4% 14 eurot 0,008%
4. Soome, Nasdaq Helsinki 0,2% 14 eurot 0,008%
5. Taani, Nasdaq Copenhagen 0,2% 14 eurot 0,008%
Lääne-Euroopa aktsiad
1. Austria, Vienna SE 0,2% 45 eurot 0,03% 1 euro riikide grupi kohta 4 eurot riikide grupi kohta
2. Belgia, Euronext Brussels 0,2% 28 eurot 0,03%
3. Iirimaa,Dublin SE (8) 0,2% 28 eurot 0,03%
4. Itaalia, Milan SE 0,2% 28 eurot 0,03%
5. Hispaania, Madrid SE 0,2% 28 eurot 0,03%
6. Holland, Euronext Amsterdam 0,2% 28 eurot 0,03%
7. Portugal, Euronext Lisbon 0,2% 28 eurot 0,03%
8. Prantsusmaa, Euronext Paris 0,2% 28 eurot 0,03%
9. Saksamaa, Xetra 0,2% 14 eurot 0,025%
10. Suurbritannia, London SE (8) 0,2%, min 20 eurot 20 eurot 0,03%
11. Šveits, SIX Swiss SE 0,2% 28 eurot 0,03%
Ida-Euroopa aktsiad
1. Poola, Warsaw SE (9) 0,2% 28 eurot 0,03% 1 euro riikide grupi kohta 4 eurot riikide grupi kohta
2. Tšehhi, Prague SE 0,2% 28 eurot 0,03%
3. Ungari, Budapest SE 0,2% 45 eurot 0,03%
Venemaa aktsiad
Venemaa, Moscow SE 0,25% 45 eurot 0,07% 15 eurot 25 eurot
Põhja-Ameerika aktsiad
1. Kanada, aktsia väärtus alla 20 CAD 0,04 CAD aktsia kohta 28 eurot 0,015% 1 euro riikide grupi kohta 4 eurot riikide grupi kohta
2. Kanada, aktsia väärtus üle 20 CAD 0,2%
3. USA, aktsia väärtus alla 7,5 USD 0,015 USD aktsia kohta 14 eurot 0,015%
4. USA, aktsia väärtus üle 7,5 USD 0,2%
Muu
Muud riigid (nt Jaapan, Hong Kong, Austraalia) 0,75% või kokkuleppe kohaselt 75 eurot või kokkuleppe kohaselt 0,05% või kokkuleppe kohaselt 1 euro 4 eurot
Kauplemiskonto vastava riigi maakleritasu vastava riigi arveldustasu 0,025% 3,20 eurot 3,20 eurot

 

Võlakirjad (17) Arveldustasu (2) Kuuhooldustasu (3, 6, 11)
      Miinimumtasu kuus välisvõlakirjade kohta
Põhja-Euroopa võlakirjad     Eraisik Juriidiline isik
1. Norra 20 eurot 0,008% 1 euro riikide grupi kohta 4 eurot riikide grupi kohta
2. Rootsi 20 eurot 0,008%
3. Soome 20 eurot 0,008%
4. Taani 20 eurot 0,008%
Lääne-Euroopa võlakirjad
1. Austria 28 eurot 0,008% 1 euro riikide grupi kohta 4 eurot riikide grupi kohta
2. Belgia 28 eurot 0,008%
3. Iirimaa 28 eurot 0,008%
4. Itaalia (20) 28 eurot 0,008%
5. Hispaania 28 eurot 0,008%
6. Holland 28 eurot 0,008%
7. Portugal 28 eurot 0,008%
8. Prantsusmaa 28 eurot 0,008%
9. Saksamaa 20 eurot 0,008%
10. Suurbritannia 28 eurot 0,008%
11. Šveits 28 eurot 0,008%
12. Eurovõlakirjad (XS algusega ISIN) 20 eurot 0,008%
Ida-Euroopa võlakirjad
1. Poola (9) 28 eurot 0,025% 1 euro riikide grupi kohta 4 eurot riikide grupi kohta
2. Tšehhi 28 eurot 0,025%
3. Ungari 28 eurot 0,025%
Venemaa võlakirjad
Venemaa 75 eurot 0,05% 1 euro 4 euro
Põhja-Ameerika võlakirjad
1. Kanada 28 eurot 0,008% 1 euro riikide grupi kohta 4 eurot riikide grupi kohta
2. USA (20) 20 eurot 0,008%
Muud võlakirjad
1. Muud riigid 75 eurot 0,05% 1 euro riikide grupi kohta 4 eurot riikide grupi kohta
2. SEB Panga levitatavad struktureeritud välisvõlakirjad (13) 20 eurot 0,008%
3. SEB Panga vahendatavad struktureeritud välisvõlakirjad vastava riigi arveldustasu vastava riigi kuuhooldustasu

 

Fonditehingud (19) Arveldustasu Kuuhooldustasu (3, 11)
SEB Investment Management AB Luksemburgis registreeritud fondid (17)
1. Ost 3,20 eurot tasuta
2. Müük 3,20 eurot
3. Vahetamine 3,20 eurot
4. Ost fondsäästmise püsikorraldusega tasuta
Muud Eestis registreeritud fondid (1, 17)
1. Ost 3,20 eurot Eesti väärtpaberite hinnakirja järgi
2. Müük 3,20 eurot

 

Muud tehingutasud
Balti keskdepositooriumi väärtpaberid ja muud Eesti väärtpaberid
1. Makse vastu tehing määratud vastaspoolega 3,20 eurot
2. Makseta tehing määratud vastaspoolega 4,80 eurot
3. Tehing Balti keskdepositooriumi ja välisdepositooriumi vahel 20 eurot
4. Väärtpaberite märkimine (19) 3,20 eurot
5. Börsitehingu kinnitamine 3,20 eurot
6. Pandi registreerimine 15 eurot
7. Panditud väärtpaberite kanne 15 eurot
Välisväärtpaberid
1. SEB Eesti sisene ülekanne 4,80 eurot
2. Tehing määratud vastaspoolega (maksega, makseta) vastava riigi arveldustasu
3. Välisväärtpaberite märkimine (19) vastava riigi arveldustasu
4. Struktureeritud võlakirjade märkimine (19) 3,20 eurot
5. Vabatahtlikud korporatiivsündmused (12) vastava riigi arveldustasu
6. Tehingu tingimuste muutmine või korralduse tühistamine (ainult kokkuleppel pangaga) min arveldustasu või tegelikud kulud

 

Muud teenused (11, 18)
1. Osalemine aktsionäride koosolekul kokkuleppel pangaga
2. Tulumaksu ennetamine Baltikumi väärtpaberite puhul 10 eurot
3. Tulumaksu ennetamine välisväärtpaberite puhul (18) 20 eurot + tegelikud kulud
4. Enam kinnipeetud tulumaksu tagasitaotlemine Baltikumi väärtpaberite puhul 20 eurot + tegelikud kulud
5. Enam kinnipeetud tulumaksu tagasitaotlemine välisväärtpaberite puhul (18) 100 eurot + tegelikud kulud
6. Lapse eriliigilise konto menetlustasu (5) 25 eurot

(1) Väärtpabereid hoitakse Balti väärtpaberikontol.
(2) Lisandub välispankade võetud teenustasu, mis ületab SEB Eesti tehingutasu.
(3) Hooldustasu arvutatakse üks kord kuus ühe rahakontoga seotud väärtpaberikontodel hoitavate väärtpaberite viimase pangapäeva summaarse väärtuse alusel. Sealjuures rakendatakse tühjale Balti väärtpaberikontole hinnakirjas välja toodud minimaalset hooldustasu.
Väärtpaberite väärtuse arvutamisel lähtub pank fondiosakute puhul fondiosaku puhasväärtusest (NAV), võlakirjade puhul nominaalväärtusest, kaubeldavate aktsiate puhul turuväärtusest või pangale viimasest teadaolevast hinnast. Ülejäänud väärtpaberite puhul lähtub pank väärtpaberi nimiväärtusest või väärtpaberi arvestuslikust nimiväärtusest. Kui infotarnesüsteemis puudub info nimiväärtuse kohta puudub, arvestatakse nimiväärtuseks 1.
Väärtpaberikonto hooldustasu ja väljavõtte tasu arvestatakse maha kliendi väärtpaberikontoga seotud rahakontolt kord kuus hiljemalt järgmise kalendrikuu 15. kuupäevaks.
(4) Perekonnaseadusest tulenev alaealise või piiratud teovõimega täisealise, kellele on seatud eestkoste (edaspidi lapse), nimel avatud väärtpaberikonto väärtpaberitehingute tegemiseks vanema või eestkostja vara arvel. Balti väärtpaberikonto avamisel lisandub hinnakirjajärgne teenustasu.
(5) Lapse eriliigilise kontoga seotud väärtpaberitehingute menetlemine, mis nõuab täiendavat analüüsi selgitamaks tehingute lubatavust lapse eriliigilisel kontol (varasemalt lapsevanema või eestkostja vara arvel soetatud väärtpaberid, klientidevahelised väärtpaberitehingud jms.). Maksimaalne menetlemise aeg 5 tööpäeva.
(6) ADR (American Depositary Receipt) ja GDR (Global Depositary Receipt) väärtpaberite puhul võivad lisanduda hoidmisega seotud otsekulud, mida pank debiteerib kliendilt sõltuvalt konkreetse ADRi või GDRi tingimustes toodust, kas kord kuus, kvartalis, poolaastas või aastas.
(7) Üks kord kalendriaastas väljastab Balti keskdepositoorium väärtpaberikonto omajale igakordse taotluse alusel tasuta väärtpaberikonto saldoteatise.
(8 ) Ostutehingutel lisandub üldjuhul Stamp Duty, mis on Suurbritannias 0,5% ja Iirimaal 1%.
(9) Teatud Poola väärtpaberi tehingute puhul (nt maakleri vahenduseta tehtud turuväline tehing) võib lisanduda Stamp Duty 1% tehingusummalt. Stamp Duty peab tasuma ja vajaliku dokumentatsiooni esitama väärtpaberite ostja otse Poola maksuametile.
(10) Kui väärtpaberikontol hoitakse nii kaubeldavaid kui ka mittekaubeldavaid (v.a fondiosakud) Balti keskdepositooriumis registreeritud Eesti väärtpabereid, siis Eesti mittekaubeldavaid (v.a fondiosakud) väärtpabereid portfelli väärtuse hulka ei arvestata.
(11) Teenustasule lisatakse käibemaks vastavalt käibemaksuseadusele. Kuuhooldustasule käibemaksu ei lisandu, kui väärtpaberikontol on ainult investeerimisfondide seaduses sätestatud investeerimisfondi või Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigi investeerimisfondi osakud või aktsiad.
(12) Vabatahtlikel korporatiivsündmustel osalejate tehingutasudele lisanduvad võimalikud out of pocket fees (nt notarikulud, transpordikulud), mis jagatakse korporatiivsündmusel osalejate vahel proportsionaalselt nende väärtpaberite kogusele.
(13) Struktureeritud võlakirjad, mille emitentideks on krediidiasutused ja mille esmasemissiooni on pank kliendile tutvustanud.
(14) Kuuhooldustasust vabastatakse Balti keskdepositooriumilt saadud andmete põhjal kontod, millel hoitakse ainult pankrotis või likvideerimisel olevate Eesti äriühingute väärtpabereid. Kuuhooldustasu ei arvestata juhul, kui terve kalendrikuu jooksul on väärtpaberikontol hoitud vaid pankrotis või likvideerimisel olevaid Eesti äriühingute väärtpabereid.
(15) Maakleritehingute teenustasu protsent arvutatakse tehingusummast.
(16) Tehingule võib lisanduda vastava riigi finantstehingute maks (nt Prantsusmaa emitendi väärtpaberi ostutehingu puhul 0,3% tehingusummast).
(17) Väärtpabereid hoitakse pangasisesel väärtpaberikontol.
(18) Teatud riikide välisväärtpaberite puhul ei pruugi pank pakkuda tulumaksu ennetamist ja enam makstud tulumaksu tagasitaotlemist.
(19) Tehingule võib lisanduda vastava väärtpaberi pakkumisdokumentides reguleeritud tasu.
(20) Võlakirjatehingute tegemise eelduseks on vajaliku maksudokumentatsiooni esitamine. Selleks palume pangaga enne tehingu tegemist ühendust võtta.
(21) Kehtib, kui kontol on kuni viie erineva ISIN-koodiga väärtpaberid. Kuuenda ja iga järgneva erineva ISIN-koodiga väärtpaberipositsioonide üleviimise eest lisandub makseta väärtpaberitehingu tasu.

Paketid eraisikutele

Paketi nimetus Vormistamine (2)
EUR
Kuutasu
EUR
1. Juuniorpakett tasuta tasuta
2. SEB Noortepakett 0,32 eurot 0,32 eurot
3. SEB +pakett 1,95 eurot 1,95 eurot
4. SEB Super+ pakett 2,95 eurot 2,95 eurot
5. SEB Perepakett (1) 3,50 eurot 3,50 eurot
6. SEB Seeniorpakett 0,32 eurot 0,32 eurot

(1) SEB Perepaketi vormistaja saab kutsuda paketti kuni 7 liiget. Liikmetele kuutasu ei laiene.
(2) Vormistamise kuu eest kliendilt kuutasu ei võeta.

Paketid äriklientidele

Paketi nimetus Kuutasu tavahind Kuutasu soodushind (2)
1. Pakett S 7 eurot 6 eurot
2. Pakett M 14 eurot 12 eurot
3. Pakett L 26 eurot 22 eurot
4. Pakett XL 48 eurot 40 eurot

(1)Toodet ei pakuta mitteresidentidest juriidilistele isikutele.

(2) Soodushind rakendub ärikliendile, kellel on sõlmitud pangalingi leping, maksekaartide teenindamise leping, krediitkaardi leping, laenu-, liising- või faktooringleping.

Täiendavad teenused

1. Koopia pangadokumendist ja selle edastamine (1) 3 eurot dokument
2. Dokumendi arhiivipäring (1, 2) 30 eurot dokument
3. Tõendi, kinnituse väljastamine ja edastamine (1)  
- konto olemasolu ja konto seisu kohta (saldokinnitus) 9 eurot
- tõend äriregistrile (osakapitali kohta) 9 eurot
- tõend intressidelt kinni peetud tulumaksu kohta (3) 9 eurot
- tõend kohustuste olemasolu/puudumise kohta 9 eurot
- tehingu kinnitamine (pitser maksekorraldusele) 3 euro
- soovituskiri teisele pangale esitamiseks (4) 9 eurot
- tõend kaarditehingu toimumise kohta 9 eurot
4. Vastused päringutele  
- audiitorfirmadele 25 eurot, kontsernide korral 25eurot liikme kohta
- ärikliendi lepingute ja saldode päring (likvideerijatele) 30 eurot
- tõendid ja vastused infopäringutele, mis eeldavad  erilahendusi (5) 30 eurot tund, min 30 eurot
5. Võlateatis  
meeldetuletus võla kohta tasuta
võlanõudekiri 5 eurot
6. Dokumentide ja pangatarvikute (pangakaart, ID-kaardi lugeja, PIN-kalkulaator jne) edastamine kulleriga vastavalt kullerteenust osutava ettevõtte poolt SEB-le kehtestatud hinnakirjale
7. Dokumentide ja pangatarvikute (ID-kaardi lugeja, PIN-kalkulaator) edastamine tähitud postiga  
- Eestisse 5 eurot
- välismaale 10 eurot
8. Pensioniplaani leping  
lepingu sõlmimine tasuta
hooldustasu aastas tasuta
9. Kontopandi seadmise tasu 180 eurot
10. Makstud tasude ülevaade erakliendi internetipangas ja pangakontoris (6) tasuta

(1) Hinnale lisandub edastustasu:
tavapost Eestisse – 2 euro;
tavapost välismaale – 5 eurot.
(2) Hind sisaldab dokumendist koopia tegemise tasu.
(3) Teenustasu kehtib pangakontorist väljastatavale tõendile. Internetipangas automaatselt väljastatav tõend on kliendile tasuta (elektrooniliselt tuludeklaratsioonile lisamiseks).
(4) Pangal on õigus soovituskirja väljastamisest keelduda.
(5) Infopäringute vastuste ja tõendite koostamine, mida hinnakirjas eraldi välja toodud pole. Pangal on õigus erilahendust vajavate tõendite vm dokumentide koostamise tellimuse vastuvõtmisest keelduda.
(6) Dokument eraklientidele, mis sisaldab infot arvelduskonto ja kaardikontoga seotud tüüpiliste makseteenuste eest makstud teenustasudest, valitud perioodil teenitud intressist ning arvelduslaenu limiidi kasutamise eest arvestatud intressist. Võimalikud perioodid on eelmine kalendriaasta ja käimasolev aasta.

Liising

Hinnakiri kehtiv alates 01.12.2018

Teenuse kirjeldus Maksumus eurodes
1. Lepingu sõlmimine  
Liisinglepingu sõlmimine 1% liisingueseme hinnast, min 225 eurot
Uue liisingulepingu sõlmimine lõppeva lepingu jääkväärtusele 1% liisingueseme hinnast, min 160 eurot
2. Lepingu tingimuste muutmine  
Lepingu muutmine, sh liisinguperioodi muutmine, maksegraafiku muutmine,  lepingu üleandmine uuele liisinguvõtjale, lisatagatise (käendus, garantii) vabastamine, muud lepingu muudatused

1% tasumata jääkmaksumuselt (1), min 160 eurot

Eraisiku kapitalirendi tüüpi liisingulepingu osalise ennetähtaegse täitmise tõttu lepingu muutmine juhul, kui muid tingimusi ei muudeta Lepingu muutmise tasu ei ole (fikseeritud intressi korral tuleb tasuda intressivahetasu)
Kehtiva liisingulepingu maksepäeva muutmine kliendi soovil 30 eurot, esmakordne muutmine tasuta
Lepingu ennistamine 160 eurot
3. Võlateatis liisinguvõtjale (2)  
Meeldetuletus võla kohta Tasuta
Võlanõudekiri 5 eurot
4. Volikirjad, aktid, tõendid, arved ja muu (2)  
Lihtkirjalik volikiri, sh volikiri Maanteeametile registrikande muutmiseks

12 eurot
Liisingulepingu lõppemisel / ennetähtaegsel lõpetamisel esimene volikiri tasuta

Notariaalne volikiri 90 eurot
Registriandmete muutmine liisinguperioodi jooksul liisinguandja poolt 12 eurot, lisandub riigilõiv.
Liisingulepingu lõppemisel / ennetähtaegsel lõpetamisel omanikuvahetuse algatamine tasuta.
Parkimistingimuste, liikluseeskirja või muu õigusakti rikkumisest tuleneva nõude (sh sõiduki teisalduskulude nõude) menetlemine

36 eurot,
Lisanduvad  tekkinud kulud

Vara allkasutusse andmise nõusolek 42 eurot
Vara väljaostuarve tühistamine / muutmine kliendi soovil 12 eurot
Kliendi poolt esitatud saldoteatise kinnitamine Tasuta
Tõendi, nõusoleku, lepingu koopia, kordusarve (vanem kui üks kuu), kütusekaardi väljavõtte või saldokinnituse väljastamine kliendi soovil 12 eurot
Kliendi soovil spetsiifilise väljavõtte või aruande väljastamine; kliendi poolt esitatud perioodi käivete teatise kinnitamine 30 eurot
5. Liisingulepingu ennetähtaegne lõpetamine (2)  
Eraisiku liisingulepingu ennetähtaegne lõpetamine Lepingu tingimuste kohaselt
Juriidilise isiku liisingulepingu ennetähtaegne lõpetamine

Kui lepingust ei tulene teisiti, on ennetähtaegse täitmise tasu 2,5% tasumata jääkmaksumuselt (1), min 225 eurot, kasutusrendi korral lisandub käibemaks, fikseeritud intressi korral lisandub täiendavalt intressivahetasu

Hinnakirja kehtestajal on õigus teha hinnakirjas muudatusi.

(1) Tasumata jääkmaksumus on tasumata osamaksete, käibemaksu(laenu) jäägi ja jääkväärtuse kogusumma.
(2)Teenustasud sisaldavad käibemaksu käibemaksuseaduse kohaselt.

 

Faktooring

Hinnakiri kehtiv alates 01.12.2018

Teenuse kirjeldus Maksumus eurodes
Faktooringu üldised tehingu- ja teenustasud (1)  
Faktooringulepingu sõlmimine ja/või pikendamine Kokkuleppeline, min 200 eurot
Lepingulimiidi muutmine Kokkuleppeline, min 200 eurot
Arve käsitlustasu Kokkuleppeline
Maksjalimiidi lisamine / muutmine (krediidikindlustuseta maksjad)

25 eurot

Maksjalimiidi lisamine / muutmine (krediidikindlustusega maksjad) 30 eurot
Muude faktooringulepingu tingimuste muutmine (v.a lepingulimiidi muutmine ja/või pikendamine) 65 eurot
Mittestandardsete faktooringu aruannete ja tõendite koostamine 30 eurot tund, min 30 eurot

Hinnakirja kehtestajal on õigus teha hinnakirjas muudatusi.

(1) Teenustasud sisaldavad käibemaksu käibemaksuseaduse kohaselt.

Kontaktid

S|E|B

Tähelepanu! Teie veebilehtiseja ei vasta SEB kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.

Attention! Your web browser does not correspond to the requirements needed to visit SEB website. Please change web browser or device that you use for browsing the site.

Внимание! Ваш браузер не отвечает требованиям, необходимым для посещения сайта SEB. Просим поменять браузер или устройство, при помощи которого вы производите поиск в браузере.