Muuda keelt:

Hinnakiri

Paragraphs
Eraisik
1. Arvelduskonto avamine (1) tasuta
2. Arvelduskonto avamiseks esitatud dokumentide käsitlustasu (2)  
- Eesti resident tasuta
- Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigi resident tasuta
- muu riigi (mitte Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigi) resident 250 eurot
3. Arvelduskonto kuutasud (3,4,5)  
- Eesti resident 0,30 eurot
- Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigi resident 0,30 eurot
- muu riigi (mitte Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigi) resident 7 eurot
4. Investeerimiskonto avamine tasuta
5. Pensioni investeerimiskonto avamine tasuta
Juriidiline isik
1. Arvelduskonto avamine (1)  tasuta
2. Arvelduskonto avamiseks esitatud dokumentide käsitlustasu (2)  
- Eesti resident, v.a Eestis registreeritud juriidiline isik, keda esindab või kelle omandistruktuuris või tegelike kasusaajate hulgas on mitteresident  tasuta
- Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigi resident, sh Eestis registreeritud juriidiline isik, keda esindab või kelle omandistruktuuris või tegelike kasusaajate hulgas on mitteresident  500 eurot
- muu riigi (mitte Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigi) resident  750 eurot
3. Arvelduskonto kuutasud (3,4,6)  
- Eesti resident  1 euro
- Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigi resident  20 eurot
- muu riigi (mitte Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigi) resident  60 eurot
4. Makse- ja e-raha asutuste kontode haldamise kuutasu (7)  700 eurot
5. Stardikonto avamine (1)  tasuta
6. Arvelduskonto avamine teises SEB Grupi pangas  150 eurot + postikulu
7. Valuutahoidmistasu (8)  
    - EUR, alates jäägist 1 000 000 EUR  Euroopa Keskpanga määr
   - SEK, alates jäägist 9 500 000 SEK  Rootsi Riksbanki määr
    - DKK, alates jäägist 7 500 000 DKK  Taani Keskpanga määr
    - CHF, alates jäägist 1 000 000 CHF  Šveitsi Keskpanga määr

(1) Konto avamisel vormistatakse kliendile kontokaart. Juriidiliste isikute korral annab kontokaart õiguse teha kontokaardile märgitud kontole sissemakseid teenustasuga 0,4% summast, min 5 eurot.
- Esimene kontokaart konto avamisel – tasuta.
- Iga järgmine kontokaart – 0,64 eurot kaart.
(2) Pank alustab dokumentide läbivaatamist, kui dokumentide käsitlustasu on tasutud. Tasu ei tagastata, kui pank otsustab esmast arvelduskontot mitte avada. Iga järgneva arvelduskonto avamisel tasu ei kohaldu.
(3) Konto avamise kuu eest ei võeta kuutasu, kui konto on avatud pärast 15. kuupäeva. 
(4) Pakette omavatele Eesti ja Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigi residentidest klientidele kuutasu ei rakendu. Pakette omavatele muu riigi residentidest klientidele rakendub kuutasu täies ulatuses. Paketi lõppemise kuu eest võetakse konto kuutasu.
(5) Kuutasu ei kohaldata klientidele, kes on kuni 19-aastased (k.a) või vanemad kui 65-aastased (k.a).
(6) Makse- ja e-raha asutustele ei kohaldu juriidilise isiku arvelduskonto kuutasu.
(7) Kontode haldamise kuutasu rakendatakse kliendipõhiselt (see ei sõltu kontode arvust).
(8) Tasu arvestamisel võetakse aluseks kliendi kõikide arvelduskontode summaarne jääk antud valuutas.
Tasu arvestatakse iga kalendripäeva lõpus positiivselt päevalõpu jäägilt, mis ületab vastava valuuta juures märgitud piirmäära. Tasu ei arvestata, kui Keskpanga intressimäär vastavas valuutas on 0 või sellest suurem. Tasu arvestamisel on aluseks tegelik kalendripäevade arv kuus ja 360 päevane aasta.
Tasu debiteeritakse kliendi arvelduskontolt kalendrikuu esimesel dekaadil eelmise kuu eest.
Tasu rakendamisest teavitatakse klienti personaalse teatega vähemalt 10 tööpäeva ette.

1. Tähtajaline hoius  
- avamine tasuta
- pangasisene ülekanne arvelduskontolt hoiusele tasuta
- sissemakse hoiusele tasuta
2. Kogumishoius  
- avamine tasuta
- esmane sissemakse hoiuse avamisel tasuta
- automaatne balansseerimine tasuta
- pangasisene ülekanne kogumishoiuselt arvelduskontole samal päeval 0,5% väljamakstavast summast, min 1,60 eurot
- pangasisene ülekanne kogumishoiuselt arvelduskontole kolmandal kalendripäeval või hiljem tasuta
1. Kontsernikonto avamine 200 eurot
2. Hooldustasu kuus allkonto kohta 15 eurot
3. Kontserni aastahooldustasu 320 eurot
4. Kontsernikonto lepingu muutmine 20 eurot
5. Sisemiste intresside kanded, kuutasu 6 eurot
6. Kontsernikonto haldamine SEB ärikliendi internetipanga vahendusel, kuutasu 16 eurot
7. Valuutade ristkasutus kontsernis, kuutasu 65 eurot + intress
8. Päevasisene valuutade ristkasutus, kuutasu 20 eurot
9. Rahaliste vahendite kontsentreerimine  
- konto registreerimine 70 eurot
- teenuse kuutasud  
- makse sagedus: igapäevane 70 eurot
- makse sagedus: iganädalane 40 eurot
- makse sagedus: igakuine 20 eurot
- tasu ühe makse eest vastavalt maksete hinnakirjale
- lepingu muutmise tasu 70 eurot
1. Internetipangast tasuta
2. Pangasaalist paberkandjal  
- tehingud alates 2000. aastast 0,6 eurot lk, min 6 eurot
- eraisikule kalendriaasta väljavõte üks kord aastas tasuta
3. E-postiga 6 eurot
4. Postiga  
- kord kuus Eesti piires 8 eurot
- kord kuus välismaale 11 eurot

 

Enne kella 22.00 panka edastatud korrektsed maksed kajastatakse üldjuhul sama kuupäeva väljavõttel, pärast kella 22.00 järgmise kuupäeva väljavõttel.

Säilitustähtaja möödumise tõttu ei ole pangal võimalik esitada üle kümne aasta tagasi pangakontoris tehtud tehingute alusdokumente.

 
Eurodes  
1. Sissemakse pangakontoris alates 10 000 eurost (v.a müntides) (1), (4)  
oma kontole  
- eraisik 0,5% summast
- juriidiline isik 0,5% summast
 -alaealise kontole 0,5% summast
võõrale kontole SEB Pangas 0,5% summast,
2. Sissemakse müntides mündimasina vahendusel (3), (4)  
oma kontole  
- eraisik 5% summast, min 5 eurot
- juriidiline isik 5% summast, min 5 eurot
-alaealise kontole kuni 100 eurot kalendrikuus tasuta;
5%, kui summa ületab 100 eurot
3. Sissemakse inkassatsioonifirma vahendusel vastavalt kokkuleppele
4. Väljamakse pangakontoris alates 10 000 eurost (v.a mündid) (1), (2), (4) 0,5% summast
5. Väljamakse inkassatsioonifirma vahendusel 0,4% summast
6. Sularaha broneerimisest äraütlemise tasu 50 eurot
7. Broneerimata sularahasummade samal päeval väljamaksmisel lisatasu (2) 50 eurot

 

(1) Alla 10 000 eurost sularaha tehingut kontoris ei tehta, seda saab teha sularahaautomaadis.
(2) Väljamakse tuleb broneerida. Broneerimisavaldus tuleb esitada tellimuse täitmisele eelneval pangapäeval hiljemalt kella 15.30-ks
(3) Sularaha sissemakset müntides saab teha ainult mündimasina vahendusel, mündimasina tšeki alusel kantakse summa kontole, tšeki summat ei maksta välja sularahas.
(4) Sularahatehinguid saab teha üksnes sularahaga arveldavates kontorites.

1. Sularaha sissemakse kantakse kohe kontole
2. Broneeritud summade (alates 10 000 eurost ) sularaha väljamakse kokkuleppel kliendiga
 
Väljaminev makse Pangakontor Elektroonilised kanalid (k.a püsikorraldus, pangalingi makse)
1. Pangasisene makse (1)
eurodes (9) 5 eurot  0,25 eurot
välisvaluutas 5 eurot 2 eurot
kontosisene konverteerimine tasuta tasuta
2. Euroopa makse (1, 2)
tavaline makse (sh välkmakse (3)) (9) 5 eurot  0,25 eurot
ekspressmakse (4) 35 eurot 30 eurot
3. Välismakse
tavaline makse
- kulud kahasse 25 eurot 6 eurot
- täissummas saajale (5) 45 eurot 26 eurot
kiirmakse
- kulud kahasse 35 eurot 14 eurot
- täissummas saajale (5) 55 eurot 34 eurot
ekspressmakse eurodes
- kulud kahasse 35 eurot 30 eurot
- täissummas saajale (5) 55 eurot 50 eurot
ekspressmakse välisvaluutas (6)
- kulud kahasse 60 eurot 39 eurot
- täissummas saajale (5) 80 eurot 59 eurot
lisatasu makse eest kõrge sanktsiooniriskiga riiki (8) 100 eurot 100 eurot
4. Koondsummas debiteerimisega maksejuhis  (7) 0,16 eurot
maksejuhises olev pangasisene makse 0,25 eurot
maksejuhises olev Euroopa tavaline makse (sh välkmakse) (2, 3) 0,25 eurot
5. Maksetehingu täitmiseks kasutatavad valuutakursid
summa alla 10 000 euro või selle ekvivalent muus valuutas debiteerimise hetkel pangas kehtiv vastava valuuta ülekande ostu- või müügikurss debiteerimise hetkel pangas kehtiv vastava valuuta ülekande ostu- või müügikurss
summa alates 10 000 eurost või selle ekvivalent muus valuutas panga määratud turukurss, kui makse tehakse arvelduspäeval kella 9–17. Muul ajal tehtud maksel kasutatakse debiteerimise hetkel pangas kehtivat vastava valuuta ülekande ostu-või müügikurssi. panga määratud turukurss, kui makse tehakse arvelduspäeval kella 9–17. Muul ajal tehtud maksel kasutatakse debiteerimise hetkel pangas kehtivat vastava valuuta ülekande ostu-või müügikurssi.

(1) Sundsissenõuete (kohtutäituri, maksuhalduri, muu õigustatud isiku arestimiskorraldused) täitmisel kohaldub pangasaalis tehtava makse tasu.
(2) Makse eurodes, teenustasud kulud kahasse, saaja kontonumber peab olema märgitud IBAN-ina. Saaja pank asub Euroopa Liidu liikmesriigis, Islandil, Liechtensteinis, Norras, Šveitsis, Andorras, San Marinos, Suurbritannias, Vatikanis või Monacos.
(3) Välkmakse võimalus on ainult elektroonilistes kanalites.
(4) Eurodes algatatud makse ainult euroala riiki (Austria, Belgia, Eesti, Hispaania, Holland, Iirimaa, Itaalia, Kreeka, Küpros, Leedu, Luksemburg, Läti, Malta, Portugal, Prantsusmaa, Saksamaa, Slovakkia, Sloveenia, Soome), kui pank on makse aktsepteerinud enne kella 17.00. Saaja pank peab olema märgitud korrektse BIC-ga ja kontonumber IBAN-ina.
(5) Saab teha ainult väljaspool lepinguriiki asuvasse saaja panka. Kui välismakse töötlemise protsessis osalevate teiste makseteenuse pakkujate tegelikud kulud on suuremad kui 20 eurot, võib pank teenustasude vahe kliendi kontolt hiljem täiendavalt maha arvestada, kuid mitte suuremas summas kui 75 eurot. Pank tagab välismakse täissummana edasikandmise panga korrespondentkontolt, kuid ei garanteeri, et makse jõuab täissummana ka saaja kontole.
(6) Kokkuleppel Markets osakonnaga.
(7) Elektroonilistest kanalitest saab koondsummas debiteerimisega maksejuhist edastada, SEB Baltic Gateway ja SEB ärikliendi internetipanga kaudu.
(8) Lisatasu rakendatakse makse töötlemisel, mis tehakse riiki, mida panga hinnangul peetakse kõrgema sanktsiooniriskiga riigiks. Kõrge sanktsiooniriskiga riikide täielik loetelu on saadaval SEB kodulehel. Lisatasu rakendub lisaks muudele hinnakirjas kirjeldatud makseteenuste tasudele. Tasu kehtib ainult äriklientidele.
(9) Palgamakse toote puhul kohaldub teenustasu toote raames tehtavale igale maksele eraldi.

Välismaksete teenustasu koosneb sõltuvalt makse tüübist kuni kolmest komponendist:
1) SEB Eesti teenustasu;
2) välispankade teenustasu;
3) teenustasu maksejuhise käsitlemise eest kiir- või ekspressmaksena.

Laekuv makse
1. Pangasisene tasuta
2. Euroopa makse (1) tasuta
3. Välismakse (2) 5,75 eurot
- SEB Grupi Baltikumi pankadest tasuta
- lisatasu makse eest kõrge sanktsiooniriskiga riiki (3) 100 eurot

(1) Laekumine eurodes, teenustasud kulud kahasse. Saaja kontonumber peab olema märgitud korrektse  IBAN-iga ja maksja pangaks Euroopa pank
(2) Laekumine on tasuta, kui maksejuhis on saatja pangast edastatud märkusega “täissumma saajale”, väljaarvatud ärikliendile laekuva makse puhul, mis laekub kõrge sanktsiooniriskiga riigist (lisateave punktis (3)).
(3) Lisatasu rakendatakse makse töötlemisel, mis tehakse riiki, mida panga hinnangul peetakse kõrgema sanktsiooniriskiga riigiks. Kõrge sanktsiooniriskiga riikide täielik loetelu on saadaval SEB kodulehel. Lisatasu rakendub lisaks muudele hinnakirjas kirjeldatud makseteenuste tasudele. Tasu kehtib ainult äriklientidele.

1. Maksejuhiste tagasivõtmine (1)
- euroopa makse 10 eurot
- välismakse 30 eurot
2. Maksejuhiste muutmine (1)
- euroopa makse 10 eurot
- välismakse 30 eurot
3. Tõend makse edastamise kohta (regulaarne, e-posti teel) 0,50 eurot
4. Tõend makse edastamise kohta (nõudmisel) (3) 6 eurot
5. Välismakse SWIFT sõnumi koopia (nõudmisel) 10 eurot
6. Järelepärimine (1)
kuni 3 kuu vanuse makse kohta 25 eurot
üle 3 kuu vanuse makse kohta 50 eurot

SEB Eestis asuva konto kasutamine teise panga vahendusel

1. Teenusega liitumine (2) 50 eurot
2. Lepingu muutmine 10 eurot
3. Teenuse lõpetamine tasuta
4. MT940, MT941, MT942 saatmine välispangale
konto väljavõtte MT940 saatmine (iga konto kohta eraldi) 35 eurot kuus või 420 eurot aastas
päevasisese saldo (MT941) saatmine (iga konto kohta eraldi)
- 1 kord päevas 30 eurot kuus või 360 eurot aastas
- 2 kord päevas 60 eurot kuus või 720 eurot aastas
- 3 kord päevas 90 eurot kuus või 1080 eurot aastas
päevasisese väljavõtte MT942 saatmine (kuni kolm korda päevas) 2 eurot sõnum
5. MT101 vastuvõtmine
MT101 alusel konto kasutamise tasu 25 eurot kuus või 300 eurot aastas
MT101 alusel maksekorralduse teostamine vastava makse tasu elektroonilises kanalis

Teises pangas asuva konto kasutamine SEB Eesti vahendusel

1. Teenusega liitumine (4) 50 eurot
2. Lepingu muutmine 10 eurot
3. Teenuse lõpetamine tasuta
4. MT940, MT941, MT942 vastuvõtmine
väljavõtete vastuvõtmine ja kuvamine ühe konto ja valuuta kohta 20 eurot kuus
5. MT101 saatmine välispangale
MT101 maksejuhise edastamine välispanka 1 euro tehing

(1) Lisanduvad välispankade võetud teenustasud ja konverteerimisega seotud kulud. Teenustasu tasumine ei taga raha tagastamist kliendi kontole. Teostatud makse tagastamine on võimalik ainult makse saaja nõusolekul.
(2) Teenusega liitumise tasu võetakse MT101 lepingu või MT940/941/942 lepingu sõlmimisel. Kui kliendil on sõlmitud mõni eeltoodud lepingutest, siis täiendava lepingu sõlmimise eest klient lepingu sõlmimise tasu ei maksa. Kui klient soovib sõlmida mitut eeltoodud lepingut, maksab klient pangale lepingu sõlmimise tasu ainult ühe lepingu eest.
(3) Hinnale lisandub edastustasu:
    tavapost Eestisse – 2 euro;
    tavapost välismaale – 5 eurot.
(4) Hind ühe liidetava ettevõtte ja ühe riigi kohta.


Tavakaardid

1. Mastercardi deebetkaart
kaardi (sh asendus-, pikenduskaardi) aktiveerimine pangakontoris või klienditoe vahendusel (1) 5 eurot
kaardi (sh asendus-, pikenduskaardi) aktiveerimine internetipangas, mobiilirakenduses, sularahaautomaadis (2) tasuta
hooldustasu kuus 1 euro
2. Mastercardi Businessi deebetkaart
kaardi (sh pikenduskaardi) aktiveerimine pangakontoris või klienditoe vahendusel (1) 5 eurot
kaardi (sh pikenduskaardi) aktiveerimine internetipangas, mobiilirakenduses, sularahaautomaadis tasuta
asenduskaardi väljastamine 3 eurot
hooldustasu kuus 2 eurot
3. Mastercard Goldi deebetkaart
kaardi (sh asendus-, pikenduskaardi) aktiveerimine pangakontoris või klienditoe vahendusel (1) 5 eurot
kaardi (sh asendus-, pikenduskaardi)aktiveerimine internetipangas, mobiilirakenduses, sularahaautomaadis (2) tasuta
hooldustasu kuus 1,50 eurot
4. Pildikaart deebetkaart eraisikutele
kaardi (sh asendus-, pikenduskaardi) aktiveerimine pangakontoris või klienditoe vahendusel (1) 5 eurot
kaardi (sh asendus-, pikenduskaardi) aktiveerimine internetipangas, mobiilirakenduses, sularahaautomaadis (2) tasuta
hooldustasu kuus 1 euro
5. Pildikaart deebetkaart juriidilistele isikutele (3)
kaardi (sh pikenduskaardi) aktiveerimine pangakontoris või klienditoe vahendusel (1) 5 eurot
kaardi (sh pikenduskaardi) aktiveerimine internetipangas, mobiilirakenduses, sularahaautomaadis 3,50 eurot
asenduskaardi väljastamine 5 eurot
hooldustasu kuus 2 eurot


ISIC ja ITIC kaardid

1. ISIC Tudeng (Student)
väljastamine, asendus-, pikenduskaart 7,50 eurot
Perioodil 06.06-30.09.2024 ISIC kaardi väljastamine tasuta
hooldustasu kuus 1 euro
2. ISIC Õpilane (Scholar)
väljastamine, asendus-, pikenduskaart
- kuni 20. eluaastani tasuta
- alates 20. eluaastast 7,50 eurot
Perioodil 06.06-30.09.2024 ISIC kaardi väljastamine tasuta
hooldustasu kuus 1 euro
3. ITIC Õpetaja (Teacher)
väljastamine, asendus-, pikenduskaart 7,50 eurot
hooldustasu kuus 1 euro


Muud kaardid

Ajutine kaart
väljastamine 3 eurot

(1) Kontorisse tellitud kaart aktiveeritakse alati pangakontori töötaja poolt kaardi väljastamisel.
(2) Asenduskaarti ei ole võimalik sularahaautomaadis aktiveerida.
(3) Uusi kaarte ei ole võimalik tellida alates 16.04.2024.


Deebetkaartide üldised tehingu- ja teenustasud

1. Tasumine äriettevõtetes (lisandub tasu välisvaluutas tehtud tehingute eest) tasuta
ajutise kaardiga tehing ei ole lubatud
2. Sularaha sissemakse SEB Eesti sularahaautomaatides (1)
- kuni 4000 eurot kalendrikuus kliendi (konto(de) omaniku) kohta deebet- ja/või krediitkaardiga tasuta
- kui summa ületab kalendrikuu jooksul kliendi (konto(de) omaniku) kohta 4000 eurot deebet- ja/või krediitkaardiga 0,3% sissemakstavast summast
3. Sularaha väljavõtmine SEB Eesti, SEB Läti, SEB Leedu sularahaautomaatides (2)
juriidiline isik 0,19 eurot + 0,3% tehingusummast
eraisik
- kuni 600 eurot kalendrikuus kliendi (konto(de) omaniku) kohta tasuta
- kui summa ületab kalendrikuu jooksul kliendi (konto(de) omaniku) kohta 600 eurot 0,3% tehingusummast
4. Sularaha väljavõtmine Eestis teiste pankade sularahaautomaatidest
juriidiline isik 2 eurot + 2,5% tehingusummast
eraisik 1 euro + 2,5% tehingusummast
ajutise kaardiga tehing ei ole lubatud
5. Sularaha väljavõtmine välismaal (lisandub tasu välisvaluutas tehtud tehingute eest)
juriidiline isik 2 eurot + 2,5% tehingusummast
eraisik 1 euro + 2,5% tehingusummast
ajutise kaardiga tehing ei ole lubatud
6. Sularaha väljamakse äriettevõttes (lisandub tasu vastavalt äriettevõtte hinnakirjale) tasuta
7. Tasu välisvaluutas tehtud tehingute eest (3)
tehingu originaalvaluutaks on muu valuuta (v.a EUR) 1,5% tehingu summast
8. Saldopäring (saldo; viimased tehingud)
SEB Eesti pangaautomaadist tasuta
teiste pankade pangaautomaatidest 0,40 eurot päring
9. Kaardi kasutuslimiidi muutmine
pangakontoris 2,50 eurot
internetipangas tasuta
10. Pangakaartide tootmine kiirkorras 40 eurot
11. Deebetkaardi võlanõudekiri postiga 1,28 eurot
12. Leppetrahv blokeeritud kaardi kasutamise, limiidi ületamise või õigeaegselt tasumata summade eest 65 eurot
13. Viivis konto tegelike rahaliste vahendite ületamise eest 0,2% päevas
14. Tehingu kviitungi päring
tehing Eestis 4 eurot
tehing välismaal 8 eurot
15. Alusetu tagasinõue
tehing Eestis 12 eurot
tehing välismaal 16 eurot
16. Kaardi saatmine postiga
tavapostiga Eestisse tasuta
tähitud postiga Eestisse 5 eurot
tavapostiga välismaale 10 eurot
pakiautomaati Eestis (4) 3,20 eurot

(1) Maksimaalne sissemakse limiit kalendrikuus erakliendi (konto(de) omaniku) kohta on 10 000 eurot, ärikliendi (konto(de) omaniku) kohta 15 000 eurot.
(2) Ajutise kaardiga ei ole tehing lubatud SEB Läti ja SEB Leedu sularahaautomaatides.
(3) Nõuded kaardiga välisvaluutas tehtud toimingute kohta laekuvad pangale rahvusvahelistelt kaardiorganisatsioonidelt (Mastercard) nende määratud kursi alusel eurodesse konverteerituna.
(4) Kaardi saatmine pakiautomaati Eestis on tasuta Noortepaketi omanikule.

Eraisik

1. Püsimaksega krediitkaart
kaardi (sh asendus-, lisa-, pikenduskaardi) aktiveerimine pangakontoris või klienditoe vahendusel (1) 5 eurot
kaardi (sh asendus-, lisa-, pikenduskaardi) aktiveerimine internetipangas, mobiilirakenduses, sularahaautomaadis (4) tasuta
hooldustasu kuus tasuta
2. Püsimaksega pildikaart (2)
kaardi (sh asendus-, lisa-, pikenduskaardi) aktiveerimine pangakontoris või klienditoe vahendusel (1) 5 eurot
kaardi (sh asendus-, lisa-, pikenduskaardi) aktiveerimine internetipangas, mobiilirakenduses, sularahaautomaadis (4) tasuta
hooldustasu kuus tasuta
3. Mastercardi krediitkaart
kaardi (sh asendus-, lisa-, pikenduskaardi) aktiveerimine pangakontoris või klienditoe vahendusel (1) 5 eurot
kaardi (sh asendus-, lisa-, pikenduskaardi) aktiveerimine internetipangas, mobiilirakenduses, sularahaautomaadis (4) tasuta
hooldustasu kuus (5) 1,60 eurot
4. Pildikaart krediitkaart (2)
kaardi (sh asendus-, lisa-, pikenduskaardi) aktiveerimine pangakontoris või klienditoe vahendusel (1) 5 eurot
kaardi (sh asendus-, lisa-, pikenduskaardi) aktiveerimine internetipangas, mobiilirakenduses, sularahaautomaadis tasuta
hooldustasu kuus (5) 1,60 eurot
5. Mastercard Goldi ja Premium krediitkaardid
kaardi (sh asendus-, lisa-, pikenduskaardi) aktiveerimine pangakontoris või klienditoe vahendusel (1) 5 eurot
kaardi (sh asendus-, lisa-, pikenduskaardi) aktiveerimine internetipangas, mobiilirakenduses, sularahaautomaadis tasuta
hooldustasu kuus 7,50 eurot
6. Mastercard Platinumi krediitkaart (2)
kaardi (sh pikenduskaardi ja lisakaardi) aktiveerimine pangakontoris või klienditoe vahendusel (1) 25 eurot
kaardi (sh pikenduskaardi ja lisakaardi) aktiveerimine internetipangas, mobiilirakenduses, sularahaautomaadis tasuta
hooldustasu kuus 10 eurot
7. Mastercard World Elite´i krediitkaart (3)
kaardi (sh asendus-, lisa- ja pikenduskaardi) aktiveerimine pangakontoris või klienditoe vahendusel (1) 30 eurot
kaardi (sh asendus-, lisa- ja pikenduskaardi) aktiveerimine internetipangas, mobiilirakenduses, sularahaautomaadis tasuta
hooldustasu kuus 30 eurot

Juriidiline isik

1. Mastercard Businessi krediitkaart
kaardi (sh lisa- ja pikenduskaardi) aktiveerimine pangakontoris või klienditoe vahendusel (1) 5 eurot
kaardi (sh lisa- ja pikenduskaardi) aktiveerimine internetipangas, mobiilirakenduses, sularahaautomaadis 2 eurot
asenduskaardi väljastamine 5 eurot
hooldustasu kuus 3 eurot
2. Mastercardi krediit-pildikaart (2)
kaardi (sh lisa- ja pikenduskaardi) aktiveerimine pangakontoris või klienditoe vahendusel (1) 5 eurot
kaardi (sh lisa- ja pikenduskaardi) aktiveerimine internetipangas, mobiilirakenduses, sularahaautomaadis 3,50 eurot
asenduskaardi väljastamine 5 eurot
hooldustasu kuus 3 eurot
3. Mastercard Goldi ja Premium krediitkaardid (2)
kaardi (sh lisa- ja pikenduskaardi) aktiveerimine pangakontoris või klienditoe vahendusel (1) 5 eurot
kaardi (sh lisa- ja pikenduskaardi) aktiveerimine internetipangas, mobiilirakenduses, sularahaautomaadis 3,50 eurot
asenduskaardi väljastamine 5 eurot
hooldustasu kuus 7 eurot
4. Mastercard Platinumi krediitkaart (2)
kaardi (sh lisa- ja pikenduskaardi) aktiveerimine pangakontoris või klienditoe vahendusel (1) 25 eurot
kaardi (sh lisa- ja pikenduskaardi) aktiveerimine internetipangas, mobiilirakenduses, sularahaautomaadis 20 eurot
asenduskaardi väljastamine 10 eurot
hooldustasu kuus 12 eurot

(1) Kontorisse tellitud kaart aktiveeritakse alati pangakontori töötaja poolt kaardi väljastamisel.
(2) Uusi kaarte ei ole võimalik tellida alates 16.04.2024.
(3) Privaatpanganduse kliendilepingu omanikule kehtivad tasud on toodud hinnakirja jaotuses   Privaatpangandus.
(4) Asenduskaarti ei ole võimalik sularahaautomaadis aktiveerida.
(5) Hooldustasu ei kohaldata klientidele, kes on vanuses 18-25.a (k.a).

Krediitkaartide üldised tehingu- ja teenustasud

1. Laenulimiidi kinnitamine tasuta
2. Aastane intress kasutatud laenult 18%
3. Püsimaksega krediitkaart (MC krediitkaart, Pildikaart)
intress 18% aastas kasutatud limiidilt
4. Krediidilimiidi kinnitamine/pikendamine tasuta
5. Tagatishoiuse intress 1 kuu tähtajaline deposiit
6. Lepingu muutmine
laenulimiidi muutmine tasuta
krediidilimiidi tõstmine 10 eurot
kasutuslimiidi püsiv muutmine  
     pangakontoris 3,20 eurot
     internetipangas tasuta
7. Kaardi kasutuslimiidi ajutine suurendamine 1,5% lisalimiidist, min 8 eurot
8. Regulaarne väljavõte
juriidilisele isikule e-postiga (1) tasuta
postiga Eesti piires 0,4 eurot lk, min 4 eurot
postiga välismaale 0,4 eurot lk, min 10 eurot
9. Ühekordne väljavõte kontorist
kuni viimase 10 aasta kohta 4 eurot
10. Saldopäring (saldo; viimased tehingud)
SEB Eesti pangaautomaatidest tasuta
teiste pankade pangaautomaatidest 0,4 eurot päring
11. Tasumine äriettevõtetes (lisandub tasu välisvaluutas tehtud tehingute eest) tasuta
12. Sularaha sissemakse SEB Eesti sularahaautomaatides (2)
kuni 4000 eurot kalendrikuus kliendi (konto(de) omaniku) kohta krediit- ja/või deebetkaardiga tasuta
kui summa ületab kalendrikuu jooksul kliendi (konto(de) omaniku) kohta 4000 eurot krediit- ja/või deebetkaardiga 0,3% sissemakstavast summast
13. Sularaha väljavõtmine sularahaautomaadist või pangakontorist (k.a välismaal). Lisandub tasu välisvaluutas tehtud tehingute eest 2 eurot + 2,5% tehingu summast
14. Krediidilimiidi ülekanne arvelduskontole 2 eurot + 2% tehingu summast
15. Tasu välisvaluutas tehtud tehingute eest (3)
tehingu originaalvaluutaks on muu valuuta (v.a EUR) 1,5% tehingu summast
16. Pangapoolne kaardi blokeerimine tasuta
17. Võlanõudekiri 5 eurot
18. Leppetrahv blokeeritud kaardi kasutamise, limiidi ületamise või õigeaegselt tasumata summade eest 65 eurot
19. Tehingu kviitungi päring
tehing Eestis 4 eurot
tehing välismaal 8 eurot
20. Alusetu tagasinõue
tehing Eestis 12 eurot
tehing välismaal 16 eurot
21. Pangakaartide tootmine kiirkorras 40 eurot
22. Kaardi saatmine postiga
tavapostiga Eestisse tasuta
tähitud postiga Eestisse 5 eurot
tavapostiga välismaale 10 eurot
pakiautomaati Eestis 3,20 eurot
23. Priority Passi teenuse kasutamine (4) 30 eurot kord
24. Priority Passi teenuse kasutamine Mastercard World Elite või Mastercard Businessi krediitkaardiga Mastercard World Elite kaardiga 12 korda kalendriaastas tasuta, alates 13ndast korrast vastavalt äriklassi ootesaali operaatori poolt kehtestatud hinnale. 
Mastercard Businessi krediitkaardiga vastavalt äriklassi ootesaali operaatori poolt kehtestatud hinnale.

(1) Alates 11.10.2018 ei saa tellida regulaarseid väljavõtteid e-postiga. 
(2) Maksimaalne sissemakse limiit kalendrikuus erakliendi (konto(de) omaniku) kohta on 10 000 eurot, ärikliendi (konto(de) omaniku) kohta 15 000 eurot.
(3) Nõuded kaardiga välisvaluutas tehtud toimingute kohta laekuvad pangale rahvusvahelistelt kaardiorganisatsioonidelt (Mastercard) nende määratud kursi alusel eurodesse konverteerituna.
(4) Hind kehtib Priority Passi teenuse kasutamisel selleks eraldi väljastatud Priority Pass kaardiga.

1. SEB erakliendi internetipank
liitumine tasuta
2. SEB ärikliendi internetipank
liitumine tasuta
lepingu muutmine
- panga töötaja poolt (1) 10 eurot
- administraatori poolt internetipangas tasuta
kuuhooldustasu tasuta
automaatne päring äriregistrisse 2,24 eurot
kuuhooldustasu mitte Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigi residendile 10 eurot
3. SEB mobiilirakendus
- liitumine tasuta
- makse vastava makse teenustasu elektroonilises kanalis
4. Muud teenused mobiiltelefonis
infopäringuteenused (vastavalt operaatori hinnakirjale)
- Telia 0,38 eurot
- Elisa 0,26 eurot
- TELE2 0,26 eurot
5. Kiirteavitamine
lepingu sõlmimine/muutmine/lõpetamine tasuta
teade SMS-iga 0,20 eurot teade
teade e-postiga tasuta
6. Püsikorraldus
lepingu sõlmimine/muutmine internetipangas tasuta
lepingu sõlmimine/muutmine pangakontoris 5 eurot
lepingu lõpetamine tasuta
makse vastava makse teenustasu elektroonilises kanalis
7. Määratud maksete lisamine tasuta
8. E-arve püsimakse
lepingu sõlmimine, muutmine, lõpetamine tasuta
pangasisene makse 0,08 eurot
Euroopa tavaline makse (2) 0,19 eurot
9. E-arve edastamine (3)
lepingu sõlmimine 60 eurot
lepingu muutmine 20 eurot
lepingu kuuhooldustasu 7 eurot
lepingu kuuhooldustasu koos e-arve edastamise programmi kasutamisega 12 eurot
e-arve vastuvõtmise tasu ühe edastatud arve kohta 0,15 eurot
ettevõtte kohane kujundusmall esmakordne ja/või iga järgnev 200 eurot
püsimakse lepingute ülekandmine vastavalt kokkuleppele
10. Digikassa
lepingu sõlmimine tasuta
kuuhooldustasu tasuta
makse kogumishoiusele tasuta
11. Pangalink
liitumine 65 eurot
tehingutasu 1% ostu summast, min 0,13 eurot, max 3,20 eurot tehing
- finantsvahendusettevõttele 1,28 eurot
lepingu muutmine 15 eurot
autentimine (3)
- liitumine 65 eurot
- lepingu muutmine 15 eurot
- autentimistasu 0,08 eurot tehing, min 20 eurot kuus
12. Maksekaartide teenindamine ettevõttes
liitumine tasuta
tehingute töötlemise tasu vastavalt lepingule
terminali ettevalmistus ja paigaldus kokkuleppel kliendiga tasuta
terminali ettevalmistus ja paigaldus hiljemalt järgmiseks pangapäevaks 75 eurot
terminali kuutasu vastavalt kokkuleppele
13. Trading Station
liitumine tasuta
14. Muud teenused
Turvaseadme väljastamine
- PIN-kalkulaator 15 eurot
PIN-kalkulaatori väljavahetamine 8 eurot
esmakordse Smart-ID väljastamine pangakontoris tasuta
korduva Smart- ID väljastamine pangakontoris (4), (5) 5 eurot
15. Väliskontode haldamine SEB Eesti ärikliendi internetipanga vahendusel
Baltic Online (SEB Baltikumi pankades asuvad väliskontod)
- teenusega liitumine (6) 15 eurot
- kliendi internetipanka on liidetud ainult SEB Läti või SEB Leedu konto(d) 10 eurot kuus
- kliendi internetipanka on liidetud nii SEB Läti kui SEB Leedu kontod 15 eurot kuus
- lepingumuudatused 10 eurot
16. SEB Baltic Gateway
Otsekanal
- liitumine 50 eurot
- konto väljavõtted (v.a päevasisene) ja/või müügikohtade aruanded 10 eurot kuus
- konto aruanded päeva jooksul (reaalajas kontoinfo) 25 eurot kuus
- maksete algatamine ja/või e-arvete edastamine 25 eurot kuus
- teiste pankade kontoinfo 10 eurot kuus
- digiallkirjastamine 0.10 eurot allkiri 
Operaatori kanal
- liitumine tasuta
Baasteenused: kontoväljavõtted (v.a päevasisene), teiste pankade kontoinfo, müügikohtade aruanded ja maksete algatamine 5 eurot kuus (7)
- kontoaruanded päeva jooksul (reaalajas kontoinfo) 10 eurot kuus
- e-arvete edastamine 10 eurot kuus
- digiallkirjastamine 0,10 eurot allkiri
Operaatori tasud
- liitumine 50 eurot
- kuutasu vastavalt kokkuleppele
17. E-arve portaal
- E-arvete portaali pakett Basic
- liitumine tasuta
- kuutasu (7) tasuta
- e-arve saatmine e-arve portaali* kasutajale, avaliku sektori asutusele ja SEB** internetipanka kuni 5 arvet kuus tasuta (8)
- E-arvete portaali pakett Premium
- liitumine tasuta
- kuutasu 7 eurot
- e-arve saatmine e-arve portaali* kasutajale, avaliku sektori asutusele, SEB** internetipanka ja mistahes krediidiasutuse rakenduse e-arve portaali võimaluste piires (3) kuni 30 arvet kuus tasuta, iga järgnev arve 0,24 eurot

(1) Tasuline on ainult pangatöötaja tehtud lepingu muudatus, mida saab administraatori õigustega isik teha ka ise ärikliendi internetipangas.
(2) E-arve püsimakseid tehakse ainult eurodes.
(3) Hinnale lisandub käibemaks vastavalt käibemaksuseadusele.
(4) Välja arvatud alaealised.
(5) Hind sisaldab käibemaksu
(6)Hind ühe liidetava ettevõtte ja ühe riigi kohta.
(7) Ärikliendi paketti omavatele klientidele kuutasu ei rakendu. Alates 16.04.2024 sõlmitud Standard, Standard+, Premium, Premium+ ärikliendi paketti omavatele klientidele kuutasu ei rakendu.
(8) Pärast viie arve saatmist võimalus liituda E-arve portaali paketiga Premium.

* E-arve portaal tähendab AS-i SEB Pank poolt pakutavat tarkvara e-arve portaali lepingu tähenduses ning Unifiedpost AS-i poolt pakutavat arved.ee keskkonda.
** E-arve portaali Basic paketi raames saab e-arveid edastada SEB erakliendi internetipanka ja SEB ärikliendi internetipanka.

 
1. Valikuavaldus  
valikuavalduse esitamine pangakontoris või SEB internetipangas tasuta
valikuavalduse esitamine volikirja alusel 3 eurot
2. Fondiosakute vahetamise avaldus  
avalduse esitamine pangakontoris või SEB internetipangas tasuta
avalduse esitamine volikirja alusel 3 eurot
3. Pärimisavaldus  
päritud fondiosakute tagasimüük 22 eurot
päritud fondiosakute kanne pärija pensionikontole 3 eurot
päritud fondiosakute tagasimüük ja kanne pärija pensionikontole 22 eurot
4. Väljamaksete avaldused Pangakontor SEB internetipank
- ühekordse väljamakse avaldus 3 eurot 3 eurot
- osalise väljamakse avaldus pensionifondidest tasuta tasuta
- väljamakse avaldus pensioni investeerimiskontolt tasuta tasuta
- fondipensioni avaldus 5 eurot 5 eurot
5. Kohustusliku kogumispensioni sissemaksete tasumisest vabastamise avaldus 5 eurot tasuta
6. Kohustuslikust kogumispensionist raha väljavõtmise avaldus 15 eurot 7 eurot
7. Kohustusliku kogumispensioni sissemaksete tasumise avaldus tasuta tasuta
8. Avalduse tühistamise avaldus tasuta tasuta
9. Maksemäära muutmise avaldus tasuta tasuta
1. Valikuavaldus
- avalduse esitamine pangakontoris või SEB internetipangas 1,60 eurot
2. Fondiosakute vahetamise avaldus
- avalduse esitamine pangakontoris või SEB internetipangas 3,20 eurot
3. Väljamakseavaldused
- vabatahtlikust pensionifondist väljamakse avalduse esitamine pangakontoris või SEB internetipangas 3,20 eurot
- täiendava fondipensioni avamise avalduse esitamine SEB internetipangas 3,20 eurot
4.  Pärimisavaldus
- päritud osakute tagasimüük 6,40 eurot
- päritud osakute kanne pärija pensionikontole 6,40 eurot
- päritud osakute tagasimüük koos kindlustuslepinguga 6,40 eurot

Eraisik

1. Kodulaen, hüpoteeklaen
- lepingu sõlmimine 0,4% laenusummast, min 190 eurot
- lepingu muutmine (1) kuni 0,4% laenujäägist, min 190 eurot
- maksepäeva muutmine tasuta
- laenuga seotud arvelduskonto(de) muutmine tasuta
- laenu põhiosa maksepuhkus tasuta
2. Väikelaen
- lepingu sõlmimine auto ostuks 1,5% laenusummast, min 75 eurot
- lepingu sõlmimine kinnisvara ostuks 1% laenusummast, min 75 eurot
- lepingu sõlmimine päikesepaneelide ostuks 1% laenusummast, min 75 eurot
- lepingu sõlmimine kodu energiasäästlikkuse tõstmise otstarbel 1% laenusummast, min 50 eurot
- lepingu sõlmimine muudel eesmärkidel 1,5% laenusummast, min 35 eurot
- lepingu muutmine (1) tasuta
- maksepäeva muutmine tasuta
- laenuga seotud arvelduskonto(de) muutmine tasuta
- laenu põhiosa maksepuhkus tasuta
3. Arvelduslaen
- lepingu muutmine (1) 15 eurot
- maksepäeva muutmine tasuta
4. Õppelaen
- lepingu muutmine (1) tasuta
- tagasimakse graafiku muutmine tasuta
5. Preemialaen
- lepingu muutmine (1) kuni 0,4% laenujäägist, min 190 eurot
- maksepäeva muutmine tasuta
- laenuga seotud arvelduskonto(de) muutmine tasuta
6. Limiidilaen
- lepingu muutmine (1) kuni 1% laenulimiidist, min 35 eurot
- maksepäeva muutmine tasuta
7. Muud laenudega seotud teenused
- ehitisele seatud pandi ümbervormistamine hüpoteegiks tasuta
- meeldetuletus võla kohta tasuta
- võlanõudekiri 5 eurot
- tõend tasutud intresside kohta (2) 4 eurot

(1) Kõik laenu muudatused, mida ei ole eraldi muudatuste punktidena hinnakirjas välja toodud (k.a tagatiste muutmine notariaalses või muus vormis).
(2) Teenustasu kehtib pangakontorist väljastatavale tõendile. Internetipangas automaatselt väljastatav tõend on kliendile tasuta (elektrooniliselt tuludeklaratsioonile lisamiseks).

Juriidiline isik

1. Investeerimislaen
- lepingu sõlmimine 1% laenusummast, min 200 eurot
- lepingu muutmine 1% laenu jäägist/limiidist, min 200 eurot
2. Käibekapitalilaen
- lepingu sõlmimine 1% laenusummast, min 200 eurot
- lepingu muutmine 1% laenu jäägist/limiidist, min 200 eurot
3. Arvelduslaen
- lepingu sõlmimine 1% laenulimiidist, min. 200 eurot
- lepingu muutmine 1% laenu jäägist/limiidist, min 200 eurot
- laenusumma/-limiidi suurendamine 1% juurde antud laenusummast/ -limiidist, min 200 eurot
4. Stardilaen
- lepingu sõlmimine 1,5% laenusummast
- lepingu muutmine 1% laenu jäägist/limiidist, min 200 eurot
5. Renoveerimislaen korteriühistutele
- lepingu sõlmimine 1% laenusummast, min 200 eurot
- lepingu muutmine 1% laenu jäägist/limiidist, min 200 eurot
6. Muud laenudega seotud teenused
- leppetrahv laenulepingus toodud kohustuse rikkumise eest kuni 5% kohustuse rikkumise hetkel tagastamata laenu summast
- ehitisele seatud pandi ümbervormistamine hüpoteegiks tasuta
- meeldetuletuse võla kohta tasuta
- võlanõudekiri 5 eurot
AS-i SEB Pank poolt väljastatav garantiikiri  
1. Lepingu sõlmimine ja/või muutmine vastavalt kokkuleppele
2. Garantiikirja väljastamise tasu limiidilepingu alusel 95 eurot
3. Garantiitasu määratakse protsendimäärana iga taotleja kohta individuaalselt lähtuvalt kliendi riskist ja garantii kehtivusest, min 95 eurot
4. Erisõnastusega garantiikirja väljastamise tasu 150 eurot
5. Garantiikirja või selle muudatuse näidise koostamine 70 eurot
6. Maksmine garantiikirja alusel esitatud nõudel 0,1% nõude summast, min 150 eurot
7. Garantiikirja muudatuse tasu (summa suurendamisel ja kehtivusaja pikendamisel lisandub vastav garantiitasu) 95 eurot
8. Garantiikirja tühistamine 70 eurot
9. Viivis (arvestatakse ükskõik milliselt võlgnevuselt maksetähtpäevast kuni tegeliku maksmise päevani) 0,5% päevas
10. Informatsiooni edastamise ja käsitlemise tasu (lisanduvad välisgarantiidele) vastavalt kuludele, min 10 eurot
11. Dokumentide või nende projektide käsitlemine ja makse tasu 0,15% dokumentide summast, min 95 eurot
12. Teistele krediidiasutustele osutatavad teenused tasu määratakse iga tehingu puhul eraldi
AS-i SEB Pank kliendile saabunud garantiikiri  
1. Teatamine 70 eurot
2. Muudatuse teatamine 70eurot
3. Kliendi taotlusel maksenõude esitamine garantii väljastanud pangale 100 eurot
4. Garantiikirja, selle muudatuse või nõude näidise koostamine vastavalt kuludele, min 70 eurot
5. Garantiikirja autentsuse kontrollimine 70 eurot
6. Garantiikirja tühistamise teatamine teise panka 70 eurot
7. Informatsiooni edastamise ja käsitlemise tasu vastavalt kuludele, min 10 eurot
8. Dokumentide või nende projektide käsitlemine ja makse tasu 0,15% dokumentide summast, min 95 eurot
9. Teistele krediidiasutustele osutatavad teenused tasu määratakse iga tehingu puhul eraldi

NB! Teise panga kasutamisel võivad lisanduda vastava panga teenustasud.
Täiendavate teenuste osutamisel ja/või töömahukate tehingute puhul jätab AS SEB Pank endale õiguse võtta teenustasusid lisaks hinnakirjale.

1. Dokumentide loovutamine makse või aktsepti vastu 0,2% inkasso summast, min 95 eurot
2. Osalise maksmise tasu alates teisest maksest 70 eurot
3. Inkasso tingimuste muudatuse tasu 50 eurot
4. Maksetähtaja tasu 32 eurot
5. Dokumentide loovutamine ilma makseta või aktsepteerimiseta 50 eurot
6. Keeldumise või tühistamise tasu 70 eurot
7. Kauba omandiõiguse edasiloovutamine, kui kaup on saadetud AS SEB Pank nimele 50 eurot
8. Informatsiooni edastamise ja käsitlemise tasu vastavalt kuludele, min 10 eurot
9. Viivis (arvestatakse ükskõik milliselt võlgnevuselt maksetähtpäevast kuni tegeliku maksmise päevani) 0,5% päevas
10. AML ja sanktsioonide vastavuskontroll 25 eurot

NB! Teise panga kasutamisel võivad lisanduda vastava panga teenustasud.
Täiendavate teenuste osutamisel ja/või töömahukate tehingute puhul jätab AS SEB Pank endale õiguse võtta teenustasusid lisaks hinnakirjale.

Impordiakreditiiv
1. Lepingu sõlmimine ja/või muutmine vastavalt kokkuleppele
2. Akreditiivi avamise ja/või edasilükatud makse tasu rahalise ettemaksuga 1% akreditiivi summast aastas, min 95 eurot
3. Akreditiivi avamise ja/või edasilükatud makse tasu ilma rahalise ettemaksuta määratakse iga taotleja kohta individuaalselt, min 95 eurot iga kuu või selle osa eest
4. Dokumentide või nende projektide käsitlemine ja makse tasu (arvestatakse igakordsel dokumentide komplekti kontrollimisel) 0,15% dokumentide summast, min 95 eurot
5. Akreditiivi või selle muudatuse näidise koostamine 70 eurot
6. Muudatuse tasu (välja arvatud summa suurendamine ja/või kehtivusaja pikendamine) 70 eurot
7. Akreditiivi summa suurendamine ja/või kehtivusaja pikendamine avamise ja/või edasilükatud makse tasu
8. Veatasu (akreditiivi tingimustele mittevastavate dokumentide esitamisel, maksab tavapäraselt akreditiivi saaja) 95 eurot
9. Informatsiooni edastamise ja käsitlemise tasu vastavalt kuludele, min 10 eurot
10. Makse teostamine teise panka (maksab tavapäraselt akreditiivi saaja) 32 eurot
11. Viivis (arvestatakse ükskõik milliselt võlgnevuselt maksetähtpäevast kuni tegeliku maksmise päevani) 0,5% päevas
12. Teistele krediidiasutustele osutatavad teenused tasu määratakse iga tehingu puhul eraldi
Ekspordiakreditiiv
1. Teatamise tasu 70 eurot
2. Kinnitamise tasu vastavalt avaja panga riskile, min 95 eurot
3. Akreditiivi või selle muudatuse näidise koostamine vastavalt kuludele, min 70 eurot
4. Dokumentide kontroll ja eelkontroll (arvestatakse igakordsel dokumentide komplekti kontrollimisel) 0,15% dokumentide summast, min 95 eurot
5. Maksmistasu dokumentide summa väljamaksmisel enne akreditiivi maksepäeva 0,1% väljamakstavast summast, min 70 eurot
6. Edasilükatud makse tasu 70 eurot
7. Laekumise loovutamise tasu 150 eurot
8. Intress (arvestatakse kliendile makstud dokumentide summalt alates kliendile maksmise päevast kuni AS-ile SEB Pank avaja pangalt laekumise päevani, minimaalselt 10 kalendripäeva eest) määratakse iga kliendi puhul eraldi
9. Muudatusest teatamine 70 eurot
10. Keeldumis- ja/või tühistamistasu 70 eurot
11. Edasikandmise tasu (kliendil tuleb kanda ka muud tasud vastavalt ekspordiakreditiivi hinnakirjale) 0,25% edasikantud akreditiivi summast, min 95 eurot
12. Informatsiooni edastamise ja käsitlemise tasu vastavalt kuludele, min 10 eurot
13. Viivis (arvestatakse ükskõik milliselt võlgnevuselt maksetähtpäevast kuni tegeliku maksmise päevani) 0,5% päevas
14. Teistele krediidiasutustele osutatavad teenused tasu määratakse iga tehingu puhul eraldi

Akreditiivide käsitlemisel lähtutakse Rahvusvahelise Kaubanduskoja väljaandest nr 600 "Akreditiivide käsitlemise ühtlustatud tavad ja praktika" ("Uniform Customs and Practice for Documentary Credits"), Pariis 2007.
NB! Teise panga kasutamisel võivad lisanduda vastava panga teenustasud. Täiendavate teenuste osutamisel ja/või töömahukate tehingute puhul jätab AS SEB Pank endale õiguse võtta teenustasusid lisaks hinnakirjale.

Väärtpaberikonto Eraisik Juriidiline isik
Avamine ja sulgemine
1. Pangasisese väärtpaberikonto avamine tasuta tasuta
2. Balti väärtpaberikonto avamine internetipangas tasuta,
pangakontoris 3 eurot
internetipangas tasuta,
pangakontoris 3 eurot
3. Balti väärtpaberikonto üleviimine teise kontohalduri juurde (21) 15 eurot 15 eurot
4. Balti väärtpaberikonto ületoomine teise kontohalduri juurest tasuta tasuta
5. Pandikonto avamine - 35 eurot
6. Konto sulgemine tasuta tasuta
7. Lapse eriliigiline konto (4) tasuta -
SEB väljastatavad väljavõtted (11)
1. Pangasaalist saadud väljavõte 4 eurot 4 eurot
2. Regulaarne pangasisese väärtpaberikonto kuuväljavõte e-postiga tasuta tasuta
3. Börsitehingu kinnitus pangasaalist tasuta tasuta
Balti keskdepositooriumi väljastatavad väljavõtted (11)
1. Väärtpaberikonto avamisteatis posti teel 1 euro 1 euro
2. Regulaarsete väljavõtete tellimine Balti keskdepositooriumist (7) 1,60 eurot 1,60 eurot
3. Päeva-, dekaadi-, kuu- kvartali- ja aastatehingute väljavõte
- posti teel Eesti piires 4 eurot 4 eurot
- posti teel välismaale 6 eurot 6 eurot
- e-postiga 0,30 eurot 0,30 eurot
Väärtpaberite maaklertasu (1, 2, 15, 16, 23) Eraisik ja juriidiline isik
1. Eesti, Läti, Leedu (Nasdaq Tallinn, Riga, Vilnius) aktsiad Internetipangas tasuta, pangakontoris 0,1%, min 1 euro
2. Eesti, Läti, Leedu (Nasdaq Tallinn, Riga, Vilnius) võlakirjad 0,1%, min 1 euro
3. Norra, Rootsi (Nasdaq Stockholm), Soome, Taani, Austria, Belgia, Itaalia, Hispaania, Hollandi, Portugali, Prantsusmaa, Saksamaa (Xetra), Šveitsi aktsiad 0,14%, min 9 eurot
4. Suurbritannia, Iirimaa aktsiad (8) 0,14%, min 9 eurot
5. USA aktsiad 0,14%, min 9 eurot (aga mitte vähem kui 0,015 USD aktsia kohta)
6. Kanada aktsiad 0,14%, min 9 eurot (aga mitte vähem kui 0,025 CAD aktsia kohta)
7. Rootsi (Spotlight) 0,4%, min 9 eurot
8. Poola, Tšehhi, Ungari, Venemaa aktsiad 0,25%, min 25 eurot
9. Muud aktsiad kokkuleppe kohaselt
10. Börsi oksjonikeskkonna kaudu läbiviidavad aktsiate ostu-ja müügipakkumised ning emissioonid 0,3%, min 1 euro
11. Kauplemiskonto vastava riigi maaklertasu
12. Mikroinvesteerimine 0,5% (ilma miinimumtasuta)
Väärtpaberikonto kuuhooldustasu (1, 6, 22) Eraisik
Balti ja välisväärtpaberid tasuta
Väärtpaberikonto kuuhooldustasu (1, 3, 6, 11, 14, 22) Juriidiline isik
Balti väärtpaberid
1. Tühja Balti väärtpaberikonto kuuhooldustasu 4,80 eurot
2. Ainult Eesti mittekaubeldavad väärtpaberid (v.a fondiosakud) (10) 4,80 eurot
Balti ja välisväärtpaberid  
- Portfell suurusega kuni 100 000 eurot tasuta
- Portfell üle 100 000 euro kuni 2 100 000 eurot 0,004%
- Portfell üle 2 100 000 euro 80 eurot + 0,001%

Börsil kaubeldavaid fondiosakuid (ETF) käsitletakse kui aktsiaid.

Väärtpaberite arveldustasu (1) Eraisik ja juriidiline isik
Arveldustasu (aktsiad) (2, 16) rakendub turuvälistele väärtpaberiülekannetele
1. Põhja-Euroopa aktsiad (Norra, Rootsi, Soome, Taani, Saksamaa), USA aktsiad 14 eurot
2. Austria, Ungari, Venemaa aktsiad 45 eurot
3. Belgia, Itaalia, Hispaania, Hollandi, Portugali, Prantsusmaa, Šveitsi, Tšehhi, Kanada aktsiad 28 eurot
4. Poola aktsiad (9) 28 eurot
5. Iirimaa aktsiad (8) 28 eurot
6. Suurbritannia aktsiad (8) 20 eurot
7. Muude riikide aktsiad 75 eurot või kokkuleppe kohaselt
8. Kauplemiskonto vastava riigi arveldustasu
Arveldustasu (võlakirjad) (2, 16)
1. Norra, Rootsi, Soome, Taani, Saksamaa, eurovõlakirjad (XS algusega ISIN) 20 eurot
2. Austria, Belgia, Iirimaa, Hispaania, Hollandi, Portugali, Prantsusmaa, Suurbritannia, Šveitsi, Tšehhi, Ungari, Kanada võlakirjad 28 eurot
3. Itaalia võlakirjad (20) 28 eurot
4. Poola võlakirjad (9) 28 eurot
5. Venemaa võlakirjad 75 eurot
6. USA võlakirjad (20) 20 eurot
7. Muude riikide võlakirjad 75 eurot
8. SEB Panga levitatavad struktureeritud välisvõlakirjad (13) 20 eurot
9. SEB Panga vahendatavad struktureeritud välisvõlakirjad vastava riigi arveldustasu
Fonditehingud (19) Arveldustasu Kuuhooldustasu (3, 11) Haldustasu (24)
SEB Investment Management AB U-ja F-klassi rahaturufondid ja lühiajaliste võlakirjade fondid (17, 25)
Ost/müük/ vahetamine/ ost fondsäästmise püsikorraldusega tasuta tasuta 0,01%
Muud SEB Investment Management AB U-ja F-klassi võlakirjafondid (17)
Ost/müük/ vahetamine/ ost fondsäästmise püsikorraldusega tasuta tasuta 0,025%
Ülejäänud SEB Investment Management AB U-ja F-klassi fondid (17, 27)
Ost/müük/ vahetamine/ ost fondsäästmise püsikorraldusega tasuta tasuta 0,035%
Muud SEB Investment Management AB fondid (17)
1. Ost 3,20 eurot tasuta -
2. Müük 3,20 eurot tasuta -
3. Vahetamine tasuta tasuta -
4. Ost fondsäästmise püsikorraldusega tasuta tasuta -
Muud Eestis registreeritud fondid (1, 17)
1. Ost 3,20 eurot Eraisikule – tasuta; juriidilisele isikule – kohaldatakse Balti ja välisväärtpaberite kuuhooldustasu -
2. Müük 3,20 eurot Eraisikule – tasuta; juriidilisele isikule – kohaldatakse Balti ja välisväärtpaberite kuuhooldustasu -
Muud tehingutasud
Balti keskdepositooriumi väärtpaberid ja muud Eesti väärtpaberid
1. Makse vastu tehing määratud vastaspoolega 3,20 eurot
2. Makseta tehing määratud vastaspoolega 4,80 eurot
3. Tehing Balti keskdepositooriumi ja välisdepositooriumi vahel 20 eurot
4. Väärtpaberite märkimine (19) tasuta
5. Börsitehingu kinnitamine 3,20 eurot
6. Pandi registreerimine 15 eurot
7. Panditud väärtpaberite kanne 15 eurot
Välisväärtpaberid
1. SEB Eesti sisene ülekanne 4,80 eurot
2. Tehing määratud vastaspoolega (maksega, makseta) vastava riigi arveldustasu
3. Välisväärtpaberite märkimine (19) vastava riigi arveldustasu
4. Struktureeritud võlakirjade märkimine (19) 3,20 eurot
5. Vabatahtlikud korporatiivsündmused (12) vastava riigi arveldustasu
6. Tehingu tingimuste muutmine või korralduse tühistamine (ainult kokkuleppel pangaga) min arveldustasu või tegelikud kulud
Muud teenused (11, 18)
1. Roboinvestori portfelli haldustasu (26) 0,041% kuus
2. Osalemine aktsionäride koosolekul kokkuleppel pangaga
3. Tulumaksu ennetamine Baltikumi väärtpaberite puhul 10 eurot
4. Tulumaksu ennetamine välisväärtpaberite puhul (18) 20 eurot + tegelikud kulud
5. Enam kinnipeetud tulumaksu tagasitaotlemine Baltikumi väärtpaberite puhul 20 eurot + tegelikud kulud
6. Enam kinnipeetud tulumaksu tagasitaotlemine välisväärtpaberite puhul (18) 100 eurot + tegelikud kulud
7. Lapse eriliigilise konto menetlustasu (5) tasuta

(1) Balti väärtpabereid hoitakse Balti väärtpaberikontol ja välisväärtpabereid hoitakse pangasisesel kontol.
(2) Lisandub välispankade võetud teenustasu, mis ületab SEB Eesti tehingutasu.
(3) Juriidilise isiku väärtpaberikonto hooldustasu arvutatakse üks kord kuus väärtpaberikontodel hoitavate väärtpaberite viimase pangapäeva summaarse väärtuse alusel. Väärtpaberite väärtuse arvutamisel lähtub pank fondiosakute puhul fondiosaku puhasväärtusest (NAV), võlakirjade puhul nominaalväärtusest, kaubeldavate aktsiate puhul turuväärtusest või pangale viimasest teadaolevast hinnast.
Ülejäänud väärtpaberite puhul lähtub pank väärtpaberi nimiväärtusest või väärtpaberi arvestuslikust nimiväärtusest. Kui infotarnesüsteemis puudub info nimiväärtuse kohta puudub, arvestatakse nimiväärtuseks 1.
Väärtpaberikonto hooldustasu ja väljavõtte tasu arvestatakse maha kliendi väärtpaberikontoga seotud rahakontolt kord kuus hiljemalt järgmise kalendrikuu 15. kuupäevaks. Mitme väärtpaberikontoga juriidilisel isikult võetakse hooldustasu vanema väärtpaberikontoga seotud rahakontolt.
(4) Perekonnaseadusest tulenev alaealise või piiratud teovõimega täisealise, kellele on seatud eestkoste (edaspidi lapse), nimel avatud väärtpaberikonto väärtpaberitehingute tegemiseks vanema või eestkostja vara arvel.
(5) Lapse eriliigilise kontoga seotud väärtpaberitehingute menetlemine, mis nõuab täiendavat analüüsi selgitamaks tehingute lubatavust lapse eriliigilisel kontol (varasemalt lapsevanema või eestkostja vara arvel soetatud väärtpaberid, klientidevahelised väärtpaberitehingud jms.). Maksimaalne menetlemise aeg 5 tööpäeva.
(6) ADR (American Depositary Receipt) ja GDR (Global Depositary Receipt) väärtpaberite puhul võivad lisanduda hoidmisega seotud otsekulud, mida pank debiteerib kliendilt sõltuvalt konkreetse ADRi või GDRi tingimustes toodust, kas kord kuus, kvartalis, poolaastas või aastas. Teenustasule lisatakse käibemaks vastavalt käibemaksuseadusele.
(7) Üks kord kalendriaastas väljastab Balti keskdepositoorium väärtpaberikonto omajale igakordse taotluse alusel tasuta väärtpaberikonto saldoteatise.
(8 ) Suurbritannia ja Iirimaa väärtpaberite ostutehingutele lisandub üldjuhul Stamp Duty,  mis on Suurbritannias 0,5% ja Iirimaal 1%.
(9) Teatud Poola väärtpaberi tehingute puhul (nt maakleri vahenduseta tehtud turuväline tehing) võib lisanduda Stamp Duty 1% tehingusummalt. Stamp Duty peab tasuma ja vajaliku dokumentatsiooni esitama väärtpaberite ostja otse Poola maksuametile.
(10) Kui kliendi portfellis hoitakse nii kaubeldavaid kui ka mittekaubeldavaid (v.a fondiosakud) Balti keskdepositooriumis registreeritud Eesti väärtpabereid, siis Eesti mittekaubeldavaid (v.a fondiosakud) väärtpabereid portfelli väärtuse hulka ei arvestata.
(11) Teenustasule lisatakse käibemaks vastavalt käibemaksuseadusele. Kuuhooldustasule käibemaksu ei lisandu, kui väärtpaberikontol on ainult investeerimisfondide seaduses sätestatud investeerimisfondi või Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigi investeerimisfondi osakud või aktsiad.
(12) Vabatahtlikel korporatiivsündmustel osalejate tehingutasudele lisanduvad võimalikud out of pocket fees (nt notarikulud, transpordikulud), mis jagatakse korporatiivsündmusel osalejate vahel proportsionaalselt nende väärtpaberite kogusele.
(13) Struktureeritud võlakirjad, mille emitentideks on krediidiasutused ja mille esmasemissiooni on pank kliendile tutvustanud.
(14) Kuuhooldustasust vabastatakse Balti keskdepositooriumilt saadud andmete põhjal kontod, millel hoitakse ainult pankrotis või likvideerimisel olevate Eesti äriühingute väärtpabereid. Kuuhooldustasu ei arvestata juhul, kui terve kalendrikuu jooksul on väärtpaberikontol hoitud vaid pankrotis või likvideerimisel olevaid Eesti äriühingute väärtpabereid.
(15) Maakleritehingute teenustasu protsent arvutatakse tehingusummast.
(16) Tehingule võib lisanduda vastava riigi finantstehingute maks (nt Prantsusmaa emitendi väärtpaberi ostutehingu puhul 0,3% tehingusummast ja Hispaania ostutehingu puhul 0,2% ostusummast).
(17) Väärtpabereid hoitakse pangasisesel väärtpaberikontol.
(18) Teatud riikide välisväärtpaberite puhul ei pruugi pank pakkuda tulumaksu ennetamist ja enam makstud tulumaksu tagasitaotlemist.
(19) Tehingule võib lisanduda vastava väärtpaberi pakkumisdokumentides reguleeritud tasu.
(20) Võlakirjatehingute tegemise eelduseks on vajaliku maksudokumentatsiooni esitamine. Selleks palume pangaga enne tehingu tegemist ühendust võtta.
(21) Kehtib, kui kontol on kuni viie erineva ISIN-koodiga väärtpaberid. Kuuenda ja iga järgneva erineva ISIN-koodiga väärtpaberipositsioonide üleviimise eest lisandub makseta väärtpaberitehingu tasu.
(22) Balti väärtpaberid (v.a fondiosakud) – Eesti, Läti, Leedu. Välisväärtpaberid (v.a fondiosakud): Norra, Rootsi, Soome, Taani, Austria, Belgia, Iirimaa, Itaalia, Hispaania, Holland, Portugal, Prantsusmaa, Saksamaa, Suurbritannia, Šveits, Poola, Tšehhi, Ungari, Venemaa, Kanada, USA, Muud riigid.
(23) Tasud kehtivad korraldustele, mis on esitatud internetipangas või pangakontoris.
(24) SEB Investment Management U- ja F-klassi fondide haldustasu arvutatakse iga päeva lõpu vastavate fondiosakute väärtuse (NAV) summaarselt jäägilt. Haldustasu võetakse kord kuus, hiljemalt 20-ndal kuupäeval eelmise kuu eest ja väärtpaberikontoga seotud arvelduskontolt.
(25) SEB Short Bond Fund U-klass kuulub sellesse gruppi.
(26) Tasu võetakse hiljemalt 10-ndal kuupäeval eelmise kuu eest portfelli valitsemise teenusega seotud rahakontolt. Teenustasule lisatakse käibemaks vastavalt käibemaksuseadusele
(27) SEB Asienfond ex. Japan C- ja E-klass kuuluvad sellesse gruppi.

Paketid kehtivad kuni 30.06.2024 (k.a). Uusi lepinguid ei ole võimalik sõlmida ning kehtivaid lepinguid muuta alates 16.04.2024.

Paketi nimetus Kuutasu
1. Juuniorpakett tasuta
2. SEB Noortepakett 0,32 eurot
3. SEB +pakett 1,95 eurot
4. SEB Super+ pakett 2,95 eurot
5. SEB Perepakett 3,50 eurot
6. SEB Seeniorpakett 0,32 eurot

Paketid kehtivad alates 16.04.2024.

Paketi nimetus Vormistamine (1) Kuutasu
1. Noorte (2) tasuta tasuta
2. Igapäevane (3) 1,95 eurot 1,95 eurot
3. Mitmekesine (4) 2,95 eurot 2,95 eurot
4. Esmaklassiline (5) 10 eurot 10 eurot
5. Eliit (6) 33 eurot 33 eurot

(1) Vormistamise kuu eest kliendilt kuutasu ei võeta.
(2) Noorte pakett rakendub lepingut sõlmimata eraklientidele vanuses kuni 25. eluaastat (k.a), v.a juhul kui noor vanuses 18–25 a. on sõlminud mõne muu paketi lepingu.
(3) Erakliendile vanuses kuni 25. eluaastat (k.a) on Igapäevane pakett tasuta ja erakliendile vanuses üle 65. eluaastat maksab Igapäevane pakett 0,32 eurot kuus.
(4) Mitmekesise paketi vormistaja saab kutsuda paketti kuni 2 liiget. Liikmele rakendub kuutasu 1 euro liikme kohta, mille tasub paketi vormistaja.
(5) Esmaklassilise paketi vormistaja saab kutsuda paketti kuni 2 liiget. Esmaklassilise paketi liikmetele kuutasu ei laiene.
(6) Eliit paketi valimise eelduseks on kehtiv SEB Privaatpanganduse kliendileping. Eliit paketi vormistaja saab kutsuda paketti kuni 4 liiget. Eliit paketi liikmetele kuutasu ei laiene.

Paketid kehtivad kuni 30.06.2024 (k.a). Uusi lepinguid ei ole võimalik sõlmida ning kehtivaid lepinguid muuta alates 16.04.2024.

Paketi nimetus Kuutasu tavahind Kuutasu (1)
1. Pakett S 7 eurot 6 eurot
2. Pakett M 14 eurot 12 eurot
3. Pakett L 26 eurot 22 eurot
4. Pakett XL 48 eurot 40 eurot

(1) Soodushind rakendub ärikliendile, kellel on sõlmitud pangalingi leping, maksekaartide teenindamise leping, krediitkaardi leping, laenu-, liising- või faktooringleping.

Paketid kehtivad alates 16.04.2024 (1)

Paketi nimetus Kuutasu
1. Baas 1 eurot
2. Standard 2 eurot
3. Standard+ 10 eurot
4. Premium 30 eurot
5. Premium+ 65 eurot

(1) Ärikliendi paketilepingut ei sõlmita mitteresidendist juriidiliste isikutega; krediidiasutustega, finantsteenuse osutajatega, kindlustusandjatega, finants- ja/või kindlustusvahendajatega või muude samalaadsete teenuste osutajatega.

1. Koopia pangadokumendist ja selle edastamine (1) 3 eurot dokument
2. Dokumendi arhiivipäring (1, 2) 30 eurot dokument
3. Tõendi, kinnituse väljastamine ja edastamine (1)  
- konto olemasolu ja konto seisu kohta (saldokinnitus) 9 eurot
- tõend äriregistrile (osakapitali kohta) 9 eurot
- tõend intressidelt kinni peetud tulumaksu kohta (3) 9 eurot
- tõend kohustuste olemasolu/puudumise kohta 9 eurot
- tehingu kinnitamine (pitser maksekorraldusele) 3 euro
- soovituskiri teisele pangale esitamiseks (4) 9 eurot
- tõend kaarditehingu toimumise kohta 9 eurot
4. Vastused päringutele  
- audiitorfirmadele 25 eurot, kontsernide korral 25eurot liikme kohta
- ärikliendi lepingute ja saldode päring (likvideerijatele) 30 eurot
- tõendid ja vastused infopäringutele, mis eeldavad  erilahendusi (5) 30 eurot tund, min 30 eurot
5. Võlateatis  
meeldetuletus võla kohta tasuta
võlanõudekiri 5 eurot
6. Dokumentide ja pangatarvikute (pangakaart, ID-kaardi lugeja, PIN-kalkulaator jne) edastamine kulleriga vastavalt kullerteenust osutava ettevõtte poolt SEB-le kehtestatud hinnakirjale
7. Dokumentide ja pangatarvikute (ID-kaardi lugeja, PIN-kalkulaator) edastamine tähitud postiga  
- Eestisse 5 eurot
- välismaale 10 eurot
8. Pensioniplaani leping  
lepingu sõlmimine tasuta
hooldustasu aastas tasuta
9. Kontopandi seadmise tasu 180 eurot
10. Makstud tasude ülevaade erakliendi internetipangas ja pangakontoris (6) tasuta
11. Kliendi esindaja või konto kasutaja tuvastamine Läti või Leedu SEB vahendusel (7) 150 eurot (8)
12. Rahvusvahelisse gruppi kuuluva juriidilise isiku haldurtasu (9) hind kokkuleppel (8)

(1) Hinnale lisandub edastustasu:
tavapost Eestisse – 2 euro;
tavapost välismaale – 5 eurot.
(2) Hind sisaldab dokumendist koopia tegemise tasu.
(3) Teenustasu kehtib pangakontorist väljastatavale tõendile. Internetipangas automaatselt väljastatav tõend on kliendile tasuta (elektrooniliselt tuludeklaratsioonile lisamiseks).
(4) Pangal on õigus soovituskirja väljastamisest keelduda.
(5) Infopäringute vastuste ja tõendite koostamine, mida hinnakirjas eraldi välja toodud pole. Pangal on õigus erilahendust vajavate tõendite vm dokumentide koostamise tellimuse vastuvõtmisest keelduda.
(6) Dokument eraklientidele, mis sisaldab infot arvelduskonto ja kaardikontoga seotud tüüpiliste makseteenuste eest makstud teenustasudest, valitud perioodil teenitud intressist ning arvelduslaenu limiidi kasutamise eest arvestatud intressist. Võimalikud perioodid on eelmine kalendriaasta ja käimasolev aasta.
(7) Tasu võetakse iga isiku tuvastamise eest.
(8) Hinnale lisandub käibemaks vastavalt käibemaksuseadusele.
(9) Tasu rakendub juriidilisele isikule, kes on ise või kelle emaettevõtja on SEB AB klient.

SEB Privaatpanganduse teenus on klientidele, kelle SEB-s hoitavate likviidsete finantsvarade väärtus on minimaalselt 200 000 eurot ja kellega sõlmitakse vastavasisuline kliendileping.

Kuutasud
1. SEB Privaatpanganduse kliendilepingu tasu (2) 29 eurot
2. SEB Privaatpanganduse kliendilepingu tasu kliendile, kelle varade maht on täitmata (2, 3)  100 eurot
3. SEB Privaatpanganduse paketi kuutasu likviidsete varadega (min 200 000 eurot) kliendile (2, 6) 62 eurot
4. Paketi teenustasu vastavalt valitud paketile
Valitsemis- ja nõustamistasud
1. Investeerimisportfelli valitsemine (sisaldab Privaatpanganduse kliendilepingu tasu) (4) kuni 1,2% aastas
2. Portfellikonto leping ja perioodiline aruandlus (sisaldab Privaatpanganduse kliendilepingu tasu) (4) kuni 0,9% aastas
Kaarditasud
Mastercard World Elite'i krediitkaart
- kaardi (sh asendus-, lisa- ja pikenduskaardi) aktiveerimine pangakontoris või klienditoe vahendusel (5) 15 eurot
- kaardi (sh asendus-, lisa- ja pikenduskaardi) aktiveermine internetipangas, mobiilirakenduses, sularahaautomaadis (7) tasuta
- hooldustasu kuus 15 eurot
Väljaminev makse privaatpanganduse kaudu
1. Pangasisene makse
- eurodes tasuta
- välisvaluutas tasuta
2. Euroopa makse
- tavaline makse tasuta
Hoiulaekad
Hoiulaegaste rentimine aadressil Tornimäe 2, Tallinn (2) personaalse pakkumise alusel (sõltuvalt laeka suurusest)

(1) Hinnakirjas nimetamata teenustele kehtib panga hinnakiri.
(2) Hind sisaldab käibemaksu vastavalt käibemaksuseadusele.
(3) Uusi lepinguid ei sõlmita alates 01.01.2021.a.
(4) Hinnale lisandub käibemaks vastavalt käibemaksuseadusele.
(5)    Kontorisse tellitud kaart aktiveeritakse alati pangakontori töötaja poolt kaardi väljastamisel.
(6)    Paketid kehtivad kuni 30.06.2024 (k.a). Uusi lepinguid ei ole võimalik sõlmida ning kehtivaid lepinguid muuta alates 16.04.2024.
(7)    Asenduskaarti ei ole võimalik sularahaautomaadis aktiveerida.

Hinnakiri kehtiv alates 01.09.2022

Lepingu sõlmimine  
1. Liisingulepingu sõlmimine Alates 1% liisingueseme hinnast, min 225 eurot
2. Uue liisingulepingu sõlmimine lõppeva lepingu jääkväärtusele 1% liisingueseme hinnast, min 160 eurot
Lepingu tingimuste muutmine  
1. Lepingu muutmine, sh liisinguperioodi muutmine, maksegraafiku muutmine, lepingu üleandmine uuele liisinguvõtjale, muud lepingu muudatused 1% tasumata jääkmaksumuselt (1), min 160 eurot
2. Eraisiku kapitalirendi tüüpi liisingulepingu osalise ennetähtaegse täitmise tõttu lepingu muutmine juhul, kui muid tingimusi ei muudeta Lepingu muutmise tasu ei ole (fikseeritud intressi korral tuleb tasuda intressivahetasu)
3. Kehtiva liisingulepingu maksepäeva muutmine kliendi soovil 30 eurot, esmakordne muutmine tasuta
4. Lepingu ennistamine 160 eurot
5. Kehtivale liisingulepingule fikseeritud intressimäära kehtestamine 50 eurot
Võlateatis liisinguvõtjale (2)  
1. Meeldetuletus võla kohta Tasuta
2. Võlanõudekiri 5 eurot
Volikirjad, aktid, tõendid, arved ja muud (2)  
1. Lihtkirjalik volikiri, sh volikiri Maanteeameti e-teeninduses registrikande muutmiseks 12 eurot
Liisingulepingu lõppemisel / ennetähtaegsel lõpetamisel esimene volikiri tasuta
2. Notariaalne volikiri 90 eurot
3. Registriandmete muutmine liisinguperioodi jooksul 12 eurot, lisandub riigilõiv.
Liisingulepingu lõppemisel / ennetähtaegsel lõpetamisel omanikuvahetuse algatamine tasuta
4. Parkimistingimuste, liikluseeskirja või muu õigusakti rikkumisest tuleneva nõude (sh sõiduki teisalduskulude nõude) menetlemine 36 eurot, lisanduvad tekkinud kulud
5. Vara allkasutusse andmise nõusolek 42 eurot
6. Vara väljaostuarve tühistamine / muutmine kliendi soovil 12 eurot
7. Kliendi poolt esitatud saldoteatise kinnitamine Tasuta
8. Standardse tõendi või nõusoleku, lepingu koopia, kordusarve (vanem kui üks kuu), kütusekaardi väljavõtte või saldokinnituse väljastamine kliendi soovil 12 eurot
9. Mittestandardse tõendi, nõusoleku, väljavõtte või aruande väljastamine kliendi soovil; kliendi poolt esitatud perioodi käivete teatise kinnitamine 50 eurot
10. Liisingueseme müük kolmandale isikule 50 eurot
11. Liisingueseme kasutamise tasu tähtaegselt tagastamisega viivitamisel 50 eurot päev
12. Lisatagatise (käenduse, garantii) vabastamine 100 eurot
Liisingulepingu ennetähtaegne lõpetamine (2)  
1. Eraisiku Kasutusrendi liisingulepingu ennetähtaegne lõpetamine Lepingu tingimuste kohaselt
2. Eraisiku Kapitalirendi liisingulepingu ennetähtaegne lõpetamine Lepingu tingimuste kohaselt
3. Juriidilise isiku Kasutusrendi liisingulepingu ennetähtaegne lõpetamine Kui lepingust ei tulene teisiti, on ennetähtaegse täitmise tasu 2,5% tasumata jääkmaksumuselt (1), min 225 eurot, millele lisandub käibemaks (3)
4. Juriidilise isiku Kapitalirendi liisingulepingu ennetähtaegne lõpetamine Kui lepingust ei tulene teisiti, on ennetähtaegse täitmise tasu 2,5% tasumata jääkmaksumuselt (1), min 225 eurot (3)

(1) Tasumata jääkmaksumus on tasumata osamaksete, käibemaksu(laenu) jäägi ja jääkväärtuse kogusumma.
(2) Teenustasud sisaldavad käibemaksu käibemaksuseaduse kohaselt.
(3) Fikseeritud intressi korral lisandub täiendavalt intressivahetasu krediidi ennetähtaegsest tagasimaksest tekkinud kulu ulatuses.


Hinnakiri kehtiv alates 01.01.2021

Faktooringu üldised tehingu- ja teenustasud (1)  
1. Faktooringulepingu sõlmimine ja/või pikendamine Kokkuleppeline, min 200 eurot
2. Lepingulimiidi muutmine Kokkuleppeline, min 200 eurot
3. Arve käsitlustasu Kokkuleppeline
4. Maksjalimiidi lisamine / muutmine (krediidikindlustuseta maksjad) 35 eurot
5. Maksjalimiidi lisamine / muutmine (krediidikindlustusega maksjad) 55 eurot
6. Muude faktooringulepingu tingimuste muutmine (v.a lepingulimiidi muutmine ja/või pikendamine) 65 eurot
7. Mittestandardsete faktooringu aruannete ja tõendite koostamine 30 eurot tund, min 30 eurot

(1)Teenustasudele lisandub käibemaks käibemaksuseaduse kohaselt.