Muuda keelt:

Välismaksed

Paragraphs

Välisvaluutas ja eurodes maksed Euroopa Majanduspiirkonnast väljaspool asuvasse panka tehakse välismaksetena, isegi kui saaja pank asub Eestis. Rahvusvahelisi ülekandeid saab teha internetipanga kaudu või Teile sobivas pangakontoris.

Teen makse

Teenuse sisu

Parima välismakse võimaluse valimiseks võtke arvesse sihtkohta, valuutat ja makse laekumise soovitud kiirust.

Seda meetodit kasutatakse ülekannete tegemiseks erinevates valuutades peaaegu kõikidesse maailma riikidesse. Ülekanne tehakse korrespondentarvete kaudu korrespondentpankades, mistõttu peate andma valitud korrespondentpanga andmed, saaja kontonumbri ja panga BIC-koodi.

  • Raha saab kanda enamikku maailma pankadesse
  • Makse võib olla tavaline, kiir- ja ekspressmakse (kiirus sõltub valuutast, saaja panga asukohast ja maksekorralduse täitmise ajast)
  • Saaja panga asukohast olenevalt võib vaja minna lisaandmeid
  • Makse teenustasu võib täielikult tasuda maksja (OUR ehk täissummas-saajale-makse) või maksja tasub SEB Panga vahendustasud ja saaja tasub teise panga teenustasud (SHA ehk kulud-kahasse-makse)

Kuidas sooritada makseid?

Kõige mugavam viis välismakset teha on internetipangas.

  • Sisenege internetipanka, valige „Maksed“ → „Uus makse“, täitke maksekorraldusel nõutud kohustuslikud väljad ja kinnitage makse

Kui Teil ei ole võimalik internetipangas makset teha, siis registreeruge kohtumisele mistahes SEB kontoris. Võtke kindlasti kaasa isikut tõendav dokument ja täitke ära nõutud maksekorralduse vorm (PDF).

Raha saamine

Kui Teile tehakse ülekanne välispangast, siis kantakse laekumise summa teie kontole makse SEB Panka jõudmise päeval. Kui raha laekub pärast kella 17, siis kanname saabunud summa saaja kontole järgmisel arvelduspäeval.

Piirangud maksete tegemisel

Piirangud maksetele USA dollarites

SEB Pank pakub makseteenust USA dollarites ainult neile isikutele ja ettevõtetele, kelle asukoht või registreeritud aadress on Eestis. SEB Pank ei võta teistelt klientidelt vastu maksejuhiseid USA dollarites vahendajapankade kehtestatud piirangute tõttu.

Ebamugavuste vältimiseks palume meie panga kaudu ülekandeid teha või makseid vastu võtta eurodes või esitada maksekorraldusi USA dollarites selle riigi pangas, kus Te elate või Teie ettevõte on registreeritud.

Väljaminev makse Pangakontor Elektroonilised kanalid (k.a püsikorraldus, pangalingi makse)
1. Pangasisene makse (1)
eurodes 2,30 eurot 0,16 eurot
välisvaluutas  3 eurot 2 eurot
kontosisene konverteerimine tasuta tasuta

2. Euroopa makse (1, 2)

tavaline makse (sh välkmakse (3)) 3,50 eurot 0,38 eurot
ekspressmakse (4) 35 eurot 30 eurot
3. Välismakse
tavaline makse

kulud kahasse (5)

25 eurot 6 eurot

täissummas saajale (6)

45 eurot 26 eurot
kiirmakse

kulud kahasse (5)

35 eurot 14 eurot
täissummas saajale (6) 55 eurot 34 eurot
ekspressmakse eurodes

kulud kahasse (5)

35 eurot 30 eurot

täissummas saajale (6)

55 eurot 50 eurot
ekspressmakse välisvaluutas (7)

kulud kahasse (5)

60 eurot 39 eurot

täissummas saajale (6)

80 eurot 59 eurot
4. Koondsummas debiteerimisega maksejuhis  (8) - 0,16 eurot
maksejuhises olev pangasisene makse - tasuta
maksejuhises olev Euroopa tavaline makse 0,38 eurot
5. Maksetehingu täitmiseks kasutatavad valuutakursid
summa alla 10 000 euro või selle ekvivalent muus valuutas debiteerimise hetkel pangas kehtiv vastava valuuta ülekande ostu- või müügikurss debiteerimise hetkel pangas kehtiv vastava valuuta ülekande ostu- või müügikurss
summa alates 10 000 eurost või selle ekvivalent muus valuutas panga määratud turukurss, kui makse tehakse arvelduspäeval kella 9-17. Muul ajal tehtud maksel kasutatakse debiteerimise hetkel pangas kehtivat vastava valuuta ülekande ostu-või müügikurssi. panga määratud turukurss, kui makse tehakse arvelduspäeval kella 9-17. Muul ajal tehtud maksel kasutatakse debiteerimise hetkel pangas kehtivat vastava valuuta ülekande ostu-või müügikurssi.

(1) Sundsissenõuete (kohtutäituri, maksuhalduri, muu õigustatud isiku arestimiskorraldused) täitmisel kohaldub pangasaalis tehtava makse tasu.
(2) Makse eurodes, teenustasud kulud kahasse, saaja kontonumber peab olema märgitud IBAN-ina. Kui saaja pank asub väljaspool Eestit, siis peab saaja pank olema märgitud korrektse BIC-iga. Saaja pank asub Euroopa Liidu liikmesriigis, Islandil, Liechtensteinis, Norras, Šveitsis, Andorras, San Marinos, Suurbritannias või Monacos.
(3) Välkmakse võimalus on ainult elektroonilistes kanalites – internetipank (kaasa arvatud maksete import), SEB mobiilirakendus.
(4) Eurodes algatatud makse ainult euroala riiki (Austria, Belgia, Eesti, Hispaania, Holland, Iirimaa, Itaalia, Kreeka, Küpros, Leedu, Luksemburg, Läti, Malta, Portugal, Prantsusmaa, Saksamaa, Slovakkia, Sloveenia, Soome), kui pank on makse aktsepteerinud enne kella 17.45. Saaja pank peab olema märgitud korrektse BIC-ga ja kontonumber IBAN-ina.
(5) Kui mis tahes valuutas makse tehakse Euroopa Liidu liikmesriiki, Islandile, Norrasse, Liechtensteini, Šveitsi, Andorrasse, San Marinosse, Suurbritanniasse või Monacosse ja maksejuhisel ei ole saaja kontonumber esitatud IBAN-i kujul, võib lisaks eeltoodud teenustasudele lisanduda teenustasu summas, mis vastab 12 eurole.
(6) Saab teha ainult väljaspool lepinguriiki asuvasse saaja panka. Kui välismakse töötlemise protsessis osalevate teiste makseteenuse pakkujate tegelikud kulud on suuremad kui 20 eurot, võib pank teenustasude vahe kliendi kontolt hiljem täiendavalt maha arvestada, kuid mitte suuremas summas kui 75 eurot. Pank tagab välismakse täissummana edasikandmise panga korrespondentkontolt, kuid ei garanteeri, et makse jõuab täissummana ka saaja kontole.
(7) Kokkuleppel Markets osakonnaga.
(8) Elektroonilistest kanalitest saab koondsummas debiteerimisega maksejuhist edastada, Pangaliidese ja SEB ärikliendi internetipanga kaudu.

Välismaksete teenustasu koosneb sõltuvalt makse tüübist kuni kolmest komponendist:
1. SEB Eesti teenustasu;
2. välispankade teenustasu;
3. teenustasu maksejuhise käsitlemise eest kiir- või ekspressmaksena.

Laekuv makse  
1. Pangasisene tasuta
2. Euroopa makse (1) tasuta
3. Välismakse (2) 5,75 eurot
SEB Grupi Baltikumi pankadest tasuta

(1) Laekumine eurodes, teenustasud kulud kahasse. Saaja kontonumber peab olema märgitud korrektse  IBAN-iga ja maksja pangaks Euroopa pank
(2) Laekumine on tasuta, kui maksejuhis on saatja pangast edastatud märkusega "täissumma saajale".