Muuda keelt:

Araabia Ühendemiraatide pankadesse tehtavad välismaksed

Paragraphs

Araabia Ühendemiraatide Keskpank on kehtestanud erinõuded Araabia Ühendemiraatide pankadesse tehtavatele maksetele. Lisaks tavapärasele makseinfole tuleb maksekorraldusele lisada iga makse juurde ka makse tegemise eesmärk, mille koodi peab kindlas formaadis kirjutama makse selgituse väljale selliselt:

/BENEFRES/AE/kood/Invoice nr. XXXX

Kood Selgitus
ACM Komisjonitasu
AES EOS-i ettemakse
AFA Laekumised või maksed residendi isiklikult pangakontolt või hoiuselt välismaal
AFL Laekumised või maksed mitteresidendi isiklikult pangakontolt AÜE-s
ALW Päevaraha
ATS Õhutransport
BON Preemia
CCP Äriühingu kaardimaksed
CEA Omakapital ja investeerimisfondide osakud uue äriühingu asutamiseks välismaal asuvatelt residentidelt, välisriikides asuvate äriühingute ühinemise või omandamise omakapital residentidelt ja osalus kapitali suurendamises välismaal asuvates sidusettevõtetes
CEL Omakapital ja investeerimisfondide osakud uue ettevõtte asutamiseks AÜE-s mitteresidentidelt, AÜE-s asuvate äriühingute ühinemise või omandamise omakapital mitteresidentidelt ja osalus sidusettevõtete kapitali suurendamises AÜE-s asuvatelt mitteresidentidelt
CHC Heategevuslikud annetused (heategevus ja abi)
CIN Äriinvesteeringud
COM Vahendustasu
COP Hüvitus
CRP Krediitkaardi makse
DCP Deebetkaardi makse
DIV Dividendide väljamaksed finantsasutuselt
DLA Välismaiste mitteseotud äriühingute võlaväärtpaberite ost ja müük – üle aasta
DLF Võlainstrument kontsernisiseseks laenuks, välismaised hoiused (osakaal üle 10%)
DLL Residentide emiteeritud väärtpaberite ost ja müük mitteseotud äriühingutes – rohkem kui aasta
DOE Dividendid aktsiakapitalilt, kontserniväline
DSA Välismaiste mitteseotud äriühingute võlaväärtpaberite ost ja müük – alla aasta
DSF Kontsernisisesed võlainstrumendid, välismaised väärtpaberid
DSL Residentide emiteeritud väärtpaberite ost ja müük mitteseotud äriühingutes – alla aasta
EDU Haridustoetus
EMI Igakuine osamakse
EOS Ametiaja lõpp / lõppmakse
FAM Peretoetus (töötajate rahaülekanded)
FDA Välismaised tuletisinstrumendid
FDL AÜE tuletisinstrumendid
FIA Välismaiste investeerimisfondide osakud
FIL AÜE investeerimisfondide osakud
FIS Finantsteenused
FSA Omandiväärtpaberid välismaal asuvates mitteseotud ettevõtetes, välja arvatud investeerimisfondide osakud
FSL Omandiväärtpaberid AÜE-s asuvates mitteseotud ettevõtetes, välja arvatud investeerimisfondide osakud
GDE Müüdud kaubad (eksport FOB-väärtuses)
GDI Ostetud kaubad (import CIF-väärtuses)
GMS Kaupade töötlus-, remondi- ja hooldusteenused
GOS Valitsuse kaubad ja teenused saatkondades jne
GRI Valitsusega seotud tulumaks, tariifid, kapitalisiirded jne
IFS Infoteenused
IGD Kontsernisisesed dividendid
IGT KONTSERNIDE VAHELINE ÜLEKANNE
IID Kontsernisisene võlaintress
INS Kindlustusteenused
IOD Tulud hoiustelt
IOL Tulud laenudelt
IPC Tasud intellektuaalomandi kasutamise eest, autoritasud
IPO Esmase avaliku pakkumise (IPO) märkimine
IRP INTRESSIMÄÄRA VAHETUSTEHINGU MAKSED
IRW INTRESSIMÄÄRA LIKVIDEERIMISE MAKSED
ISH Tulu investeerimisfondi osakutelt
ISL Intress väärtpaberitelt tähtajaga üle aasta
ISS Intress väärtpaberitelt tähtajaga alla aasta
ITS Arvutiteenused
LAS Puhkusetasu
LDL Kontsernisisese laenu võlainstrumendid, hoius AÜE-s (osakaal üle 10%)
LDS Kontsernisisesed väärtpaberid võlakirjade näol AÜE-s
LEA Liising välismaal
LEL Liising AÜE-s
LIP Laenuintresside maksed
LLA Laenud – mitteresidentidele antud laenude võtmine või tagasimaksmine – pikaajalised
LLL Laenud – residentidele antud laenude võtmine või tagasimaksmine – pikaajalised
LNC Laenukulud
LND Laenuväljamaksed finantsasutuselt
MCR Rahaliste nõuete hüvitamine
MWI MOBIILNE MAKSEKAART, SISSEMAKSE
MWO MOBIILNE MAKSEKAART, VÄLJAMAKSE
MWP MOBIILSED KAARDIMAKSED
OAT ÜLEKANNE ENDA KONTOLT
OTS Muud transpordiviisid (sealhulgas posti- ja kulleriteenused)
OVT Ületunnitöö
PEN Pension
PIN Isiklikud investeeringud
PIP Tulu islamiusuga seotud toodetelt
PMS Ametialase ja juhtimiskonsultatsiooni teenused
POR Esmase avaliku pakkumise märkimise tagasimaksed/tühistamised
POS Kaubandusettevõtja müügipunkti arveldus
PPA Välismaise kinnisvara ost residentidelt
PPL AÜE-s asuva kinnisvara ost mitteresidentidelt
PRP PKASUMIMÄÄRA VAHETUSTEHINGUTE MAKSED
PRR Kinnisvarast saadud tulu või üür
PRS Isiklikud, kultuuri-, audiovisuaal- ja meelelahutusteenused
PRW KASUMIMÄÄRA LIKVIDEERIMISE MAKSED
RDA Välismaised võlainstrumendi pöördtehingud
RDL AÜE võlainstrumendi pöördtehingud
RDS Teadus- ja arendusteenused
REA Välismaise kapitaliosaluse pöördtehing
REL AÜE kapitaliosaluse pöördtehing
RFS Välismaiste väärtpaberite repotehingud
RLS Residentide emiteeritud väärtpaberite repotehingud
RNT Üürimaksed
SAA Avanss
SAL Palk (tööjõutulu)
SCO Ehitus
SLA Laenud – mitteresidentidele väljastatud laenude võtmine või tagasimaksmine – lühiajaline
SLL Laenud – residentidele väljastatud välismaiste laenude võtmine või tagasimaksmine – lühiajaline
STR Reisiteenused
STS Meretransport
SVI ETTEMAKSEKAART, SISSEMAKSE
SVO ETTEMAKSEKAART, VÄLJAMAKSE
SVP ETTEMAKSEKAARDI MAKSED
TCP Kaubanduskrediidid ja makstavad ettemaksed
TCR Kaubanduskrediidid ja saadavad ettemaksed
TCS Telekommunikatsiooniteenused
TKT Piletid
TOF Füüsiliste ja juriidiliste isikute vahelised rahaülekanded
TTS Tehnilised, kaubandusega seotud ja muud äriteenused
UFP Väljavõtmata vahendite paigutus
UTL Kommunaalarvete tasumine
TAX Maksude tasumine
XAT Enammakstud maksusumma tagasisaamine

Maksekorralduse näidis

Nõuetekohase selgituse puudumisel võib saaja pank makse tagasi lükata või viivitada makse täitmisega ja esitada järelepärimisi.

Tagasilükatud makse eest võetud teenustasu tagastamisele ei kuulu ja järelepärimiste korral tuleb tasuda ka nendega seotud kulud.