Muuda keelt:
Image
Women in the office

Arvelduskonto

  • Igapäevaste pangateenuste algus
  • Maksed, kaardimaksed, sularaha
  • SEB paketiga on arvelduskulud kontrolli all
Paragraphs

Arvelduskontoga on seotud enamik pangateenuseid. Igapäevaste arvelduste kulusid aitavad kontrolli all hoida SEB paketid, kuhu on koondatud kõik igapäevased pangateenused. Ühtse paketina on teenused soodsamad ja nii saad aastas kokku hoida märkimisväärse summa.

Põhitingimused

Arvelduskonto kaudu saad:

  • teha makseid elektroonilistes kanalites ja pangakontoris;
  • võtta vastu laekumisi;
  • kanda kontole raha elektroonilistes kanalites või pangakontoris;
  • vaadata kontoinfot elektroonilistest kanalitest ja pangakontorist;
  • kasutada pangakaarte ja elektroonilisi pangakanaleid;
  • sõlmida e-arve alusel toimuva püsikorralduse ja tavapärase püsikorralduse lepinguid.
Alaealistele

Kuni 7-aastaseks saamiseni saab lapse kontot kasutada vaid tema seaduslik esindaja. Alates lapse 7-aastaseks saamisest saab tehinguid teha laps ise, kui lapsevanem/eestkostja annab talle kirjalikult iseseisva konto kasutamise õiguse.
Kui laps on saanud 7-aastaseks, saab talle tellida pangakaardi ning vormistada internetipanga ja mobiilipanga lepingu. Lapse seaduslik esindaja saab määrata pangakaardile ning internetipangale päeva ja kuu kasutuslimiidid.

E-residendile

Info seoses e-residentsuse ja konto avamisega

Meie soov on pakkuda oma klientidele nende vajadustele vastavaid lahendusi, täites samaaegselt kehtivate õigusaktide nõudeid.

Arvelduskonto intress

Intressi väljendatakse protsentides aasta kohta (360 päeva) ja intressi makstakse tegelike päevade arvu eest.

Pärimine

Pärimistoimingud pangas

Pärimistunnistus

Päritud varaga tehingute tegemiseks esitavad pärijad pangale pärimistunnistuse.