Muuda keelt:
Paragraphs

Mida teha kahjujuhtumi korral?

 1. Täitke kahjuteade
 2. Pärast kahjuteate esitamist saadame Teile e-postiga info järgmiste sammude kohta

Oleme siin, et Teid aidata

Kui Teil on kahjukäsitluse kohta küsimusi, võtke meiega ühendust

Helistage tööpäevadel 9-17,  telefonil  +372 665 8020 
või kirjutage e-posti aadressil  kindlustusleping@seb.ee

Mida teha kindlustusjuhtumi korral?

Vajadus saada reisil meditsiiniabi: 

 • Võimalusel tasuge esmased ravikulud, säilitage raviarved ja maksekviitungid hilisemaks hüvitise taotlemiseks.
 • Kui võimalus ravikulude tasumiseks puudub, edastage raviasutuse kontakt või paluge raviasutusel võtta PZU Kindlustusega ühendust, et väljastada vajalik garantiikiri.
 • Küsige kohalikust raviasutusest kindlasti kaasa haiguslugu ja / või raviplaan edasiseks raviks ning säilitage kõik juhtumiga seotud dokumendid (analüüside ja uuringute vastused, retseptid jms).

Pikemaajalisem haiglaravi välisriigis ja / või kindlustatu saatmine kodumaale tuleb enne teenuste tellimist kooskõlastada PZU-ga.

Pagas on kadunud või kahjustada saanud:

 • Kui reis jääb ära või katkeb tervislikel põhjustel / (lähedase) surmajuhtumi tõttu, palume esimesel võimalusel teavitada reisikorraldajat / reisibürood / transpordiettevõtet reisi tühistamise või piletite muutmise vajadusest.
 • Registreerige tervisekahjustus viivitamatult raviasutuses ja küsige arstitõendi / haigusloo väljavõte, millel on näha haigestumise põhjus / diagnoos ja haigestumise täpne aeg. (Lähedase) Surmajuhtumi korral palume esitada surmatunnistuse koopia.
 • Reisi hilinemisel transpordiettevõtte süül küsige transpordiettevõttelt kirjalik tõend, millele on märgitud transpordivahendi hilinemise aeg ja võimalusel hilinemise põhjus.
 • Reisile hilinemisel, kui hilinemine on tingitud liiklusõnnetusse sattumisest, vormistage toimunud liiklusõnnetus sündmuskohal ning võimalusel tehke sündmust tõendavad fotod.

Palun koguge ja säilitage kõik kahju tekkimist ja ulatust tõendavad dokumendid (reisibroneeringud, piletid, arved, maksekviitungid jms)

Kodukindlustuse kahjujuhtumi korral toimige järgmiselt:

 • Esimese asjana tagage alati inimeste ohutus. Kui juhtumi käigus sai inimene viga, siis teavitage kohe häirekeskust ja tegutsege saadud juhiste järgi. 
 • Teata kahjust  PZU kodulehel
 • Varguse puhul täitke Politsei- ja Piirivalveameti kodulehel elektrooniline kuriteoteate vorm. Kui olete saanud kuriteoteate koopia, saatke see aadressile varakahju@pzu.ee.
 • Esimese asjana tagage alati inimeste ohutus. Kui juhtumi käigus sai inimene viga, siis teavitage kohe häirekeskust ja tegutsege saadud juhiste järgi. Liiklusõnnetuse puhul vormistage juhtum vastavalt kehtivatele õigusaktidele. Täitke avaldus „Teade liiklusõnnetusest“. Kui pooled ei ole süü osas ühel nõul või kannatanu on teadmata, tuleb sündmuskohale kutsuda politsei.
 • Teata kahjust PZU kodulehel:
  Kaskokindlustuse kahjuteade
  Liikluskindlustuse kahjuteade
 • Rohkem infot PZU kodulehel