Muuda keelt:
Image
Father playing with his daughter

Pank paremateks otsusteks

Kui teed sinu jaoks olulisi otsuseid, võta meiega ühendust.

Paragraphs
Media

Meie eesmärk

Meie eesmärk on läbi vastutustundliku nõustamise ja kapitali kujundada positiivset tulevikku. Nii täna kui tulevastele põlvedele.

Meie käitumisviisid

Loome väärtust

Tegutseme pikaajaliselt

Loome positiivseid suhteid

750 000

Era- ja äriklientide arv Eestis.

1 017

Töötajate arv, kes on pühendunud maailmatasemel teenuse pakkumisele.

Vastutustundliku ettevõtluse kuldmärgise

pälvinud pank.

Organisatsioon

Usaldus on meie jaoks kõige alus. Seetõttu peame oluliseks klientide, aktsionäride, töötajate ja teiste asjaosaliste usalduse säilitamist. Töötajate professionaalsus on väga tähtis ja seda on ka usaldusväärse riskikultuuri, sisekontrolli ja tugeva ettevõtte juhtimise raamistiku säilitamine koos selgelt määratletud rollide ja vastutusega. Struktuur 

Kõneisikud

Kui vajad üksikasjalikumat teavet või selgitusi panganduse, rahanduse, toodete või teeninduse kohta, võta ühendust meie ekspertide ja kõneisikutega.

Kõneisikute kontaktid

Seotud ettevõtted


Lisaks mitmekülgsetele panga- ja finantsteenustele pakuvad SEB Grupi ettevõtted erinevaid investeerimis- ja finantseerimistooteid.

SEB Liising

AS SEB Liising asutati 1994. aastal ja on üks suuremaid liisingteenuse pakkujaid Eestis lähtuvalt turuosa suurusest. SEB Liisingu 100% aktsiate omanik on AS SEB Pank.

SEB Varahaldus

AS SEB Varahaldus asutati 1996. aastal ja kuulub 100% SEB Life and Pension Baltic SE-le. Peamiseks tegevusvaldkonnaks on pensionifondide valitsemine.

SEB Life and Pension Baltic SE Eesti filiaal

SEB Life and Pension Baltic SE on üks juhtivaid elukindlustusseltse Baltikumis. Eesti kindlustus- ja pensionikliente teenindab ettevõtte filiaal – SEB Life and Pension Baltic SE Eesti filiaal.

Investorile

Ligipääs finantsaruannetele, aastaaruannetele ja vahearuannetele alates 2005. aastast.
SEB Grupi aruanded leiab SEB Grupi lehelt.

Loen edasi

Osanikud ja krediidireitingud

Informatsioon SEB peamise osaniku ja krediidireitingute kohta.


Loen edasi

Kahtlusest teavitamine

SEB on kehtestanud kahtlusest teavitamise protsessi. Kui töötaja või muu isik avastab võimaliku ebaeetilise või ebaseadusliku käitumise, peaks ta oma tähelepanekutest teatama. Hoiame teavitanud isikut edasiste meetmete, järelepärimiste ja arutelude käigus salajas, kui me ei ole seaduse alusel kohustatud teda avalikustama.

Kahtluse korral võtke ühendust

Ivo Leetmaa, vastavuskontrolli divisjoni juht: tel +372 665 6261
Liia Tiks, siseaudit: tel +372 665 6527

Võite probleemist teatada ka anonüümselt veebilehel sebgroup.com/whistleblowing.