Muuda keelt:

Finantsriskide analüüs valuutariskide maandamiseks

Paragraphs
  • Analüüsime teie tegevuse põhjal valuutariske.
  • Teeme kindlaks vahetuskursside kõikumisest põhjustatud võimaliku kahju.
  • Selgitame vahetuskurssidega seotud riskide maandamise meetodeid.
  • Pakume kohandatud ja teie riskitasemele vastavaid võimalusi.
     

Võime määrata, kuidas vahetuskursside kõikumised teie ettevõtte finantstulemusi mõjutavad ja tutvustada erinevaid võimalusi kursside kõikumisega seotud riskide maandamiseks.

Riskianalüüsist saadav kasu

Valuutakursi muutuste kahjuliku mõju vältimine või leevendamine.
Rahavoo kõikumiste vähendamine.
Parem hinnastamine.
Soovitud kasumi planeerimine.

Kuidas saame teie ettevõtet aidata? 

Tooteid ja teenuseid eksportivate või importivate, välisettevõtetesse investeerivate või välisvaluutas laene võtvate ettevõtete finantstulemusi mõjutavad valuutakursid ja nende muutused üha enam. Teeme kindlaks, millisel määral vahetuskursid teie ettevõtte finantstulemusi mõjutavad ja pakume valuutakursside riskide maandamise võimalusi. Soovides pakkuda parimat lahendust riskide maandamiseks, kasutame järelvõrdluse meetodit ja tugineme ettevõtte tegevusele ja turuandmetele.

Lisainfo saamiseks võtke meiega ühendust


Helistage meile:
Klienditugi +372 665 5100
Marketsi müügiosakond, kell 9–17 telefonil +372 665 6610

Kirjutage meile: markets@seb.ee


Tuletisinstrumentide kohta toodud andmed, näited ja informatsioon on mõeldud ainult teavitamiseks. Informatsiooni koostamisel pole lähtutud teie teadmistest konkreetsete finantsinstrumentide kohta või kogemustest nendega, samuti ei teata teie investeerimiseesmärke või rahalist riskitaluvust, kui teostate oma investeerimiseesmärkidele vastavat tehingut. Seetõttu ei saa käesolevat pidada isiklikuks investeerimissoovituseks, tuletisinstrumentide alaseks nõustamiseks või investeeringuanalüüsiks, konkreetse finantsinstrumendi ostu- või müügiorderiks ning see ei ole ühegi tehingu aluseks ega osaks.