Muuda keelt:

Kodukindlustuse pakkumuse küsimine

Paragraphs

Kui oled SEB klient ja internetipanga kasutaja, saad kindlustuspakkumise kõige kiiremini internetipanga kaudu.

Sisenen internetipanka

Täita ainult siis, kui tegemist on majaga
Ehitise klaaspindade purunemisel, lukkude asendamisel ja ajutise elukoha üürikulude kindlustusel omavastutus puudub
Kindlustatud on ka Sinu või pereliikmetega kaasas olev kodune vara (nt autos, tööl, koolis, reisil, puhkusel).
Vastutuskindlustuses on kindlustusjuhtumiks ootamatu, äkiline ja ettenägematu õigusvastane kahju tekitamine, mille tagajärjel on kolmandal isikul tekkinud kahju ja kindlustusvõtjal või tema pereliikmel tekkinud seadusjärgne kahju hüvitamise kohustus. Näiteks on kindlustusjuhtumiks kahju, mille on tekitanud kindlustatud hoone katuselt kukkunud lumi, eluruumidest alguse saanud veekahju alumistele naabritele.
Soodustatud isik

Tutvuge enne pakkumuse küsimist ning kindlustuslepingu sõlmimist kodukindlustuse kindlustusteenuse teabedokumendiga, mis annab ülevaate kindlustusteenusest, selle tingimustes sätestatud piirangutest ja välistustest, kodukindlustuse tingimustega ning PZU kindlustuslepingute üldtingimustega. Vajaduse korral pidage nõu asjatundjaga SEB klienditeeninduse numbril 665 5100.

Kindlustusagent saab kindlustuse vahendamise eest agenditasu, mis sisaldub kindlustusmakses. PZU poolt kindlustusagendile makstav kodukindlustuse vahendustasu on 26,7% kindlustusmaksest.

Isikuandmete töötlemine

Juhime Teie tähelepanu, et nõustudes käesoleva PZU kindlustuspakkumusega, kinnitate PZU-le, et olete aru saanud PZU isikuandmete töötlemise põhimõtetest, millega saate tutvuda PZU kodulehel.

Pangasaladus ja konfidentsiaalne info

Nõustudes kindlustuslepingu sõlmimisega, annab kindlustusvõtja AS-ile SEB Liising nõusoleku AS SEB Liising poolt kindlustusvõtja kohta teada olevate andmete (sh pangasaladusena ja konfidentsiaalse infona käsitletavate andmete) edastamiseks PZU-le kindlustuslepingu täitmise eesmärgi saavutamiseks.

Teavitus vaidluste lahendamise, finantsjärelevalve ja lepingu suhtes kohaldatav õiguse kohta

Kindlustuslepinguga seotud kaebus tuleb esitada e-kirja teel aadressile info@pzu.ee või posti teel aadressile PZU Kindlustus, Pärnu mnt 141, Tallinn 11314. Kaebusele vastatakse hiljemalt 15 päeva jooksul, kui kaebuse esitajat ei ole teavitatud teisiti. PZU kaebuse menetlemise korraga saab tutvuda PZU kodulehel.

Vaidluse korral võib pöörduda kindlustuse lepitusorgani poole, mis tegutseb Eesti Kindlustusseltside Liidu (EKsL) juures aadressil Mustamäe tee 46, Tallinn 10621. Täpsem info EKsLi veebilehel.

Tarbija võib lepingust tekkinud vaidlusega pöörduda ka Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti juures asuva tarbijavaidluste komisjoni poole, mille kontaktandmed on: Endla 10a, 10142 Tallinn; e-post avaldus@komisjon.ee. Täpsema  info tarbijavaidluste komisjoni menetlusreeglite kohta leiate tarbijavaidluste komisjoni veebilehelt.

Kindlustusvõtjal on õigus esitada kindlustusandja tegevuse kohta kaebus Finantsinspektsioonile aadressil Sakala 4, 15030 Tallinn.

PZU on AB "Lietuvos draudimas" Eesti filiaali kaubamärk Eestis. AB "Lietuvos draudimas" on Leedu kahjukindlustusselts, mis kuulub rahvusvahelisse PZU kontserni. AS SEB Liising tegutseb AB "Lietuvos draudimas" Eesti filiaali kindlustusagendina ja on kantud Finantsinspektsiooni veebilehel avalikustatud kindlustusvahendajate nimekirja. Nimekirja leiate aadressilt www.fi.ee.

 

Vajutades  nuppu "Saadan" kinnitate, et olete tutvunud  PZU kindlustusteenuse teabedokumendiga, PZU kindlustustingimustega ning nõustute oma andmete töötlemisega ülaltoodud korras.