Muuda keelt:
Image

Piirangud maksete tegemisel

Paragraphs

Riigid ja piirkonnad, millega seotud välisarveldused on keelatud

Rahvusvaheliste sanktsioonide, korrespondentpankade või SEB Panga poolt kehtestatud tingimuste tõttu, SEB Pank ei võimalda teostada välisarveldusi nimekirjas toodud riikidega: 

 • Kuuba
 • Krimm / Sevastopol
 • Iraan
 • Põhja-Korea
 • Sudaan
 • Süüria
 • Venezuela

Lisaks sellele, et SEB Pank ei paku makseid ega võtta vastu laekumisi nendest riikidest, ei ole võimalik läbi SEB Panga teha selliseid tehinguid, millel on nende piirkondadega muu otsene või kaudne puutumus.

SEB digiteenuseid, sh internetipanka ja mobiilirakendust, ei ole võimalik kasutada Põhja-Koreas, Süürias, Kuubal, Krimmi piirkonnas, Iraanis ning Venezuelas viibides. Piirangud tulenevad ulatuslikest rahvusvahelistest sanktsioonidest, mis nendele piirkondadele kehtivad. Täpsem info sanktsioonide kohta, mida SEB Pank järgib, on sätestatud  üldtingimustes.

Piirangud: Venemaa ja Valgevene

Alates 1. juunist 2022 on SEB lõpetanud kõikides valuutades makseteenuste pakkumise Venemaa ja Valgevene suunal.

Tulenevalt Venemaale kehtestatud ulatuslikest sanktsioonidest ning SEB korrespondentpankade poolt kehtestatud täiendavatest piirangutest, ei ole võimalik läbi SEB Panga teha lisaks ka selliseid tehinguid, millel on Venemaaga otsene või kaudne puutumus (nt tehingu sisuks on kaubatransport Venemaale, Venemaa ettevõtte konto asub mõne muu riigi pangas jne).

Valgevenele on samuti kehtestatud ulatuslikud sanktsioonid, millest tulenevalt võib SEB keelduda ka tehingutest, millel on otsene või kaudne puutumus Valgevenega.

Venemaale ja Valgevenele kehtestatud sanktsioonid

Riigid ja piirkonnad, millega seotud välisarveldused on piiratud

Rahvusvaheliste sanktsioonide, ja nendest kõrvalehoidumise ohu, korrespondentpankade või SEB Panga poolt kehtestatud tingimuste tõttu võib esineda piiranguid välisarvelduste teostamisel nimekirjas toodud riikidega:

 • Afganistan
 • Araabia Ühendemiraadid
 • Aserbaidžaan
 • Burundi
 • Egiptus
 • Guinea / Guinea-Bissau
 • Haiti
 • Iraak
 • Jeemen
 • Kesk-Aafrika Vabariik
 • Kongo Demokraatlik Vabariik
 • Kõrgõzstan
 • Liibanon
 • Liibüa
 • Lõuna-Sudaan
 • Mali
 • Myanmar (Birma)
 • Nicaragua
 • Pakistan
 • Somaalia
 • Zimbabwe
 • Transnistria Moldaavia Vabariik
 • Tuneesia
 • Türgi
 • Türkmenistan
 • Donetsk, Luhansk; Herson; Zaporižžja*

*Nendesse piirkondadesse on võimalik teha makseid, mis on seotud Ukraina Valitsuse kontrolli all olevate aladega.

Riikide/piirkondade nimekiri ei ole täielik ning võib aja jooksul muutuda. Pank võib keelduda makse teostamisest, peatada makset ning nõuda kliendilt makse kohta lisainfot ja dokumente veendumaks, et makse täitmisega ei rikutaks rahvusvaheliste sanktsioonide, korrespondentpankade või SEB Panga poolt kehtestatud tingimusi.

Osapooled, kellega seotud maksed on keelatud

SEB Pank järgib Eesti Vabariigi, ÜRO, Euroopa Liidu Nõukogu või mõne muu Eestile järgimiseks kohustusliku institutsiooni kehtestatud piiravaid meetmeid. SEB Pangal on õigus keelduda tehingutest, mis Panga hinnangul neid piiravaid meetmeid rikuvad või mille osas ei ole SEB Pangal võimalik rikkumise riski välistada.

Tulenevalt pangapoliitikast ei arvelda SEB Pank OFAC SDN (Office of Foreign Assets Control Specially Designated Nationals List) nimekirja kuuluvate füüsiliste ega juriidiliste isikute, asutuste või üksustega või 50% või enam nende omanduses olevate juriidiliste isikutega.

Piirangud maksetele USA dollarites

SEB Pank pakub makseteenust USA dollarites ainult neile isikutele ja ettevõtetele, kelle asukoht või registreeritud aadress on Eestis. Lisaks rakenduvad piirangud ettevõtetele, kes tegutsevad kõrge rahapesuriskiga tegevusaladel, sealhulgas valuutavahetus ja/või maksevahendus, krediidi- ja finantseerimisasutus, hasart- ja õnnemängud, tulirelvade käitlemine. SEB Pank ei võta teistelt klientidelt vastu maksejuhiseid USA dollarites vahendajapankade kehtestatud piirangute tõttu.

Ebamugavuste vältimiseks palume meie panga kaudu ülekandeid teha või makseid vastu võtta eurodes või esitada maksekorraldusi USA dollarites selle riigi pangas, kus Te elate või Teie ettevõte on registreeritud.

Võimalikud täiendavad piirangud välismaksetele

Täiendavalt võib lisada piiranguid maksetele teistes valuutades kui ka väljastpoolt Euroopa majanduspiirkonda sissetulevatele ja väljaminevatele maksetele eurodes, kui ettevõtted tegutsevad kõrge rahapesuriskiga tegevusaladel, sealhulgas valuutavahetus ja/või maksevahendus, krediidi- ja finantseerimisasutus, hasart- ja õnnemängud, tulirelvade käitlus.