Change language:

III samba väljamaksed

Paragraphs

Ülevaade

 

III samba kindlustuslepingust saab teha väljamakse

  • tähtajalise lepingu lõppemisel või lõpetamisel,
  • tähtajatu lepingu lõpetamisel või lepingu kestel.

Vabatahtlikust pensionifondist saab teha väljamakse igal ajal, lunastades kõik või soovitud hulga pensionifondi osakuid.
Nii kindlustuslepingusse kui ka fondi kogutud raha võite välja võtta
eluaegse kindlustuspensionina.

SEB Eluaegne Pension

 

SEB Eluaegse Pensioni lepingu alusel tehakse teile kokkulepitud suuruses väljamakseid elu lõpuni. Eluaegsed väljamaksed III sambast kuu- ja kvartalipensionina on tulumaksuvabad pärast teie 55-aastaseks saamist.


Eluaegse pensioni väljamaksete puhul on võimalik juurde valida järgmisi eritingimusi:

  • garantiiperiood, mis kindlustab teie pärijatele väljamaksete tegemise kokku lepitud perioodi ulatuses pärast kindlustatu surma;
  • väljamaksete edasilükkamine, mis võimaldab väljamaksete algust pärast lepingu sõlmimist edasi lükata kuni 12 kuud alates lepingu sõlmimisest.

Kindlustatu surma korral garantiiperioodi ajal kindlustusleping lõpeb ja pensionimaksete tegemine lõpetatakse, soodustatud isiku(te)le makstakse välja lepingujärgsed pensionimaksed ühekordse maksena.
SEB Eluaegse pensioni tingimused

SEB Eluaegne Pension on mõeldud neile, kes

Lepingu sõlmimiseks registreeruge nõustamisele.

Registreerun nõustamisele

  • soovivad väljamaksetelt tulumaksuvabastust;
  • soovivad kindlat sissetulekut elu lõpuni.

Lepingu sõlmimiseks registreeruge nõustamisele.