Muuda keelt:

III samba maksustamine

Paragraphs

Sissemaksed

III pensionisamba sissemaksetelt tagastab riik tulumaksu. Tulumaks on võimalik tagasi saada sissemaksetelt, mis ei ületa 15% teie aastasest brutosissetulekut või 6000€ aastas. Antud limiit on ühine nii teie kui teie tööandja poolt tehtud sissemaksetele.

Tulumaks tagastatakse ainult siis, kui olete aasta jooksul tulumaksu maksnud. Kui kogu teie sissetulek on maksuvaba ja te tulumaksu ei maksa, siis ei ole ka tulumaksutagastus võimalik. Tulumaksutagastuse saamiseks tuleb esitada tuludeklaratsioon.

Väljamaksed

III sambasse kogutud raha on võimalik välja võtta igal ajal.

Pensionieas tehtavad väljamaksed III sambast teie aasta tulu ei suurenda. Pensioni III samba esmaomandamisest peab olema möödunud vähemalt 5 aastat.

Kõik maksustatavad väljamaksed enne pensioniiga III sambast suurendavad teie aastatulu, mille alusel arvutatakse teie maksuvaba tulu määra. Seega võib III samba väljamakse mõnedel juhtudel vähendada või täiesti ära kaotada teie maksuvaba tulu. Kui maksuvaba tulu vähenemisega ei ole aasta jooksul makse makstes arvestatud, tekib teil maksuvaba tulu vähenenud osa arvelt täiendava tulumaksu maksmise kohustus.


Väljamaksete maksustamine


Väljamakse enne 5 aasta möödumist lepingu sõlmimisest või osaku esmakordsest omandamisest

Väljamakse Te ei ole pensioni­ealine * Te olete pensioni­ealine *
Ühekordse väljamakse tulumaksumäär 20% 20%
Alla soovitusliku kestusega täiendav fondipension - 10%
Vähemalt soovitusliku kestusega täiendav fondipension väljamaksega vähemalt üks kord kolme kuu jooksul - Tulumaksuvaba
Kindlustuspensioni eluaegne väljamakse vähemalt üks kord kolme kuu jooksul - Tulumaksuvaba


Väljamakse pärast 5 aasta möödumist lepingu sõlmimisest või osaku esmakordsest omandamisest **

Väljamakse Te ei ole pensioni­ealine * Te olete pensioni­ealine *
Ühekordse väljamakse tulumaksumäär 20% 10%
Alla soovitusliku kestusega täiendav fondipension - 10%
Vähemalt soovitusliku kestusega täiendav fondipension väljamaksega vähemalt üks kord kolme kuu jooksul - Tulumaksuvaba
Kindlustuspensioni eluaegne väljamakse vähemalt üks kord kolme kuu jooksul - Tulumaksuvaba

Maksusüsteemi reguleerivad õigusaktid võivad tulevikus muutuda. Maksustamine oleneb individuaalsetest asjaoludest, sealhulgas Teie maksuresidentsusest jms.

* Alates 01.01.2021 täiendava kogumispensioni lepingu sõlminud või esmakordselt vabatahtliku pensionifondi osakuid omandanud isik jõuab pensioniikka, kui riikliku pensionikindlustuse seaduses sätestatud vanaduspensioniikka jõudmiseni on jäänud viis aastat.
** Kui täiendava kogumispensioni kindlustusleping sõlmiti või isik omandas vabatahtliku pensionifondi osakuid esmakordselt enne 2021. aasta 1. jaanuari, on pensioniiga 55 aastat. Kui kõik isikule kuuluvad vabatahtliku pensionifondi osakud on tagasi võetud ja isik omandab hiljem uuesti vabatahtliku pensionifondi osakuid, loetakse selline osakute omandamine esmakordseks osakute omandamiseks.

 

Juhul kui, olete kindlustatud isik ja Teil on tuvastatud puuduv töövõime või Teil oli puuduv töövõime vahetult enne vanaduspensioniiga, on Teile kõik väljamakse liigid tulumaksuvabad.

Pensionifondi või kindlustusandja likvideerimisel on väljamakse maksutatud tulumaksuga 10% määraga.

Pärijatele või soodustatud isikule tehtud ühekordsed väljamaksed või kindlustuspensioni eluaegne väljamakse vähemalt üks kord kolme kuu jooksul on maksustatud tulumaksuga, 20% määraga.

Liikumine erinevate kogumislahenduste vahel

 

Kogumisperioodil on võimalik erinevate III samba kogumislahenduste ja teenusepakkujate vahel liikuda tulumaksu maksmata, kui teile ei tehta vahepeal rahalist väljamakset.

III samba toodete vahel liikudes algab väljamaksete puhul tulumaksusoodustuse saamiseks vajaliku 5 aasta lugemine esimese kindlustuslepingu sõlmimisest või esimeste pensionifondi osakute soetamisest.