Muuda keelt:

Vastutustundlik investeerimine

Paragraphs

SEB püüab pakkuda laiapõhjalisi ja konkurentsivõimelisi investeerimisvõimalusi, mille investeerimisprotsessides ja tootetingimustes on juba arvestatud jätkusuutlikkuse riskide ja mõjudega.

SEB järgib SEB grupi jätkusuutlikkusriskidega arvestamise poliitikat (PDF) investeerimisotsuste tegemisel ja investeerimisnõustamisel.

Teave jätkusuutlikkusriskide arvestamise kohta

SEB arvestab jätkusuutlikkusriskidega oma investeerimisotsustes, mida tehakse väärtpaberiportfelli valitsemise teenuse pakkumisel, samuti investeerimis- ja kindlustusnõustamisel, jälgides põhimõtteid, mis on kirjeldatud poliitikas.

Teave jätkusuutlikkusele avalduva ebasoodsa mõju arvestamise kohta

SEB arvestab portfellivalitsemisel, investeerimisnõustamisel või kindlustusnõustamisel kehtivaid jätkusuutlikkuse nõudeid, sh võimalikku avalduvat ebasoodsat mõju jätkusuutlikkusele.

Jätkusuutlikkusriskide ja ebasoodsa mõju arvestamise põhimõtted jätkusuutlikkusele

SEB-l on jätkusuutlikkuse poliitikate raamistik, mis näeb ette investeerimisotsuste tegemise põhimõtted. Nende poliitikate hulka kuuluvad näiteks nii jätkusuutliku ettevõtluse poliitika, kui ka keskkonnapoliitika ja inimõiguste poliitika.

Tasustamise põhimõtted seoses jätkusuutlikkusriskide arvestamisega

SEB töötasupoliitika arvestab jätkusuutlikkusriskidega.