Muuda keelt:

SEB kliimatuleviku pensionifond indeks

Paragraphs

Kogumine III pensionisamba fondi

III pensionisamba fondi on võimalik koguda tehes regulaarseid sissemakseid või kandes raha teile sobilikul ajal fondi.

Kogumisperiood üle 10 aasta
Eelistate kõrge riskiga fondi
Pensionivara väärtuse kõikumine suures ulatuses
Aktsiate osakaal kuni 100%

Investeerimisstrateegia

Fondi vara investeeritakse passiivset investeerimisstrateegiat rakendades 100% ulatuses teistesse aktsiariski võtvatesse fondidesse, mis põhinevad peamiselt süsinikuheitmete jalajälje vähendamisega seotud ja positiivseid kliimamuutusi toetavatel finantsindeksitel. Investeeringud on lubatud ainult jätkusuutlike finantsteenuste avalikustamise määruse (Sustainable Finance Disclosure Regulation ehk SFDR ) artiklis 8 või 9 sätestatud tingimustele vastavatesse ehk „rohelistesse“ indeksfondidesse.
Aktsiatesse investeerimisega kaasnevad kõrged riskid, mis võivad põhjustada vara väärtuse suuri kõikumisi.

Kogumiseesmärk

Ülemaailmsetele aktsiaturgudele võimalikult lähedase tootluse saavutamine, võttes arvesse fondi eesmärke avaldada positiivset mõju globaalsetele kliimamuutustele. See tähendab, et pensionifondi investeeritud raha väärtus sõltub otseselt aktsiaturgude tulemustest.

Põhiteave
Fondi tootlus
Teave jätkusuutlikkuse kohta

SEB pensionifonde haldab SEB Varahaldus. SEB Varahalduse pensionifonde vahendavad SEB Life and Pension Baltic SE Eesti filiaal ja SEB Pank.

Sinu pension suudab võidelda kliimamuutuste vastu

Fondi süsiniku jalajälg on fondi  loomise ajal vähemalt 30% madalam kui tavalisel globaalsel aktsiaindeksil.
Süsihappegaasi heitme vähendamise trend (3 aasta jooksev keskmine) peab olema langev, fondil peab olema ka madalam süsinikuintensiivsus võrreldes tava-aktsiaturgudega.

Välistav jälgimine
Jätkusuutlik pension

Iga-aastastelt sissemaksetelt saate 20% tulumaksutagastust

Title
Pensioni väljamaksed

Description
III pensionisambasse kogunenud summat saab igal ajal välja võtta, lunastades kas kõik või ainult soovitud summa pensionifondi osakuid.
Tulumaksu rakendatakse kogu väljamakse summale, maksumäär sõltub vanusest ja investeerimisperioodi pikkusest.

  1. tähtajalise lepingu lõppemisel või lõpetamisel

  2. tähtajatu lepingu lõpetamisel või selle kehtivuse ajal

Call to action button

Miks koguda pensioniks?

Tänane pensionisüsteem tähendab, et tavaline pensionär saab ainult 40% oma pensionieelsest palgast. Kogudes II ja III sambasse, võite oodata 60-70% oma pensionieelsest sissetulekust.
Nüüd saame riigilt eelmistest põlvkondadest väiksema osa pensionist. Lisaks pikeneb oodatav eluiga, mis tähendab, et pensionile jäämine pikeneb ja enda kogutud säästud muutuvad üha olulisemaks.
Olles aktiivne saate mõjutada seda, kuidas teie sääsud aja jooksul kasvavad ning oma pensioni paremini planeerida.
Mida varem alustate pensioniks kogumist, seda vähem peate igakuiselt raha kõrvale panema.