Muuda keelt:
Image
ESG Hero

Jätkusuutlikkust edendav pension

Sinu valikud – globaalne mõju

Paragraphs

Elus on hetki, mil tuleb teha kompromisse, kuid võimalus jätkusuutlikult ja vastutustundlikult investeerida ei peaks olema üks neist kompromissidest.

Kliimamuutuste mõju on üks tänase maailma suurimaid murekohti ning üleminek madala süsinikuheitega majandusele on korraga nii risk kui ka võimalus. 

Kuidas oleks, kui Teie pensionifondid investeerivad jätkusuutlikkust edendavatesse lahendustesse ja aitavad sellega maailma keskkonnasõbralikumaks ja paremaks muuta?

Miks me hoolime?

Üks SEB peamistest ambitsioonidest on panustada jätkusuutlikkesse ettevõtmistesse, et luua kestvamat keskkonda ja vähendada CO2 jalajälge. Peame oluliseks toetada ettevõtteid, mis lisavad ühiskonna arengusse väärtust ning teevad seda eetiliselt ja läbipaistvalt.

Mida arvavad Baltimaade inimesed jätkusuutlikest investeeringutest?

75%

75% Balti riikides vastanutest pidas oluliseks, et nende pension on investeeritud jätkusuutlikes fondides

ja nendest 44% vastanutest pidas seda lausa väga oluliseks.

62%

47% vastanutest eelistaks investeeringuid fondides, mis edendavad keskkonnaalaseid või sotsiaalseid omadusi

ja lisaks 15% eelistaks fonde, mille peamine eesmärk on jätkusuutlike investeeringute tegemine.* 

*SFDR’i artikkel 8 ja artikkel 9 – Sustainable Finance Disclosure Regulation (Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2019/2088, mis käsitleb jätkusuutlikkust käsitleva teabe avalikustamist finantsteenuste sektoris)

SEB uuring, märts 2021, 1500 vastajat vanuses 18–55

Kas kõrge tootlus või jätkusuutlikkus?

SEB-s me ei vali tootlikkuse või jätkusuutlikkuse vahel. Ettevõtted, kes pööravad järjepidevalt ja süsteemselt tähelepanu jätkusuutlikkusele, on pikas plaanis edukamad kui need, kes sellega ei tegele. Seega on võimalik valida mõlemad – nii tootlus kui ka jätkusuutlikkus. 

Endriko-Vorklaev


„Oleme täpsustanud SEB pensionifondide rohe-eesmärke ja 2024. aastaks on 75% investeeringutest vastutustundlikkust edendavad. Selleks oleme aktsia- ja võlakirjafonde vahetanud vastutustundlikemate fondide vastu, mis välistavad portfellidest saastava energiasektori ning mitmed teised nn. ebaeetilised valdkonnad.

Ka uute üksikinvesteeringute tegemisel jälgime seatud rohe-eesmärke ning oleme portfellist müünud investeeringuid, mis ei ole meie väärtustega kooskõlas. SEB roheambitsioonid ei puuduta vaid ühte pensionifondi, vaid me liigume aina rohkem rohelisema ja jätkusuutlikuma mõttemaailma poole kõigis meie fondides.“

Endriko Võrklaev
AS SEB Varahalduse fondijuht

592 miljonit eurot

SEB klientide, sealhulgas ka Teie, pensionivarasid on juba üle 592 miljoni euro ulatuses vastutustundlikult investeeritud. Sellest ligi 30 miljonit on investeeritud jätkusuutlikult.

*Andmed 2023. oktoobri seisuga

Jätkusuutlikud aktsiaindeksid on viimastel aastatel edestanud tavaindeksite tootlust

Image
ESG Returns
ESG Returns

Tuleviku tootlused võivad olla mineviku tootlustest erinevad (madalamad või kõrgemad).

Mida jätkusuutlik investeerimine endast kujutab?

Jätkusuutlikkus tähendab praeguste vajaduste katmist nii, et see ei toimu järgmiste põlvkondade tuleviku arvelt. Tegu on laia mõistega, kuhu on koondatud kolm valdkonda: keskkonnaalased, ühiskondlikud ja ettevõtete juhtimisega seotud teemad (inglise keeles ESG: environmental, social, governance).

Loe lähemalt ESG kohta

Milline on SEB jätkusuutlike investeeringute strateegia?

Jätkusuutliku investeerimise otsuseid tehes lähtume välistamise, positiivsete arengute võimendamise, kaasamise, aktiivse omaniku rolli ning ettevõtete mõjutamise põhimõtetest.

 
 
 

Kaasamine ja kõrge ESG-hinnang


Teeme koostööd fondivalitsejatega, kes järgivad UN-PRI (United Nations Principles for Responsible Investment) põhimõtteid ning kellel on kõrge ESG-hinnang. 

 
 

Välistamine


SEB-s on seatud piirangud otseinvesteeringutele ettevõtetesse, mis tegelevad vastuoluliste relvade, fossiilkütuste, tubaka ja hasartmängudega, samuti ettevõtetesse, mis on rikkunud inimõigusi või muid rahvusvahelisi konventsioone. Fondide valikul eelistame fondivalitsejaid, kes järgivad SEB-ga sarnaseid välistuskriteeriumeid.
 
 

Aktiivse omaniku roll


Omanikena saame investeeritavate ettevõtete tegevust mõjutada. Jälgime (peamiselt Baltimaades tegutsevate) ettevõtete tegevust ning suuname neid näiteks kliimaeesmärkide täitmise suunas või veename neid ambitsioonikamaid jätkusuutlikkuse eesmärke seadma. 
SEB Gruppi kuulumise eelis annab võimaluse mõjutada Põhjamaades asuvaid ettevõtteid SEB valitsetud fondide kaudu ja globaalselt tegutsevaid ettevõtteid läbi oma partnerite.
 
 

Jätkusuutlikud ja tugeva mõjuga investeeringud


SEB teeb jätkusuutlikkuse teemalisi investeeringuid teemadesse või varadesse, mis on seotud jätkusuutlikkuse arendamisega ning mõjuinvesteeringuid ettevõtetesse, organisatsioonidesse ja fondidesse, et lisaks tulu teenimisele, avaldada ka positiivset mõju ühiskonnale. 
Loe SEB jätkusuutlikest investeeringutest lähemalt: SEB vastutustundlik investeerimine (PDF)

 

SEB pensionifondid – konkurentsivõimelised ja ühiskondlike eesmärkidega

SEB pensionifondid on konkurentsivõimelise tootluse ja madalate tasudega, edendavad ESG-eesmärke  ja seisavad rohelisema ning jätkusuutlikuma maailma eest. SEBs saame koos Teiega keskkonnasõbralikumale maailmale kaasa aidata.

Tutvu pensioni lahendustega