Muuda keelt:
Paragraphs

SEB III samba pensionifond 18+

III pensionisamba fondi on võimalik koguda tehes regulaarseid sissemakseid või kandes raha teile sobilikul ajal fondi.

Kinnitan valiku internetipangas

Kogumisperiood üle 10 aasta
Eelistate kõrge riskiga fondi
Fond investeerib peamiselt aktsiatesse, mis võib põhjustada vara väärtuse suuri kõikumisi
Investeerimine aktsiatesse kuni 110%

Investeerimisstrateegia

SEB III samba pensionifondi 18+ vara võidakse võimenduse abil (näiteks fondi arvel laenu võtmise või tuletisinstrumentide kasutamise kaudu) aktsiariskiga instrumentidesse paigutada kokku kuni 110% fondi vara puhasväärtusest.

Kogumiseesmärk

Pensionivarade väärtuse kasvatamine. See tähendab, et pensionifondi paigutatud  raha pikaajaline tootlus peaks ületama inflatsioonimäära.

Põhiteave
Fondi tootlus
Teave jätkusuutlikkuse kohta

SEB pensionifonde haldab SEB Varahaldus. SEB Varahalduse pensionifonde vahendavad SEB Life and Pension Baltic SE Eesti filiaal ja SEB Pank.

Iga-aastastelt sissemaksetelt saate 20% tulumaksutagastust

Title
Pensioni väljamaksed

Description
III pensionisambasse kogunenud summat saab igal ajal välja võtta, lunastades kas kõik või ainult soovitud summa pensionifondi osakuid.
Tulumaksu rakendatakse kogu väljamakse summale, maksumäär sõltub vanusest ja investeerimisperioodi pikkusest.

  1. tähtajalise lepingu lõppemisel või lõpetamisel

  2. tähtajatu lepingu lõpetamisel või selle kehtivuse ajal

Call to action button

Miks koguda pensioniks?

Tänane pensionisüsteem tähendab, et tavaline pensionär saab ainult 40% oma pensionieelsest palgast. Kogudes II ja III sambasse, võite oodata 60-70% oma pensionieelsest sissetulekust.
Nüüd saame riigilt eelmistest põlvkondadest väiksema osa pensionist. Lisaks pikeneb oodatav eluiga, mis tähendab, et pensionile jäämine pikeneb ja enda kogutud säästud muutuvad üha olulisemaks.
Olles aktiivne saate mõjutada seda, kuidas teie sääsud aja jooksul kasvavad ning oma pensioni paremini planeerida.
Mida varem alustate pensioniks kogumist, seda vähem peate igakuiselt raha kõrvale panema.