Muuda keelt:
Paragraphs

SEB III samba pensionifond 65+

III pensionisamba fondi on võimalik koguda tehes regulaarseid sissemakseid või kandes raha teile sobilikul ajal fondi.

Soovite III samba väljamakseid fondipensioni kaudu või plaanite järgmise 3 aasta jooksul III samba ühekordse väljamaksena välja võtta
Eelistate madala riskiga fondi
Suudate taluda pensionivara väärtuse mõõdukat kõikumist
Fond investeerib peamiselt võlakirjadesse ja hoiustesse, kuid lubatud on ka investeeringud aktsiainstrumentidesse kui portfelli kogurisk ei ületa fondi riskiprofiili.

Investeerimisstrateegia

SEB III samba pensionifondi 65+ varast paigutatakse aktsiariskiga instrumentidesse kuni 40% fondi vara väärtusest ning ülejäänu investeeritakse peamiselt võlaväärtpaberitesse ja hoiustesse. Investeeringute tegemisel, sh aktsiariskiga instrumentidesse investeerimisel veendub fondivalitseja, et fondi investeeringute portfelli riskitase vastab fondi riskiprofiilile.

 

Kogumiseesmärk

Pensionivara väärtuse suurendamine. See tähendab, et pensionifondi paigutatud raha pikaajaline tootlus peaks ületama inflatsiooni määra.

Põhiteave
Fondi tootlus
Teave jätkusuutlikkuse kohta

SEB pensionifonde haldab SEB Varahaldus. SEB Varahalduse pensionifonde vahendavad SEB Life and Pension Baltic SE Eesti filiaal ja SEB Pank.

Iga-aastastelt sissemaksetelt saate 20% tulumaksutagastust

Title
Pensioni väljamaksed

Description
III pensionisambasse kogunenud summat saab igal ajal välja võtta, lunastades kas kõik või ainult soovitud summa pensionifondi osakuid.
Tulumaksu rakendatakse kogu väljamakse summale, maksumäär sõltub vanusest ja investeerimisperioodi pikkusest.

  1. tähtajalise lepingu lõppemisel või lõpetamisel

  2. tähtajatu lepingu lõpetamisel või selle kehtivuse ajal

Call to action button

Miks koguda pensioniks?

Tänane pensionisüsteem tähendab, et tavaline pensionär saab ainult 40% oma pensionieelsest palgast. Kogudes II ja III sambasse, võite oodata 60-70% oma pensionieelsest sissetulekust.
Nüüd saame riigilt eelmistest põlvkondadest väiksema osa pensionist. Lisaks pikeneb oodatav eluiga, mis tähendab, et pensionile jäämine pikeneb ja enda kogutud säästud muutuvad üha olulisemaks.
Olles aktiivne saate mõjutada seda, kuidas teie sääsud aja jooksul kasvavad ning oma pensioni paremini planeerida.
Mida varem alustate pensioniks kogumist, seda vähem peate igakuiselt raha kõrvale panema.