Muuda keelt:

Uuring: naisi takistab ettevõtlusega tegelemast ühiskonnas valitsevad soostereotüübid