Muuda keelt:
Image
Forest

Aeg annab teie säästudele väärtust. Ärge kõhelge – alustage kogumist III pensionisambas.

Kui kogute pensioniks täiendavalt III sambas, võib teie tulevane pension olla kuni 80% praegusest sissetulekust.
Paragraphs
Media

Aeg on raha – alustage kogumist III pensionisambas ja valmistuge pensioniks kogu täiega

Oletame, et soovite oma III samba fondi igakuiselt panna 50 eurot. Kui asute koguma juba täna, on teil 25 aasta pärast kogutud 34 000 eurot. Kui aga asute koguma kümme aastat hiljem, on teil 25 aasta pärast kogutud vaid 14 000 eurot. 

Arvutused ja seal kasutud tootlus on näitlikud ja põhinevad järgmistel eeldustel. Pensionikeskuse 02.11.2023 seisuga on kõrge riskitasemega III samba fondide 15 aasta keskmine aastatootlus 6,61%. Käesolevas näites on fondi keskmine aastane tootlus 6%. Esimese näite puhul paneb klient oma III samba fondi järgnevad 25 aastat igakuiselt 50 eurot. Teise näite puhul alustab klient kogumist 10 aastat hiljem ja paneb järgnevad 15 aastat igakuiselt 50 eurot samasse fondi. Kogunev summa sõltub konkreetse pensionifondi tegelikult kujunevast tootluse määrast. Pensionifondide tootlusega on võimalik tutvuda Pensionikeskuse kodulehel. Pensionifondide mineviku tootlused ei tähenda lubadust ega viita sarnasele tootlusele tulevikus. Iga investeering on seotud riskiga ja investeeringute väärtus võib aja jooksul suureneda või väheneda.

SEB III pensionisammas on teie pikaajaline kogumislahendus

Riik soodustab täiendavat kogumist pensioniks. Kui esitate tuludeklaratsiooni, tagastab riik kuni 20% summast, mille olete aasta jooksul III sambasse investeerinud. Selle raha saate soovi korras taas III sambasse investeerida ja seeläbi oma sääste suurendada.
SEB internetipangas saate oma sääste mugavalt jälgida. Minu pensioni lehel saate ülevaate oma pensionivarast ja turul toimuvast, samuti saate arvutada oma tulevase pensioni suuruse. Personaalsed nõuanded pensionilehel annavad teile võimaluse oma pensionivara potentsiaalselt kasvatada.
Teie valite fondi, mis vastab teie vanusele ja riskitaluvusele. Teie otsustate, kui sageli ja kui suuri sissemakseid oma fondi teete.
Alates 2024. aastast on 100% meie III samba fondide varadest investeeritud jätkusuutlikkuse põhimõtteid arvestades. Nii saame luua keskkonnasõbraliku maailma meile endile ning tulevastele põlvedele.

III pensionisamba fondid

Vanus 18⎯60
SEB Kliimatuleviku Pensionifond Indeks

 • Aktsiate osakaal kuni 100%
 • Investeerimine fondidesse, mis järgivad parimal võimalikul viisil finantsturgude indeksite liikumist. Varade väärtus võib oluliselt kõikuda, kuid pikema aja jooksul on oodata varade suuremat kasvu
 • Kõrge riskitase

Fond sobib neile, kes on valmis kogumisperioodi vältel taluma pensionivara väärtuse kõikumist suures ulatuses. Soovitatav kogumisperiood on enam kui viis aastat.

Vanus 18⎯60
SEB Aktiivne Pensionifond

 • Investeerimine aktsiatesse kuni 110%
 • Kuna fond investeerib põhiliselt aktsiatesse, võivad fondi vara väärtused suures ulatuses kõikuda
 • Kõrge riskitase

Fond sobib neile, kes on valmis kogumisperioodi vältel taluma pensionivara väärtuse kõikumist suures ulatuses. Soovitatav kogumisperiood on enam kui viis aastat.

Vanus 61+
SEB Tasakaalukas Pensionifond

 • Investeerimine aktsiatesse kuni 25%
 • Kuna fond investeerib suures osas võlakirjadesse ja hoiustesse, võivad fondi vara väärtused mõõdukalt kõikuda
 • Madal riskitase

Fond sobib neile, kes on valmis kogumisperioodi vältel taluma mõõdukat pensionivara väärtuse kõikumist. Soovitatav kogumisperiood on vähemalt kolm aastat.

SEB pensionifonde haldab SEB Varahaldus. SEB Varahalduse pensionifonde vahendavad SEB Life and Pension Baltic SE Eesti filiaal ja SEB Pank.

Arvutage tulumaksutagastus

Riik soodustab täiendavat kogumist pensioniks ja tagastab kuni 20% teie iga-aastastelt sissemaksetelt. Tulumaksutagastuse kalkulaatoriga saate arvutada, kui palju saate selle aasta sissemaksetelt tagasi.

Arvutused on näitlikud. Kui soovite teada, kui suur on teie tulumaksutagastus, kasutage meie maksutagastuse kalkulaatorit

Minu pension

Minu pensioni lehel SEB internetipangas saate oma sääste mugavalt jälgida. Lehel on mitmeid funktsioone, mis aitavad teid oma pensioni käekäiguga kursis hoida. 

 • Ülevaade pensionivarast
 • Tulevase pensioni kalkulaator
 • Teave turul toimuvast
 • Nõuanded pensioni suurendamiseks

Korduma kippuvad küsimused

Teie raha investeerimisstrateegia sõltub fondist, kus te kogute. SEB pakub kolme erineva investeerimisstiili ja riskitasemega pensionifondi. Fondidest lähemalt lugemiseks klõpsake siia.

Aktiivne investeerimisstrateegia – fondijuhid analüüsivad regulaarselt turgu, teevad andmepõhiseid eeldusi, vaatavad üle portfelli ja teevad muudatusi, kui usuvad, et muudatused võivad pikemas perspektiivis aidata saavutada paremat tulemust. Lisaks positiivse mõju loomine keskkonnale ja ühiskonnale. Aktiivse juhtimisstiili eesmärk on leevendada turu langustest tingitud kaotusi ja ära kasutada turgude tõuse.

Passiivset investeerimisstrateegiat esindab indeksfond. Indeksfond investeerib fondidesse, mille eesmärk on järgida aktsiaindeksite  liikumist. Teistsuguse juhtimisstiili tõttu on indeksfondil ka väiksem haldustasu.

III pensionisamba fondid on paindlikud – see tähendab, et see on teie isiklik raha, mida saate vajadusel enne pensionile jäämist kasutada. III samba väljamaksetele rakendub tulumaks, mille määr sõltub väljamakse tegemise ajast ja muudest asjaoludest.  
 

Hinnakirjad

1. Valikuavaldus
- avalduse esitamine pangakontoris või SEB internetipangas 1,60 eurot
2. Fondiosakute vahetamise avaldus
- avalduse esitamine pangakontoris või SEB internetipangas 3,20 eurot
3. Väljamakseavaldused
- vabatahtlikust pensionifondist väljamakse avalduse esitamine pangakontoris või SEB internetipangas 3,20 eurot
- täiendava fondipensioni avamise avalduse esitamine SEB internetipangas 3,20 eurot
4.  Pärimisavaldus
- päritud osakute tagasimüük 6,40 eurot
- päritud osakute kanne pärija pensionikontole 6,40 eurot
- päritud osakute tagasimüük koos kindlustuslepinguga 6,40 eurot