Ava kodulehe mobiiliversioon Üles

Eraklient

Autoliising

Autoliising

Autoliising kiirelt ja mugavalt

 • Liising uutele ja kasutatud sõidukitele
 • Lihtne asjaajamine
 • Hea kindlustuspakkumine

Auto liisimiseks valige esmalt soovitud sõiduk ning seejärel esitage meile liisingutaotlus. Ligikaudse liisingumakse arvutamiseks kasutage liisingukalkulaatorit.

Autoliisingu tingimused sõltuvad teie poolt valitud sõidukist ja teie maksevõimest. Personaalse autoliisingu pakkumise saamiseks esitage palun liisingutaotlus.

SEB autoliisingu tavatingimused
Lepingu liik

Kapitalirent

 • Sobib, kui soovite liisinguperioodi lõppedes auto omanikuks saada.
 • Kuumakse vähendamiseks on võimalik jätta lepingu lõppu suurem ühekordne makse.
 • Sobib 0%-käibemaksuga autode puhul (nt kui auto müüjaks on eraisik).
Kasutusrent
 • Liisinguperioodi lõppedes ei ole teil kohustust auto endale osta.
 • Liisinguperioodi lõpus võite auto tagastada. Tagastamisel peab auto olema heas korras ning normaalses kulumises. Tutvuge sõidukite loomuliku ja ebaloomuliku kulumise määramise juhendiga.
 • Reeglina kaasneb müüja tagasiostukohustus ning sellest tulenev läbisõidupiirang.
 • Kasutusrenti pakume eelkõige SEB koostööpartnerite poolt müüdavate autode liisimiseks.
Sissemakse alates 10% sõiduki hinnast
Liisinguperiood kuudes 12 24 36 48 60 72 84
Maksimaalne jääkväärtus kapitalirendi lõpus 65% 55% 45% 35% 30% 20% 0%
kasutusrendi lõpus* 60% 50% 40% 30% 25% 15% -
Intressimäär Autoliisingu intressimäär on seotud üle-euroopalise pankadevahelise intressimääraga euribor. Võimalik on valida 3 või 6 kuu tagant muutuv euribor. Euribori väärtusele lisandub kliendipõhine intressimarginaal. Teile personaalselt pakutav intressimarginaal võtab arvesse teie maksevõimet, valitud auto vanust ja likviidsust ning võimalikke kampaaniapakkumusi. Personaalase pakkumise teadasaamiseks esitage palun liisingutaotlus.
Lepingutasu

Küsige personaalset autoliisingu pakkumist.
Standardhind on 225 eurot või 1% sõiduki hinnast.
Hinnasoodustused SEB kuldklientidele.

Liisingumakse suurus Ligikaudset liisingumakset saate arvutada liisingukalkulaatoriga.
Kindlustus

Vahendame PZU kasko- ja liikluskindlustust, mille korral saab kindlustusmakset tasuda koos igakuise liisingumaksega. Soovi korral võite kindlustuslepingud sõlmida ise teile sobivas kindlustusseltsis. Kaskokindlustus on kohustuslik kogu liisinguperioodi jooksul ning see tuleb sõlmida minimaalse võimaliku omavastutusmääraga.

*Sõltub ka automüüjaga kokkulepitud tagasiostukohustusest.

Nõuded sõidukile
 • Autoliisingut pakume uutele ja kasutatud sõidukitele, kui:
  • Autoostuks finantseeritav summa on suurem kui 5000 eurot,
  • Auto vanus liisinguperioodi lõpus on kuni 16 aastat.
  • Auto läbisõidunäit soetamise ajal on väiksem kui 250 000 km.
 • Kui autot ei müü SEB koostööpartner, tuleb esitada hindamisakt SEB koostööpartnerilt.
 • Auto peab enne liisingulepingu sõlmimist olema arvele võetud Maanteeameti liiklusregistris.
 • Liisitud sõidukile peab olema sõlmitud kaskokindlustus kogu liisinguperioodi jooksul.
  Liikluskindlustuse sõlmimise kohustus lasub liisinguvõtjal.

Kui auto ostu finantseerimiseks vajalik krediidisumma jääb alla 5000 euro, võiks teile sobida SEB autolaen. Laenu korral puuduvad nõuded kaskokindlustuse sõlmimisele, hindamisaktile ning piirangud sõiduki vanusele või läbisõidule.

Sobite autoliisingu võtjaks, kui:
 • Olete täisealine Eesti Vabariigi kodanik või omate pikaajalist elamisluba.
 • Teil on kindel, vähemalt kuuekuulise staažiga töökoht koos regulaarse panka laekuva töötasuga.
 • Teie sissetulekutest piisab olemasolevate laenu-, liisingu- ja järelmaksukohustuste tasumiseks ning igapäevaseks toimetulekuks. Püsiva sissetulekuna arvestame töötasu ja teisi tõendatavaid regulaarseid sissetulekuid (üür, rent, toetus, stipendium jne).
 • Teie kõikide igakuiste krediidikohustuste summa koos uue planeeritava liisinguga on 30-50% teie netosissetulekust. Täpne lubatud määr sõltub teie sissetuleku suurusest ja ülalpeetavate arvust.

Autoliisingut võite taotleda ühiselt koos abikaasa või elukaaslasega, kes käendab liisingukohustuste täitmist. Sellisel juhul võtame arvesse teie mõlema sissetulekud ja kohustused.

Krediidi kulukuse määr tüüpnäitena

Autoliisingu (kapitalirent) krediidi kulukuse esialgne määr on 2,98% aastas järgmistel näidistingimustel:

 • sõiduki hind koos käibemaksuga 15 000 eurot;
 • sissemakse 1500 eurot (10% sõiduki hinnast);
 • jääkväärtus 25% sõiduki hinnast;
 • kasutusse võetav krediidisumma koos käibemaksuga 13 500 eurot;
 • intressimäär 2,30% aastas krediidijäägilt (intressimäär koosneb kuue kuu euriborist ja marginaalist 2,30%; 10. veebruaril 2017 oli kuue kuu euribor –0,2400% (euribori negatiivne väärtus arvestatakse intressi arvutamisel võrdseks nulliga); lepingus fikseeritud euribor võib muutuda iga kuue kuu järel, marginaal on fikseeritud lepingu lõpuni);
 • tagastamine viie aasta jooksul 60 igakuise annuiteetmaksena, jääkväärtus tasutakse liisinguperioodi lõpus;
 • lepingu sõlmimise tasu 225 eurot, makstakse lepingu sõlmimisel.

Kliendi makstav tagasimaksete summa on 14 527,43 eurot ja kogusumma 16 280,41 eurot. Ligikaudset liisingumakset saate arvutada liisingukalkulaatoriga.

Liisinguperioodil peab liisitud sõidukil olema kasko- ja liikluskindlustus. Kindlustamise kulusid ning võimalikke vara registreerimiskulusid, riigilõive ja hindamisakti tasu ei ole kulukuse määras arvesse võetud.

Liisingu taotlemine

Kui olete sobiva sõiduki leidnud, esitage meile liisingutaotlus. Soovitame eelnevalt tutvuda sõidukiliisingu tingimustega.

Sobiva sõiduki leiate

Taotluse esitamiseks on mitu võimalust

 • Täitke elektrooniline taotlus internetipangas või kodulehel.
 • Täitke liisingutaotlus SEB koostööpartnerist sõidukimüüja juures, kes aitab Teid liisinguga seotud asjaajamisel ja vajalike dokumentide edastamisel
 • Saatke meile teade, kui soovite nõustamist pangakontoris. Teiega võetakse ühendust ja saate kokku leppida nõustamisaja

Liisingu taotlemisel esitage järgmised dokumendid

 • Taotlus elektrooniliselt või taotluse PDF-fail
 • Viimase kuue kuu arvelduskonto väljavõte, kui Teie sissetulek ei laeku SEB-sse
 • Käendaja täidetud isikuandmete leht, kui taotlete liisingut koos käendajaga
 • Sõiduki müügipakkumine või internetis avaldatud müügikuulutus
 • Sõiduki hindamisakt ja registreerimistunnistuse koopia, kui sõiduki müüja ei ole meie koostööpartner. Hindamisakti tellimiseks sobib valitud sõidukimargi ametlik esindus või muu ettevõte SEB koostööpartnerite hulgast

Liisingulepingu sõlmimine

 • Liisingutingimusi kokku leppides saate valida, kas soovite allkirjastada liisingulepingu koostööpartnerist automüüja esinduses, ID-kaardiga või SEB kontoris
 • Kui sõiduki müüja ei ole meie koostööpartner, peab müüja tulema SEB kontorisse müügilepingut allkirjastama

Sõiduki kättesaamine

 • Tasuge kokkulepitud sissemakse ja lepingutasu
 • Registreerige sõiduk AS-i SEB Liising nimele. Koostööpartnerist automüüja registreerib sõiduki ise. Muul juhul saate SEB-lt registreerimiseks vajaliku volikirja
 • Sõlmige kasko- ning liikluskindlustuse leping. Rohkem infot leiate alajaotusest Kindlustus

Sõiduki kättesaamiseks saate SEB Liisingult üleandmise-vastuvõtmise akti, mis tuleb pärast sõiduki kättesaamist allkirjastatuna SEB Liisingule tagastada.

Liisinguga soetatud sõidukil peab olema kehtiv kindlustuskaitse. Sõlmitud peavad olema varakindlustuse (kasko) ja kohustusliku liikluskindlustuse lepingud.

Nõuded liisinguvara kaskokindlustuse kindlustuslepingule
 • kindlustusandja soovitame valida SEB poolt eelistatud kindlustusseltside hulgast
 • sõiduk peab olema kogu liisinguperioodi vältel kindlustatud vähemalt turuväärtusele vastava summa ulatuses
 • kindlustusleping tuleb sõlmida väikseima omavastutusega, mida kindlustusandja võimaldab
 • kindlustuslepingus tuleb soodustatud isikuks märkida AS SEB Liising
 • kindlustuslepingu tingimustega tuleb tagada hüvitise täies ulatuses väljamaksmine vara varguse, röövimise, tulekahju, veekahju, loodusõnnetuse, liiklusõnnetuse ning võimalike muude kahjujuhtumite toimumisel tekkida võiva kahju korral
 • kindlustusmakse peab olema tasutud õigeaegselt vastavalt kindlustuslepingule
 • kindlustusleping peab olema sõlmitud aastaseks perioodiks

Kindlustuse kehtivuse tõendamiseks esitage palun SEB-le uue kindlustuspoliisi koopia hiljemalt viis päeva enne kehtiva kindlustuspoliisi lõppu. Saate selle saata e-posti aadressil või faksiga numbril 665 5103.

Kui Teil tekib liisingulepingu kehtivuse jooksul küsimusi või soovite esitada taotlust saatke meile teade või edastage kiri internetipanga kaudu.
Kõik liisingulepinguga seotud tasud leiate hinnakirjast.

Toimingud Maanteeameti liiklusregistribüroos (ARK)
Sõiduki vastutav kasutaja saab taotleda SEB Liisingult registrikande muutmist või volikirja toimingu tegemiseks (muuta registreerimistunnistusel kasutajaid, muuta numbrimärki vms). Registrikande muutmiseks palun esitage digitaalselt allkirjastatult taotlus registrikande muutmiseks.

Kasutusvolikiri

 • Kui sõiduki kasutaja ei ole kirjas sõiduki registreerimistunnistusel, saab sõiduki vastutav kasutaja taotleda talle SEB Liisingult lihtkirjalikku volikirja sõitmiseks Eesti Vabariigis ja/või notariaalset volikirja sõiduki viimiseks välisriiki
 • SRÜ riikidesse minekuks on vaja notariaalset volikirja. Lisaks sellele tuleb sõlmida kaskokindlustuse lisapoliis (juhul kui olemasolev kaskokindlustus SRÜ-s ei kehti).

Palun esitage volikirja taotlus meile piisava ajavaruga (notariaalse volikirja korral vähemalt kolm tööpäeva ette), et jõuaksime volikirja õigeks ajaks väljastada. 

Liisingulepingu muutmine
Lepingus muudatuste tegemiseks esitage lihtkirjalik avaldus või edastage kiri internetipanga kaudu.

Liisinguarved
Liisinguarved saadame internetipanka või e-postile. Kui soovite arve edastamise viisi muuta, teatage meile oma soovist kirja teel.
Liisinguarvete mugavaks tasumiseks soovitame e-arve püsimakse teenust.
Kehtiva liisingulepingu ja maksegraafiku info leiate internetipangast.

Kapitalirendi ja järelmaksu lõpetamine

 • Liisinguperiood lõpeb koos viimase liisingumakse tasumisega. Kui kõik liisingumaksed on tasutud ja meile teadaolevalt ei ole sõiduki kohta esitatud täiendavaid nõudeid (nt parkimistrahv, kiiruse ületamise trahv), saadame Teile liisingulepingu lõpetamise akti. Akti alusel saate sõiduki ARK-s ümber registreerida ning seejärel oletegi sõiduki omanik.
 • Juhul, kui olete sõlminud kapitalirendi jäägiga, tasute jääkmaksumuse koos viimase liisingumaksega. Võimalik on taotleda liisinguperioodi pikendamist jääkmaksumuse tasumiseks osade kaupa.


Kasutusrendi lõpetamine

Hinnakiri kehtiv alates 04.05.2018

Teenuse kirjeldus Maksumus eurodes
1. Lepingu sõlmimine  
Liisinglepingu sõlmimine 1% liisingueseme soetusmaksumusest, min 225 eurot
Sama kliendiga kapitalirendi lepingu sõlmimine kasutusrendi tähtaegsel lõppemisel 1% lepingu summalt, min 160 eurot
2. Lepingu tingimuste muutmine  
Lepingu muutmine, sh liisinguperioodi muutmine, maksegraafiku muutmine, lisatagatise (käendus, garantii) vabastamine, muud lepingumuudatused

1% tasumata jääkmaksumuselt, min 160 eurot

Eraisiku kapitalirendi tüüpi liisingulepingu osalise ennetähtaegse täitmise tõttu lepingu muutmine juhul, kui muid tingimusi ei muudeta Lepingu muutmise tasu ei ole (fikseeritud intressi korral tuleb tasuda intressivahetasu)
Kehtiva liisingulepingu maksepäeva muutmine kliendi soovil 30 eurot, esmakordne muutmine tasuta
Lepingu ennistamine 160 eurot
3. Võlateatis liisinguvõtjale*  
Meeldetuletus võla kohta Tasuta
Võlanõudekiri 5 eurot
4. Volikirjad, aktid, tõendid, arved ja muu*  
Lihtkirjalik volikiri, sh volikiri Maanteeametile registrikande muutmiseks

12 eurot
Liisingulepingu lõppemisel / ennetähtaegsel lõpetamisel esimene volikiri tasuta

Notariaalne volikiri 90 eurot
Registriandmete muutmine liisinguperioodi jooksul liisinguandja poolt 12 eurot, lisandub riigilõiv.
Liisingulepingu lõppemisel / ennetähtaegsel lõpetamisel omanikuvahetuse algatamine tasuta.
Parkimiseeskirja, liikluseeskirja, sõiduki teisalduskulude või muu seaduse rikkumisest tuleneva nõude menetlemine

36 eurot,
Lisanduvad  tekkinud kulud

Vara allkasutusse andmise nõusolek 42 eurot
Vara väljaostuarve tühistamine / muutmine kliendi soovil 12 eurot
Kliendi poolt esitatud saldoteatise kinnitamine Tasuta
Tõendi, nõusoleku, lepingu koopia, kordusarve (vanem kui üks kuu), kütusekaardi väljavõtte või saldokinnituse väljastamine kliendi soovil 12 eurot
Kliendi soovil spetsiifilise väljavõtte või aruande koostamine, väljastamine ja perioodi käivete teatise kinnitamine 30 eurot
5. Liisingulepingu ennetähtaegne lõpetamine  
Eraisiku liisingulepingu ennetähtaegne lõpetamine Lepingu tingimuste kohaselt
Juriidilise isiku liisingulepingu ennetähtaegne lõpetamine

Kui lepingust ei tulene teisiti, on ennetähtaegse täitmise tasu 2,5%, min 225 eurot (kasutusrendi korral lisandub km tasumata jääkmaksumuselt), fikseeritud intressi korral lisandub täiendavalt intressivahetasu

Hinnakirja kehtestajal on õigus teha hinnakirjas muudatusi.

* Teenustasud sisaldavad käibemaksu vastavalt käibemaksuseadusele

 

Liisinguvõtja meelespea ja eraisikutega sõlmitavate liisingulepingute täiendav teave

Soovime teile anda olulist teavet, sest krediidi võtmine on seotud riskidega. Liisingu taotlemisel ja lepingute allkirjastamisel pöörake alati tähelepanu alltoodule:

 • Mõelge, milleks ja kui suures summas liisingut vajate.
 • Uurige, mis kulud liisingu võtmisega kaasnevad.
 • Mõelge, mille arvelt liisingut tagasi maksate. Arvestage võimalusega, et Teie majanduslik olukord võib halveneda ja ka sel ajal peate suutma liisingumakseid tasuda.
 • Jälgige, et esitate meile täielikku ja tõest infot. Kasutame saadud andmeid otsuste tegemiseks.
 • Tutvuge põhjalikult meie poolt antud dokumentidega ning lugege kõik dokumendid kindlasti enne allkirjastamist läbi.
 • Oleme teie koostööpartner ja pöörduge meie poole aegsasti ka siis kui teil tekivad raskused liisingu tagasimaksetega.

Teil on õigus alati küsida infot meie liisingutingimuste kohta ja saada selgitusi nii enne liisingulepingu sõlmimist kui ka selle kehtivuse ajal. Küsimuste korral võtke ühendust oma liisinguhalduriga või SEB üldistel kontaktidel.
 

Krediiditingimuste ja -lepinguga tutvumisel pöörake erilist tähelepanu alljärgnevale.


1. Euroopa tarbijakrediidi standardinfo teabeleht

Erinevate liisinguandjate pakkumiste võrdlemise hõlbustamiseks koostame ja anname teile teabelehe – Euroopa tarbijakrediidi standardinfo teabelehe, kuhu märgitakse kokkuvõtlik info liisingulepingu olulisemate tingimuste kohta.

2. Liisinguvõtja maksevõime vähenemise risk

Liisingu võtmisel on väga oluline, et mõtleksite juba liisingu taotlemisel läbi enda maksevõime vähenemise võimaliku olukorra. Peaksite läbi mõtlema ka olukorrad, kuidas ja kas tulete toime võetud liisingu tagasimaksmisega, kui leiab aset näiteks mõni alljärgnev sündmus:

 1. toimub majanduskeskkonna üldine halvenemine;
 2. teie töötasu või muu tulud vähenevad või sootuks kaovad;
 3. kui võtate juurde täiendava finantskohustuse või kasvavad teie muud kulud.

Kaalutletud otsust aitab teha see, kui:

 1. mõtlete läbi, milline on teie pere tegelik finantsseis:
  • kui suur on pere kindel ja regulaarne sissetulek;
  • kas leidub võimalusi sissetuleku suurendamiseks ja/või stabiilsemaks muutmiseks;
  • kui suured on minimaalsed igapäevaeluks vajalikud kulutused;
  • kui suur on hetkel tulude ja kulude vahe;
  • kas on selliseid väljaminekuid, mida oleks reaalselt võimalik vähendada
 2. mõtlete läbi, millised kulutused kaasnevad liisingusõiduki ülalpidamise ja korrashoiuga:
  • kulutused hooldusele ja remondile;
  • kulutused kütusele, kindlustusele, rehvivahetusele, tehnoülevaatusele ja muudele sõidukiga seotud kuluartiklitele.

NB! Takistused liisingusõiduki kasutamisel ei vabasta teid lepingu täitmisest ja liisingumaksete tasumisest.

3. Liisingulepingu liigid

Kui soovite liisinguperioodi lõppedes saada sõiduki omanikuks, on võimalik sõlmida kapitalirendi tüüpi liisinguleping. Sellisel juhul tasute liisinguperioodi kestel sõiduki hinna koos intressidega ning kõikide maksete tasumise järel saate sõiduki omanikuks. Kui soovite jätta liisinguperioodi lõppu suurema makse (jääkväärtuse), on võimalik igakuiselt tasuda väiksemaid liisingumakseid, kuid sellisel juhul peate liisinguperioodi lõpus sõiduki omanikuks saamiseks tegema jääkväärtuse võrra suurema osamakse. Lepingu lõpus on võimalik taotleda liisinguperioodi pikendamist jääkväärtuse tasumiseks osade kaupa.

Kui soovite liisinguperioodi jooksul sõidukit kasutada, kuid sõiduki omanikuks saamise soov ei ole veel kindel, on võimalik sõlmida kasutusrendi tüüpi liisinguleping. Sellisel juhul ei tule teil tasuda kogu sõiduki hinda, vaid liisinguperioodi lõppu jääb kokkuleppeline jääkväärtus, mida liisingumaksetega tasuma ei pea. Kasutusrendiga võivad kaasneda piirangud liisingusõiduki kasutamisel (nt läbisõidupiirang). Samas võib kasutusrendi tüüpi liisingulepingu lõppemine pakkuda teile erinevad valikuvõimalusi, nt kasutusperioodi pikendamise taotlemist või sõiduki tagastamist, kokkuleppel müüjaga väljavahetamist või selle omanikuks saamist. Enamasti eeldab kasutusrendi lepingu sõlmimine kokkulepet sõiduki müüjaga tagasiostu tingimuste kokkuleppimiseks. Kui soovite sõiduki lepingu lõpus tagastada, siis tagastamise hetkel peab sõiduk olema samas seisukorras ja komplektsuses, milles see oli üleandmise hetkel, arvestades normaalset kulumist. Normaalse kulumi määramisel juhindume peamiselt "Sõidukite loomuliku ja ebaloomuliku kulumise määramise juhendist", mis on kättesaadav SEB koduleheküljel ja millega soovitame teil kindlasti tutvuda.

Liisingu pakkujaks on AS SEB Liising (edaspidi SEB Liising).

4. Liisingulepingu sõlmimisega seotud ühekordsed kulud

Lepingu sõlmimisega kaasneb ühekordse tasuna lepingutasu maksmise kohustus lepingus toodud tingimustel. Samuti võivad lisanduda liisingusõiduki registreerimiskulud ja kasutatud sõiduki liisimisel lepingu sõlmimise eelselt hindamisakti tasu.

5. Liisingulepingust taganemise mõju

Pärast liisingulepingu sõlmimist on teil võimalik sellest 14 päeva jooksul taganeda. See aeg on ette nähtud selleks, et saaksite veel rahulikult järele mõelda, kas liisingulepingu sõlmimine oli mõistlik otsus. Seetõttu võib krediidi müüjale väljamaksmine olla seotud ka liisingulepingust taganemise tähtaja möödumisega. Kui soovite kasutada liisingulepingust taganemise õigust, siis esitage 14 päeva jooksul kirjalik taganemisavaldus liisingulepingus näidatud aadressil. Kui olete müüjalt sõiduki juba kätte saanud ning otsustate liisingulepingust taganeda, siis pärast taganemisavalduse esitamist tuleb sõiduk koheselt müüjale tagastada. Kui ilmneb, et tagastatav sõiduk on kahjustatud või selle väärtus on muul põhjusel vähenenud, tuleb tekkinud kahju hüvitada.

6. Liisingulepingu eritingimused

Liisinguleping võib sisaldada eritingimusi. Eritingimused võivad olla sellised, mille täpne järgimine teie poolt on lepingu kehtimiseks eriti oluline ning mille rikkumisel nõuame leppetrahvi või ütleme lepingu erakorraliselt üles.

7. Intressimäär, sh selle muutumise tingimused

Intress on tasu, mida maksate krediidi kasutamise eest ning selle määr sõltub peamiselt teie maksevõimest ja varasemast maksekäitumisest, lepingu tingimustest ja tagatistest.

Intressimäär on näidatud lepingus. Vaadake liisingulepingust, kas intressimäär on fikseeritud (st muutumatu kogu liisinguperioodil) või fikseerimata (liisinguperioodil muutuv) määr. Fikseerimata (muutuva) intressimäära muutused on seotud SEB Liisingust sõltumatu baasintressimääraga – EURIBORiga. Ajavahemik, mille tagant EURIBORi suurus võib muutuda, sõltub sellest, millise perioodi EURIBOR on lepinguga valitud. Nt 6 kuu EURIBORi korral fikseeritakse iga kuue kuu tagant uus EURIBORi suurus ning intressimäär võib iga poole aasta möödudes suureneda või väheneda. Kui muutub intressimäär, muutub ka liisingumakse suurus, mis võib tähendada suuremat kulu liisingumaksete tagastamisel.

Liisingud, mis on võetud baasintressimäärade (EURIBORi) madalseisu perioodil võivad tulevikus kallineda, sest intressimäär tõuseb. Baasintressimäära negatiivse väärtuse korral loeme baasintressimäära võrdseks nulliga.

Mõelge läbi, kas intressimäära kuni viie protsendilise kasvu juures suudate endiselt liisingumakseid tasuda. Siin on abiks liisingu kalkulaator SEB kodulehel, et saaksite läbi arvutada erinevad intressimäära stsenaariumid.

Kui olete valinud fikseeritud (muutumatu) baasintressimäärast koosneva intressimäära, siis sisaldab leping tingimust intressivahetasu kohta. Intressivahetasu on kompensatsioon krediidi andjale saamata jäänud tulu eest, kui soovite liisingulepingu kehtivusperioodil muuta fikseeritud intressimäära fikseerimata (muutuvaks) intressimääraks, intressimäära alandada või krediiti ennetähtaegselt tagasi maksta. Kompensatsioon arvutatakse juhul, kui eelkirjeldatud muudatuse soovimise ajal on turuintressimäär madalam teiega kokkulepitud fikseeritud baasintressimäärast. Turuintressimäär on rahvusvahelistel finantsturgudel euro-laenudele noteeritud fikseeritud intressimäär sellise pikkusega perioodi kohta, kui palju on muudatuse hetkest jäänud liisingulepingu lõpuni. teil on võimalus küsida meilt igal ajal infot turuintressimäära taseme kohta.

Intressi arvestame liisingulepingus alates hetkest, kui olete sõiduki kätte saanud või kui SEB Liising on sõiduki eest müüjale tasunud, olenevalt sellest, kumb asjaolu saabub varem. Kuna liisingulepingu sõlmimise hetkel ei ole alati teada täpne müüjale tasumise või sõiduki vastuvõtmise kuupäev, siis võib lepingu maksegraafikus indikatiivselt arvestatud esimeste perioodide intressimakse muutuda. Seetõttu alustame intressiarvete esitamist alles pärast sõiduki üleandmise-vastuvõtmise akti saamist ning vajadusel korrigeerime esimeste perioodide intressimaksete suurust võrreldes algselt maksegraafikus näidatuga. Kõik liisingulepingu alusel tasumisele kuuluvad maksed nähtuvad SEB Liisingu poolt esitatavatel arvetel.

8. Krediidi väljamaksmise tingimused

Sõltumata liisingulepingu liigist ostab SEB Liising teie poolt näidatud müüjalt teie valitud ja SEB Liisingu tingimustele vastava sõiduki. Krediit makstakse välja liisingusõiduki müüjale pärast liisingu- ja müügilepingute sõlmimist ning liisingulepingu esimese sissemakse ja lepingutasu maksmist. Sõltuvalt tehingu tingimustest võib krediidi väljamaksmine olla seotud veel muude tingimustega (nt sõiduki registreerimine SEB Liisingu nimele, sõiduki müüjalt vastuvõtmine, krediidist taganemise aja möödumine). Täpsemad väljamaksmise tingimused sisalduvad SEB Liisingu ja müüja vahelises müügilepingus, mille olulisemad tingimused (s.h müüjale väljamaksmise tingimused) kajastuvad ka liisingulepingus.

9. Krediidi tagasimaksmine ja maksegraafik

Liisingulepingus kokku lepitud maksepäeval liisingumaksete tasumine toimub SEB Liisingu poolt esitatavate arvete alusel. Liisinguarved saadame teie valikul SEB internetipanka või teie poolt teatatud e-posti aadressile. Liisingumaksete suurusest ja ajakavast parema ülevaate saamiseks on SEB internetipangas kättesaadav ning liisingulepingu sõlmimisel kaasa antav näitlik maksegraafik. Maksegraafikus kuvatud liisingumaksed võivad muutuda sõltuvalt fikseerimata intressimäära muutustest ja sellega kaasnevast annuiteetmakse ümberarvestustest, kindlustusmaksete muutusest või lepingu alguses korrigeeritava intressimakse tõttu.

Liisinguarvete mugavamaks tasumiseks pakume võimalust sõlmida SEB Pangas e-arve püsimakse leping, mis võimaldab SEB Liisingu poolt väljastatud e-arveid tasuda püsimaksekorralduse alusel. Juhime tähelepanu, et võlgnevuse tekkimise korral on SEB Liisingul õigus liisingulepingus sisalduva volituse alusel teostada iseseisvalt ülekanne teie SEB Pangas asuvatelt arvelduskontodelt.

Annuiteetgraafiku korral tasute iga kuu ühesuurust makset (annuiteetmakset), mis koosneb liisingumaksest ja intressist. Annuiteetgraafiku puhul on liisinguperioodi alguses liisingumakse väiksem ja intressimakse suurem. Liisinguperioodi lõpus on jaotus vastupidine. Kui muutub intressimäär või muudetakse liisingulepingu lõpptähtpäeva või kui tagastate krediiti suuremate erakorraliste tagasimaksetena, muudab see ka igakuise annuiteetmakse suurust.

Kui liisinguperioodi jooksul on teile võimaldatud maksepuhkust, siis tasute maksepuhkuse perioodil ainult intressimakseid. Maksepuhkuse ajal väheneb liisingu krediidijääk aeglasemalt ning seetõttu muutub krediidisummalt tasutav intressi kogukulu suuremaks.

10. Täiendavad kohustused seoses liisinguga

Liisingusõiduk peab olema kindlustatud varakindlustuse (kasko) ja kohustusliku liikluskindlustusega liisingulepingus toodud tingimustel. Kindlustuskohustuse täitmise tõendamiseks tuleb esitada meile kehtiv kindlustuspoliis. Kindluskohustuse täitmine on väga oluline, sest nii kapitali- kui kasutusrendi puhul on krediidi tagatiseks liisitud sõiduk ning meie mõlema huvides on teadmine, et võimalikud liisitud sõidukiga seotud kahjud saaksid hüvitatud. Kui te ei esita meile kehtivat kindlustust tõendavat dokumenti või ei tee kindlustust lepingus kokkulepitud tingimustel, oleme sunnitud esitama teile leppetrahvinõude. Kõige mugavam on sõlmida kindlustusleping SEB Liisingu vahendusel* ning tasuda kindlustusmakseid koos liisingumaksetega. Sellisel juhul ei ole vajalik täiendavalt kindlustuskohustuse täitmist tõendada.

* AS SEB Liising tegutseb sõidukikindlustuse vahendajana ja on kantud Finantsinspektsiooni kindlustusagentide nimekirja, mille leiate aadressilt www.fi.ee. Kindlustust pakub PZU Kindlustus (AB "Lietuvos draudimas" Eesti filiaal).

Kui soovite liisingusõidukit kasutada tavapärasest erinevatel tingimustel (nt sõiduki andmine isikutele, kes ei ole märgitud kasutajana sõiduki registreerimistunnistusele, sõiduki kasutamine välisriigis, sõiduki kasutamine eriotstarbel), peate selleks taotlema SEB Liisingu eelnevat nõusolekut. Täpsemad nõuded sõiduki kasutamisele sisalduvad liisingulepingus. Seepärast lugege hoolikalt liisingulepingu tingimusi ning vajadusel küsige liisinguhaldurilt lisaselgitusi.

Tutvuge kindlasti ka AS-i SEB Liising poolt kehtestatud hinnakirjaga, mis sisaldab tasumäärasid osutatavate teenuste eest (nt nõusolekute ja volikirjade väljastamine, lepingu tingimuste muutmine). Juhime tähelepanu, et SEB Liisingul on õigus teha liisingulepingu kehtivuse ajal hinnakirjas muudatusi ning hinnakirjaga saab tutvuda SEB kodulehel.

11. Perioodilised kulud liisinguperioodi vältel

Lisaks liisingu - ja intressimaksetele võivad liisingulepingu täitmisega kaasneda järgmised perioodilised kulud:

 1. sõiduki liiklus- ja kaskokindlustuse maksed kindlustusandja poolt nõutavas suuruses;
 2. e-arve püsimakse teenuse kulud SEB hinnakirja kohaselt;
 3. sõidukiga seotud muud kulud.

12. Liisingulepingu tingimuste muutmine

Üldjuhul toimub lepingu tingimuste muutmine mõlemapoolsel kokkuleppel lepingu lisadega. Liisingulepingu tingimuste muutmine on reeglina tasuline. Palun tutvuge SEB Liisingu hinnakirjaga.

13. Kohustuste ennetähtaegne täitmine, sealhulgas etteteatamistähtaeg ja tasud

Liisingulepingu ennetähtaegne lõpetamine on üldjuhul võimalik üksnes juhul, kui ostate sõiduki ise välja või leiate sellele ostja. Kapitalirendi tüüpi liisingulepingut on teil õigus igal ajal ennetähtaegselt täita, teatades sellest SEB Liisingule kirjalikult 30 päeva ette. Kasutusrendi tüüpi liisingulepingu lõpetamine on võimalik poolte vastaval kokkuleppel. Ennetähtaegse lõpetamise tasudest annab parema ülevaate allolev tabel:

Fikseeritud intress Fikseerimata intress
Kapitalirent Kasutusrent Kapitalirent Kasutusrent
1% krediidi jäägist, kui lepingu lõpuni on jäänud enam kui 1 aasta.

0,5% krediidi jäägist, kui lepingu lõpuni on jäänud vähem kui aasta.
Ennetähtaegse lõpetamise päeval kehtiva intressimäära alusel arvutatud 12 kuu intress. Ennetähtaegsel lõpetamisel tasu ei rakendata. Ennetähtaegse lõpetamise päeval kehtiva intressimäära alusel krediidi jäägilt arvutatud 3 kuu intress.

14. Liisingulepingu rikkumise võimalikud tagajärjed, sellega seotud kulud

Kui te ei tasu lepinguga ettenähtud makseid õigeaegselt, on meil õigus nõuda teilt lisaks viivitatud maksele ka viivise tasumist lepingus toodud määras.

Võlgnevuse tekkimisel edastame teile esmalt meeldetuletuse, meeldetuletusega näidatud ajaks tasumata jätmisel aga juba tasulise võlanõudekirja. Kui võlgnevus on kestnud üle 45 päeva, on meil õigus edastada info võla kohta maksehäirete registripidajale (AS Krediidiinfo) ja see võib halvendada teie tulevasi laenutingimusi. Kui lepingu täitmist tagab kolmas isik (nt käendaja), siis teavitame ka teda võlgnevuse tekkimisest.

Kohustuste, mis ei seisne raha maksmises, täitmise rikkumisel on meil õigus määrata teile leppetrahv lepingus toodud määras või olulisemate rikkumiste korral ka leping üles öelda.

15. Tekkinud makseraskuste lahendamine

Ärge mingil juhul viivitage meie poole pöördumisega, sest kiire tegutsemine aitab probleemi lihtsamini lahendada ja hea kliendisuhe on tagatud ka edaspidi. Meie prioriteediks on teie abistamine, mitte liisingusõiduki müümine. Sobivaks lahenduseks võib olla:

 • maksepäeva muutmine;
 • maksepuhkus, st liisingu põhiosamaksete katkestamine teatud perioodiks ilma või koos liisingu lõpptähtaja pikendamisega maksepuhkuse kestuse võrra;
 • muu muudatus, mis võimaldab liisingumakseid ajutiselt või alaliselt vähendada;
 • väikeste laenukohustuste (krediitkaardid, väikelaenud, liisingud, järelmaksud) ümberkorraldamine pikema tähtaja, odavama intressi ning kindla suurusega kuumaksetega laenuks;
 • liisingusõiduki vahetamine odavama või ökonoomsema vastu (püsivate makseraskuste korral võib olla mõistlik sõiduk müüki panna).

Kindlasti pöörduge koheselt meie poole juhul, kui teie töösuhe ootamatult lõpeb, kui teie suhtes on algatatud täitemenetlus ja teie pangakonto on arestitud.

16. Liisingulepingu ülesütlemise õigus ja selle tagajärjed

SEB Liisingul on õigus teatud juhtudel liisinguleping erakorraliselt üles öelda ning nõuda krediidi tagasimaksmist, tasumata intressi, viiviseid, leppetrahve ja teiste lepingust tulenevate nõuete täitmist. Eelkõige võib SEB Liising kasutada seda õigust juhul, kui olete osaliselt või täielikult viivitusse jäänud vähemalt kolme üksteisele järgneva maksega. Muudeks lepingu ülesütlemise alusteks võivad olla liisingusõiduki kahjustumine või selle väärtuse oluline vähenemine, valeandmete esitamine, liisingulepingust või teistest SEB Liisinguga sõlmitud lepingutest tulenevate oluliste kohustuste täitmata jätmine jms.

Kui me liisingulepingu ülesütlemise korral mõlemale poolele sobiva lahenduseni ei jõua ning te krediiti ja muid tasusid ei tagasta, on SEB Liisingul õigus nõuda liisingusõiduki tagastamist ja selle müügist saadavate summade arvelt katta liisingulepingust tulenevaid võlgnevusi. Sõiduki tagastamisega viivitamise korral on meil õigus küsida lisatasu, mille suuruseks on 1% sõiduki algsest hinnast iga viivitatud päeva eest. Lisaks peate kandma muud kulud seoses sõiduki valduse taastamisega, selle transportimisega, väärtuse hindamisega ja müügikorda seadmise ja müümisega. Kui tagastataval sõidukil on normaalset kulumist ületavaid puudusi, siis anname teile võimaluse sellised puudused iseseisvalt kõrvaldada, vastasel juhul tuleb teil hüvitada puuduste kõrvaldamisega tekkinud kulutused. Lepingus kokku lepitud läbisõidupiirangu ületamise korral võib lisanduda kokkulepitud tasu läbisõidupiirangu ületamise eest. Kõik liisingulepingu ülesütlemise ja võla sissenõudmisega kaasnevad kulud jäävad teie kanda.

Kui liisingulepingut tagab kolmas isik (nt käendaja), siis nõuame teie kohustuste täitmist ka kolmandalt isikult.

17. Kaebuste esitamine ja vaidluste lahendamine

Kui teil on meie tegevuse kohta pretensioon või soovid esitada kaebust, siis esmalt on mõistlik proovida lahendada tekkinud erimeelsus meiega läbirääkimiste teel. Kaebuste lahendamise üldise korraga võite tutvuda SEB kodulehel aadressil www.seb.ee/tingimused/kaebuste-lahendamine, kuid võite pöörduda ka oma liisinguhalduri poole.

Kui meie vastus ei vasta teie ootustele ja leiate jätkuvalt, et oleme rikkunud teie õigusi, on teil õigus pöörduda nõu ja selgituste saamiseks Tarbijakaitseameti (asukoht Rahukohtu 2, Tallinn 10130, www.tarbijakaitseamet.ee) või Finantsinspektsiooni (asukoht Sakala 4, Tallinn 15030, www.fi.ee) poole. Samuti võite pöörduda vaidluse lahendamiseks Tarbijakaitseameti juures tegutsevasse Tarbijavaidluste komisjoni või kohtusse. Tarbijavaidluste komisjonile võib kaebuse esitada ka internetipõhise vaidluste lahendamise keskkonna kaudu internetiaadressilt http://ec.europa.eu/odr.

Liisingusõiduki puuduste või sõidukimüüja tegevuse eest SEB Liising ei vastuta. Kui teil on pretensioone liisingusõiduki või selle müüja tegevuse suhtes, on teil õigus pöörduda oma küsimuste või pretensioonidega otse sõidukimüüja poole.

SEB Liisingu partnerite pakkumised

Peugeot Škoda Toyota VolksWagen Kia Opel Mõller Auto

Baasintressimäärad

Kehtivad seisuga 14.08.2018
1 kuu EURIBOR® -0,3700
3 kuu EURIBOR® -0,3190
6 kuu EURIBOR® -0,2660
12 kuu EURIBOR® -0,1660
EONIA® -0,3590
Panga baasintress (PBI) 0,0000
EURIBOR® määrade ajalugu
EONIA® määrade ajalugu

 

Kontaktid

 • Klienditugi

  665 7910

 • E-post

 

 

Vestlus SEB klienditoega

 
S|E|B

Tähelepanu! Teie veebilehtiseja ei vasta SEB kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.

Attention! Your web browser does not correspond to the requirements needed to visit SEB website. Please change web browser or device that you use for browsing the site.

Внимание! Ваш браузер не отвечает требованиям, необходимым для посещения сайта SEB. Просим поменять браузер или устройство, при помощи которого вы производите поиск в браузере.