Muuda keelt:

Liisingueseme kindlustamine

Paragraphs

Palun hoolitse, et liisinguese on kindlustatud ning kehtiva kindlustusdokumendi (kindlustuslepingu, poliisi või sertifikaadi) ärakiri või originaal on meile esitatud kahe päeva jooksul pärast liisingueseme juhusliku hävimise, kahjustamise ja kadumise riisiko üleminekut sulle kui liisinguvõtjale. Edaspidi pead uue perioodi kindlustusdokumendi meile esitama hiljemalt viis päeva enne iga uut kindlustusperioodi.
E-posti aadress kindlustusdokumendi esitamiseks on liising.poliisid@seb.ee.

Varakindlustuse leping peab vastama järgmistele tingimustele: 

 • kindlustus peab täies ulatuses katma varguse, röövimise, vandalismi, tulekahju, veekahju, loodusõnnetuse, liiklusõnnetuse ja võimalike muude kahjujuhtumite kahju;
 • kindlustussumma peab vastama vähemalt liisingueseme turuhinnale;
 • omavastutuse suurus on sõiduauto korral kuni 600 eurot ning kommertssõiduki ja seadme korral kuni 1300 eurot, kuid soovituslikult alati siiski väikseim, mida valitud kindlustusandja liisinguesemele võimaldab;
 • soodustatud isikuks on märgitud AS SEB Liising.


Samuti veendu kindlustuslepingu sõlmimisel, et kindlustusleping vastaks ka Sinu kindlustushuvile. 

Enne kindlustuslepingu sõlmimist tutvu kindlasti kõigi kindlustustingimustega ning nendes olevate piirangute ja välistustega.

Liisingueseme kindlustamisel eelistame järgmiseid kindlustusseltse:

 • AAS „BTA Baltic Insurance Company“ Eesti filiaal
 • AB „Lietuvos draudimas“ Eesti filiaal (PZU Kindlustus)
 • ADB Gjensidige Eesti filiaal
 • Balcia Insurance SE Eesti filiaal
 • Compensa Vienna Insurance Group, ADB Eesti filiaal (Seesam)
 • ERGO Insurance SE
 • If P&C Insurance AS
 • Inges Kindlustus AS
 • LHV Kindlustus AS
 • Salva Kindlustuse AS
 • Swedbank P&C Insurance AS


Liisingueseme kindlustamiseks võid valida ka muu Eestis tegutsemise õigust omava kindlustusseltsi, kui sõlmitav kindlustusleping tagab samaväärse kindlustuskaitse nagu AS-i SEB Liising eelistatud kindlustusseltsi pakutav kindlustusleping.

Kindlustuslahendus koostöös PZU Kindlustusega

 

 • Kui soovid kindlustada oma sõiduautot, pakiautot või ettevõtte sõidukeid ja masinaid, võib Sulle sobida PZU kindlustuslahendus.
 • PZU Kindlustusega kindlustuslepingu sõlmimisel või selle pikendamisel ei ole vaja meile selle kohta esitada tõendavaid dokumente, PZU Kindlustus edastab need Sinu eest.

PZU on AB "Lietuvos draudimas" Eesti filiaali kaubamärk Eestis. AB "Lietuvos draudimas" on Leedu kahjukindlustusselts, mis kuulub rahvusvahelisse PZU kontserni. AS SEB Pank ja AS SEB Liising tegutsevad AB "Lietuvos draudimas" Eesti filiaali kindlustusagendina ja on kantud Finantsinspektsiooni veebilehel avalikustatud kindlustusvahendajate nimekirja. Nimekirja leiate aadressilt www.fi.ee.