Muuda keelt:

Ettevõtte sõidukikindlustuse pakkumise küsimine

Paragraphs

Tutvuge enne pakkumuse küsimist ning kindlustuslepingu sõlmimist kaskokindlustuse kindlustusteenuse teabedokumendiga, mis annab ülevaate kindlustusteenusest, selle tingimustes sätestatud piirangutest ja välistustest, kaskokindlustuse tingimustega ning PZU kindlustuslepingute üldtingimustega. Liikluskindlustus reguleerib liikluskindlustuse seadus. Vajaduse korral pidage nõu asjatundjaga SEB klienditeeninduse numbril 665 5100.

Kindlustusagent saab kindlustuse vahendamise eest agenditasu, mis sisaldub kindlustusmakses. PZU Kindlustuse poolt agendile makstav vahendustasu on kaskokindlustuse puhul 16,7% kindlustusmaksest ja liikluskindlustuse puhul 14% kindlustusmaksest.

Isikuandmete töötlemine

Juhime Teie tähelepanu, et nõustudes käesoleva PZU kindlustuspakkumusega, kinnitate PZU-le, et olete aru saanud PZU isikuandmete töötlemise põhimõtetest, millega saate tutvuda PZU kodulehel.

Pangasaladus ja konfidentsiaalne info

Nõustudes kindlustuslepingu sõlmimisega, annab kindlustusvõtja AS-ile SEB Liising nõusoleku AS SEB Liising poolt kindlustusvõtja kohta teada olevate andmete (sh pangasaladusena ja konfidentsiaalse infona käsitletavate andmete) edastamiseks PZU-le kindlustuslepingu täitmise eesmärgi saavutamiseks.

Teavitus vaidluste lahendamise, finantsjärelevalve ja lepingu suhtes kohaldatav õiguse kohta

Kindlustuslepinguga seotud kaebus tuleb esitada e-kirja teel aadressile info@pzu.ee või posti teel aadressile PZU Kindlustus, Pärnu mnt 141, Tallinn 11314. Kaebusele vastatakse hiljemalt 15 päeva jooksul, kui kaebuse esitajat ei ole teavitatud teisiti. PZU kaebuse menetlemise korraga saab tutvuda PZU kodulehel.

Vaidluse korral võib pöörduda kindlustuse lepitusorgani poole, mis tegutseb Eesti Kindlustusseltside Liidu (EKsL) juures aadressil Mustamäe tee 46, Tallinn 10621. Täpsem info EKsLi veebilehel www.eksl.ee.

Kindlustusvõtjal on õigus esitada kindlustusandja tegevuse kohta kaebus Finantsinspektsioonile aadressil Sakala 4, 15030 Tallinn.

Kindlustuslepingu suhtes kohaldatakse Eesti Vabariigis kehtivat õigust.

PZU on AB "Lietuvos draudimas" Eesti filiaali kaubamärk Eestis. AB "Lietuvos draudimas" on Leedu kahjukindlustusselts, mis kuulub rahvusvahelisse PZU kontserni. AS SEB Pank ja AS SEB Liising tegutsevad AB "Lietuvos draudimas" Eesti filiaali kindlustusagendina ja on kantud Finantsinspektsiooni veebilehel avalikustatud kindlustusvahendajate nimekirja. Nimekirja leiate aadressilt www.fi.ee.


Vajutades nuppu "Saadan" kinnitate, et olete tutvunud PZU kindlustusteenuse teabedokumendiga, PZU kindlustustingimustega ning nõustute oma andmete töötlemisega ülaltoodud korras.