Muuda keelt:

Sõidukikindlustuse pakkumise küsimine

Paragraphs

Sõidukikindlustuse pakkumine sisaldab kaskokindlustuse pakkumist (v.a kui sõiduki vanus on rohkem kui 24 aastat) ning liikluskindlustuse pakkumist.

Saadame kindlustuspakkumise 1 tööpäeva jooksul pärast taotluse esitamist.

PZU
Palun veendu, et sisestatud sõiduki registreerimismärk on õige.
Soodustatud isik
(pp.kk.aaaa)

Tutvu enne pakkumuse küsimist ning kindlustuslepingu sõlmimist PZU kaskokindlustuse ja liikluskindlustuse kindlustusteenuse teabedokumentidega ning PZU Kindlustuslepingute üldtingimustega ja kaskokindlustuse tingimustega. Liikluskindlustust reguleerib liikluskindlustuse seadus. Vajaduse korral pea nõu asjatundjaga numbril 665 5100.

Kindlustusagent saab kindlustuse vahendamise eest agenditasu, mis sisaldub kindlustusmakses. PZU Kindlustuse poolt agendile makstav vahendustasu on kaskokindlustuse puhul 16,7% kindlustusmaksest ja liikluskindlustuse puhul 14% kindlustusmaksest.

Isikuandmete töötlemine

Juhime tähelepanu, et nõustudes selle PZU kindlustuspakkumusega, kinnitad PZU-le, et oled aru saanud PZU isikuandmete töötlemise põhimõtetest, millega saad tutvuda PZU kodulehel.

Pangasaladus ja konfidentsiaalne info

Nõustudes kindlustuslepingu sõlmimisega, annab kindlustusvõtja AS-ile SEB Liising nõusoleku AS SEB Liising poolt kindlustusvõtja kohta teada olevate andmete (sh pangasaladusena ja konfidentsiaalse infona käsitletavate andmete) edastamiseks PZU-le kindlustuslepingu täitmise eesmärgi saavutamiseks.

Teavitus vaidluste lahendamise, finantsjärelevalve ja lepingu suhtes kohaldatav õiguse kohta

Kindlustuslepinguga seotud kaebus tuleb esitada e-kirja teel aadressile info@pzu.ee või posti teel aadressile PZU Kindlustus, Pärnu mnt 141, Tallinn 11314. Kaebusele vastatakse hiljemalt 15 päeva jooksul, kui kaebuse esitajat ei ole teavitatud teisiti. PZU kaebuse menetlemise korraga saab tutvuda PZU kodulehel.

Vaidluse korral võib pöörduda kindlustuse lepitusorgani poole, mis tegutseb Eesti Kindlustusseltside Liidu (EKsL) juures aadressil Mustamäe tee 46, Tallinn 10621. Täpsem info EKsLi veebilehel.

Tarbija võib lepingust tekkinud vaidlusega pöörduda ka Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti juures asuva tarbijavaidluste komisjoni poole, mille kontaktandmed on: Endla 10a, 10142 Tallinn; e post avaldus@komisjon.ee. Täpsema info tarbijavaidluste komisjoni menetlusreeglite kohta leiad tarbijavaidluste komisjoni veebilehelt.

Kindlustusvõtjal on õigus esitada kindlustusandja tegevuse kohta kaebus Finantsinspektsioonile aadressil Sakala 4, 15030 Tallinn.

PZU on AB "Lietuvos draudimas" Eesti filiaali kaubamärk Eestis. AB "Lietuvos draudimas" on Leedu kahjukindlustusselts, mis kuulub rahvusvahelisse PZU kontserni. AS SEB Liising tegutseb AB "Lietuvos draudimas" Eesti filiaali kindlustusagendina ja on kantud Finantsinspektsiooni veebilehel avalikustatud kindlustusvahendajate nimekirja. Nimekirja leiate aadressilt www.fi.ee.

Vajutades nuppu "Saadan" kinnitad, et nõustud oma andmete töötlemisega ülaltoodud korras.