Muuda keelt:

Sõidukikindlustuse pakkumise küsimine

Paragraphs

Kindlustuspakkumus sisaldab kaskokindlustuse pakkumust (v.a kui sõiduki vanus on rohkem kui 19 aastat) ning liikluskindlustuse pakkumust.

Palun veenduge, et sisestatud sõiduki registreerimismärk on õige.
Soodustatud isik
(pp.kk.aaaa)

 

Tutvuge enne pakkumuse küsimist ja enne lepingu sõlmimist  PZU* kaskokindlustuse ja liikluskindlustuse kindlustusteenuse teabedokumentidega, ning PZU Kindlustuslepingute üldtingimustega U100/2020 ja kaskokindlustuse tingimustega A300/2017. Liikluskindlustus reguleerib liikluskindlustuse seadus. Vajaduse korral pidage nõu asjatundjaga PZU klienditeeninduse numbril (+372) 622 4545.

Kindlustusagent saab kindlustuse vahendamise eest agenditasu, mis sisaldub kindlustusmakses. PZU Kindlustuse poolt agendile makstav vahendustasu on kaskokindlustuse puhul 16,7% kindlustusmaksest ja liikluskindlustuse puhul 14% kindlustusmaksest.

Isikuandmete töötlemine

Juhime teie tähelepanu, et nõustudes PZU kindlustuspakkumusega ja sõlmides AS-i SEB Liising vahendusel PZU-ga kindlustuslepingu, kinnitate PZU Kindlustusele, et olete aru saanud PZU isikuandmete töötlemise põhimõtetest, millega saate tutvuda PZU kodulehel.

Pangasaladus ja konfidentsiaalne info

Nõustudes kindlustuslepingu sõlmimisega, annab kindlustusvõtja AS-ile SEB Liising nõusoleku AS SEB Liising poolt kindlustusvõtja kohta teada olevate andmete (sh pangasaladusena ja konfidentsiaalse infona käsitletavate andmete) edastamiseks PZU-le kindlustuslepingu täitmise eesmärgi saavutamiseks.

Teavitus vaidluste lahendamise, finantsjärelevalve ja lepingu suhtes kohaldatav õiguse kohta

Kindlustuslepinguga seotud kaebus tuleb esitada e-kirja teel aadressile info@pzu.ee või posti teel aadressile PZU Kindlustus, Pärnu mnt 141, 11314 Tallinn. Kaebusele vastatakse hiljemalt 15 tööpäeva jooksul, kui kaebuse esitajat ei ole teavitatud teisiti. PZU kaebuse menetlemise üldpõhimõtetega saab tutvuda PZU kodulehel.

Tarbijast kliendil on õigus kaebusega pöörduda ka Tarbijakatse ja Tehnilise Järelvalve Ameti (Sõle 23a, 10614 Tallinn; www.ttja.ee) juures tegutseva tarbijavaidluste komisjoni poole, aadressil: Pronksi 12, 10117 Tallinn; tel +372 620 1920 ; avaldus@komisjon.ee. Täpsema info tarbijavaidluste komisjoni menetlusreeglite kohta leiab  tarbijavaidluste komisjoni veebilehelt.

Kindlustusvõtjal on õigus esitada kindlustusandja tegevuse kohta kaebus Finantsinspektsioonile aadressil Sakala tn 4, 15030 Tallinn. Täpsem info finantsjärelevalve kohta on Finantsinspektsiooni veebilehel.

Kindlustuslepingu suhtes kohaldatakse Eesti Vabariigis kehtivat õigust.

*PZU on AB "Lietuvos draudimas" Eesti filiaali kaubamärk Eestis. AB "Lietuvos draudimas" on Leedu kahjukindlustusselts, mis kuulub rahvusvahelisse PZU kontserni. AS SEB Liising tegutseb AB "Lietuvos draudimas" Eesti filiaali kindlustusagendina ja on kantud Finantsinspektsiooni veebilehel avalikustatud kindlustusvahendajate nimekirja. Nimekirja leiate aadressilt; www.fi.ee

Vajutades nuppu "Saadan" kinnitate, et olete tuvunud  PZU kindlustusteenuse teabedokumendiga, PZU kindlustustingimustega ning nõustute oma andmete töötlemisega ülaltoodud korras.