Muuda keelt:

II pensionisamba fondid vanusele 18-54

Paragraphs

SEB pensionifond 18+

 • Kogumisperiood üle 10 aasta
 • Kõrge riskiga fond, mille aktsiate osakaal on kuni 110%
 • Fondijuht jälgib fondi aktiivselt ja otsib parimaid võimalusi turul
 • Lai valik investeeringuid, sealhulgas kohalikud ja alternatiivsed investeeringud
 • Fond järgib SEB jätkusuutlikkuse strateegiat
 • Eesmärk on edestada sarnaste omadustega passiivselt juhitud indeksfonde. Erinevate investeerimisstrateegiate tõttu võivad nii lühiajaline kui ka keskmise perioodi tootlus erineda.

 

SEB pensionifond indeks

 • Kogumisperiood üle 10 aasta
 • Kõrge riskiga fond, mille aktsiate osakaal on kuni 100%
 • Fondijuht ei halda tururiske
 • Järgib ja peegeldab ülemaailmsete noteeritud aktsiate turgu
 • Eesmärk on järgida ülemaailmsete finantsturgude tootlusi, võimaluseta tootlust suurendada

 

Milline pensionifond teile sobib?

Kui pensionile jäämiseni on aega rohkem kui 10 aastat, on teil võimalus valida meie kahe erineva fondijuhtimisstiili vahel.

 1. Aktiivselt juhitud fondid - aktiivselt juhitud fondi puhul jälgib SEB fondijuht regulaarselt fondi investeerimisportfelli ja haldab seda vastavalt majandus- ja finantsturu olukorrale. Fondijuht teeb investeeringuid nii ülemaailmsetel kui ka kohalikel aktsiaturgudel, samuti varaklassides, mis ei ole indeksfondidele kättesaadavad (era- ja riskikapital, kinnisvara). SEB võib fondi aktsiainvesteeringuid suurendada 110%-ni (kui investeerid 100 eurot, siis investeerid justkui 110 eurot). Fondijuht järgib SEB jätkusuutlikkuse strateegiat, et lisaks võimalikult suure tootluse teenimisele avaldada positiivset mõju ka ühis- ja keskkonnale. 
 2. Passiivselt juhitud fondid - passiivselt juhitud fondi eesmärk on peegeldada ülemaailmsete finantsturgude indeksite tootlust. Indeksfondide puhul ei halda SEB fondijuht fondi tururiske. Fond investeerib vaid ülemaailmsetel aktsiaturgudel.


See millist tüüpi investeeringud valida, sõltub sellest, kui aktiivne te olla soovite ning millist riski olete valmis võtma. Mõlemad valikud vastavad teie vanusele.

SEB Pensioni investeerimiskonto (PIK)

Alternatiiv pensionisambafondidele juhuks, kui soovite teha iseseisvaid investeerimisotsuseid (osta või müüa väärtpabereid). 
PIK võimaldab jääda pensioni II sambasse ja kasutada selle hüvesid. Soovi korral saate suunata oma pensionivarad või sissemaksed iseseisvaks investeerimiseks PIK-ile või suunata need Teile sobival ajal tagasi pensionifondidesse, et fondihaldur saaks jätkata Teie investeeringute haldamist.

 • lai valik investeerimisvõimalusi: aktsiad, ETF-id, investeerimisfondid
 • Teid huvitavate väärtpaberite loetelu jälgimine
 • konkurentsivõimelised tasud

Alternatiiv pensionisambafondidele juhuks, kui soovite teha iseseisvaid investeerimisotsuseid (osta või müüa väärtpabereid). 
PIK võimaldab jääda pensioni II sambasse ja kasutada selle hüvesid. Soovi korral saate suunata oma pensionivarad või sissemaksed iseseisvaks investeerimiseks PIK-ile või suunata need Teile sobival ajal tagasi pensionifondidesse, et fondihaldur saaks jätkata Teie investeeringute haldamist.

Pensioni väljamakse

II pensionisamba kogutud vara saate välja võtta Teile sobival ajal. Kõige kasulikum on seda kasutama hakata alles siis, kui olete jõudnud vanaduspensioniikka - nii saate tulumaksusoodustust või maksuvabastuse.
Pensionifondide makseviis sõltub sellest, kui vana Te olete ja kuidas soovite kogutud raha kasutada. Väljamakseviise on mitmeid. Soovi korral saate võimalusi kombineerida.

II sambasse kogutud summat saab vaadata internetipangas või Pensionikeskuse kontol.

 • Kõikide fondide ühekordne väljamakse. Kui olete jõudnud pensioniikka, peate maksma 10% tulumaksu.
 • Tähtajaline väljamakse pensionifondidest, samal ajal kui seda investeeritakse seni, kuni Teie pensionikontol on raha.
 • Eluaegne pension - leping kindlustusfirmaga, mis hakkab Teile regulaarselt pensioni maksma ja teeb seda elu lõpuni.

II pensionisamba kogutud vara saate välja võtta Teile sobival ajal. Kõige kasulikum on seda kasutama hakata alles siis, kui olete jõudnud vanaduspensioniikka - nii saate tulumaksusoodustust või maksuvabastuse.
Pensionifondide makseviis sõltub sellest, kui vana Te olete ja kuidas soovite kogutud raha kasutada. Väljamakseviise on mitmeid. Soovi korral saate võimalusi kombineerida.

II sambasse kogutud summat saab vaadata internetipangas või Pensionikeskuse kontol.

SEB II pensionisamba fondides on kasulik koguda

Madalad jooksvad tasud
Parim ülevaade kogumisest internetipangas
Lai valik kogumis- ja väljamakselahendusi
Väärtuslikud nõuanded

Hinnakiri

 
1. Valikuavaldus  
valikuavalduse esitamine pangakontoris või SEB internetipangas tasuta
valikuavalduse esitamine volikirja alusel 3 eurot
2. Fondiosakute vahetamise avaldus  
avalduse esitamine pangakontoris või SEB internetipangas tasuta
avalduse esitamine volikirja alusel 3 eurot
3. Pärimisavaldus  
päritud fondiosakute tagasimüük 22 eurot
päritud fondiosakute kanne pärija pensionikontole 3 eurot
päritud fondiosakute tagasimüük ja kanne pärija pensionikontole 22 eurot
4. Väljamaksete avaldused Pangakontor SEB internetipank
- ühekordse väljamakse avaldus 3 eurot 3 eurot
- osalise väljamakse avaldus pensionifondidest tasuta tasuta
- väljamakse avaldus pensioni investeerimiskontolt tasuta tasuta
- fondipensioni avaldus 5 eurot 5 eurot
5. Kohustusliku kogumispensioni sissemaksete tasumisest vabastamise avaldus 5 eurot tasuta
6. Kohustuslikust kogumispensionist raha väljavõtmise avaldus 15 eurot 7 eurot
7. Kohustusliku kogumispensioni sissemaksete tasumise avaldus tasuta tasuta
8. Avalduse tühistamise avaldus tasuta tasuta
9. Maksemäära muutmise avaldus tasuta tasuta

Kas vajate pensioni osas nõu?

 • Meie professionaalsed töötajad aitavad leida sobiva lahenduse Teie vajadustele. Nõustamine Teile sobivas vormis - videokõne, telefoni teel või kohtumine SEB kontoris