Muuda keelt:

Kõik pensioni II samba fondid

Paragraphs

SEB Life and Pension Baltic SE Eesti filiaal ja SEB Pank vahendavad SEB Varahalduse pensionifonde

Vanus: 18-54
SEB pensionifond 18+

 • Pensionile jäämiseni rohkem kui 10 aastat
 • Pikaajaline eesmärk kasvatada pensionivarasid
 • Kõrge riskitase

‏‏‎ ‎

Vanus: 18-54
SEB pensionifond indeks

 • Pensionile jäämiseni rohkem kui 10 aastat
 • Eesmärk on järgida väärtpaberiturgusid
 • Kõrge riskitase

‏‏‎ ‎ 

Vanus: 55-59
SEB pensionifond 55+

 • Teil on pensionini 5–10 aastat
 • Pikaajaline eesmärk kasvatada pensionivarasid
 • Keskmine riskitase

‏‏‎ ‎

Vanus: 60-64
SEB pensionifond 60+

 • Teil on pensionini vähem kui 5 aastat ja te soovite II samba välja võtta fondipensionina
 • Pikaajaline eesmärk kasvatada pensionivarasid
 • Keskmine riskitase

‏‏‎ ‎

Vanus: 65+
SEB pensionifond 65+

 • Te saate fondipensioni väljamakseid või soovite II samba välja võtta ühekordse väljamaksega järgneva 3 aasta jooksul
 • Eesmärk säilitada pensionivarasid
 • Madal riskitase

‏‏‎ ‎

Hinnakiri

 
1. Valikuavaldus  
valikuavalduse esitamine pangakontoris või SEB internetipangas tasuta
valikuavalduse esitamine volikirja alusel 3 eurot
2. Fondiosakute vahetamise avaldus  
avalduse esitamine pangakontoris või SEB internetipangas tasuta
avalduse esitamine volikirja alusel 3 eurot
3. Pärimisavaldus  
päritud fondiosakute tagasimüük 22 eurot
päritud fondiosakute kanne pärija pensionikontole 3 eurot
päritud fondiosakute tagasimüük ja kanne pärija pensionikontole 22 eurot
4. Väljamaksete avaldused Pangakontor SEB internetipank
- ühekordse väljamakse avaldus 3 eurot 3 eurot
- osalise väljamakse avaldus pensionifondidest tasuta tasuta
- väljamakse avaldus pensioni investeerimiskontolt tasuta tasuta
- fondipensioni avaldus 5 eurot 5 eurot
5. Kohustusliku kogumispensioni sissemaksete tasumisest vabastamise avaldus 5 eurot tasuta
6. Kohustuslikust kogumispensionist raha väljavõtmise avaldus 15 eurot 7 eurot
7. Kohustusliku kogumispensioni sissemaksete tasumise avaldus tasuta tasuta
8. Avalduse tühistamise avaldus tasuta tasuta
9. Maksemäära muutmise avaldus tasuta tasuta

Kas vajate pensioni osas nõu?

 • Meie professionaalsed töötajad aitavad leida sobiva lahenduse Teie vajadustele. Nõustamine Teile sobivas vormis - videokõne, telefoni teel või kohtumine SEB kontoris