Muuda keelt:
Image

Sinu valikud.
Globaalne mõju.

Paragraphs

Me hoolime

Kuna pangad etendavad rahaliste ressursside jaotamisel keskset osa, saab SEB tugevalt kaasa aidata sellele, et ühiskond läheks üle jätkusuutlikumale tegevusmudelile. See üleminek hõlmab valdkondi nagu transport, energeetika ja toit ning esitab lahendamiseks väljakutseid, mis nõuavad väga suuri investeeringuid ja üleüldist pühendumist.

SEB võtab siin hea meelega kandva rolli, pakkudes keskkonda säästvaid lahendusi ja asjakohast nõu, sest me teame kindlalt, et jätkusuutlik ühiskond on majanduslikult kasulik kõigile meie sidusrühmadele ning ühiskonnale tervikuna. Seda veendumust toetab ka meie jätkusuutlikkuse strateegia, mis vastab nii Pariisi kliimakokkuleppele kui ka ÜRO säästva arengu eesmärkidele.

Rohelised pakkumised

SEB-s usume, et iga meie valik loeb, mis omakorda loob võimaluse paremaks tulevikus

Innovatsioon ja ettevõtlikkus

Meiega toetad ettevõtjaid, projekte ja investeeringuid, mis aitavad maailma paremaks muuta. Teeme koostööd klientidega, kes seisavad säästva arengu eest ja toetame neid, kes soovivad astuda rohelisele rajale.

Meie mõju

SEB mõju ulatub meie oma igapäevasest  jalajäljest tunduvalt kaugemale,  klientidele pakutavate finantstoodete ja -teenuste mõjudeni.

Meie lähenemine

Meie kohustused koosnevad jätkusuutlikkusega seotud rahvusvahelistest kokkulepetest ja raamistikest, mida järgime ning toetame, ning peegeldavad meie otsust tegutseda panganduses vastutustundlikult, juhtida riske ja toetada üldist jätkusuutlikku arengut.

Igapäevased kangelased

Igapäevased kangelased muudavad meie planeedi paremaks, tehes õigeid valikuid. Iga otsus tuleb langetada vastutustundlikult. Seepärast toetame SEB Pangas ettevõtjaid, kes edendavad jätkusuutlikke ja keskkonnahoidlikke lahendusi. Kui Teie olete üks igapäevastest kangelastest, siis on meil ühine tee.

Media

Kontaktid

Tatjana Vakulenko

Jätkusuutliku panganduse juht

tatjana.vakulenko@seb.ee