Ava kodulehe mobiiliversioon Üles

Eraklient

Leidke endale sobiv II samba kogumislahendus

aastat
aastat
Kogumisperiood
-


SEB Pensionifond 100

Fondi eesmärk on teie raha väärtust pikaajaliselt kasvatada. Selleks paigutame raha aktsiatesse, millel on pikaajaliselt paremad võimalused kõrgema tootluse saavutamiseks. Samas arvestage, et kogutud raha väärtus võib kõikuda suures ulatuses.

 • Teie kogutavat vara juhitakse aktiivselt
 • Riskid on hajutatud, sest investeerime fondi vara üle maailma
 • Oleme teie jaoks alati olemas, anname nõu kogumisperioodi ajal ja ka pärast seda

Rohkem infot fondi kohta

Internetipanka sisenedes nõustute, et SEB teeb päringu Teie pensionikonto kohta Pensionikeskusesse ja saadud andmetega eeltäidab Teile valiku- ja/või vahetusavalduse.


Rohkem infot fondi kohta

Internetipanka sisenedes nõustute, et SEB teeb päringu Teie pensionikonto kohta Pensionikeskusesse ja saadud andmetega eeltäidab Teile valiku- ja/või vahetusavalduse.


SEB Energiline Pensionifond

Fondi eesmärk on teie raha väärtust pikaajaliselt kasvatada. Selleks paigutame raha rohkem aktsiatesse, millel on pikaajaliselt paremad võimalused kõrgema tootluse saavutamiseks.
Samas arvestage, et kogutud raha väärtus võib kõikuda suuremas ulatuses.

 • Teie kogutavat vara juhitakse aktiivselt
 • Riskid on hajutatud, sest investeerime fondi vara üle maailma
 • Oleme teie jaoks alati olemas, anname nõu kogumisperioodi ajal ja ka pärast seda

Rohkem infot fondi kohta

Internetipanka sisenedes nõustute, et SEB teeb päringu Teie pensionikonto kohta Pensionikeskusesse ja saadud andmetega eeltäidab Teile valiku- ja/või vahetusavalduse.


SEB Konservatiivne Pensionifond

Fondi eesmärk on Teie kogutud raha säilitada. Selleks paigutame raha peamiselt võlakirjadesse ja hoiustesse.
Samas arvestage, et kogutud raha väärtus võib kõikuda vähesel määral.

 • Teie kogutavat vara juhitakse aktiivselt
 • Riskid on hajutatud, sest investeerime fondi vara üle maailma
 • Oleme Teie jaoks alati olemas, anname nõu kogumisperioodi ajal ja ka pärast seda

Rohkem infot fondi kohta

Internetipanka sisenedes nõustute, et SEB teeb päringu Teie pensionikonto kohta Pensionikeskusesse ja saadud andmetega eeltäidab Teile valiku- ja/või vahetusavalduse.


SEB Optimaalne Pensionifond

Fondi eesmärk on teie raha väärtust suurendada. Selleks paigutame raha peamiselt võlakirjadesse ja vähemal määral aktsiatesse.
Samas arvestage, et kogutud raha väärtus võib kõikuda mõõdukas ulatuses.

 • Teie kogutavat vara juhitakse aktiivselt
 • Riskid on hajutatud, sest investeerime fondi vara üle maailma
 • Oleme teie jaoks alati olemas, anname nõu kogumisperioodi ajal ja ka pärast seda

Rohkem infot fondi kohta

Internetipanka sisenedes nõustute, et SEB teeb päringu Teie pensionikonto kohta Pensionikeskusesse ja saadud andmetega eeltäidab Teile valiku- ja/või vahetusavalduse.


SEB Progressiivne Pensionifond

Fondi eesmärk on teie raha pikaajaliselt mõõdukalt kasvatada. Selleks paigutame raha nii võlakirjadesse kui ka aktsiatesse, millel on pikaajaliselt paremad võimalused kõrgema tootluse saavutamiseks.
Samas arvestage, et kogutud raha väärtus võib kõikuda suuremas ulatuses.

 • Teie kogutavat vara juhitakse aktiivselt
 • Riskid on hajutatud, sest investeerime fondi vara üle maailma
 • Oleme teie jaoks alati olemas, anname nõu kogumisperioodi ajal ja ka pärast seda

Rohkem infot fondi kohta

Internetipanka sisenedes nõustute, et SEB teeb päringu Teie pensionikonto kohta Pensionikeskusesse ja saadud andmetega eeltäidab Teile valiku- ja/või vahetusavalduse.


SEB Pensioni investeerimiskonto (PIK)

Võimalus ise oma pensionivara investeerimisotsuseid langetada – osta-müüa väärtpabereid mis iganes ajal.

 • Teie kogutavat vara juhitakse aktiivselt
 • Riskid on hajutatud, sest investeerime fondi vara üle maailma
 • Oleme teie jaoks alati olemas, anname nõu kogumisperioodi ajal ja ka pärast seda

Rohkem infot fondi kohta

Internetipanka sisenedes nõustute, et SEB teeb päringu Teie pensionikonto kohta Pensionikeskusesse ja saadud andmetega eeltäidab Teile valiku- ja/või vahetusavalduse.

Võrdlen teiste SEB pensionifondidega

SEB Pensionifond 100

Pikaajaliselt peaks vara ostujõud kasvama keskmisest suurema tootlusega.

Kogumisperiood

Kogumisperiood Kogumisperiood üle 5 aasta

Aktsiate osakaal

Aktsiate osakaal kuni 100%

Riskitase ?
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Madalam risk

Kõrgem risk

SEB Pensionifond Indeks 100

Investeerimiseesmärk on pakkuda ülemaailmsete finantsturgudega võimalikult sarnast tootlust.

Kogumisperiood

Kogumisperiood Kogumisperiood üle 5 aasta

Aktsiate osakaal

Aktsiate osakaal kuni 100%

Investeeringu väärtuse kõikumine suures ulatuses.

Riskitase ?
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Madalam risk

Kõrgem risk

SEB Energiline Pensionifond

Pikaajaliselt peaks vara ostujõud kasvama keskmisest suurema tootlusega.

Kogumisperiood

Kogumisperiood Kogumisperiood üle 5 aasta

Aktsiate osakaal

Aktsiate osakaal kuni 75%

Investeeringu väärtuse kõikumine suuremas ulatuses.

Riskitase ?
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Madalam risk

Kõrgem risk

SEB Konservatiivne Pensionifond

Pikaajaliselt peaks tootlus katma inflatsiooni ja säilitama vara ostujõudu.

Kogumisperiood

Kogumisperiood Kogumisperiood alla 3 aasta

Aktsiate osakaal

Aktsiate osakaal kuni 10%

Investeeringu väärtuse kõikumine väikses ulatuses.

Riskitase ?
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Madalam risk

Kõrgem risk

SEB Optimaalne Pensionifond

Pikaajaliselt peaks vara ostujõud kasvama mõõduka tootlusega.

Kogumisperiood

Kogumisperiood Kogumisperiood vähemalt 3 aastat

Aktsiate osakaal

Aktsiate osakaal kuni 25%

Investeeringu väärtuse kõikumine mõõdukas ulatuses.

Riskitase ?
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Madalam risk

Kõrgem risk

SEB Progressiivne Pensionifond

Pikaajaliselt peaks vara ostujõud kasvama keskmise tootlusega.

Kogumisperiood

Kogumisperiood Kogumisperiood üle 3 aasta

Aktsiate osakaal

Aktsiate osakaal kuni 50%

Investeeringu väärtuse kõikumine keskmises ulatuses.

Riskitase ?
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Madalam risk

Kõrgem risk

SEB Pensioni investeerimiskonto (PIK)

Võimalus ise oma pensionivara investeerimisotsuseid langetada – osta-müüa väärtpabereid mis iganes ajal.

Kogumisperiood

Kogumisperiood Kogumisperiood üle 5 aasta

Aktsiate osakaal

Aktsiate osakaal kuni 100%

Riskitase ?
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Madalam risk

Kõrgem risk


SEB Elu- ja Pensionikindlustus ja SEB Pank vahendavad SEB Varahalduse pensionifonde. Seda teavet ei tohi tõlgendada investeerimisalase nõustamise, -soovituse ega muu investeerimisteenuse või pakkumisena. Enne investeerimisotsuse tegemist tutvuge fondi prospekti ja muu fondi kohta avaldatud infoga Pensionikeskuse kodulehel  või SEB toodete osas SEB kodulehel .Vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
 
Investeering fondi on alati seotud mitmesuguste riskidega, mis võivad teostudes ebasoodsalt mõjutada investeeringu väärtust või realiseeritavust, investorite õigusi ja muid taolisi asjaolusid. Fondi eelmiste perioodide tootlus ega senine tegevuse ajalugu ei tähenda lubadust ega indikaatorit fondi järgmiste perioodide tootluse või tegevuse eesmärkide täitmise kohta.

SEB Elu- ja Pensionikindlustus ja SEB Pank vahendavad SEB Varahalduse pensionifonde. Seda teavet ei tohi tõlgendada investeerimisalase nõustamise, -soovituse ega muu investeerimisteenuse või pakkumisena. Enne investeerimisotsuse tegemist tutvuge fondi prospekti ja muu fondi kohta avaldatud infoga Pensionikeskuse kodulehel  või SEB toodete osas SEB kodulehel .Vajadusel konsulteerige asjatundjaga.

Investeering fondi on alati seotud mitmesuguste riskidega, mis võivad teostudes ebasoodsalt mõjutada investeeringu väärtust või realiseeritavust, investorite õigusi ja muid taolisi asjaolusid. Fondi eelmiste perioodide tootlus ega senine tegevuse ajalugu ei tähenda lubadust ega indikaatorit fondi järgmiste perioodide tootluse või tegevuse eesmärkide täitmise kohta.

 

II sambasse tasub raha koguda SEB pensionifondis

 • Madalad jooksvad tasud

 • Parim internetipank pensioni kogumise jälgimiseks

 • Nii kogumis- kui ka väljamakse-lahendused

 • Teile väärtuslik nõustamine nii kogumise ajal kui ka pärast seda

 

Suurema pensioni saamiseks tuleb täiendavalt koguda

I ja II sammas annavad kokku umbes 40% Teie pensionieelsest sissetulekust. Pensionile jäädes harjumuspärase eluviisi jätkamiseks peate täiendavalt koguma.

Vaatan oma võimalusi

 

Foorumi artiklid

II sambasse tasub raha koguda SEB pensionifondis

 • Madalad haldustasud

 • Parim internetipank pensioni kogumise jälgimiseks

 • Nii kogumis- kui ka väljamakse-lahendused

 • Teile väärtuslik nõustamine nii kogumise ajal kui ka pärast seda

 

Suurema pensioni saamiseks tuleb täiendavalt koguda

I ja II sammas annavad kokku umbes 40% Teie pensionieelsest sissetulekust. Pensionile jäädes harjumuspärase eluviisi jätkamiseks peate täiendavalt koguma.

Vaatan oma võimalusi

 

Foorumi artiklid

Küsige nõu

Soovite pikaajalist kogumist spetsialistiga arutada?

Registreeruge kohtumisele.
Nüüd võimalik ka mugav ja kiire videokohtumine.

Kontaktid

S|E|B

Tähelepanu! Teie veebilehtiseja ei vasta SEB kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.

Attention! Your web browser does not correspond to the requirements needed to visit SEB website. Please change web browser or device that you use for browsing the site.

Внимание! Ваш браузер не отвечает требованиям, необходимым для посещения сайта SEB. Просим поменять браузер или устройство, при помощи которого вы производите поиск в браузере.