Ava kodulehe mobiiliversioon Üles

Eraklient

Aktsiad ja ETF-id

Aktsiad ja ETF-id

Väärtpaberitehingud

 • Aktsiate ja ETF-idega (börsil kaubeldav fond) kauplemine väärtpaberiturgudel
 • Väärtpaberiülekanded ja muud tehingud

Väärtpaberitehingute tegemiseks on vaja eelnevalt avada väärtpaberikonto SEB internetipangas või pangakontoris. Väärtpaberitega on võimalik kaubelda nii reguleeritud turgudel, mitmepoolsetes kauplemissüsteemides kui ka turuväliselt.

Samuti on Teil võimalik teha väärtpaberiülekandeid: näiteks kanda väärtpabereid ühelt väärtpaberikontolt teisele, neid pantida ja kinkida.

Investeerimiseks kasutades pensioni investeerimiskonto on vaja eelnevalt avada pensioni väärtpaberikonto . Sellel kontol on võimalik kaubelda vaid börsil avalikult kaubeldavate aktsiate ja ETFidega.

Aktsiad

Aktsia on väärtpaber, mis annab võimaluse ettevõttesse investeerida osaluse omandamise kaudu, saades osa ettevõtte väärtuse kasvust ja jaotatavast kasumist. Ajalooliselt on aktsiaturud pakkunud kõige kõrgemat tootlust, samas kaasneb aktsiainvesteeringutega, võrreldes näiteks investeerimisfondidega, üldjuhul ka kõrgem risk raha kaotada. SEB vahendusel saate vabalt kaubeldavaid aktsiaid omandada rohkem kui 20 aktsiaturult. Aktsiatehinguid saab teha nii internetipangas, pangakontoris kui ka maakleriteenust kasutades (viimasel juhul on vajalik finantsturgude kliendilepingu olemasolu). Lisaks on võimalik teha ka väärtpaberiülekandeid kokkuleppel tehingu vastaspoolega.

ETF-id

Börsil kaubeldav fond (ETF) sarnaneb investeerimisfondiga, sest kujutab endast väärtpaberite või muu alusvara kogumit, ent erinevalt tavalisest investeerimisfondist kaubeldakse ETF-idega börsil sarnaselt aktsiatega. ETF-id on kuluefektiivne viis konkreetse regiooni või sektori aktsiatesse või hoopis mõnda toorainesse (nt kuld, nafta) investeerimiseks. ETF-idel puuduvad erinevalt tavafondidest sisenemis- ja väljumistasud ning kauplemisel kehtivad aktsiatehingute teenustasud. ETF-idega on võimalik kaubelda üksnes asjaomase börsi lahtiolekuajal.

Kauplemiseks või väärtpaberiülekande tegemiseks kasutatakse alljärgnevaid tehingukorraldusi.

Soovitud hinnaga korraldus kauplemiseks
Soovitud hinnaga korralduse andmiseks peate määrama väärtpaberite koguse ja soovitava tehinguhinna.
Loen edasi

„Täida või tühista” või „täida ja tühista” lisatingimusega korraldused
„Täida või tühista“ ning „täida ja tühista“ lisatingimusega korraldusi saate kasutada üksnes Eesti, Läti ja Leedu turgudel kaubeldavate aktsiate puhul. Korraldus kehtib vaid korralduse andmise päeval. Korralduse andmiseks sisestage väärtpaberite kogus, mida osta või müüa soovite, ning sobiv hind. Seejärel valige soovitud lisatingimus.
Loen edasi

Väärtpaberiülekanne makse vastu
Väärtpaberiülekanne makse vastu tehakse pooltevahelisel kokkuleppel. Selle tehingu tulemusel kannab pank väärtpaberid müüja väärtpaberikontolt ostja väärtpaberikontole ja väärtpaberite eest tasutava raha ostja arvelduskontolt müüja arvelduskontole.
Loen edasi

Makseta väärtpaberiülekanne
Makseta väärtpaberiülekanne sarnaneb makse vastu väärtpaberiülekandega, kuid üle kantakse panga vahendusel ainult väärtpaberid.
Loen edasi

Turud
Võimaldame oma klientidel väärtpaberitega kaubelda erinevatel maailma turgudel.

Baltimaad
Eesti, Läti, Leedu

Euroopa
Soome, Rootsi, Taani, Norra, Poola, Ungari, Tšehhi, Holland (Euronext), Portugal (Euronext), Belgia (Euronext), Prantsusmaa (Euronext), Šveits (VIRT-X), Suurbritannia (SETS), Iirimaa (SETS), Saksamaa (XETRA), Austria, Itaalia, Hispaania, Venemaa (MOEX)

Põhja-Ameerika
USA (NASDAQ, Amex, NYSE), Kanada

Täpsem SEB kasutatavate kauplemiskohtade loetelu

Tähelepanu!

 • Aktsepteerime väärtpaberitehingukorraldusi aktsiate ostuks Moskva börsil (MOEX) tehingumahust alates 25 000 USD.
 • Me ei täida väärtpaberitehingukorraldusi USA aktsiate ostuks, mis ei ole noteeritud börsidel NYSE või NASDAQ NMS ja mille väärtus on alla 1 USD, samuti muuks tehinguks, millega soovitakse SEB-s avatud väärtpaberikontole kanda selliseid aktsiaid. Klientidega, kelle on juba selliseid aktsiaid või kelle aktsiaid tulevikus väärtuse vähenemise või kauplemiskoha muutuse tõttu enam SEB kaudu hoida ei saa, võime võtta ühendust ja paluda sellised aktsiad müüa või ära kanda teise teenusepakkuja juurde.

  Piirang on kehtestatud AS-i SEB Pank väärtpaberikonto ja -tehingute tingimuste punkti 1.4.1 alusel.

Kauplemine
Edastame automaatselt börsidele või maakleritele järgmiste riikide börsidel kaubeldavate aktsiate internetipanga kaudu antud tehingukorraldused:

 • Austria
 • Belgia
 • Eesti
 • Hispaania
 • Holland
 • Iirimaa
 • Itaalia
 • Kanada (Toronto, TSX Ventures)
 • Leedu
 • Läti
 • Norra
 • Portugal
 • Prantsusmaa
 • Rootsi
 • Saksamaa (Xetra)
 • Soome
 • Šveits
 • Taani
 • USA (NASDAQ, NYSE, AMEX, NYSE Arca)

SEB aktsiaturgude osakond võtab tehingukorraldusi vastu tööpäevadel kell 9.00–17.30. Finantsturgude kliendilepingu alusel saab tehingukorraldusi anda vaid sellel ajavahemikul. Pärast kella 17.30 on tehingukorraldusi üldjuhul võimalik edastada ainult internetipanga kaudu.

Väärtpaberikonto Eraisik Juriidiline isik
Avamine ja sulgemine
1. Pangasisese väärtpaberikonto avamine tasuta tasuta
2. Balti väärtpaberikonto avamine internetipangas tasuta pangakontoris 3 eurot 25 eurot
3. Balti väärtpaberikonto üleviimine teise kontohalduri juurde (21) 15 eurot 15 eurot
4. Balti väärtpaberikonto ületoomine teise kontohalduri juurest tasuta tasuta
5. Pandikonto avamine - 35 eurot
6. Konto sulgemine tasuta tasuta
7. Lapse eriliigiline konto (4) 50 eurot -
SEB väljastatavad väljavõtted (11)
1. Pangasaalist saadud väljavõte 4 eurot 4 eurot
2. Regulaarne pangasisese väärtpaberikonto kuuväljavõte e-postiga tasuta tasuta
3. Börsitehingu kinnitus pangasaalist tasuta tasuta
Balti keskdepositooriumi väljastatavad väljavõtted (11)
1. Väärtpaberikonto avamisteatis posti teel 1 euro 1 euro
2. Regulaarsete väljavõtete tellimine Balti keskdepositooriumist (7) 1,60 eurot 1,60 eurot
3. Päeva-, dekaadi-, kuu-  kvartali- ja aastatehingute väljavõte    
- posti teel Eesti piires 4 eurot 4 eurot
- posti teel välismaale 6 eurot 6 eurot
- e-postiga 0,30 eurot 0,30 eurot

 

Väärtpaberite maaklertasu (1, 2, 15, 16, 23) Eraisik ja juriidiline isik
1. Eesti, Läti, Leedu (Nasdaq Tallinn, Riga, Vilnius) aktsiad ja võlakirjad 0,1%, min 1 euro
2. Norra, Rootsi (Nasdaq Stockholm), Soome, Taani, Austria, Belgia, Itaalia, Hispaania, Hollandi, Portugali, Prantsusmaa, Saksamaa (Xetra), Šveitsi aktsiad 0,14%, min 9 eurot
3. Suurbritannia, Iirimaa aktsiad (8) 0,14%, min 9 eurot
4. USA aktsiad 0,14%, min 9 eurot (aga mitte vähem kui 0,015 USD aktsia kohta)
5. Kanada aktsiad 0,14%, min 9 eurot (aga mitte vähem kui 0,025 CAD aktsia kohta)
6. Rootsi (Spotlight) 0,4%, min 9 eurot
7. Poola, Tšehhi, Ungari, Venemaa aktsiad 0,25%, min 25 eurot
8. Muud aktsiad kokkuleppe kohaselt
9. Börsi oksjonikeskkonna kaudu läbiviidavad aktsiate ostu-ja müügipakkumised ning emissioonid 0,3%, min 1 euro
10. Kauplemiskonto vastava riigi maaklertasu

 

Väärtpaberikonto kuuhooldustasu (1, 3, 6, 11, 14) Eraisik
1. Balti ja välisväärtpaberid (22)  
kuni 35 000 eurot tasuta
35 000 eurot ületavalt osalt 0,009%, max 7,5 eurot
2. Kauplemiskonto 0,025%, min 3,20 eurot

 

Väärtpaberikonto kuuhooldustasu (1, 3, 6, 11, 14) Juriidiline isik
Balti väärtpaberid
1. Tühja Balti väärtpaberikonto kuuhooldustasu 4,80 eurot
2. Eesti väärtpaberid kuni 2 000 000 eurot 0,004%, min 8 eurot
3. Eesti väärtpaberid üle 2 000 000 euro 80 eurot + 0,001% 2 000 000 eurot ületavast mahust
4. Ainult Eesti mittekaubeldavad väärtpaberid (v.a fondiosakud) (10) 4,80 eurot
5. Läti väärtpaberid 0,008%, min 8 eurot
6. Leedu väärtpaberid 0,005%, min 8 eurot
    Miinimumtasu kuus
Põhja-Euroopa aktsiad    
1. Norra, Oslo SE 0,008% 4 eurot riikide grupi kohta
2. Rootsi, Nasdaq Stockholm 0,008%
3. Rootsi, Spotlight 0,008%
4. Soome, Nasdaq Helsinki 0,008%
5. Taani, Nasdaq Copenhagen 0,008%
Lääne-Euroopa aktsiad    
1. Austria, Vienna SE 0,03% 4 eurot riikide grupi kohta
2. Belgia, Euronext Brussels 0,03%
3. Iirimaa,Dublin SE (8) 0,03%
4. Itaalia, Milan SE 0,03%
5. Hispaania, Madrid SE 0,03%
6. Holland, Euronext Amsterdam 0,03%
7. Portugal, Euronext Lisbon 0,03%
8. Prantsusmaa, Euronext Paris 0,03%
9. Saksamaa, Xetra 0,025%
10. Suurbritannia, London SE (8) 0,03%
11. Šveits, SIX Swiss SE 0,03%
Ida-Euroopa aktsiad    
1. Poola, Warsaw SE (9) 0,03% 4 eurot riikide grupi kohta
2. Tšehhi, Prague SE 0,03%
3. Ungari, Budapest SE 0,03%
Venemaa aktsiad    
Venemaa, Moscow SE 0,07% 25 eurot
Põhja-Ameerika aktsiad    
1. Kanada, aktsia väärtus alla 20 CAD 0,015% 4 eurot riikide grupi kohta
2. Kanada, aktsia väärtus üle 20 CAD
3. USA, aktsia väärtus alla 7,5 USD 0,015%
4. USA, aktsia väärtus üle 7,5 USD
Muud aktsiad    
1. Muud riigid (nt Jaapan, Hong Kong, Austraalia) 0,05% või kokkuleppe kohaselt 4 eurot
2. Kauplemiskonto 0,025% 3,20 eurot
Põhja-Euroopa võlakirjad   Miinimumtasu kuus
1. Norra 0,008% 4 eurot riikide grupi kohta
2. Rootsi 0,008%
3. Soome 0,008%
4. Taani 0,008%
Lääne-Euroopa võlakirjad    
1. Austria 0,008% 4 eurot riikide grupi kohta
2. Belgia 0,008%
3. Iirimaa 0,008%
4. Itaalia 0,008%
5. Hispaania 0,008%
6. Holland 0,008%
7. Portugal 0,008%
8. Prantsusmaa 0,008%
9. Saksamaa 0,008%
10. Suurbritannia 0,008%
11. Šveits 0,008%
12. Eurovõlakirjad (XS algusega ISIN) 0,008%
Ida-Euroopa võlakirjad    
1. Poola 0,03% 4 eurot riikide grupi kohta
2. Tšehhi 0,025%
3. Ungari 0,025%
Venemaa võlakirjad    
Venemaa 0,005% 4 eurot
Põhja-Ameerika võlakirjad    
1. Kanada 0,008% 4 eurot riikide grupi kohta
2. USA (20) 0,008%
Muud võlakirjad    
1. Muud riigid 0,05% 4 eurot riikide grupi kohta
2. SEB Panga levitatavad struktureeritud välisvõlakirjad (13) 0,008%
3. SEB Panga vahendatavad struktureeritud välisvõlakirjad vastava riigi kuuhooldustasu

Börsil kaubeldavaid fondiosakuid (ETF) käsitletakse kui aktsiaid.

 

Väärtpaberite arveldustasu  (1)
Arveldustasu (aktsiad) (2, 16) rakendub turuvälistele väärtpaberiülekannetele Eraisik ja juriidiline isik
1. Põhja-Euroopa aktsiad (Norra, Rootsi, Soome, Taani, Saksamaa), USA aktsiad 14 eurot
2. Austria, Ungari, Venemaa aktsiad 45 eurot
3. Belgia, Itaalia, Hispaania, Hollandi, Portugali, Prantsusmaa, Šveitsi, Tšehhi, Kanada aktsiad 28 eurot
4. Poola aktsiad (9) 28 eurot
5. Iirimaa aktsiad (8) 28 eurot
6. Suurbritannia aktsiad (8) 20 eurot
7. Muude riikide aktsiad 75 eurot või kokkuleppe kohaselt
8. Kauplemiskonto vastava riigi arveldustasu
Arveldustasu (võlakirjad) (2, 16) Eraisik ja juriidiline isik
1. Norra, Rootsi, Soome, Taani, Saksamaa, eurovõlakirjad (XS algusega ISIN) 20 eurot
2. Austria, Belgia, Iirimaa, Hispaania, Hollandi, Portugali, Prantsusmaa, Suurbritannia, Šveitsi, Tšehhi, Ungari, Kanada võlakirjad 28 eurot
3. Itaalia võlakirjad (20) 28 eurot
4. Poola võlakirjad (9) 28 eurot
5. Venemaa võlakirjad 75 eurot
6. USA võlakirjad (20) 20 eurot
7. Muude riikide võlakirjad 75 eurot
8. SEB Panga levitatavad struktureeritud välisvõlakirjad (13) 20 eurot
9. SEB Panga vahendatavad struktureeritud välisvõlakirjad vastava riigi arveldustasu

 

Fonditehingud (19) Arveldustasu Kuuhooldustasu (3, 11) Haldustasu (24)
SEB Investment Management AB Luksemburgis registreeritud U-klass fondid (17)
1. Ost tasuta tasuta 0,035%
2. Müük tasuta
3. Vahetamine tasuta
4. Ost fondsäästmise püsikorraldusega tasuta
Muud SEB Investment Management AB Luksemburgis registreeritud fondid (17)
1. Ost 3,20 eurot tasuta -
2. Müük 3,20 eurot
3. Vahetamine tasuta
4. Ost fondsäästmise püsikorraldusega tasuta
Muud Eestis registreeritud fondid (1, 17)
1. Ost 3,20 eurot

Erakliendile: kuni 6 500€ - 0.8€;
6 500–65 000€ - 2.5€;
65 000€+ - 5€
Juriidilisele kliendile Eesti väärtpaberite hinnakirja järgi

-
2. Müük 3,20 eurot

 

Muud tehingutasud
Balti keskdepositooriumi väärtpaberid ja muud Eesti väärtpaberid
1. Makse vastu tehing määratud vastaspoolega 3,20 eurot
2. Makseta tehing määratud vastaspoolega 4,80 eurot
3. Tehing Balti keskdepositooriumi ja välisdepositooriumi vahel 20 eurot
4. Väärtpaberite märkimine (19) 3,20 eurot
5. Börsitehingu kinnitamine 3,20 eurot
6. Pandi registreerimine 15 eurot
7. Panditud väärtpaberite kanne 15 eurot
Välisväärtpaberid
1. SEB Eesti sisene ülekanne 4,80 eurot
2. Tehing määratud vastaspoolega (maksega, makseta) vastava riigi arveldustasu
3. Välisväärtpaberite märkimine (19) vastava riigi arveldustasu
4. Struktureeritud võlakirjade märkimine (19) 3,20 eurot
5. Vabatahtlikud korporatiivsündmused (12) vastava riigi arveldustasu
6. Tehingu tingimuste muutmine või korralduse tühistamine (ainult kokkuleppel pangaga) min arveldustasu või tegelikud kulud

 

Muud teenused (11, 18)
1. Osalemine aktsionäride koosolekul kokkuleppel pangaga
2. Tulumaksu ennetamine Baltikumi väärtpaberite puhul 10 eurot
3. Tulumaksu ennetamine välisväärtpaberite puhul (18) 20 eurot + tegelikud kulud
4. Enam kinnipeetud tulumaksu tagasitaotlemine Baltikumi väärtpaberite puhul 20 eurot + tegelikud kulud
5. Enam kinnipeetud tulumaksu tagasitaotlemine välisväärtpaberite puhul (18) 100 eurot + tegelikud kulud
6. Lapse eriliigilise konto menetlustasu (5) 25 eurot

(1) Balti väärtpabereid hoitakse Balti väärtpaberikontol ja välisväärtpabereid hoitakse pangasisesel kontol.
(2) Lisandub välispankade võetud teenustasu, mis ületab SEB Eesti tehingutasu.
(3) Eraisiku väärtpaberikonto hooldustasu arvutatakse üks kord kuus väärtpaberikontodel hoitavate väärtpaberite viimase pangapäeva summaarse väärtuse alusel. Juriidilise isiku väärtpaberikonto hooldustasu arvutatakse üks kord kuus ühe rahakontoga seotud väärtpaberikontodel hoitavate väärtpaberite viimase pangapäeva summaarse väärtuse alusel.
Väärtpaberite väärtuse arvutamisel lähtub pank fondiosakute puhul fondiosaku puhasväärtusest (NAV), võlakirjade puhul nominaalväärtusest, kaubeldavate aktsiate puhul turuväärtusest või pangale viimasest teadaolevast hinnast.
Ülejäänud väärtpaberite puhul lähtub pank väärtpaberi nimiväärtusest või väärtpaberi arvestuslikust nimiväärtusest. Kui infotarnesüsteemis puudub info nimiväärtuse kohta puudub, arvestatakse nimiväärtuseks 1.
Väärtpaberikonto hooldustasu ja väljavõtte tasu arvestatakse maha kliendi väärtpaberikontoga seotud rahakontolt kord kuus hiljemalt järgmise kalendrikuu 15. kuupäevaks. Mitme väärtpaberikontoga erakliendilt võetakse hooldustasu vanema väärtpaberikontoga seotud rahakontolt.
(4) Perekonnaseadusest tulenev alaealise või piiratud teovõimega täisealise, kellele on seatud eestkoste (edaspidi lapse), nimel avatud väärtpaberikonto väärtpaberitehingute tegemiseks vanema või eestkostja vara arvel. Balti väärtpaberikonto avamisel lisandub hinnakirjajärgne teenustasu.
(5) Lapse eriliigilise kontoga seotud väärtpaberitehingute menetlemine, mis nõuab täiendavat analüüsi selgitamaks tehingute lubatavust lapse eriliigilisel kontol (varasemalt lapsevanema või eestkostja vara arvel soetatud väärtpaberid, klientidevahelised väärtpaberitehingud jms.). Maksimaalne menetlemise aeg 5 tööpäeva.
(6) ADR (American Depositary Receipt) ja GDR (Global Depositary Receipt) väärtpaberite puhul võivad lisanduda hoidmisega seotud otsekulud, mida pank debiteerib kliendilt sõltuvalt konkreetse ADRi või GDRi tingimustes toodust, kas kord kuus, kvartalis, poolaastas või aastas.
(7) Üks kord kalendriaastas väljastab Balti keskdepositoorium väärtpaberikonto omajale igakordse taotluse alusel tasuta väärtpaberikonto saldoteatise.
(8 ) Suurbritannia ja Iirimaa väärtpaberite ostutehingutele lisandub üldjuhul Stamp Duty,  mis on Suurbritannias 0,5% ja Iirimaal 1%.
(9) Teatud Poola väärtpaberi tehingute puhul (nt maakleri vahenduseta tehtud turuväline tehing) võib lisanduda Stamp Duty 1% tehingusummalt. Stamp Duty peab tasuma ja vajaliku dokumentatsiooni esitama väärtpaberite ostja otse Poola maksuametile.
(10) Kui väärtpaberikontol hoitakse nii kaubeldavaid kui ka mittekaubeldavaid (v.a fondiosakud) Balti keskdepositooriumis registreeritud Eesti väärtpabereid, siis Eesti mittekaubeldavaid (v.a fondiosakud) väärtpabereid portfelli väärtuse hulka ei arvestata.
(11) Teenustasule lisatakse käibemaks vastavalt käibemaksuseadusele. Kuuhooldustasule käibemaksu ei lisandu, kui väärtpaberikontol on ainult investeerimisfondide seaduses sätestatud investeerimisfondi või Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigi investeerimisfondi osakud või aktsiad.
(12) Vabatahtlikel korporatiivsündmustel osalejate tehingutasudele lisanduvad võimalikud out of pocket fees (nt notarikulud, transpordikulud), mis jagatakse korporatiivsündmusel osalejate vahel proportsionaalselt nende väärtpaberite kogusele.
(13) Struktureeritud võlakirjad, mille emitentideks on krediidiasutused ja mille esmasemissiooni on pank kliendile tutvustanud.
(14) Kuuhooldustasust vabastatakse Balti keskdepositooriumilt saadud andmete põhjal kontod, millel hoitakse ainult pankrotis või likvideerimisel olevate Eesti äriühingute väärtpabereid. Kuuhooldustasu ei arvestata juhul, kui terve kalendrikuu jooksul on väärtpaberikontol hoitud vaid pankrotis või likvideerimisel olevaid Eesti äriühingute väärtpabereid.
(15) Maakleritehingute teenustasu protsent arvutatakse tehingusummast.
(16) Tehingule võib lisanduda vastava riigi finantstehingute maks (nt Prantsusmaa emitendi väärtpaberi ostutehingu puhul 0,3% tehingusummast ja Hispaania ostutehingu puhul 0,2% ostusummast).
(17) Väärtpabereid hoitakse pangasisesel väärtpaberikontol.
(18) Teatud riikide välisväärtpaberite puhul ei pruugi pank pakkuda tulumaksu ennetamist ja enam makstud tulumaksu tagasitaotlemist.
(19) Tehingule võib lisanduda vastava väärtpaberi pakkumisdokumentides reguleeritud tasu.
(20) Võlakirjatehingute tegemise eelduseks on vajaliku maksudokumentatsiooni esitamine. Selleks palume pangaga enne tehingu tegemist ühendust võtta.
(21) Kehtib, kui kontol on kuni viie erineva ISIN-koodiga väärtpaberid. Kuuenda ja iga järgneva erineva ISIN-koodiga väärtpaberipositsioonide üleviimise eest lisandub makseta väärtpaberitehingu tasu.
(22) Balti väärtpaberid – Eesti, Läti, Leedu. Välisväärtpaberid: Norra, Rootsi, Soome, Taani, Austria, Belgia, Iirimaa, Itaalia, Hispaania, Holland, Portugal, Prantsusmaa, Saksamaa, Suurbritannia, Šveits, Poola, Tšehhi, Ungari, Venemaa, Kanada, USA, Muud riigid.
(23) Tasud kehtivad korraldustele, mis on esitatud internetipangas või pangakontoris.
(24) SEB Investment Management U-klassi fondide haldustasu on toodud kuises arvestuses ja seda arvutatakse iga päeva lõpu vastavate fondiosakute väärtuse (NAV) summaarselt jäägilt. Haldustasu võetakse kord kuus, hiljemalt 20-ndal kuupäeval eelmise kuu eest ja väärtpaberikontoga seotud arvelduskontolt.

S|E|B

Tähelepanu! Teie veebilehtiseja ei vasta SEB kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.

Attention! Your web browser does not correspond to the requirements needed to visit SEB website. Please change web browser or device that you use for browsing the site.

Внимание! Ваш браузер не отвечает требованиям, необходимым для посещения сайта SEB. Просим поменять браузер или устройство, при помощи которого вы производите поиск в браузере.