Muuda keelt:

Kauplemispiirangud teatud USA aktsiatega

Paragraphs

Me ei täida väärtpaberitehingukorraldusi USA aktsiate ostuks, samuti muuks tehinguks, millega soovitakse SEB-s avatud väärtpaberikontole kanda järgmiseid aktsiaid:

  1. aktsiad, mille hind on alla 1 USD aktsia kohta ja mis ei ole noteeritud börsidel NYSE või NASDAQ NMS või
  2. aktsiad, millega kaubeldakse kauplemiskohtades OTC Pink-Limited Information või OTC Pink-No Information (olenemata hinnast) või
  3. aktsiad tähistusega "Caveat Emptor", "Grey Market" või "Other OTC" (olenemata hinnast).


Klientidega, kellel juba on selliseid aktsiaid või kelle aktsiaid tulevikus väärtuse vähenemise või kauplemiskoha või muu ülalnimetatud tunnuse muutuse tõttu enam SEB kaudu hoida ei saa, võime võtta ühendust ja paluda sellised aktsiad müüa või ära kanda teise teenusepakkuja juurde. Juhul, kui korraldust nimetatud aktsiate müügiks või ülekandmiseks etteantud tähtajaks ei esitata, võime, Tingimuste punkti 13.6 kohaselt, müüa kliendile kuuluvad ülalnimetatud tingimustele vastavad USA aktsiad parima võimaliku hinnaga, mis meie hinnangul vastavate väärtpaberite eest on sel hetkel mõistlikult võimalik saada, ja kanda müügist saadud raha, millest on maha arvestatud tehingu tegemiseks tehtud kulutused, kliendi arvelduskontole.

Piirang on kehtestatud AS-i SEB Pank väärtpaberikonto ja -tehingute tingimuste punkti 1.4.1 alusel.

Piirangud maksete tegemisel