Muuda keelt:

Euroopa makse

Paragraphs

Maksed eurodes

  • Kiired ja mugavad ülekanded teistesse Eesti, Euroopa Liidu, Euroopa Majanduspiirkonna ja Ühendkuningriigi pankadesse
  • Kuni 15 000-eurosed ülekanded tehakse automaatselt välkmaksetena, kui saaja pank on liitunud välkmaksete süsteemiga 
  • Taotlege teenusepaketti, et välkmaksed ja ühtse euromaksete ala (Single Euro Payments Area ehk SEPA) maksed oleksid tasuta

Teen makse internetipangas

Ülevaade

Euroopa makse on ülekande tegemiseks eurodes Euroopa Liidu liikmesriikides, Ühendkuningriigis, Šveitsis, Monacos, San Marinos, Andorras ja Euroopa Majanduspiirkonnas (Norras, Islandil ja Lichtensteinis) asuva panga arvele.

Euroopa makse puhul tasub maksja SEB panga teenustasud ja saaja oma panga teenustasud.

Euroopa makse jaguneb tavaliseks makseks (sealhulgas välkmakse) ja ekspressmakseks

Vaata lähemalt

Ülekande teostamise kestus

Kui Teie arvele tehakse ülekanne teise Eesti, Euroopa Liidu või Euroopa Majanduspiirkonna panga arvelt, siis kantakse summa Teie kontole makse SEB Panka jõudmise päeval.

Milliseid andmeid vajab maksja Teie kontole Euroopa makse algatamiseks?

Kui ootate makset oma SEB pangakontole, siis peaksite maksjale edastama järgmised andmed:

  • korrektse SEB Panga kontonumbri IBAN-formaadis (summa kantakse selle  alusel Teie kontole);
  • ees- ja perekonnanime.

Kuidas ülekannet teha?

Ülekande tegemiseks Teie või kellegi teise kontole Eesti, Euroopa Liidu, Euroopa Majanduspiirkonna ja Ühendkuningriigi pankades on mitu erinevat moodust – internetipanga kaudu, mobiilirakenduse abil või külastades meie kontorit.

  • Sisenege  internetipanka, valige „Arveldamine“ → „Uus makse“, täitke elektroonilisel maksekorralduse vormil nõutud väljad ja kinnitage makse
  • Avage SEB mobiilirakendus
  • Külastage sobivat  SEB pangakontorit  ja esitage isikut tõendav dokument

Maksekorraldusele sisestatud eesti keelele omased tähemärgid edastatakse saajale ainult juhul, kui saaja konto on Eesti pangas. Kui saaja konto on välispangas, siis teisendatakse  eesti keele tähemärgid ladina tähemärkideks.

Väljaminev makse Pangakontor Elektroonilised kanalid (k.a püsikorraldus, pangalingi makse)
1. Pangasisene makse (1)    
eurodes 2,30 eurot  0,16 eurot
välisvaluutas 3 eurot 2 eurot
kontosisene konverteerimine tasuta tasuta
2. Euroopa makse (1, 2)    
tavaline makse (sh välkmakse (3)) 3,50 eurot  0,38 eurot
ekspressmakse (4) 35 eurot 30 eurot
3. Välismakse    
tavaline makse    
- kulud kahasse (5) 25 eurot 6 eurot
- täissummas saajale (6) 45 eurot 26 eurot
kiirmakse    
- kulud kahasse (5) 35 eurot 14 eurot
- täissummas saajale (6) 55 eurot 34 eurot
ekspressmakse eurodes    
- kulud kahasse (5) 35 eurot 30 eurot
- täissummas saajale (6) 55 eurot 50 eurot
ekspressmakse välisvaluutas (7)    
- kulud kahasse (5) 60 eurot 39 eurot
- täissummas saajale (6) 80 eurot 59 eurot
4. Koondsummas debiteerimisega maksejuhis  (8)   0,16 eurot
maksejuhises olev pangasisene makse   tasuta
maksejuhises olev Euroopa tavaline makse   0,38 eurot
5. Maksetehingu täitmiseks kasutatavad valuutakursid    
summa alla 10 000 euro või selle ekvivalent muus valuutas debiteerimise hetkel pangas kehtiv vastava valuuta ülekande ostu- või müügikurss debiteerimise hetkel pangas kehtiv vastava valuuta ülekande ostu- või müügikurss
summa alates 10 000 eurost või selle ekvivalent muus valuutas panga määratud turukurss, kui makse tehakse arvelduspäeval kella 9-17. Muul ajal tehtud maksel kasutatakse debiteerimise hetkel pangas kehtivat vastava valuuta ülekande ostu-või müügikurssi. panga määratud turukurss, kui makse tehakse arvelduspäeval kella 9-17. Muul ajal tehtud maksel kasutatakse debiteerimise hetkel pangas kehtivat vastava valuuta ülekande ostu-või müügikurssi.

(1) Sundsissenõuete (kohtutäituri, maksuhalduri, muu õigustatud isiku arestimiskorraldused) täitmisel kohaldub pangasaalis tehtava makse tasu.
(2) Makse eurodes, teenustasud kulud kahasse, saaja kontonumber peab olema märgitud IBAN-ina. Kui saaja pank asub väljaspool Eestit, siis peab saaja pank olema märgitud korrektse BIC-iga. Saaja pank asub Euroopa Liidu liikmesriigis, Islandil, Liechtensteinis, Norras, Šveitsis, Andorras, San Marinos, Suurbritannias või Monacos.
(3) Välkmakse võimalus on ainult elektroonilistes kanalites – internetipank (kaasa arvatud maksete import), SEB mobiilirakendus.
(4) Eurodes algatatud makse ainult euroala riiki (Austria, Belgia, Eesti, Hispaania, Holland, Iirimaa, Itaalia, Kreeka, Küpros, Leedu, Luksemburg, Läti, Malta, Portugal, Prantsusmaa, Saksamaa, Slovakkia, Sloveenia, Soome), kui pank on makse aktsepteerinud enne kella 17.45. Saaja pank peab olema märgitud korrektse BIC-ga ja kontonumber IBAN-ina.
(5) Kui mis tahes valuutas makse tehakse Euroopa Liidu liikmesriiki, Islandile, Norrasse, Liechtensteini, Šveitsi, Andorrasse, San Marinosse, Suurbritanniasse või Monacosse ja maksejuhisel ei ole saaja kontonumber esitatud IBAN-i kujul, võib lisaks eeltoodud teenustasudele lisanduda teenustasu summas, mis vastab 12 eurole.
(6) Saab teha ainult väljaspool lepinguriiki asuvasse saaja panka. Kui välismakse töötlemise protsessis osalevate teiste makseteenuse pakkujate tegelikud kulud on suuremad kui 20 eurot, võib pank teenustasude vahe kliendi kontolt hiljem täiendavalt maha arvestada, kuid mitte suuremas summas kui 75 eurot. Pank tagab välismakse täissummana edasikandmise panga korrespondentkontolt, kuid ei garanteeri, et makse jõuab täissummana ka saaja kontole.
(7) Kokkuleppel Markets osakonnaga.
(8) Elektroonilistest kanalitest saab koondsummas debiteerimisega maksejuhist edastada, Pangaliidese ja SEB ärikliendi internetipanga kaudu.

Välismaksete teenustasu koosneb sõltuvalt makse tüübist kuni kolmest komponendist:
1) SEB Eesti teenustasu;
2) välispankade teenustasu;
3) teenustasu maksejuhise käsitlemise eest kiir- või ekspressmaksena.

Laekuv makse  
1. Pangasisene tasuta
2. Euroopa makse (1) tasuta
3. Välismakse (2) 5,75 eurot
- SEB Grupi Baltikumi pankadest tasuta

 

(1) Laekumine eurodes, teenustasud kulud kahasse. Saaja kontonumber peab olema märgitud korrektse  IBAN-iga ja maksja pangaks Euroopa pank
(2) Laekumine on tasuta, kui maksejuhis on saatja pangast edastatud märkusega "täissumma saajale".