Muuda keelt:

Teave arveldusdistsipliini kohta (Euroopa Liidu väärtpaberiarvelduste parendamise määrus)

Paragraphs

Määrus (EL) 2018/1229, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 909/2014, on otsekohalduv ELi määrus, mis seab ranged reeglid väärtpaberiarvelduse efektiivemaks muutmiseks ja likviidsuse suurendamiseks. Arveldusdistsipliin jõustus  1. veebruaril 2022. Määrust täiendavad erinevad meetmed jõustuvad järk-järgult.

Esimene meede on trahvisüsteem, mis seisneb rahatrahvide sissenõudmises ja ümberjaotamises arvelduse ebaõnnestumise korral.

Trahvisüsteem

Väärtpaberite keskdepositooriumid määravad rahatrahve tehingute eest, mida ei arveldata ettenähtud arvelduspäevaks. Arvelduse ebaõnnestumise põhjustanud vastaspoole suhtes rakendatakse trahve, ning trahvisumma saaja on kannatav pool. Trahvide debiteerimine ja krediteerimine toimub  järgmise kuu 18. tööpäeval alates trahvi või kompensatsiooni tekkest.

Trahvide liigid

Arvelduse ebaõnnestumise trahv– põhjustatud väärtpaberite või sularaha puudumisest kokkulepitud väärtuspäeval, mistõttu tehing viibis.

Hilise sobitamise trahv – põhjustatud korrektse tehingu sisestamisest pärast kokkulepitud väärtuspäeva. Juhul, kui mõlemad osapooled sisestavad tehingu pärast kokkulepitud arvelduspäeva, rakendatakse trahv viimasena korrektse tehingu sisestanud poolele.

Meetmed trahvi vältimiseks

SEB Pank kontrollib väärtpaberitehingute tegemisel raha/väärtpaberite piisavust, tagades sellega, et kliendid ei saaks raha/väärtpaberite puudumisest tulenevatel põhjustel trahvi. Siiski soovitame olla turuväliste  väärtpaberitehingute tegemisel tähelepanelikud. Siin on mõned näpunäited, kuidas tagada tehingute õigeaegne arveldamine trahvita:

  • Jätke tehingu- ja kokkulepitud väärtuspäeva vahele piisavalt aega, et oleks aega tehingu sisestamiseks enne kokkulepitud väärtuspäeva;
  • Kontrollige kokkulepitud väärtuspäeval, kas tehingud on arveldatud. Pöörduge lisainfo saamiseks SEB panga poole, kui tehingud ei ole kokkulepitud väärtuspäeval arveldunud .
  • Kontrollige mitu korda kõiki tehingu üksikasju ja sisestage see vastaspoolega kokkulepitud viisil. Tehingudetailide erinevused ilmnevad alles siis, kui nende arveldus ei õnnestu. Lisateabe saamiseks vaadake allolevat tabelit ja selgitusi.
  • Kohustuslik – mõlemal vastaspoolel peab olema sama info.
  • Valikuline – kui välja kasutab ainult üks pool, siis tehing arveldatakse ( sobitatakse „tühja“ välja vastu). Kui seda välja kasutavad mõlemad vastaspooled, peavad väärtused ühtima muidu tehing ei arveldu.
  • Täiendav – kui üks pool kasutab seda välja, peab ka teine pool seda tegema; väärtused peavad ühtima. Kui väärtused ei ühti siis tehing ei arveldu
Väljad Kohustuslik Valikuline Täiendav
Tehingu tüüp (DVP*, FOP**) - -
ISIN kood - -
Kauplemise kuupäev - -
Arvelduskuupäev - -
Vastaspoole kontohalduri BIC-kood vastava riigi väärtpaberite keskdepositooriumis - -
Valuuta
(ainult DVP puhul)

(FOP)
-
Arveldussumma
(ainult DVP puhul)

(FOP)
-
Vastaspoolega kokkulepitud viide - -
Vastaspoole väärtpaberikonto - -
Vastaspoole nimi või BIC-kood - -
Turu tagasinõue - -
Tehingusummas sisalduvad korp. sündmuste laekumised - -

*DVP – Makse vastu väärtpaberiülekanne (delivery versus payment)
**FOP – Makseta väärtpaberiülekanne (free of payment)


Kuigi vastaspoole väärtpaberikonto ja nimi või BIC-kood on arveldusmehhanismi osas valikulised väljad, on need mõnel juhul kohustuslikud rahapesuvastastel kaalutlustel. Teisi valikulisi ja täiendavaid välju peaks kasutama ainult juhul, kui vastaspoolega on selles kokku lepitud.

Tehingutüübid Ebaõnnestumise põhjus Rakendatav valem
Makse vastu müük
Makseta müük
Makseta ost
Väärtpaberite puudumine (Väärtpaberitrahvimäär) x (võrdlushind) x (kogus)
Makse vastu ost Sularaha puudumine (Sularaha trahvimäär) x (võrdlushind) x (kogus)
Finantsinstrumendi tüüp Likviidsus Alternatiivturg Vara tüüp Päevane fikseeritud trahvimäär (väärtpaberi  trahvimäär)
Aktsia Likviidne Ei kohaldata Likviidsed aktsiad 0.01%
Aktsia Mittelikviidsed Ei kohaldata Mittelikviidsed aktsiad 0.005%
Aktsia, derivatiiv, ETF, investeerimisfond, muud Likviidsed või mittelikviidsed Kaubeldavad Alternatiivturg
(v.a.võlakirjad)
0.0025%
Eravõla või rahaturu instrument Ei kohaldata Ei kohaldata Ettevõtete võlakirjad 0.002%
Eravõla või rahaturu instrument Ei kohaldata Kaubeldavad Alternatiivturu võlakirjad 0.0015%
Avaliku võla instrument Ei kohaldata Kaubeldavad ja mittekaubeldavad Valitsuse ja omavalitsuste võlakirjad 0.001%
Derivatiiv, ETF, investeerimisfond, muud Ei kohaldata Ei kohaldata Muud finants-instrumendid 0.005%
Ei kohaldata Ei kohaldata Ei kohaldata Sularaha Arveldus-valuutat väljastava keskpanga üleöökrediidi ametlik intressimäär alammääraga 0 (null)