Ava kodulehe mobiiliversioon Üles

Eraklient

Sõidukikindlustus

Sõidukikindlustus

Lai kindlustuskaitse tagab püsiva turvatunde

 • Koguriski kindlustuskaitse, sh liiklusõnnetuse, loodusõnnetuse, tulekahju, varguse, vandalismi, ärandamise või röövimise korral
 • Metsloomaga kokkupõrkel omavastutus puudub
 • PZU Autoabi 24 h Euroopas
 • Lisavarustusena on sõidukis asuvad või sõidukile kinnitatud turvahällid, katuseraamid, suusaboksid kindlustatud kuni 1000 € ulatuses

Vahendades PZU* teenuseid, pakume kindlustuslahendusi, mis aitavad maandada sõidukiga seotud riske. PZU kaskokindlustus on mõeldud SEB klientidele, kes soovivad oma sõidu- ja pakiautole laia kaitset ning kvaliteetset kindlustuslahendust.

Kaskokindlustuse paketid Kasko Pluss Kasko
Koguriskikindlustus (sh liiklusõnnetus, loodusõnnetus, tulekahju, vargus, vandalism, ärandamine, röövimine) X X
PZU Autoabi 24 h Euroopas X X
Uusväärtuskindlustus (kuni 1 a vanune sõiduk) X Lisatasu eest
Liisinguväärtuse kindlustus (kuni 7 a vanune sõiduk, hüvitislimiit kuni 35 000 €) X X
Asendusauto (kuni 30 päeva, ilma omavastutuseta) X Lisatasu eest
Tehnilise rikke kindlustus (kuni 6 a vanune sõiduk, läbisõidupiirang 130 000 km) X -
Metsloomale otsasõidust põhjustatud kahju hüvitatakse omavastutust rakendamata X X
+10% lisahüvitist täishävingu korral (v.a uusväärtuskindlustuse korral) X -
Üle 3 a sõiduki taastamine esinduses X -
Sõiduki võtmete hüvitamine omavastutuseta nende varguse või röövimise korral kuni 500 € ulatuses X -
Lisavarustuse kindlustamine. Sõiduki valmistajatehase paigaldatud lisavarustus on kindlustatud ilma lisamakse ja hüvitispiirita. Esmamüügi järel paigaldatud lisavarustuse hüvitispiir ilma lisamakseta 1500€ 1000€
Hoiupaigas säilitatavate rehvide kindlustus X -
Kahjukäsitlus korraldatakse telefoni teel (+372 622 4545) X X
Kindlustusjuhtumi toimumisel kuni 5 reisija tasuta transport Eesti piires reisi sihtkohta või alguspunkti vastavalt kliendi soovile X X
Rendiauto kindlustus (füüsilisest isikust kindlustusvõtja korral) X -
Haagisekindlustus ja pagasikindlustus Lisatasu eest Lisatasu eest
Kindlustusperioodi saab valida 1-aastase ja 2-aastase vahel. 2-aastase kindlustuspoliisi vormistamisel on kindlustusmaksed madalamad ning fikseeritud varakindlustuse maksed kogu kindlustusperioodiks X X


*PZU on AB “Lietuvos draudimas” Eesti filiaali kaubamärk Eestis. AB “Lietuvos draudimas” on Leedu kahjukindlustusselts, mis kuulub rahvusvahelisse PZU kontserni.
AS SEB Pank ja AS SEB Liising tegutsevad AB “Lietuvos draudimas” Eesti filiaali kindlustusagendina ja on kantud Finantsinspektsiooni veebilehel avalikustatud kindlustusvahendajate nimekirja. Nimekirja leiate aadressilt www.fi.ee.

Kindlustusagent saab kindlustuse vahendamise eest agenditasu, mis sisaldub kindlustusmakses. PZU Kindlustuse poolt agendile makstav vahendustasu on kaskokindlustuse puhul 16,7% kindlustusmaksest ja liikluskindlustuse puhul 14% kindlustusmaksest.

Liisinguga soetatud sõidukil peab olema kehtiv kindlustuskaitse alates sõiduki üleandmisest kliendile kuni liisingulepingu lõppemiseni ehk kõigi lepingujärgsete kohustuste täitmiseni. Sõlmitud peavad olema: kaskokindlustuse leping, mis aitab sõiduki kõige levinumate kahjude korral olenemata süüdlasest või õnnetuse toimumise kohast ja  kohustuslik liikluskindlustuse leping, mis hüvitab liiklusõnnetuse põhjustaja tekitatud kahju teisele isikule.

Liisinguvara kindlustuse lepingule kehtivad kindlad nõuded

 • Sõiduk peab olema kindlustatud kogu liisinguperioodi vältel vähemalt turuväärtusele vastava summa ulatuses.
 • Kindlustusleping tuleb sõlmida väikseima omavastutusega, mida kindlustusandja võimaldab, maksimaalselt kuni 300 eurot.
 • Kindlustuslepingus tuleb soodustatud isikuks märkida AS SEB Liising.
 • Kindlustuslepinguga tuleb tagada hüvitise täies ulatuses väljamaksmine vara varguse, röövimise, tulekahju, veekahju, loodusõnnetuse, liiklusõnnetuse ja muude võimalike kahjujuhtumite toimumisel tekkida võiva kahju korral.
 • Kindlustusmakse peab olema tasutud õigeaegselt vastavalt kindlustuslepingule.

SEB vahendatav PZU kaskokindlustus vastab liisinguvara kindlustamise nõuetele ja annab järgmised eelised:

 • kaskokindlustuse makset võite tasuda igakuiselt koos liisingumaksetega;
 • pärast kindlustuslepingu sõlmimist või pikendamist ei ole vaja esitada SEB-le kindlustuskaitset tõendavaid dokumente;
 • enne kindlustuslepingu lõppemist võtame Teiega ühendust, et kokku leppida uued kindlustustingimused.

Liisinguvara kindlustuslepingule, mis ei ole sõlmitud SEB vahendusel PZU-ga, kehtivad lisanõuded:

 • kindlustusleping peab olema sõlmitud aastaseks perioodiks;
 • kindlustuslepingu olemasolu tõestamiseks tuleb edastada kindlustuspoliis hiljemalt kahe päeva jooksul pärast sõiduki kättesaamist;
 • viis päeva enne olemasoleva kindlustuspoliisi lõppemist tuleb SEB-le esitada kindlustuse kehtivuse tõendamiseks uue perioodi kindlustuspoliis e-posti aadressil .


*PZU on AB “Lietuvos draudimas” Eesti filiaali kaubamärk Eestis. AB “Lietuvos draudimas” on Leedu kahjukindlustusselts, mis kuulub rahvusvahelisse PZU kontserni.
AS SEB Pank ja AS SEB Liising tegutsevad AB “Lietuvos draudimas” Eesti filiaali kindlustusagendina ja on kantud Finantsinspektsiooni veebilehel avalikustatud kindlustusvahendajate nimekirja. Nimekirja leiate aadressilt www.fi.ee.

Kindlustusagent saab kindlustuse vahendamise eest agenditasu, mis sisaldub kindlustusmakses. PZU Kindlustuse poolt agendile makstav vahendustasu on kaskokindlustuse puhul 16,7% kindlustusmaksest ja liikluskindlustuse puhul 14% kindlustusmaksest.

Kõikidel Maanteeameti Liiklusregistrisse kantud sõidukitel peab olema sõlmitud liikluskindlustuse leping. Liikluskindlustuse juhtumi korral hüvitatakse vara- ja isikukahju, mille sõiduki valdaja on põhjustanud liiklusõnnetuses teistele isikutele. Liisinguvõtja kui kindlustuskohustusega isik vastutab liikluskindlustuse kohustuse täitmise eest. Liikluskindlustus annab kindlustuskaitse Euroopa Majanduspiirkonna riikides ja teistes rohelise kaardi riikides.

Liikluskindlustuse lepingu saab sõlmida tähtajaga kuni 1 aasta ning võimalik on valida automaatselt pikeneva lepingu või automaatselt mittepikeneva lepingu vahel.

 • Automaatselt pikenev liikluskindlustuse leping annab kindlustustunde, et sõidukil on kindlustuskaitse alati olemas ning ei pea ise muretsema lepinguperioodi lõppemise pärast. Enne poliisi kehtivusaja lõppu saadetakse kindlustusvõtjale uus aastase kindlustusperioodiga poliis. Automaatselt pikenevat liikluskindlustuse lepingut soovitame eelkõige liisingulepinguga seotud sõidukitele.
 • Automaatselt mittepikeneva liikluskindlustuse leping lõpeb kindlustusperioodi lõpus ja liikluskindlustuse saamiseks tuleb sõlmida uus liikluskindlustuse leping.

Liikluskindlustust reguleerib liikluskindlustuse seadus. Enne pakkumuse küsimist tutvuge PZU liikluskindlustuse kindlustusteenuse teabedokumendiga.


*PZU on AB “Lietuvos draudimas” Eesti filiaali kaubamärk Eestis. AB “Lietuvos draudimas” on Leedu kahjukindlustusselts, mis kuulub rahvusvahelisse PZU kontserni.
AS SEB Pank ja AS SEB Liising tegutsevad AB “Lietuvos draudimas” Eesti filiaali kindlustusagendina ja on kantud Finantsinspektsiooni veebilehel avalikustatud kindlustusvahendajate nimekirja. Nimekirja leiate aadressilt www.fi.ee.

Kindlustusagent saab kindlustuse vahendamise eest agenditasu, mis sisaldub kindlustusmakses. PZU Kindlustuse poolt agendile makstav vahendustasu on kaskokindlustuse puhul 16,7% kindlustusmaksest ja liikluskindlustuse puhul 14% kindlustusmaksest.

Mul on olemas liikluskindlustus. Miks peaksin sõlmima kaskokindlustuse lepingu?

Sõiduki täielikuks kindlustamiseks on vaja nii liiklus- kui ka kaskokindlustust. Liikluskindlustus on kohustuslik kindlustus, mille olemasolu peab seaduse järgi tagama sõiduki vastutav kasutaja (vastutava kasutaja puudumisel omanik).

Liikluskindlustusega olete kindlustanud oma vastutuse teiste liiklejate ees. See tähendab, et kui jääte liiklusõnnetuses süüdi, hüvitatakse ainult kannatanule tekitatud kahju.

Kohustusliku liikluskindlustusega Teie autole tekkinud kahju ei hüvitata. Sellise kahju hüvitab kaskokindlustus. Kaskokindlustus aitab vältida suurt rahalist kaotust võimaliku õnnetusjuhtumi, varguse, tulekahju, vandalismi ja tehnilise rikke korral.

Mis on põhilised riskid PZU Kasko paketis, mis on kaitstud?

 • Koguriskikindlustus, sh liiklusõnnetus, tulekahju, loodusõnnetus, vandalism, vargus
 • Liisinguväärtuse kindlustus hinna sees (kuni 7 a sõiduk limiidiga 35 000 eurot)
 • Kindlustatud on lisakomplekt hoiupaigas olevaid rehve
 • Lisavarustuse kindlustussumma ulatuses on kindlustatud sõidukis asuvad või sõidukile kinnitatud turvahällid, katuseraamid, suusaboksid
 • Lisavarustuse kindlustussumma ulatuses on õnnetusjuhtumi riski vastu kindlustatud sõiduki külge kinnitatud jalgrattad
 • Metsloomaga kokkupõrke korral on omavastutus 0 eurot
 • PZU Autoabi 24 h Euroopas
 • Suurel osal sõidukitest on varguse omavastutuse suurus 200 eurot (turustandard on 15%)
 • Kasko paketis saate täiendava makse eest võimalikud lisakaitsed:
  • Uusväärtuskindlustus (kuni 1 a sõiduk)
  • Asendusauto (kuni 30 päeva, ilma omavastutuseta)
  • Pagasikindlustus
  • Haagisekindlustus

Kas PZU Kasko Pluss pakett sisaldab midagi sellist, mida teised kindlustusseltsid ei paku?

Jah, erinevalt paljudest teistest kindlustusseltsidest katab PZU Kasko Pluss pakett (lisaks PZU Kasko paketile) veel järgmised juhtumid.

 • Tehnilise rikke kaitse (kuni 6 a sõiduk ja 130 000 km)
 • Uusväärtuskindlustus sisaldub hinnas (kuni 1 a sõiduk)
 • Asendusauto sisaldub hinnas (30 päeva, ilma omavastutuseta)
 • Mitte-garantiilise sõiduki remont autoesinduses
 • Täiskahju korral hüvitatakse lisaks 10% sõiduki turuhinnale (v.a uusväärtuskindlustuse korral)
 • Võtmete kadumisel hüvitatakse asenduskulu omavastutuseta kuni 500 euro ulatuses
 • Rendiautokindlustus (füüsilisest isikust kindlustusvõtja korral)
 • Lisakaitsed täiendava makse eest:
  • pagasikindlustus
  • haagisekindlustus

Millest oleneb kaskokindlustuse makse?

Kaskokindlustuse makse sõltub sõiduki margist ja mudelist, mootori võimsusest, esmase registreerimise aastast, kasutusalast, omavastutuse suurusest, kindlustusvõtja kindlustusajaloost ja vanusest (füüsilisest isikust kindlustusvõtja puhul), kindlustuskaitsest, kindlustusterritooriumist jne.

 

*PZU on AB “Lietuvos draudimas” Eesti filiaali kaubamärk Eestis. AB “Lietuvos draudimas” on Leedu kahjukindlustusselts, mis kuulub rahvusvahelisse PZU kontserni.
AS SEB Pank ja AS SEB Liising tegutsevad AB “Lietuvos draudimas” Eesti filiaali kindlustusagendina ja on kantud Finantsinspektsiooni veebilehel avalikustatud kindlustusvahendajate nimekirja. Nimekirja leiate aadressilt www.fi.ee.

Kindlustusagent saab kindlustuse vahendamise eest agenditasu, mis sisaldub kindlustusmakses. PZU Kindlustuse poolt agendile makstav vahendustasu on kaskokindlustuse puhul 16,7% kindlustusmaksest ja liikluskindlustuse puhul 14% kindlustusmaksest.

Tutvuge enne pakkumuse küsimist ja enne lepingu sõlmimist PZU kaskokindlustuse ja liikluskindlustuse kindlustusteenuse teabedokumentidega ning PZU Kindlustuslepingute üldtingimustega ja kaskokindlustuse tingimustega A300/2017. Liikluskindlustus reguleerib liikluskindlustuse seadus.  Vajaduse korral pidage nõu asjatundjaga SEB klienditeeninduse numbril 665 5100.

*PZU on AB “Lietuvos draudimas” Eesti filiaali kaubamärk Eestis. AB “Lietuvos draudimas” on Leedu kahjukindlustusselts, mis kuulub rahvusvahelisse PZU kontserni.
AS SEB Pank ja AS SEB Liising tegutsevad AB “Lietuvos draudimas” Eesti filiaali kindlustusagendina ja on kantud Finantsinspektsiooni veebilehel avalikustatud kindlustusvahendajate nimekirja. Nimekirja leiate aadressilt www.fi.ee.

Kindlustusagent saab kindlustuse vahendamise eest agenditasu, mis sisaldub kindlustusmakses. PZU Kindlustuse poolt agendile makstav vahendustasu on kaskokindlustuse puhul 16,7% kindlustusmaksest ja liikluskindlustuse puhul 14% kindlustusmaksest.

Kontaktid

 • Uue lepingu sõlmimine
  SEB klienditugi
  665 5100
   

  Olemasolevad lepingud
  PZU klienditugi
  622 4545

 • E-post

S|E|B

Tähelepanu! Teie veebilehtiseja ei vasta SEB kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.

Attention! Your web browser does not correspond to the requirements needed to visit SEB website. Please change web browser or device that you use for browsing the site.

Внимание! Ваш браузер не отвечает требованиям, необходимым для посещения сайта SEB. Просим поменять браузер или устройство, при помощи которого вы производите поиск в браузере.