Ava kodulehe mobiiliversioon Üles

Eraklient

Arvelduskonto

Arvelduskonto

 • Igapäevaste pangateenuste algus
 • Maksed, kaardimaksed, sularaha
 • SEB paketiga on arvelduskulud kontrolli all

Arvelduskontoga on seotud enamik pangateenuseid. Igapäevaste arvelduste kulusid aitavad kontrolli all hoida SEB paketid, kuhu on koondatud kõik peamised igapäevased pangateenused. Ühtse paketina on teenused soodsamad ja nii võite aastas kokku hoida märkimisväärse summa.

Arvelduskonto kaudu saate

 • teha makseid elektroonilistes kanalites ja pangakontoris
 • võtta vastu laekumisi
 • kanda kontole raha elektroonilistes kanalites või pangakontoris
 • vaadata kontoinfot elektroonilistest kanalitest ja pangakontorist
 • kasutada pangakaarte ja elektroonilisi pangakanaleid
 • sõlmida e-arve alusel toimuva püsikorralduse ja tavapärase püsikorralduse lepinguid

Arvelduskonto avamine

 • Arvelduskontot saate avada, kui olete vähemalt 18-aastane.
 • Esimese arvelduskonto avamiseks tulge pangakontorisse ja esitage isikut tõendav dokument, milleks sobib eelkõige
  • Eesti või välisriigi pass
  • Eesti või Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigi isikutunnistus
  • Eesti elamisloakaart
  • Eesti või Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigi juhiluba
 • Arvelduskonto avamiseks tuleb teil põhjendada oma huvi ja seost Eestiga, milleks on eelkõige elamine, töötamine või õppimine Eestis või perekonnaliikmete elamine Eestis jms.
  • Meil on õigus küsida teilt neid asjaolusid tõendavaid andmeid ja dokumente. Vajadusel on meil õigus paluda tõendada Euroopa Liidus seaduslikul alusel elamise või viibimise õigust.
 • Konto avamise otsuse teeme võimalikult kiiresti, kuid hiljemalt 10 tööpäeva möödumisel kõikide nõutud dokumentide esitamisest. Teatame teile otsusest vastavalt kokkulepitule kas e-kirja või posti teel.
 • Arvelduskonto võite avada nulljäägiga panga poolt lubatud valuutades.
 • Täiendavaid arvelduskontosid saate edaspidi avada internetipangas.

Enne konto avamist tutvuge üldtingimuste, arvelduskonto lepingu tingimuste ja hinnakirjaga ning kaebuste lahendamise korraga.

Kuni 7-aastaseks saamiseni saab lapse kontot kasutada vaid tema seaduslik esindaja. Alates lapse 7-aastaseks saamisest saab tehinguid teha laps ise, kui lapsevanem/eestkostja annab talle kirjalikult iseseisva konto kasutamise õiguse. 
Alates 7-aastaseks saamisest saab lapsele tellida pangakaardi ning vormistada internetipanga ja mobiilipanga lepingut. Lapse seaduslik esindaja saab määrata pangakaardile ning internetipangale päeva ja kuu kasutuslimiidid.

Arvelduskonto avamine alaealisele

 • Kontot lapsele saab avada lapse seaduslik esindaja (lapsevanem või eestkostja).
 • Konto avamiseks on vaja kaasa võtta järgnevad dokumendid
  • Lapse ja vanema/eestkostja isikut tõendav dokument (pass, ID-kaart, juhiluba, sünnitõend kuni 7-aastasel lapsel)
  • Eestkostjaks määramise dokument (kui alaealise seaduslikuks esindajaks on eestkostja)

Info seoses e-residentsuse ja konto avamisega

Meie soov on pakkuda oma klientidele nende vajadustele vastavaid lahendusi, täites samaaegselt kehtivate õigusaktide nõudeid.

Eesti Vabariigis kehtiva rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse täitmiseks on Eestis tegutsevad krediidiasutused kohustatud konto avamisel või muu teenuse esmakordsel kasutamisel isiku poolt, tehingus osaleva või teenust kasutava isiku isikusamasuse tuvastama viibides isiku või tema esindajaga samas kohas. Samas kohas viibimata isiku tuvastamine on lubatud ainult väga erandlikel juhtudel ning piiratud ulatuses teenuste osutamisel.

E-residentsus annab juurdepääsu Eesti riigi e-teenustele selleks füüsiliselt kohale minemata, samuti lihtsustab lepingulisi suhteid isikute vahel. Lähtudes ülaltoodust, ei võimalda e residentsus ja digi-ID hetkel pangakonto avamist AS-is SEB Pank ilma pangakontorisse kohale tulemata. Samas võimaldab digi-ID Teil pangateenuste kasutamist edaspidi, kui konto on juba avatud.

Küsimuste korral palun helistage meile telefonil 665 5100, võtke meiega ühendust Skype’i vahendusel (kasutajatunnus seb.eesti) või saatke kiri internetipanga menüüpunktist „Kontakt” → „Kirjutan klienditoele”.

Intressi väljendatakse protsentides aasta kohta (360 päeva) ja intressi makstakse tegelike päevade arvu eest

Kehtivad alates 01.06.2012

Valuuta Intress kuu miinimumjäägilt Intress kuu keskmiselt jäägilt
AUD 0.00 0.00
BGN 0.00 0.00
CAD 0.00 0.00
CHF 0.00 0.00
CZK 0.00 0.00
DKK 0.00 0.00
EUR 0.01 0.01
GBP 0.00 0.00
HKD 0.00 0.00
HRK 0.00 0.00
HUF 0.00 0.00
JPY 0.00 0.00
NOK 0.00 0.00
PLN 0.00 0.00
RON 0.00 0.00
RUB 0.00 0.00
SEK 0.00 0.00
TRY 0.00 0.00
USD 0.00 0.00

 

Intressi arvestatakse kuu miinimumjäägilt või keskmiselt jäägilt (vastavalt ülaltoodud tabelile).

Pärimistoimingud pangas

Pärimistunnistus

Päritud varaga tehingute tegemiseks esitavad pärijad pangale pärimistunnistuse.
Pärimistunnistuse saamiseks tuleb pärijatel pöörduda notari poole.
 

Pärijate ühine korraldus või pärandi jagamise leping

Pärimistehingute tegemiseks on reeglina vajalik kõigi pärijate kohalolek. Kui pärijatel ei ole võimalik koos panka tulla, siis palume saata pärimisdokumendid e-postiga ning püüame leida pärijatele sobiva lahenduse.

Kui pärijad on notari juures sõlminud pärandi jagamise lepingu vm lepingu, millega pärijad on päritud vara omavahel ära jaganud, siis palume esitada selle lepingu.
 

Alaealine pärija ja kohtu nõusolek
(samad põhimõtted kehtivad piiratud teovõimega täisealise pärija puhul)

Kui pärijate ringis on üks või enam alaealist pärijat, siis on pärimistehingute tegemiseks vaja kohtu nõusolekut. Kohtu nõusoleku saamiseks tuleb alaealise pärija esindajal pöörduda kohtusse.

Kohus annab oma nõusoleku kohtumäärusega. Tehinguid päritud varaga saab teha pärast seda, kui kohtumäärus on jõustunud. Selleks palume esitada alaealise pärija esindajal kohtumääruse, millele kohus on lisanud jõustumise märke.

Kui alaealine on ainuke pärija, siis on kohtu nõusolekut vaja ainult siis, kui esindaja soovib müüa alaealise päritud pensionifondi osakuid vm väärtpabereid. Muudel juhtudel kohtu nõusolekut vaja ei ole.
 

Palume pärijatel kasutada võimalust saata pärimisdokumendid eelnevalt e-postiga . Võtame seejärel pärijatega ühendust hiljemalt 3 tööpäeva jooksul ja lepime kokku aja pärimistehingute tegemiseks. Palun andke meile teada millisesse kontorisse Te soovite tulla pärimistehinguid tegema või konsulteerima.

Kontaktid

S|E|B

Tähelepanu! Teie veebilehtiseja ei vasta SEB kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.

Attention! Your web browser does not correspond to the requirements needed to visit SEB website. Please change web browser or device that you use for browsing the site.

Внимание! Ваш браузер не отвечает требованиям, необходимым для посещения сайта SEB. Просим поменять браузер или устройство, при помощи которого вы производите поиск в браузере.