Muuda keelt:
Image
Man is looking at the computer

Avatud panganduse platvorm

Uus ja turvaline viis oma rahaasjade haldamiseks.

Paragraphs

Nüüd on võimalik tuua erinevate pankade kontod ühte kohta kokku.

Erinevate pangakontode jääk ühes kohas

Kõik tehingud ühes kohas

Võimalus algatada makseid teise teenusepakkuja juures avatud kontolt

Teiste pankade maksekontode lisamine SEB internetipanka

 

Nüüd saad oma teises pangas avatud maksekontod siduda SEB internetipangaga ja hallata oma rahaasju ühes kohas. SEB internetipank kuvab Sinu maksekonto üksikasjad nagu IBAN, kontojääk ja tehingute loetelu viimase 180 päeva kohta.

Loen lähemalt

Kuidas see toimib?

Maksekontodele ligipääsu andmine

Oma maksekontodele ligipääsemiseks või makse algatamiseks kolmandast isikust teenusepakkuja veebilehel või mobiilirakenduses, peab sellele teenusepakkujale andma juurdepääsuõigused.

Millised juurdepääsuõigused ma pean kinnitama?

Pikaajalise nõusoleku andmine

Oma konto lisamiseks kolmandast isikust teenusepakkuja rakendusse peab kinnitama nõusoleku SEB internetipangas või kolmandast isikust teenusepakkuja rakenduses. Juurdepääsuõigused maksekonto andmetele on võimalik anda kuni 180 päevaks.
Selle aja jooksul saad näha oma kontonumbrit (IBAN), konto nimetust, kontojääke ja tehingute nimekirja.

Nõusoleku kinnitamise kohta

Makse tegemine kolmandast isikust teenusepakkuja kaudu

Sinu kontolt makse tegemiseks tuleb Sul makse kinnitada kolmanda osapoole teenusepakkuja lehel, SEB mobiilirakenduses või internetipangas.
Makse kinnitamiseks võib olla vajalik autentimisseadme kasutamine (PIN2 sisestamine). Osa makseid saab teha ka autentimisseadet kasutamata (nt maksed oma kontode vahel või madala väärtusega ehk alla 30 eurosed maksed).

API arendajatele

Kasuta SEB avatud panganduse API-sid juba täna, et suurendada oma ärivõimalusi kogu Baltikumis.

Ühe arenduse ja integratsiooniga saate jõuda SEB klientideni Eestis, Lätis ja Leedus.

KKK

Ei. Avatud panganduse võimalust saab hakata kasutama siis, kui oled andnud loa kolmandast isikust teenusepakkujale.

Iga ettevõte, kellel on kohaliku pädeva asutuse vastav tegevusluba kogu Euroopa Liidus. Tegevusloa liigid:

  • Kontoteabe teenuse pakkuja (AISP)
  • Makse algatamise teenuse pakkujale (PISP)

Tegevusluba omavate TPP-de nimekirjad:

Ei. Pangad kasutavad avatud panganduse võimalusi ELi makseteenuste direktiivi (PSD2) alusel ja see ei mõjuta panga kehtivat hinnakirja. Samas võivad mõned TPPd ja veebilehed oma toodete ja teenuste eest tasu küsida.

Avatud panganduse teenuste kasutamiseks kolmandast isikuste teenusepakkuja rakenduse on vaja anda kolmandast isikust teenusepakkujale juurdepääsuõigused oma maksekonto andmetele ja kinnitama oma otsuse SEB internetipanga või kolmandast isikust teenusepakkuja rakenduses.

Pärast autentimist saad kutse kinnitada järgmised juurdepääsuõigused:

  • Kontode nimekiri - oma maksekontode nimekirja saamiseks – IBAN ja maksekonto nimetus.
  • Vahendite kinnitamine - võimalus kontrollida piisavate vahendite olemasolu oma maksekontol.
  • Nõusolek - pikaajalise nõusoleku loomine oma maksekonto andmetele juurdepääsuks. Nõusolek hakkab kehtima alles siis, kui oled selle täiendavalt kinnitanud.
  • Konto teave -võimalus saada teavet oma maksekonto kohta - IBAN, konto nimetus, jäägid ja tehingute nimekiri, kui oled oma nõusoleku kinnitanud. Juurdepääs antakse alles siis, kui oled oma nõusoleku täiendavalt kinnitanud.
  • Maksete algatamine -võimalus algatada makse Sinu nimel maksekontolt ja saada vastavad makse üksikasjad kui oled makse kinnitanud.

Juurdepääsu saamiseks oma maksekontode üksikasjalikule teabele (IBAN, konto nimetus, jäägid, tehingute nimekiri) kolmandast isikust teenusepakkuja rakenduse kaudu on vajalik kinnitada oma otsus SEB internetipanga või kolmandast isikust teenusepakkuja rakenduses.

Nõusoleku saab tühistada kolmandast isikust teenusepakkuja rakenduse või veebilehe kaudu.

Ei. Sinu kontolt makse tegemiseks on alati vajalik Sinu kinnitus.

Kui kontolt on võetud raha Sinu kinnituseta, siis pöördu panga poole kohe, kui seda märkad. Sõltuvalt asjaoludest võib pank saada Sinu raha tagasi kanda.

Avatud panganduse kasutamiseks peavad pangad ja kolmandast isikust teenusepakkujad järgima finantsteenuste asutuse ja PSD2 (makseteenuste direktiiv) rangeid regulatiivseid nõudeid. Seda, kas kolmandast isikust teenusepakkuja on reguleeritud, saab kontrollida Euroopa Pangandusjärelevalve (EBA) registrist.

PSD2 on EL-i direktiiv, mida haldab Euroopa Komisjon. See reguleerib makseteenuseid ja makseteenuste pakkujaid kogu Euroopa Liidus (EL) ja Euroopa Majanduspiirkonnas (EMP). Direktiivi eesmärk oli suurendada üle-euroopalist konkurentsi ja osalemist maksesektoris ka pangandusvälistel osalejatel (kolmandast isikust teenusepakkujad) ja luua võrdsed võimalused, ühtlustades tarbijakaitset ja makseteenuste pakkujate ja -kasutajate õigusi ja kohustusi.

Kooskõlas PSD2 ja andmekaitse üldmääruse andmekaitse eeskirjadega saavad kontoomanikud teostada kontrolli oma isikuandmete edastamise üle. Ilma tarbija selgesõnalise nõusolekuta ei ole võimalik töödelda mingeid andmeid. Kolmandast isikust teenusepakkujad saavad juurdepääsu ja võimaluse ainult neid andmeid, mis on vajalikud nende teenuste pakkumiseks, millega tarbija on nõustunud.