Muuda keelt:

Meeskonna loomine ja olulisus

Meeskonna loomisel tuleb lähtuda ettevõtte väärtustest ning valida sinna inimesed, kes neist lugu peavad.

Alustamiseks #Äriidee
  • Pane meeskond kokku inimestest, kes kannavad ettevõtte väärtusi.
  • Vali meeskonnaliikmeid pigem isikuomaduste, mitte niivõrd tööalaste oskuste järgi.
  • Pea töötajatega silmast silma vestlusi vähemalt kord kuus.

Meeskonna loomisel tuleb lähtuda ettevõtte väärtustest ning valida sinna inimesed, kes neist lugu peavad. Uue kandidaadi puhul ei peaks keskenduma niivõrd CV-le ja oskustele, kuivõrd sellele, et inimene suudaks kiiresti areneda ja inspireeriks teisi.

Uus töötaja peab sobima teistega. Meil osutuvad valituks positiivse ellusuhtumisega kandidaadid, sest see on omadus, mis aitab paljud probleemid ära lahendada. Kriitilise meelega inimesi on samuti igasse meeskonda vaja – kriitiline meel ei tähenda aga negatiivsust.

Kui meeskonda on uut liiget vaja ja teatakse kedagi, kes selleks väga hästi sobib, siis tasub talle see idee julgelt välja pakkuda. Eesti on väike ja kontakti saamine on lihtne. Uute inimeste leidmiseks on head ka Garage48 üritused, kus osalejaid ei seo kohustused. Sedalaadi pingeolukorrad võivad neis esile tuua omadusi, mis töövestlusel kunagi välja ei tuleks.

Meeskonna motiveerituse juures tuleb üles leida asjad, mis igal inimesel eraldi silmad särama panevad, nii tööl kui väljaspool seda. Kui kõrvutada neid ettevõtte missiooniga, siis leitaksegi talle õige koht.

Kõigi töötajatega tuleks vähemalt kord kuus pidada silmast silma vestlus, mille käigus vaadatakse üle, mis inimest töö juures ja mujalgi õnnelikuks või õnnetuks teeb. See aitab avastada töötaja potentsiaali. Kui tööandja annab regulaarselt tagasisidet selle kohta, mis valdkonnas läheb hästi ja milles oleks vaja veel õppida, ning samas töötaja räägib, mis teda innustab ja mis mitte, siis saab need ootused omavahel sobitada. Nii areneb inimene kõige kiiremini, sest ta saab tegeleda asjadega, mis teda innustavad.

Sinu äri igaks etapiks

2
 

  Arendamiseks  

Tõhus ärijuhtimine – olemasolevate protsesside efektiivistamisest kuni uute protsesside juurutamiseni.

3
 

  Kasvatamiseks  

Turuliidrite kogemused kliendibaasi arendamise, kõrgtehnoloogiate kasutamise ja ärimudeli rakendamise kohta. 

Enesekindlus on iga äri peamine kapital

Ettevõtlusega aitab alustada SEB

Loen lähemalt