Muuda keelt:

10 põhjust, miks kirjutada esimene äriplaan iseendale

Igale eesmärgiga tegevusele peaks eelnema kavandamine ja iga äriidee väärib äriplaani. Enamasti koostatakse äriplaane investoritele, võimalikele partneritele ja ettevõtlustoetuse jagajatele. Kuid see on esmajärguline kavandamis- ja kontrollivahend ka ettevõtte asutajale enesele.

Alustamiseks #Äriidee

Äriplaanist saate ettevõtjana kasu vähemalt kümnel moel.

1. Tasakaalustate emotsioone

Alustav ettevõtja suhtub oma ideesse entusiastlikult. Teinekord võib aga juhtuda, et suures õhinas kaob reaalsustaju. Pealegi järgneb suurele eufooriale sageli langus: tuntakse ebakindlust ja väsimust ning hakatakse kogu ettevõtmises sügavalt kahtlema. Nendel hetkedel on äriplaan hea emotsioonide neutraliseerija, mis võimaldab teil heita faktidele, eesmärkidele ja prioriteetidele objektiivse pilgu.

2. Elate uude ossa sisse

Ettevõtja otsustab, organiseerib, juhib ja võtab enda kanda äririske. Paljudele tähendab see rolli, mille sarnast ei ole varasemas elus kogetud. Äriplaani koostades saate eesootavateks ülesanneteks paremini häälestuda.

3. Tuginete kindlale kondikavale

Kui jääte oma idee sõnastamisega hätta, siis toetab äriplaani koostamise küsimustik või eeltäidetud formular teid vajalike mõistete ja loogilise kontseptuaalse süsteemiga.

4. Kirjutate mõtted selgeks

Oma firmast ja tootest tuleb teil rääkida arusaadavalt ning huvipakkuvalt ettevõtte arengu igas faasis. Struktuurse läbimõtlemise ja äriplaani kirjutamise käigus vormite ettevõtmise sisu, eesmärgi ja suuna täpseks. Seega on äriplaani koostamisest kasu isegi siis, kui te selle kohe peale valmimist kustutate.

5. Seate fookuse kõige olulisemale

Ettevõtlusega alustades puutute kokku tohutu hulga uue teabe ja võõraste mõistetega. Seaduste, majandusterminite ja tänapäevaste turundusteadmiste põhjalikum tundmaõppimine võtab paratamatult aega, kuid äriplaan koondab suure osa kõige vajalikumast ning aitab teil infotulvas orienteeruda.

6. Väldite suuri vigu

Halvim, mis võib juhtuda, on see, et käivitate oma ettevõtet aasta aega ja saate alles seejärel aru, et juba alguses oli teie äri mingil põhjusel hukule määratud. Äriplaani kirjutades ja kogenud ettevõtjatega seda arutades avastate paljud vead ning ohud juba eos.

7. Saate täpsed arvud silme ette

Paljud ideed kõlavad vestluses realistlikumana, kui nad tegelikult on. Täpsed arvutused ja prognoosid on kõige lihtsam vahend, et hinnata idee äripotentsiaali.

8. Jõuate ühtsele arusaamisele

Kui Te ei asuta oma ettevõtet üksi, on äriplaani kirjutamine hea viis kavandada ühine tulevikuvaade. Isegi kui äriplaani lõpliku versioonini jõudmine nõuab aega, vaidlusi ja kompromisse, on need edasiste kommunikatsioonihäirete vältimiseks vajalikud.

9. Näete kaugemale

Üks osa äriplaanist peaks keskenduma kaugemale tulevikule ja strateegiale. Igal edukal ettevõttel on siht, kuhu ta soovib jõuda viie või kümne aasta pärast.

10. Püsite rajal ja mõõdate tulemust

Ilma kaardita on lihtne teelt kõrvale kalduda, kuid äriplaan hoiab teil prioriteedid ja teetähised silme ees. Väga kasulik oleks, kui see plaan sisaldaks ka mõõdikuid, mis aitavad tehtu efektiivsust ajas hinnata. Nii saate jälgida, kas astutud sammud ikka viivad strateegias nimetatud eesmärgile lähemale. Ärimudeli nõustamine aitab äriplaani koostada Hoolimata sellest, millises faasis teie ettevõte parasjagu on ja millise panga klient olete, pakume teile võimalust tulla ärimudeli nõustamisele. Sellel kohtumisel vaatame äriidee igast küljest üle, pöörame tähelepanu kitsaskohtadele ja anname kasulikku nõu. Ärimudeli nõustamisele tulles ei pea teil olema põhjalikku äriplaani. Piisab ideest.

Sinu äri igaks etapiks

2
 

  Arendamiseks  

Tõhus ärijuhtimine – olemasolevate protsesside efektiivistamisest kuni uute protsesside juurutamiseni.

3
 

  Kasvatamiseks  

Turuliidrite kogemused kliendibaasi arendamise, kõrgtehnoloogiate kasutamise ja ärimudeli rakendamise kohta. 

Enesekindlus on iga äri peamine kapital

Ettevõtlusega aitab alustada SEB

Loen lähemalt